Thursday, April 30, 2015

Májusi prognózis a védikus asztrológia szellemében (68.)

Jó hír, hogy a korábbiakhoz képest májusban egy nyugodtabb hónap következik.

A lassú, nagyobb nyomatékkal ható bolygók nem változtatják meg pozíciójukat:
- a Szaturnusz tovább hátrál a Skorpióban, s próbálja elmélyíteni figyelmünket a változtatandókra, 
- a Jupiter halad a Rákban, és szép lassan őrli régi érzelmi, családi blokkjainkat, 
- a holdcsomópontok rendületlenül araszolnak a Halak-Szűz tengelyen, vizsgáztatva (ön)gyógyító késztetéseinket és viszonyunkat a lelkünkhöz.

A hónap során a gyorsabb bolygók átcsoportosulnak a Bikába, és a jegy jellemzőinek megfelelően a tradíciókra, a biztonságra, értékekre, anyagiakra, és a földi élvezetekre - mint például az evés - terelik gondolatainkat és aktivitásunkat.

Mivel a Szaturnusz a szemközti jegyből idehat, az említett jellemzőkben rendet kíván tenni, megszüntetve a méltatlan kompromisszumokat és félmegoldásokat. Ez a hatás már tart november eleje óta, de a Bikába érkező több bolygó miatt több oldalról kerül megvilágításra a megoldandó feladat.

A Bikában történő bolygó csoportosulás (=stellium) miatt testünk Bika jegyéhez tartozó része, a nyakunk, torkunk - a védikus rendszer a száj, garat részeket is ideveszi – érzékenyebb lehet, azaz valamilyen módon jelezhet. Ez a Bika jellemzők (biztonság, stabilitás, a megszerzett értékekhez) veszélyben léte, kimozdulása esetén történhet meg.

A hónap érzékeny fordulata a Merkúr hátra fordulása: ez a 3 hetes időszak mindig próbára teszi az anyagi világban sikerre és gyors haladásra vágyó énünket.

Nézzük a részleteket.

Május 2. – a Vénusz, a kapcsolatok és a vágy bolygója saját jegyét (Bika) elhagyva átlép az Ikrekbe. Vágyaink már nem lesznek olyan egyértelműek és erősek, s inkább csevegésre, intellektuális kalandokra ösztönöznek. Előtérbe kerülhetnek a gyerekek, a velük való foglalkozás, de saját gyermek-énünk is figyelmet kérhet. Kreatív időszak.

Május 3. – a Mars is elhagyja saját jegyét (Kos), és belép a Bikába. Energiái lehiggadnak, és a megtartásra, ragaszkodásra összpontosulnak. Sarkalatos kérdése a párkapcsolat, az attól való függés. Előhozhat önbizalomhiányt.

Május 4. – Telihold a Kos-Mérleg tengelyen a hajnali órákban. A Nap a Kos vénuszi energiájában (Bharani naksatra), míg a Hold vele szemben, a Mérleg Szvati naksatrájában (Rahu alá tartozik). Kapcsolatunkban egyenrangúvá válásunkról, együttműködésünk kiegyenlítődéséről és fejlődéséről üzen nekünk.

Május 15. – a Nap jegyet vált, és belép a Bikába. Ő is az élet élvezetéről, ízekről és tradíciókról szól. Erős a birtoktéma, szerzés és megtartás. Ekkor már három bolygó (Merkúr,Mars és Nap) áll a Bika jegyében.

Május 18. – kora reggel Újhold a Bikában. Az Újhold mint egy új ciklus startpontja most a Bika jegy Krittika naksatrájában van, amelynek ura a Nap. A két fővilágosító tehát a Nap energiájában, a Vénusz jegyében találkozik. Energetikailag erős nap, múlt és jelen találkozása a földi vágyak világában.

Május 19. – a Bikában haladó Merkúr hátrálni kezd, és csak június 11-én fordul ismét előre. Ebben a 3 hétben mindvégig a Rohini területen lesz (holdi naksatra). A retrográd Merkúr felelős a Jupiterért és a Rahuért, ezalatt az ő fejlődések is vissza van tartva. Feladatunk lesz valaminek a korrigálása, helyrehozatala. Üzleti, utazási, ingatlan- vagy ügyintézési téren hátráltat bennünket.

Május 30. – a Vénusz jegyet vált, és az Ikrekből átlép a Rák jegyébe, ahol találkozik az ott időző Jupiterrel. A Rák a múlt, a család és a származás jegye, a Vénusz itt megemeli a család és a hovatartozás fontosságát, erős érzelmi turbulencia. Jövőképünk is sokat foglalkoztat majd bennünket.

Érdemes kiélvezni a viszonylag nyugalmas időszakot, de figyeljünk a segítő jelzésekre, és óvakodjunk a Bika szélsőséges vonulataitól, az evésben és birtoklásban esetleg felbukkanó mértéktelenségtől.

Szeretettel
Vishakati

Kérdések, jelentkezés egyéni konzultációra, tanítás: vishakati.gyurko@gmail.com


Tuesday, April 28, 2015

Nepáli földrengés – asztrológiai okfejtés (67.)

Egész világunkat, biztonságba vetett hitünket megrázta az az erős földrengés, amely április 25-én, helyi idő szerint 11:41-kor történt Nepálban. Asztrológusként felmerült bennem a kérdés, milyen konstelláció mellett következett be ez a sok ezer áldozatot követelő természeti csapást.

Nepál a környező országokkal, Indiával és Tibettel együtt Bak-országként van számon tartva a védikus rendszerben. Maga a védikus asztrológia is erről a vidékről származik. 

A földrengés ezt a Bak területet rázta meg, amelyet már néhány hónapja a következő összetett hatások érnek:

- a rendkívül mélyre ható Skorpió Szaturnusz, amely uralja is és aspektálja is a Bak jegyét, : változtatni, tudatilag ébreszteni, megmozgatni kívánja mindazt, amely valamilyen szempontból a Bak jegyéhez tartozik. Ráadásul ez a Szaturnusz most hátráló mozgásban is van, amely még inkább nyomatékosítja a hatását.

- a Bak jegyét aspektálja a Szűzből a Rahu. A maga dohogó, mozgósító módján a földjegyben álló Rahu természeti csapásokat, földrengéseket idézhet elő. Mivel a Szűz jegyében van, inkább Szűz országok (Japán, Svájc) veszélyeztetettségét valószínűsíti, de aspektusával bekapcsolja az összes földjegyet (Bak és Bika).

- a Bakot aspektálja szemből a Rákban álló Jupiter. Bár ő a Nagy Jótevő, ne felejtsük el, hogy a Rákban nemcsak a 9. Halak, hanem a 6. Nyilas ura is, s az indiai rendszerben a 6-os házkapcsolat mindig nehézségeket, akadályokat jelenít meg. A Jupiter továbbá felnagyítja az aspektált dolgot, megnöveli a hatást.

A földrengés idejére készített horoszkóp aszcendense a Rák Pusjában (szaturnuszi energia) volt, az aszcendensen két bolygó, a jupiteri energiában álló Hold és a merkúri energiában álló Jupiter. Ez meghatározza a domináns hatásokat: Hold, Jupiter, Szaturnusz és Merkúr vonatkozásokat kell kutatnunk.

Az aszcendensen álló Jupiter nagyon erős, felnagyítja a dolgokat, és képbe hozza a Halakban (jupiteri jegy) levő Kétu-Uránusz párost is.

A Jupiter mellett álló sajátjegyes Hold bekapcsolja a holdi energiában álló Bika Vénuszt: ő a Rohini naksatrában időzik, ami nagyon erősen összefügg a természettel, és a természet erejével.

A Vénusz két további dolgot nyomatékosít:
- a másik vénuszi jegy, a Mérleg szerepét, amely a 4. házba (= ingatlan, haza, szülőföld) esik, s ahová a már említett Szaturnusz is visszahátrál, és a

- Kos vénuszi területén álló Marsot és Merkúrt, amelyek együtt állnak az Asvini Nappal, s így együtt beindítják a Kétu-Uránusz felforgató, tabudöntögető párost.

Bár a fenti elemzés meglehetősen szakmai, annyit azért talán sikerül szélesebb körnek is átadni, hogy a tragikus fizikai történésben most egy nép, egy régió megújulása van kódolva, s amely az egész világ támogató figyelme mellett zajlik.

A remény és a talpon maradás - két túlélő - képével búcsúzom.

Mélyen együttérzéssel és szeretettel
Vishakati

Kérdések, egyéni konzultáció, tanítás - vishakati.gyurko@gmail.com

Monday, April 27, 2015

Pénz, stabilitás, tisztulás - Bika Merkúr (66.)

A védikus rendszerben április 27-én a reggeli órákban a Merkúr jegyet vált, s belép a Bikába.

A Merkúr a Hold után a leggyorsabb mozgású planéta, néha 2 hét alatt átszalad egy jegyen. Mostani Bika tartózkodása hosszabb lesz, 2,5 hónap múlva, július 5-én fog csak továbbmenni az Ikrekbe. Ennek oka az, hogy  május közepétől lesz egy 3 hetes hátráló időszaka.

A Merkúr alaptémái a gondolkodás, kommunikáció, információk és dolgok továbbítása, kereskedelem, tanítás, mozgás, közlekedés, humor. Ő az isteni hírvivő, aki érzelemmentesen igyekszik tenni a dolgát, de befolyásolható is, attól függően milyen jegybe és társaságba kerül.

A Bika jegyében a Merkúr meglehetősen jól érzi magát. A jegy ura a Vénusz, amellyel baráti viszonyt ápol, ezért barátságos fogadtatásban részesül. Mivel a Bika minőség nagyon erősen a stabilitásról, a tradíciókról, az értékekről és az anyagiakról szól, az itt időző Merkúr ezeket fogja  gondolkodásunkban hangsúlyozni. 
Segít a gyakorlatias dolgokbanracionalizálja az üzleti érzéket. Nem gyors, de ad egy képességet a stabilitás létrehozására. Materiális dolgokban egy erős megsegítettséget hoz ebben az időszakban.

A Merkúr innen a 2. Ikrek (értékek, anyagiak teremtése, üzletkötés, partnerkör építése, beszéd) és 5. Szűz (gyerekek, kreativitás, kockázatvállalás, szívbéli jó dolgok) ura. Az indiai rendszerben minden 5-ös reláció támogató, bár a Szűz területe általában tartogat tanulnivalót. Ez az időszak tehát sok sikert és lehetőséget tartogat anyagi bővülésünk, értékeink stabilizálása terén, és örömöt gyerekeinkkel, vállalkozásainkkal kapcsolatban.

Merkúr most azért is érdemel figyelmet, mert két "nagyágyút" is felügyelete alatt tart, merkúri energiában van
- a Rákban haladó Jupiter (Aslesha holdház), s emiatt a Merkúr bárhol jár, mindig felerősíti a múltbeli és családi érzelmi dolgok jelentőségét, megértését,
- a Szűz Rahu, ez visszahat a Merkúrra: gondolkodásunk zaklatottabb lehet, tudatunk állandóan fejlődni akar.

A Merkúr a Bikában mindvégig szemben áll Skorpió Szaturnusszal, amely a megfontolt, sokszor nehezebb megoldások felé terel bennünket. Ő hozhat idősebb partnert üzletben, magánéletben egyaránt, illetve átrendezheti a partnereink körét, ha azok könnyűnek találtatnak.

A Merkúr részletes haladása a Bikában:
április 27.-május 4. – Krittika naksatrában (Nap energiában) – ennek a bő egy hétnek a zömét a saját jegyes Vénusz társaságában tölti a Merkúr. Az erős Vénusz emeli a Merkúr minőségét is, tisztább az üzleti érzék, az anyagi indíttatás és annak kifejeződése, és szebben tudjuk megfogalmazni, mire vágyunk, mit szeretnénk elérni. Mivel a Nap energiájában van, a Nap pedig innen a 12. házban, gondolkodásunkon átüthet lelkünk, álmaink, a magány érzése, de foglalkozhatunk többet a külföldön boldogulás kérdésével, esetleg realizálnunk kell kisebb anyagi veszteséget.

május 4.-június 30. – Rohini naksatrában (Hold energiában) – itt verbalitásunk felerősödik, ráérezhetünk valami régóta meglevő képességünkre, akár egy mozgásformával kapcsolatban is, ennek felelevenítésébe most érdemes belevágni. Tudatilag egy kevésbé stabil időszak, amikor érzékenyebbek lehetünk a Hold ciklusaira. Igen erős lesz a Jupiterrel való kölcsönhatása. Hosszú hetekig egy jegyben a Marssal és a Nappal, ez felerősítheti kapcsolati dolgainkat. Átrendeződés, csendes agresszivitás is lehet. Szokatlanul hosszú időszak, ide esik a 3 hetes hátrálás is május 19-től június 11-ig. 

június 30.-július 5. – Mrigasira naksatrában (Mars energiában) – szintén erős kapcsolati vágyak és függőség, de már erőszakos felhangok nélkül. Sok energia, amely az anyagiakra és az emberekre, a kapcsolatrendszer bővítésére irányul.

Nyomatékos időszak, a stabilizáló Bika Merkúr – vele szemben a Skorpió Szaturnusszal – sokat tesz azért, hogy értékeink letisztuljanak, kapcsolataink szilárdabb talapzatra kerüljenek.

Sok sikert, jó építkezést kívánok szeretettel
VishakatiThursday, April 23, 2015

Otthonunk horoszkópja – vaszati (65.)

A vaszati egy ősi, védikus térrendezési és építészeti tudás modernizált változata (a Védákban vastu néven említik).A nálunk közismertebb feng shui szintén a vastuból fejlődött ki.
A vaszati azt tanítja, hogy a Földet egy olyan, állandó áramlásban levő energia veszi körül, amely hatással van minden élőlényre. Akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor vagyunk egészségesek és sikeresek, ha azok a terek, ahol élünk, harmonizálnak ezzel az energiaáramlással.

Elsősorban az otthonunk, de mindazok a terek, ahol dolgozunk, pihenünk, hatással vannak az egészségünkre, párkapcsolatunkra, anyagi boldogulásunkra, egész életünkre. Ha sikerül összhangba hozni életterünket ezekkel az energiákkalegészségesek és sikeresek leszünk, kedvezőtlen energetikájú terekben viszont fáradtság, betegségek, álmatlanság bukkanhatnak fel, és párkapcsolati, munkahelyi, anyagi problémák kísérhetik életünket.

Ahogy képességeinket, feladatainkat, erősségeinket vagy éppen hendikepjeinket születésünktől fogva mutatja horoszkópunk, a vaszati a bennünket körülvevő tér (lakás, iroda, üzlet, stúdió) energetikai adottságait és hatásait írja le és lehetőséget ad korrigálni a hibáit.

Amikor ezirányú tudatosság nélkül, csupán ízlésünkre, vágyainkra, igényeinkre figyelve vásárolunk ingatlant, akkor olyan életteret alakítunk ki magunknak, amely energetikai mintázatával ahhoz fog hozzásegíteni bennünket, hogy megéljük sorsbéli feladatainkat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ilyen esetben lakóterünk asszisztálni fog – a védikus horoszkópban is látható – életfeladatunkhoz. A vaszati szerint az otthonunk a második testünk.

A vaszati alapelvei megfogalmazzák, hogy ideális esetben milyen égtájra kerüljenek az otthon különböző funkciói.  A lakás északkeleti része az adott lakás energia-kapuja, ezért legyen nyitott, minél több ablakkal. Északkelet képviseli a jövőnket (délnyugat pedig a múltunkat), ezért mindenképpen olyan tárgyakat helyezzünk ide, melyek a jövőnkre pozitív hatással lehetnek. A főbejárat legjobb helye északon vagy keleten van, a konyháé délkeleten. Az alvó-, tanuló - és munkahely ideális helye függ az egyéni égtájtól, de fontos, hogy tanulás vagy munka közben arccal észak vagy kelet felé forduljunk.

A vaszati szorosan kapcsolódik a védikus asztrológiához. Minden égtájnak adott a felelős bolygója (például az északé Merkúr, a délé a Mars, Rahu a délnyugat, Vénusz a délkelet ura). Amikor valamely bolygónk analógiáival problémáink vannak, az lakóterületünk vaszati térképén is jelentkezni fog. Míg az asztrológia az adott életterület tudatosságát igyekszik támogatni, a vaszati fizikai segítséget is tud nyújtani a lakótér korrekciójában. 

A lakó- vagy munkatér hibái többnyire abból derülnek ki, amikor valamilyen alapvető funkciónk tartósan nem, vagy rosszul működik, indokolatlanul fáradtak vagyunk, betegségek támadnak, anyagi vagy kapcsolati problémáink vannak.

A segítség általában akkor érkezik, amikor azt a bizonyos feladatot elvégeztük vagy megértettük. Ilyenkor váratlanul találkozunk valakivel, aki ajánl számunkra egy vaszati tanácsadót, vagy éppen olvasunk egy cikket a témáról.

Maga a segítség abból áll, hogy a hozzáértő feltérképezi a lakást, tanácsokat ad a blokkolt területek tisztításához, felszabadításához, átrendezéséhez, és yantrákkal (felszentelt segítő ábrák) kihelyezésével szabályozza az energiákat a szükséges pontokon.

E sorok írója is családi élete teljes átalakulása, és az anyagi hullámzás megtapasztalása után került kapcsolatba egy olyan vaszatissal, aki rövid idő alatt átrendezte és mozgásba hozta pangó energiáit. De csak azután, hogy a rá váró életeseményeket megélte, a család átalakult, a megváltozott státuszt megemésztette, és egy más fajta tudatossággal állt a dolgok befogadására.

Szeretettel
Vishakati
Monday, April 20, 2015

Az év legjobb napja – Aksaja Tritija (64.)

A tradicionális védikus asztrológia szerint minden évben van egy nap, amikor a Nap és a Hold a számukra lehető legjobb jegybeni pozícióban áll. 2015-ben ez a nap április 21-ére, keddre esik. Indiában e nap neve Aksaja Tritija, s mellesleg az emberek azzal ünneplik, hogy valami aranytárgyat ajándékoznak egymásnak.

Az Aksaja Tritija napján a fővilágosítók - mindketten és egyszerre -  jó tulajdonságaikat maximálisan ki tudják fejteni. Az ekkor elkezdett dolog (tanfolyam, foglalkozás valamivel, tanulás, tevékenység egy elérendő cél érdekében) támogatott, sikert ígér, és ha olyan természetű, gyors lefolyású is lehet. Időben szólok, még érdemes terveink megvalósítása érdekében belevágni valamibe.

A Nap e napon a Kos jegy Asvini holdházában áll. Energikus, kreatív, jóindulatú, és nagyon a jelenben tart bennünket. Mivel az Asvini Kétu energiában van, a Nap tényleges hatása módosul attól függően, hol áll a születési és a tranzit Kétu.  

A születési Kétu kinek-kinek a saját születési horoszkópjából derül ki. A tranzit Kétu – amely szakadatlan égi vándorlása szerinti pillanatnyi helyzete – a Halakban tartózkodik, a Naptól a 12. házban. Hozhat fontos, értelmező álmokat, indíttatást arra, hogy elvonuljunk kicsit átgondolni a dolgainkat, foglalkozzunk a lelkünkkel.

A Hold aznap a Bika jegy Rohini holdházában áll. A hindu mitológiában Rohini a Hold isten kedvenc felesége a 27 közül – ennyi a holdházak és a feleségek száma. Ahogy a Hold egy hónap alatt körbejár a Föld körül, végiglátogatja a 27 feleséget, azaz a 27 holdházat. Vannak számára kedvesebbek, ahol nagyon jól érzi magát, és van, ahol nem olyan felhőtlen a fogadtatás.

A Rohini holdházban a Hold nagyon jól érzi magát, beszélgetős, mozgékony, és feleleveníthet valami régi, meglévő képességünket. Kirándulásra, a természettel foglalkozásra is invitálhat, mivel a Rohini nagyon közel áll a természethez.

Az idei Aksaja Tritija ajándéka, hogy az erős Hold együtt áll a Vénusszal a Rohiniban. A Vénusz a saját jegyében nagyon jól érzi magát, s e tény emeli a Hold minőségét is. Némileg figyelmeztethet bennünket túlzásainkra, és felfokozhatja vágyainkat.

Ugyanakkor Mars-Merkúr együttállás van a Bharaniban (Kos vénuszi területe), amely egy baleset- és konfliktusveszélyt jelez április 25. reggelig.

Szép napokat, kellemes programokat és együtt töltött időt kívánok, éljétek meg az Aksaja Tritiját.

Szeretettel
Vishakati

Friday, April 17, 2015

Minden a fejben dől el - Asvini Újhold (63.)

Április 18-án, szombaton este a a védikus rendszer Kos Asvini naksatrájában találkozik a Nap és a Hold, azaz Újhold lesz.

Az Újhold mindig egy új kezdet kiindulópontja, s ez sehol nem lehet olyan markáns, mint ezen a helyen. A Kos a kezdet összes energiájával bír, övé egy új ciklus frissessége, a megszületésé, a jegyen belül pedig – és a teljes állatöv 27 naksatrájából is - a legelső holdház az Asvini.

Az Asvini szimbóluma a lófej, ura a Kétu, azaz a leszálló holdcsomópont – a fej nélküli démon. Kétu a megszabadulás jelölője, mutatja, hol tartunk a spirituális fejlődésben.

Az Asvini istensége a gyógyító Kumarák (kumara annyi, mint fiatal fiú vagy herceg). Az Asvini naksatra mutatja a lélek útjának kezdetét a földi életébe, ő a leszállás. Ami a horoszkópunkban ebbe a naksatrába esik, az a velünk hozott agresszióról, tiszta, régi harcokról szól, valamint régről hozott tehetségünkről, képességeinkről, és a gyógyításról.
Újjászületés, regeneráció, spirituális akarati energia.

Amikor az Asviniben van az Újhold, az valaminek a megkezdésére nagyon alkalmas időpont. A védikus asztrológia időzítés (=muhurta) tanának nyelve úgy  fogalmaz, hogy az Asviniben megkezdett kezelés nagyon hatásos. Hosszabb kúrák is elindíthatók, mivel ez az Asvini Újhold szombatra esik, amely egy szilárd minőségként megalapoz egy hosszabb távot.
                                            
Egészségi vonatkozások az Asviniben: a fejre kell vigyázni fizikailag és pszichésen is, valamint hirtelen támadt kellemetlenségek, gyulladások, vírusos megbetegedések üthetnek be. A Mars mint a Kos ura, együttműködve a kis Marsnak is nevezett Kétuval felviheti vérnyomásunkat, vagy okozhat akut fejfájást, migrént is. Kisebb háztartási és közlekedési balesetek, égési vagy vágott sérülések is előfordulhatnak, érdemes tudatosan kissé lelassítani magunkat.

A Kos jegyben most a két fővilágosítón kívül ott van a Mars és a Merkúr is, ők már előrébb vannak, a következő holdházban, a vénuszi Bharaniban. Megélénkíthetik a kapcsolati életünket, hozhatnak szenvedélyt, de némi agresszív kommunikációt is okozhatnak.

Egy kicsit sok jut most a Kosból, érdemes leszerelni fizikai tevékenységekkel, sporttal, kirándulással, a Kétut pedig békíteni kövei (türkiz és macskaszem) viselésével, és mindenféle spirituális, befelé figyelő tevékenységgel. Próbáljuk meg a kettőt összehangolni.

Az égen még egy említésre méltó történés van: pénteken (április 17.) reggel a Plútó több hónapos hátrálásba kezdett a Nyilas jegy vénuszi területén.  Itt a Nyilas jegye miatt alapvetően apai és/vagy hitbéli változásokat hoz fel, gyökeres változáson kell keresztülmenni a mély tisztulás érdekében. Retrográd időszakában ismételtet, nyomatékosít. 

Mivel a védikus rendszer Magyarországot Nyilas országként tartja számon, ez az ideológiai átalakulás, tisztulás minden bizonnyal nálunk is éreztetni fogja hatását.

Szeretettel
Vishakati

Tuesday, April 14, 2015

Energia, kreativitás - Kos Nap (62.)

Az indiai asztrológiában április 14-én a Nap a következő egy hónapra megérkezik a Kosba. A nyugati, szoláris, azaz Nap központú asztrológiában minden hónap 20-ika körül van a Nap jegyváltása, a mi indiai - Hold-alapú - rendszerünkben ez a váltás a hónap közepére esik.
  
Ebben a jegyben remekül érzi magát, asztrológiai nyelven emelt helyzetű, több oknál fogva.

- Egyrészt jóban van a jegy urával, a Marssal, aki ráadásul most ugyanebben a jegyben tartózkodik (lásd Mars a Kosban). Hiába két malefikus bolygó, uralmi helyzetben, egymástól megtámogatva inkább a jobbik arcukat, tulajdonságaikat mutatják – kölcsönösen emelik egymást, és a harmadik itt álló bolygót, a Kos Merkúrt is.

- A másik pozitív hatás az, hogy a Nap innen az 5. (Oroszlán) ház ura, s miután az 5. ház mindig pozitív minőség a védikus rendszerben, ez a tény visszahat a Napra.

- Harmadrészt maga a Nap kissé egocentrikus, önfényező természete a szintén önös, önállóságra és egyéni stílusra törekvő Kos jegyében segítő energiákra talál. (A Kossal szemben, a Mérlegben, ahol pedig együttműködnie kellene, esésben van.)
Emiatt minden Nap analógia (apa és jang témák, tudatos én, hatalom, autoritás, a középpontban és a jelenben lenni, egészség, vitalitás) nagy energiákkal és pozitív összefüggésekben fog megjelenni életünkben. A Merkúrral és a Marssal együtt állva őket is pozitív megnyilvánulásokra fogja sarkallni. Energia, kreativitás, lendület ezerrel.
Ha nem lett volna elég a Jupiter előreindulása és a Merkúr kiszabadulása a Halakból, most igazán lendületet vehetünk, s nemcsak mi, hanem az időjárás is.

A Nap útja a Kosban részletesen:
április 14-28. – Kétu területen (Asvini): amíg a Nap (és egy ideig a Merkúr) itt halad, a tőle 12. házban levő Kétu miatt nagyon fog hatni a 12. ház, például álmok, déjà vu élmények formájában. Bár erősnek és kifelé nyitottnak fogjuk magunkat érezni, valami módon át fog ütni a lelkiség és a múlt. 

április 28-május 11. – a Kos vénuszi területén lesz (Bharani naksatra), ahol a Nap kreativitása az értékekre, azok megteremtésére és megtartására irányul, valamint kapcsolatainkra. Szenvedélyes, némileg szélsőséges, kettősségre hajlamos időszak, erős vágyakkal. Időközben bolygótársai elhagyják a jegyet, és a Nap egyedül marad itt.

május 11-15. – a Kos Nap alatti területén, saját naksatrájában a Nap, itt igazán egocentrikus, de kreativitásunk vagy gyerekekhez való pozitív viszonyulásunk is megnyilvánulhat. Valamiben felidéződhetnek az apai energiák, minták is.

Miközben a Nap az Asvini naksatrában halad, azon a napon, amikor a Hold szintén legerősebb helyére ér (Bika Rohini), nos, itt lesz az év legjobb napja: április 21-én. 

Addig azonban még találkozunk.

Szeretettel
Vishakati


Monday, April 13, 2015

Az elme kiszabadul - Kos Merkúr (61.)

 
Az indiai rendszerben április 12-én a Merkúr (a hindu mitológiában Budha a neve, nem tévedés, egy d-vel) átlép a Halakból a Kosba, és 15 napig fog itt időzni.

A jegyváltásnak örülhetünk, mivel a Merkúr a Halak jegyben (Halak Merkúr - a lélek tanulójárata) gyengén érzi magát, esésben van. Amíg ott volt, kevés jót mutatott sokféle képességéből, nem volt mozgékony, volt egy zártsága. Ez az összes jelentésére kiterjedt (intellektus, kommunikáció, tanítás és tanulás, kutatás, tudomány, írás és utazás, üzlet, szerződéskötés stb.).
Ráadásul a semleges Merkúr attól függően hajlik jó vagy kevésbé jó irányba, hogy milyen társaságba kerül. A Halakban csupa malefikus planétával állt együtt (Nap-Kétu-Uránusz), emiatt a Halak Merkúr közlekedésben, helyváltoztatásban fokozott balesetveszélyt jelentett, és okozhatott kommunikációs, gondolkodásbeli furcsaságokat is.

A Kosban lépve – bár itt sem érzi magát nagyon jól - az általa képviselt elme új területekre kerül, új dolgokra törekszik, inspirált a tanulásra, a tudati fejlődésre. (Én is megváltoztattam blogom megjelenését: mindenki kedve szerint használhatja a baloldali füleket, és számára szimpatikus megjelenítést tud varázsolni.Várom a visszajelzéseket.)

A Kos Merkúrnál van erő a szavaiban, gondolataiban önálló. Ezeket az energiák megmutatkoznak a többi jelentésében is, tehát ebben a 2 hétben lendületet vehetnek üzleti dolgaink, megoldódhatnak döcögő ügyleteink, nagyobb elánnal tanulhatunk vagy intézhetjük terveinket.

A Kosban haladó Merkúr innen a 3. és 6. házak ura, ez tovább erősíti az erős kommunikációt, mozgékonyságot, és munkára is igen alkalmas. Mivel hajlamosíthat verbális agresszióra, bánjunk csínján szavainkkal, kontrolláljuk hangnemünket. Harckészségét fokozza, hogy most a Kosban találkozik a jegy urával, a Marssal. Igyekezzünk féken tartani az indulatainkat, inkább sportban, mozgásban vezessük le őket.Vállalkozó szelleműeknek most ideális például kipróbálni egy szabadulójátékot.

A Merkúr uralja a Jupiter (tapasztalás) és az Uránusz (intuíció) tartózkodási naksatráit, és a Rahu (fejlődés) jegyét, ezért gyakorlatilag felelős értük, viszi az energiáikat, bárhol jár, és azok is színezik a Merkúr működését. Lassú bolygókról van szó, amelyek nem hetek alatt mennek át egy-egy jegyen, de pont ezért izgalmas a Merkúr jegyváltása, mert visszahat az említett bolygókra.
Érdekes, összetett hatású időszak. Türelmünket, figyelmünket és tudatosságunkat igényli.

Tekintsük át a gyors haladású Budha napjait a Kos jegy különböző területein:
április 12-18. – Kétu terület (Asvini) – ezekben a napokban még balesetveszély áll fenn, ügyeljünk a biztonságos közlekedésre és ütközésmentes kommunikációra,

április 18-25. – vénuszi terület (Bharani), ekkor elvileg jobban tudunk ügyelni szavainkra és kapcsolatainkra, de vigyázat, 23-án pontosan együtt áll a Marssal, kiugró balesetveszély, ezen a napon különösen óvatosnak kell lennünk,

április 25-27. – Nap alatti terület (Krittika), miközben a Nap is itt lesz már a Kosban. Valami módon az apai/férfi oldalunk, vagy a mindennapjaink „hatalmi” zónája fog előtérbe kerülni, akár egy hivatali ügyintézés, akár családi ügyek, akár napi hírek kapcsán.

Mivel a Merkúr most elég bonyolult szerepet visz, érdemes egy kicsit békíteni, kedvében járni. Otthonunkban (irodánkban) hozzá tartozik az északi terület, itt érdemes most különös rendet tartani. Zöld színű kövek, például aventurin, jáde vagy smaragd viselése (zsebben is lehet) szintén segíthetnek. Napja a szerda, amit érdemes megtisztelni neki szánt meditációval, mantrázással.

A fenti prognózis - a többihez hasonlóan - az aktuális égi helyzet egy szeletét próbálja értelmezni, és abból általános, mindenkire érvényes magyarázatot adni. 
Személyes problémával, kérdésekkel, saját horoszkóppal  kapcsolatban a vishakati.gyurko@gmail.com emailen lehet jelentkezni egyéni konzultációra.

Szeretettel
Vishakati
Wednesday, April 8, 2015

A Guru elindul előre – Jupiter direkt (60.)

A Jupiter, az indiai asztrológiában Guru, napra pontosan 4 hónapos hátrálás után, április 8-án délután megindul előre. (Előzmények Rák Jupiter - kapu a múltba)

A nagy jótevőnek is nevezett Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója mindig tapasztalás útján tanít, részben élmények, történések átélésen keresztül, részben pedig – s ez a nehezebb – az érzelmeken, a belső megtapasztaláson keresztül.

A Jupiter a Rák jegyében emelt helyzetű, a legjobb tulajdonságait mutatja, mégis nehéz, mert nemcsak a tőle 9., áldott jegy ura, hanem a 6-iké is, emiatt akadályokkal, feladatokkal, leküzdendőkkel szembesít bennünket. A feladatok zöme érzelmi, lelki természetű, s nemcsak ki kell bírnunk e megpróbáltatásokat, hanem magunkba kell tekintenünk a megoldásért.

A retrográd Jupiter egy vagy több, a múltban felejtett, befejezetlen vagy tökéletesítendő tapasztalásért tekint vissza, s nem enged bennünket tovább, amíg meg nem értjük a feladványt. Ez a mostani retrográd Jupiter azért volt különösen súlyos, mert nemcsak befékezett, s nem hagyott bennünket haladni, hanem az elmúlt hónapokban kritikusan nehéz Halak jegy uraként nyomatékosította az ott történteket.  (Lásd Újratervezés az év első Újholdjával - 2015. január 20.)

Ezzel a januári Újholddal kezdődött az a lelkileg nehéz időszak, amely elmélyült a Halakban tranzitáló gyorsabb bolygókkal (Mars, Vénusz, Nap, Merkúr), s amely lassan oszladozik, ahogy ezek a bolygók átlépnek a következő jegybe, s annak Kétu-energiáját (Asvini) is elhagyják. Ezek a napok zajlanak most, még lesz egy Újhold az Asviniben április 18-án, de már enyhülnek a megpróbáló idők.

Az előző hetek mély befelé fordulása és megrázkódtatásai után az előre forduló Jupiterrel felszabadító és gyógyító tendenciák indulnak be. Marad a merkúri területen (Aslesha), s július 14-én fog majd átlépni az Oroszlán jegyébe. A jegyváltásig érdemes a naksatraúr Merkúr mozgását figyelemmel követni, különös tekintettel a május közepén induló 3 hetes retrográd időszakra.

Mivel a Jupiter a Rákban (Hold jegye) van, a Hold állásait is érdemes figyelni. A mai napon a Hold együtt áll a Szaturnusszal, ami ad egy hangsúlyt a  Szaturnusz-Jupiter kölcsönhatásnak. Ez a jegyváltásig fenn fog maradni, a Szaturnusz kontrollálja és keretekbe foglalja  kissé parttalan Jupitert, amely viszont lehetőségeket kínál a sorsszerű megéléseknek.

Egyelőre óvatosan örüljünk, még együtt áll a Merkúr - Nap - Uránusz a Halak merkúri területén (Revati), bár már nem azonos holdházban a Kétuval. Még mindig számíthatunk váratlan történésekre, több lesz a közlekedési baleset, és az is előfordulhat, hogy villanásszerűen megérthetünk bennünket ért eseményeket egy nagyon más szinten vagy nézőpontból.

A hagyományok szerint a lassú bolygók - mint a Jupiter is – jegy-, naksatra- és irányváltását illik megtisztelni azzal, hogy a fordulópont körül olyan tevékenységet választunk, amely méltó a bolygóhoz. Ha ez akadályokba ütközik, meditációval vagy elcsendesedéssel üdvözöljük a    18 óra előtt néhány perccel előreinduló Gurut.

Szeretettel
Vishakati


Íme a Jupiter.Ekkorának látnánk, ha a Holdunk helyén lenne. 

Tuesday, April 7, 2015

Merkúr direkt - újra sínen vagyunk (39.)

2015. február 11.

Jó hír minden érdekeltnek, hogy az életünket alapjaiban befolyásoló Merkúr a mai napon délután 4 óra körül ismét elindul előre. 3 hét megannyi halogatása, ismételtetése, sikertelen próbálkozása után ügyeink intézése és egymással való párbeszédünk újra támogatottabb lesz.

Az indiai asztrológiában a retrográd Merkúr, egy időben a retrográd Jupiterrel a Rák merkúri területén: kétszeres hátráltatás és emlékeztetést jelentett az elmúlt 3 hétben.

A Merkúr közel 2 hónapot, a szokásos idő dupláját töltötte a Bak jegyében, ahol sokféle karmikus témát felemlegetett. Mivel innen a 6. (munka, feladat, akadályok, nehézségek) és 9. (bölcsesség, filozófia, igazság, törvény, vallás, külföldi utazás) jegyek ura, sok nehézség leküzdésén keresztül juttatott el valamiféle magasabb tudáshoz, tapasztalathoz. Munkánkban, esetleg gyógyulásunkban is hátráltatást kellett ezidő alatt elszenvednünk.

Sokat tanultunk ebben az időszakban, többek között türelmet is. Mától kezdve ismét előre figyelhetünk, de mielőtt ezt megszoknánk, érdemes ma visszagondolni, mi minden történt velünk az elmúlt 3 hétben, miben gáncsoltak el bennünket, mi igényelte igazán a toleranciánkat, és hogy van-e pozitív üzenete az elmúlt időszaknak.

Mivel a Nap a hatalom, az ego, a tudatos én ura is a Bakban van, az előre induló Merkúr hatalmi, politikai kérdésekben is meglódulást jelenthet. Együttműködésük most nem lesz tartós, mert néhány nap múlva a Nap jegyet vált, és a Vízöntőben folytatja útját.

Egyelőre örüljünk a direkt Merkúrnak és vele a könnyebb tanulásnak, simább ügyintézéseknek, sikeresebb üzleteknek.

Holnap a Mars jegyváltásával folytatjuk.

Szeretettel
Vishakati Elő a kívánságlistákkal – Vénusz a Bikában (59.)

Április 6-án, hétfőn délután a Vénusz az indiai rendszer szerint belépett saját jegyébe, a Bikába. A Vénusz egyike a jóindulatú bolygóknak, a vágyakat és a kapcsolati energiát mutatja a horoszkópban.

Amikor a Bikában időzik a Vénusz, elsősorban a nőiességre, birtokra, értékek teremtésére és megtartására, valamint harmóniára irányulnak a vágyak, és megnő az élvezetek, a finom ételek, de a tradíciók szerepe is. A Vénusz másik jegye a Mérleg, amely innen a 6. házban található, ezért a 6. házas analógiák is erősek lesznek: hajlamosabbak leszünk ebben a szűk hónapban a munkánkkal azonosulni, nagyon fontosak lesznek a feladataink, és dolgozhatunk is kapcsolatainkon.

A saját jegyes Vénusz kendrában aspektál, azaz minden 4. házra hat: a Bikán kívül az 
  • Oroszlán (dominancia,a jelenben lenni, kreativitás, gyerek)
  • Skorpió (változás, elengedés, hatni a másikra, pénzügyek)
  • Vízöntő (barátok, közösségek, jövő, szabadság)  jegyekben dolgozik.

Mindezeken a területeken jelentkeznek megerősödő vágyaink, amelyeket szeretnénk több-kevesebb tudatossággal elérni, megvalósítani.


Erős kontrollt jelent a Szaturnusz, amellyel most szemben áll a Vénusszal, és hatásaik több helyen is találkoznak. a horoszkópban. A Szaturnusz egy korlátozást jelent, amely most jól is jöhet, e nélkül a Bika Vénusz hajlamosítana a túlzásokra. Ebben a kölcsönhatásban tanít a mértéket tartani.

Vénusz és Mars szorosan összetartoznak: a vágy a Vénusz, a Mars pedig a cselekvés, amely beteljesíti. A megvalósításhoz szükséges Mars-energia is nagyon erős, hiszen a Mars is saját jegyében, a Kosban halad. Vágy és beteljesítő akarata május első napjaiban fognak majd jegyet váltani, addig igen erős mindkét oldal. Ez idő alatt óhajaink, kívánságaink, szándékaink koncentráltabbak lehetnek, és beteljesülésük is támogatottabb.

A Vénusz áthaladása a Bikán:
-     április 6-15. – a Bika Nap alá tartozó területe (Krittika), itt az otthonnak, a gyökereknek nagyon fontos szerepe van, sokkal erősebb a vágy a stabilitásra, meghatározó az apai vonal,

-     április 15-26. – holdi terület (Rohini), ahol megnő az igény a békére, a csendre, a természetre, a törekvés arra, hogy jóban legyünk anyánk emlékével, női, passzív oldalunkkal,

-     április 26-május 2. – a marsikus Mrigasira holdházban: megtartó, birtokló szándékok elvi, ekre, de főleg anyagiakra vonatkozóan.  Egyidejűleg erős kapcsolati energiákat és lelkiséget mutató időszak. Nem lehetetlen a kettőt egyesíteni, és mélyíteni kapcsolati érzelmeinket.

A Vénusz égi állásán kívül érdemes odafigyelni a Nap-Uránusz együttállásra (április 6-8.) A Nap tudatos és férfi részünk, egészségünk, kapcsolatos a hatalom bármilyen formájával, az autoritással, az Uránusz pedig a hirtelen történések és egy magasabb rendű gondolkodás planétája. E kettő együttállásakor a Nap-analógiák valamelyikében történhet váratlan fordulat, vagy újszerű megvilágításba kerülhetnek azok.

Április 8-án pedig egy rég várt fordulat következik, a nagy jótevő, a Jupiter előre indulása.  

Szeretettel
Vishakati