Saturday, October 18, 2014

Hátrál a gondolkodás és mozgás bolygója (6.)Ahogy az októberi prognózisban már írtam, a Merkúr október 4-től 3 héten keresztül hátráló mozgásban van. Mit jelent ez az indiai asztrológiában, és mit hoz számunkra?

A hátráló mozgás – akárcsak a nyugati asztrológiában – nem egy fizikai jelenség, hanem egy relatív visszafordulás, amely csupán bolygónkról látszik hátrálásnak. (Mint amikor egy álló járműből a mellettünk elinduló járműhöz képest úgy érezzük, hogy visszacsorgunk.) 

A hátráló bolygó az indiai asztrológiában igen erős lesz, mert nem csak abban a jegyben hat, ahol éppen van, hanem az előzőben is, ahová a hátrálás során visszalép. Kétszeresen dolgozik. (A mostani, a Mérleg 9. fokán álló Merkúr tehát hat a Mérleg jegyében és hat őt megelőző Szűz jegyében is, valamint aspektál is mindkettőből.)

A Merkúr (szankszrit nevén Buddha) a Naphoz legközelebb keringő bolygó. Évente háromszor, amikor nagyon eltávolodna, a Nap visszahúzza (többnyire ekkor látjuk retrográdnak), s ilyenkor találkoznak is. Ezért a Merkúrt az isteni hírvivőnek is nevezik, mivel találkozásaik révén a mindent besugárzó és éltető Nap üzeneteit közvetíti. A Merkúrhoz tartozik a gondolkodás, a tudatosság, a kommunikáció, a mozgás, a közlekedés, az üzleti dolgok, a beszéd, az írás, a logika, és például a humor is. Ne várjunk tőle érzelmeket, mert csak a „száraz” információt közvetíti. 

Amikor a Merkúr háromhetes hátráló időszakát tölti, a hozzá tartozó témák lelassulnak, akadályoztatva vannak. Sokszor elkésünk találkozóinkról (mintha mindenütt dugó lenne), nem sikerül nyélbe ütni a szerződést, a biztosra vett üzlet egyre halogatódik, egyszerűen leállnak a dolgaink. Ezt persze nem azért teszi a Merkúr, hogy megszívasson bennünket, hanem hogy figyelmünket a jövő helyett a jelenre, vagy még inkább múltbeli dolgokra fordítsa, olyanokra, amelyeket nem oldottunk meg, amelyeken figyelmünk átsiklott, tehát ahová vissza kell pillantanunk. Emlékeznünk kell.

A mostani Mérleg Merkúr azokra a kapcsolati dolgokra emlékeztet, amelyekből más, meghatározó konstellációk már közel 3 éve vizsgáztatnak. Az a kérdés, maradt-e valami a szőnyeg alá söpörve, megértetlenül vagy elhanyagolva párkapcsolati, munkahelyi, baráti vagy családi relációinkon belül. Kicsit olyan, mintha le lennénk fékezve, hogy maradjon időnk gondolkodni, rendet rakni ezeken a területeken.

A helyzetet fokozza, hogy október 16-án a Merkúr visszalép a Szűzbe (testünk, egészségünk, feladataink, munkánk), innen pedig – ahogy szól a védikus lecke – nem csak a Szűz jegyét, hanem az előtte levő Oroszlán jegyét és annak témáit (gyermekeink, egyéni boldogságunk, örömeink, kreativitásunk, apatémák) is befolyásolja. Amikor pedig ismét előre indul, legalább 2 hét kell neki, amíg a szokásos utazósebességre felgyorsul, onnan kezdve (november 2. hetétől) érezzük majd normál menetben a dolgainkat. 

A retrográd Merkúr tehát alaposan megdolgoztat bennünket ebben a 3 hétben, és csak azoknak könnyebb egy kicsit a lecke, akiknek a születési horoszkópjában eleve retrográd Merkúr van, nekik ugyanis ismerős ez az energia. 

Azok viszont, akiknek merkúri aszcendense van (Ikrek vagy Szűz), vagy akiknek a képletében nagyon hangsúlyos a Merkúr, nehezebbnek érzik ezt az időszakot. Ne felejtsük el, a védikusban több mint 24 fokkal hátrébb található az aszcendens is, és a bolygók is, mint a nyugati képletben. (Asztrológusoknak: ha van otthon efemerida, abban az adott hónap ajanamsája=a nyugati és indiai közti különbség megtalálható: a 2014. októberi pontosan 24 fok 56 perc 52 másodperc.)

Szeretettel
Vishakati


A védikus és a nyugati asztrológia főbb eltérései (5.)Miben más a védikus asztrológia?

Ez a leggyakoribb kérdés, amit asztrológus kollégák és kliensek is nekem szegeznek.
A védikus asztrológia (szanszkrit nevén dzsottish) a Védák egyik ága, egy ősi bölcselet. Az alábbiakban a nyugati asztrológiához képest meglevő legfontosabb eltéréseket mutatom be.

1.  A leglátványosabb különbség az, hogy a két asztrológiai rendszer eltérő állatövet használ: az európai az úgy nevezett tropikus rendszert, az indiai a sziderikus rendszert. Anélkül, hogy belemélyednénk  a csillagászati rejtelmekbe, úgy foglalható össze  a különbség, hogy az európai (tropikus) rendszer mint szoláris asztrológia a Nap mozgását követi, és elszakad a fizikai csillagoktól,  míg az indiai (sziderikus) a valós csillagképekhez fixált. A két rendszer közti eltérés (az ajanamsa) ma kb. 24 fok, ennyivel van jelenleg hátrébb a védikus képlet minden egyes eleme. Ennek az következménye, hogy az indiai rendszerben az Aszcendens és a bolygók zöme más jegybe kerül a nyugati horoszkóphoz képest. A csillagászati alapú különbség azt eredményezi, hogy a két rendszerben az asztrológusok más megközelítést, más útvonalat fognak használni, de értő kezekben hasonló következtetésekre kell jutniuk egy-egy képlet vagy probléma elemzése során.


2. A másik nagy különbség, hogy az indiai rendszer a nyugatitól eltérően nem Nap-, hanem Hold-alapú, azaz lunáris asztrológia, amely a Holdat mint érzelmi múltat tekinti a sors, a karma alapjának. Bár a Hold általában női elvet képvisel sokféle mitológiában, a védikusban a Hold istensége férfi, 27 feleséggel. A teljesség kedvéért elmondjuk, hogy a Nap is fontos szerepet kap a dzsottishban, ezáltal a férfi-női, jang-jin elvek kiegyensúlyozottabban érvényesülnek benne.


3. A Hold kiemelt szerepe folytán az indiai rendszerben nem egy, hanem 3 aszcendens szolgálja  az elemzést: a nyugati elvnek megfelelő főaszcendens (Lagna), az érzelmi aszcendensnek számító Hold (Csandra lagna), és az aszcendens jegyének ura (Lagnésa). A több aszcendens lehetővé teszi, hogy bármilyen problémára több szempontból közelítsünk rá, és sokkal árnyaltabb, biztosabb képet kapjunk.


4.  Az indiai rendszerben egy jegy=egy ház. (A nyugatiban a Vehlow féle egyenlő házas rendszer hasonlít hozzá.) A bolygó aspektusok is a teljes jegyre, azaz teljes házra szólnak. Itt kell megemlíteni azt is, hogy az indiaiban az egyes bolygók saját, egyedi aspektusmintájuk szerint hatnak, nem, vagy nem csak a nyugatiban megszokott oppozíció, együttállás, trigon, kvadrát stb. fényszögek szerint. Egy példa: míg a Szaturnusz a nyugatiban az imént említett fényszögek révén hat az éppen ott álló bolygókra, az indiaiban az 1., 3., 7. és 10. házakat aspektálja. Az indiaiban tehát a Mérleg Szaturnusz a Mérleg bármelyik fokán állva hat a teljes Mérlegben, a teljes 3. Nyilasban, a 7. Kosban, és a 10. Rákban. 


5.   Az észak- és dél-indiai asztrológia is négyzet alakú, bár eltérő horoszkópábrát használ, amelyet Indiában sokszor egy darab szalvétára vázoltak fel. Az egyszerű megjelenítésnek ellentmond, hogy igen nagyszámú segédképlet (vargák), alapvetés (jógák), jellemzők (karakák, padák) stb. segítik a minél pontosabb és sokszínűbb értelmezést. Hab a tortán, hogy az indiaiban nagyon számon tartjuk azt is, az egyes bolygók milyen viszonyban vannak egymással (bolygó barátságok, ellenségek).


6. Az indiai rendszer egyik legizgalmasabb része a dasarendszer, amely a születéskori Hold helyzetéből kiindulva meghatározott bolygószekvencia szerint tagolja az ember életét bolygó fő-, al- és egyéb periódusokra.   A dasarendszer a védikus prognózis egyik fő eszköze. Még hasonló sincs a nyugatiban.


7.  Számos jelentésbeli és hangsúlybeli különbséget is meg lehet említeni a két asztrológia házanalógiái között. Például míg a nyugatiban az anya a X. házhoz kötődik, addig a dzsottishban a  4. ház jelentéséhez.

A legfontosabb különbségek tehát ezek, de személyes tapasztalatom alapján ismételten megerősítem: jó kezekben, felelős gondolkozással más úton bár, de hasonló következtetésekhez juthatunk egy képlet elemzése során - bármelyik asztrológiát használjuk is.
Szeretettel
Vishakati


Asztrológiai kurzus, kiscsoportos képzés formájában (4.)Egy modern asztrológia keleti és nyugati hagyományok találkozásából

Asztrológiai kurzus, kiscsoportos képzés formájában

Sokéves nyugati asztrológiai tanulás és elemzés után, már praktizáló asztrológusként ismerkedtem meg a tradicionális védikus asztrológiával (idegen szóval dzsottish), majd ennek egy sajátos, nagyon modern és szemléletes magyarországi ágával Csom Mari tanításában.
A védikus asztrológiában egy, a nyugatinál mintegy 3-4 ezer évvel öregebb bölcseletet találtam, amely sokkal árnyaltabb értelmezést tesz lehetővé minden szempontból, mégis leginkább a hozott, karmikus témákat illetően, mivel több olyan eszközzel is rendelkezik, amelyet a nyugati asztrológia az idők folyamán – talán az alexandriai nagy könyvtár leégésekor - elvesztett.
Csom Mari érzékeny, szeretetteljes, és látnoki pontosságú asztrológiája nagyszámú követője (Facebook/Átjárók) és több ezer kliense, valamint tanítványai számára ismert. Az ő hozzájárulásával és támogatásával most az ő felfogásában megismert modern védikus asztrológiát szeretném kiscsoportos képzésben, heti 2 órás találkozások során átadni. A tanulás elméleti képzésen, folyamatos példákon és házi feladatok megoldásán keresztül történik.
A tanfolyam előképzettséget nem tételez fel, az esetleges nyugati asztrológiai ismeretek részben segítséget jelentenek, részben felül kell majd írni azokat. A többéves együttműködés azonban komoly elköteleződést és önismereti munkát igényel, egyben támogatja magunk és kapcsolati hálónk működésének és fejlődésének feltérképezését, megértését.
A kurzus az alábbi tematika szerint haladva lehetőséget nyújt arra, hogy a teljesen kezdők is megismerkedjenek a védikus asztrológiával, és kellő gyakorlás után használják azt, az esetleg nyugatiban járatosak pedig egy új látásmódot kapjanak. Mivel dzsottish tankönyv, jegyzet nagyon kevés van, ami pedig megvásárolható, az igen eltérő irányzatokat képvisel, eligazodni is nagyon nehéz hozzáértő segítség nélkül.
Tematika: állatövi jegyek, a 12 árnyalat a horoszkópban; bolygók, holdcsomópontok jelentése, értelmezése, karmikus jelzések; horoszkópházak mint az élet 12 területe; észak- és dél-indiai képlet; eltérések nyugati és védikus asztrológia között; naksatrák, finomhangolás eszközei a horoszkópban; horoszkóp értelmezése; muhurta, azaz a védikus időzítés tana; szinasztria, vagyis összeférhetőség vizsgálata, progressziók (a jelen és változó csillagállások hatása a születési képletre), prognózis.

A tanfolyam időpontja: 17-19:00 csütörtöki napokon
Tervezett kezdőnap: 2014. október 30.
Helyszín:  XII. Költő utca
Tanfolyam díja: 2.500 Ft/alkalom

Szeretettel várom leendő tanítványaimat
Gyurkó Katalin
06 30 2029888
vagy vishakati.gyurko@gmail.comMit jelent a Vishakati név? (3.)

Az egyszerűnek tűnő kérdésre elég összetett a válasz, mert az indiai rendszer legbonyolultabb eszköze, a holdházak rendszere van elrejtve mögötte.

A nyugati asztrológiában valami hasonlót a dekádok (a 30 fokos állatövi jegy egy-egy 10 fokos része, tehát 1/3-a) jelentenek, mivel minden dekád más-más színezetet ad a benne álló bolygónak. Az asztrológusok tudják, hogy mást fog jelenteni a Kos első 10 fokán belül álló Nap, mint a tizenvalahányadik fokon vagy a jegy vége felé álló.

Az indiai asztrológiában szintén van ilyen finomhangolás, s mivel egy Hold alapú bölcseletről van szó, ezt itt a holdházak, azaz a naksatrák jelentik. Összesen 27 naksatra van, amelyek a teljes, 360 fokos horoszkópot 27 egyenlő részre osztják. (A 27-es szám onnan adódik, hogy a védikus mitológia szerint a Holdnak 27 felesége volt.) 

A naksatrák igen bonyolult rendszere a jegyektől (amelyek az indiai rendszerben is 30 fokosak) eltérő ritmusú és tagolású színezetet ad a horoszkópnak, ahogy ezt kicsit az alábbi illusztráció is segít bemutatni. A külső körön találhatók a naksatrák ábrái. Minden naksatrának más a „főnöke”, más a dolga, és más a jelentése, és ez hallatlanul árnyalttá teszi az értelmezési lehetőségeket.

Horoszkópunk legfontosabb naksatrája az, amelyben születésünkkor a Hold tartózkodott. Úgy is nevezzük, a Hold naksatrája. Ez nem csak egy sor karmikus feladatot jelöl ki a szülött számára, hanem a prognózis, azaz dasarendszer kiinduló állomása is. 

Az én születéskori Holdam a 16., úgy nevezett Vishaka naksatrába esik, a Skorpió jegyében. A többi már csak játék a betűkkel: áldott-nehéz Vishaka naksatrám nevét megtoldottam, kombináltam a sajátommal.

Tudom, hogy ez az olvasmány nem könnyű, szívesen segítek az értelmezésében.  Várom azok jelentkezését, akiket érdekel horoszkópjuk elemzése és előrejelzés ebben a sokszínű, bölcs, és nagyon ősi rendszerben, vagy szeretnék megtanulni azt.
Jelentkezés a vishakati.gyurko@gmail.com emailen lehetséges.
Szeretettel
Vishakati


2014. októberi védikus prognózis a védikus asztrológia szellemében (2.)


Bár az október a legszebb őszi hónap lehetne, idén nem sok nyugalmat ígér. A hónap váratlan eseményeinek fő felelőse, a Merkúr hol hátráló mozgásával, hol zavarkeltő bolygókkal való találkozásával, hol mint a fókuszba kerülő jegyterület ura aktivizálódik.

Október 4-25-e között minden, ami kommunikációval, üzleti ügyekkel, utazással, mozgással kapcsolatos, lelassul, mintha akadályozva lennénk ezeken a területeken. Mindezekért a Merkúr a felelős, amely ebben a 3 hétben hátráló mozgású. Amire remek ez az időszak: tegyünk rendet elmúlt kapcsolataink emlékeiben, hagyjunk időt és lehetőséget arra, hogy régi történetekről kavargó gondolataink felszínre kerüljenek, és megértve végleg elengedjük őket. Sok rejtett dolog napvilágra kerülhet ebben az időszakban.

Október 8-án dél körül Telihold - azaz Nap-Hold szembenállás – a Halak-Szűz tengelyen. Ez az októberi Telihold nagy feszültségek mellett fog beállni, mert a Halak Hold mellett a két nagy felforgató, az Uránusz és a Ketu (leszálló holdcsomópont), vele szemben pedig a Szűz Rahu (felszálló holdcsomópont) garantálják a váratlan történéseket mind egyéni szinten, mind globálisan a világban. E teliholdat követő 4 hétben váratlan testi tünetek, betegségek, de meglepő gyógyulások is felbukkanhatnak.

Meglehetősen hektikus és balesetveszélyes időszak lehet a hónap második fele, amikor a Merkúr - a Szűz marsikus részén - 16-ikától kezdődően együttáll a Rahuval. 2 ízben nagyon szoros az együttállás: 21-én és 30-án, ekkor fokozott óvatosság javasolt a közlekedésben. Rendkívül traumatikus időszak lehet úton, vízen, levegőben egyaránt. Szűz országokban (Japán, Svájc) fokozott a veszély, természeti katasztrófák, földrengés is történhetnek.

Folytatódik a sok eső, az áradások (elsősorban a Rák Jupiter, valamint a többi vízjegyben álló bolygó és a Ketu miatt).

A hónap vége felé, 23-án lesz Újhold a Mérleg marsikus részén. Az Újhold mindig alkalmas egy elhatározás, egy új szándék beindítására, de ez a mostani - a többi bolygó konstellációja miatt - elsősorban lelki, kapcsolati tisztázások területén. A Merkúr még mindig retrográd, és befelé, illetve visszafelé fordítja figyelmünket.

A hónap első felében a vizes jegyekben kialakult trigon – Skorpió Mars, Halak Uránusz, Rák Jupiterrel - kedvező inspirációkat hozhat gondolkodásunk megváltoztatásában. Október 18-án azonban a Mars átlép a Nyilas jegyébe. Mivel Magyarország Nyilas ország, többlet energiák, esetleg feszültségek fognak megmutatkozni mindaddig, amíg a Mars ebben a jegyben tartózkodik (november 27-ig).

Ennek az eseménydús és cseppet sem egyszerű hónapnak a végén már várakozással tekintünk november 2-ikára, amikor az indiai asztrológia szerint a Szaturnusz átlép a Mérlegből a Skorpió jegyébe. A jegyváltás jelentőségéről a következő havi prognózisban szólunk, de meggyőződésem, hogy az átlépést segítik az októberi konstellációk retrospektív késztetései.
Budapest, 2014. szeptember 30.

Szeretettel
VishakatiCsúcsforgalom a Szűz jegyében (1.)

2014. október 16.

Reggel 9 órától már 4 bolygó lesz a Szűz jegy marsikus részén, az úgy nevezett Chitra naksatrában. 
A Chitra egy erőteljes naksatra, uralkodó istensége Tvastrí, a mennyei építész, akinek az a dolga, hogy a nyers és szükségtelen részek lefaragásával napvilágra hozza a dolgok értékes belső lényegét. A Chitra szimbóluma, a gyöngy is erre emlékeztet: a kagylónak szét kell nyílnia, fel kell törnie ahhoz, hogy a gyöngy előbukkanjon. A Chitra elsődleges impulzusa ez: átalakulni, a felesleges, meghaladott részeinktől megválni, s mint tudjuk, ez sosem könnyű.

Most itt áll a Nap - már csak 1 napig marad e jegyben -, a Vénusz, a Ráhu (felszálló holdcsomópont) és hátrálva megérkezett a Merkúr is. Sok égitest egy jegyben (asztrológiai zsargonnal stellium) mindig sok eseményt, történést jelent az adott területen (a Szűzben munka, szolgálat, egészség, gyógyítás – gyógyulás, testtel kapcsolatos témákban). 


Jó időszak egészségvédő terápiák, kúrák keresésére, általában erős a késztetés ezekre, ha másért nem, hirtelen fellépő testi problémáink, panaszaink miatt. Ilyenkor hajlamosak vagyunk túlhajtani magunkat – ezt csak tudatosan megtervezett működéssel / pihenési időkkel tudjuk féken tartani.

A Merkúr már 12. napja retrográd, s bizonyára sokan megtapasztaltuk, hogy el nem végzett dolgainkat, be nem fejezett feladatainkat, nyitva hagyott kérdéseinket visszahozta az intézendők közé. Amit már lezárhattunk volna hónapokkal ezelőtt, az most ismét ott van az orrunk előtt tovább nem odázható témaként, legyen az munka vagy egészségügyi kérdés. 


Ne halogassuk tovább, most még kaptunk lehetőséget foglalkozni velük / szépen befejezni ezeket (október 24-ig, amikor előre indul a Merkúr).

Az időszakot magasfeszültség jellemzi a Mars - Merkúr kölcsönhatások és Ráhu, az örök elégedetlen szűzbeni jelenléte miatt. Ez tehet bennünket nagyon veszekedőssé, zizegőssé, összeránthatja gyomrunkat, de ne felejtsük el, hogy a Mars maga az energia, ami kézben tartva egyértelműen vezet bennünket valódi céljaink felé. Egy marsikus időszak idegessége általában azt jelzi, hogy „rosszul akarunk”, azaz olyan dolgokat erőltetünk, amelyekre valójában nincs szükségünk vagy amelyekre nincs ráhatásunk.


A jó hír az, hogy a bolygócsoportosulás, s ezzel a feszültség, már 17-én kora délután elkezd oszlani, és 2 nap múlva már csak a Merkúr-Ráhu kettőse marad. Ők viszont a hónap végéig együtt állnak a jegyben (21-én és 30-án különösen szorosan), és balesetveszélyt, közlekedési anomáliákat, földdel kapcsolatos történéseket, földrengést, földcsuszamlást okozhatnak. A Szűz országokban (Svájc, Japán) fokozottabban fordulhatnak elő ilyen jellegű események. Erre az időszakra óvatosságot szeretnék ajánlani, elsősorban a közlekedés területén, tervezzük meg jobban utazásainkat, készüljünk fel váratlan körülményekre is.


A fenti bolygóállások egyéni hatásait természetesen csak a személyes horoszkóp ismeretében lehet pontosítani.
Szeretettel
Vishakati