Sunday, January 31, 2016

Mit hoz a Kétu – Rahu jegyváltása az egyes aszcendensek számára (147.)

Bár a konstellációváltás hatása egy nagyon sok faktoros téma, az alábbiakban összefoglaljuk az elkövetkező 18 hónapban várható leglényegesebb tendenciákat az egyes aszcendensek számára.

A prognózisok első része a Vízöntő Kétu, a második az Oroszlán Rahu - egymástól nem elválasztható - hatását írja le. A védikus aszcendenst a nyugati aszcendens fokszámából 24 fok levonásával kapjuk meg.

Nézzük az egyes aszcendensek kilátásait.

Ha Kos az aszcendensünk, a váltás baráti körünk átalakulását hozhatja, jövőképünk letisztulásával, spirituális vagy mély lelki élményt hozó utazásokkal, zarándoklattal, ugyanakkor több eseményt gyermekeinkkel, vállalkozásunkkal. Fej-ügyek, vérnyomás több figyelmet fog kérni!

A Bikák hivatásukat fogják átértékelni, lehetőségük lesz rátalálni a valódi céljaikra, másfelől nyitnak költözés, ingatlanprojekt felé, otthonukban nagy nyüzsgés várható.

Az Ikrek lezárhatják peres, jogi dolgaikat, vagy apai részről hozott problémáikat, és nagy fejlődési lehetőséget élhetnek meg kommunikációjukban, legyen az írás, tanítás, médiumi képességek vagy akár üzleti aktivitás.

A Rákok számára mély belső utazást, egy lelki elengedés történetet jelent, míg értékviláguk sok energiát igényelve felbolydul, átalakul, anyagi helyzetük javulását is hozva.

Az Oroszlánok több lelki támogatást igényelnek majd kívülről, vagy olyan párra vágynak, aki magasabb szinten lelki, szellemi társuk - ha nem kapják meg, elköszönhetnek tőle. Náluk némileg nyugtalanabb időszak várható, nagy fejlődési lehetőséggel, kreativitással. Szívük, gerincük érzékenyebb lehet, figyelmet kér.

A Szűz aszcendensűek munkája letisztul, lelküknek kedvesebb lesz. Számukra egy nehéz periódus zárult le, és nyugtalanságukat nem mindennapjaikban élik majd meg, hanem például alvásukban, álmaikban. Érdemes több tudatossággal fordulni álmaikhoz.

A Mérlegek gyermekük érését, eltávolodását, például elköltözését fogják megélni. Többet foglalkoztatja majd őket a jövőképük, jövedelemteremtő képességük, és idősebb testvérük.

A Skorpiók könnyebben válnak meg otthonuktól, akár hazájuktól, és végső megértésekhez juthatnak az anyai minőséggel kapcsolatban. Ugyanakkor változás, megújulás valószínű a hivatásban.

A Nyilasok rátalálhatnak egy mélyebb lelki közvetítő közegre, például íráson, csoportos testmozgáson (jóga, thai chi, stb.) keresztül, de az is lehet, hogy távolabb kerülnek testvérüktől. Élénkebb kapcsolat várható az apával (apamintával), és több utazási lehetőség. Eseménydús időszak.

A Bakok értékrendje változik meg, felértékelve a csoporthoz tartozást, a közösség erejét. Aktivitás pénzügyekben, belső fejlődés és lelki kutakodás igénye erősödni fog.

A Vízöntők nagy lelki, szellemi tisztuláson, emelkedésen mennek át, lehetőséggel arra, hogy személyiségük felesleges sallangjait, terhet jelentő részeit most eleresszék. Nyitás a külvilág felé, a partnerkapcsolat megújítása, megújulása szükségesebb lesz.

A Halak aszcendensűek érzelmileg megkönnyebbülnek, számukra nehéz időszak zárult le január 29-én. Olyan lelki társakat, közösségeket keresnek majd, ahol oldódik magányérzésük. Munkában nagy fejlődési perspektíva, sok alkalmazkodási próbával.

A fenti rövid prognózisok csak a Kétu és Rahu megváltozott helyzetéből indulnak ki, nem terjedhetnek ki a személyes horoszkóp ezer már sajátosságára – az csak egyedi elemzéssel bontható ki. 

Namasté
Vishakati
  
Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd vishakati.blogspot.hu oldalamat, vagy a Vishakati Community facebook oldalt.Friday, January 29, 2016

Lépnek a karmajelzők – Rahu-Kétu jegyváltás (146.)

Január 29-én a holdcsomópontok jegyet váltanak, s ezzel az év egyik legfontosabb konstelláció változása következik be a védikus asztrológiában.

2014. július 12-től idáig a Halak-Szűz tengelyen fejtették ki hatásukat. Most a Kétu a Halakból a Vízöntőbe, a Rahu pedig a Szűzből az Oroszlánba lép át. A két holdcsomópont hatása egymástól elválaszthatatlan, működésük a közlekedőedényekéhez hasonló. A Kétuval lezárul egy ciklus, a Rahuval újraindul. A Kétu spirituális dolgokra jó, a Rahu materiálisra. Mindkettő olyan energia, amellyel nem érdemes szembemenni, nem lehet kiváltani, de amit lehet: az általuk szorgalmazott tendenciák alá dolgozni.

Nézzük részletesebben.
A Kétu a spiritualitás jelzője, mutatja lelki, szellemi fejlődésünk állapotát, irányát. Ahol az égi Kétu átvonul, ott fizikai értelemben letisztít, elengedésre tanít, magasabb tudatossághoz segít. A mostani Vízöntő Kétu egy racionálisabb, levegősebb energiába terel bennünket, kikerülünk az érzelmi tapasztalás nehéz közegéből. Ez a következő 18 hónap mindenki számára fejlődést fog hozni a szociális érzékenység és közösségi működés terén. Elengedjük majd azokat a barátainkat, közösségeinket, akik már nem segítik spirituális fejlődésünket, de biztosak lehetünk benne, hogy kapunk helyettük másokat.

Több résztvevőre és nagy fejlődésre számíthatnak azok a csoportok, amelyek autentikusan működnek, és lelki, szellemi, spirituális utunkat egyengetik. Mivel a Kétué a gyógynövényekkel gyógyítás, a természetes gyógymódok, az ezekkel foglalkozó kurzusok is felfutásra számíthatnak.

A másik oldalon a Rahu fizikai szintű igényeinket, anyagi dolgainkat fokozza fel. Benne a földi vágyak testesülnek meg. A Rahu nyomására nagy fejlődésen mehetünk keresztül, de tudnunk kell, hogy sokszor hoz magával félelmet, szeparáltságot, zaklatottságot.

A Rahu az Oroszlánban felforgat és megváltoztat minden olyan minőséget, amely a férfioldallal, az apa szereppel, a hatalommal kapcsolatos. Lehet, hogy gyermekünkön keresztül fogjuk majd megérteni apánkat, vagy a férfiak viselkedése, szerepe fog markánsan megváltozni. Nagy fejcserékre számíthatunk a főnöki, vezetői szerepekben világszerte, politikai téren is, a legmagasabb polcokon is.

A Rahu a fenti témákon kívül azt firtatja, mi az igazi öröm a szív számára, mi a valódi, szívből jövő tehetségünk, teremtő képességünk. Ha efelé tartunk, megkönnyíti dolgunkat, és nyitogatja az ajtókat.

A jegyváltás tényén túl az is érdekes, hogy a Kétu a Vízöntőben csatlakozik a Neptunuszhoz, a Rahu az Oroszlánban pedig a rendkívül erőteljes retrográd Jupiterhez. Mindig jelentős, amikor holdcsomópont-bolygó találkozó van, mert ők megváltoztatják a bolygók minőségét.

A Kétu-Neptunusz együttállás szeretetképességünket fokozhatja, ha mi is úgy gondoljuk. Ha viszont maradunk csupán földi dolgainknál, ez az együttállás hozhat illúziókat, csalfaságot, becsapást. Fizikai síkon legyünk óvatosak, mert nem fogjuk tudni jól megítélni az embereket, helyzeteket. Hozhat magas tudatosságú gurut, de belefuthatunk hamis prófétákba is.

A Rahu-Jupiter együttállásban a Jupiter megnöveli a Rahu hatását, legyen az félelem vagy fejlődési késztetés. Együttállásuk augusztus 11-ig, a Jupiter jegyváltásáig tart, és Oroszlán témákban nagy változásokra, rázós időszakra számíthatunk.

A holdcsomópontok jegyváltása áthelyezi a hangsúlyt földrajzilag is. A Vízöntőhöz (Oroszország, Ukrajna, Skandinávia) és az Oroszlánhoz (Francia-, Olaszország, Románia) tartozó országok nagyobb szerepet kapnak a politika terepasztalán. Több figyelem jut rájuk, de több konfliktus, változás, atrocitás is.

A jegyváltás este negyed 10 után pár perccel történik, és tapasztalatom szerint szinte azonnali jelei lehetnek a megváltozott energiának.  Hogy milyen feladatokat hoz az egyes aszcendenseknek, legközelebb megnézzük.

Szeretettel
Vishakati


A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópból lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlen információért kérlek, keresd a Vishakati Community facebook oldalt.

Saturday, January 23, 2016

Zizegős idők – Nagy változások alatt, előtt (145.)

Sokak beszámolója - és a magam érzékelése is - azt mutatja, hogy változékony, nyűgös, zizegős heteket élünk.
Ilyenkor érdemes igazán megnézni, mik a fő asztrológiai okok, és főleg hogy meddig tart ez a próbatétel.

Asztrológiailag a két retrográd bolygó (Merkúr és Jupiter), a nagy váltás előtt álló holdcsomópontok, és a küszöbön álló Telihold az okok. Nézzük meg ezeket a tényezőket a védikus rendszerben.

Január 24.Telihold a Bak-Rák tengelyen. A Telihold eleve hordoz egy növekvő feszültséget, amely majd a pontos Nap-Hold szembenálláskor fog kisülni. Ez valamikor vasárnap hajnalban következik be, de gyakorlatilag egész hétvégén a Telihold energiájában leszünk. A Bak Nap arra a felelősségünkre figyelmeztet, amely hibás hatalmi működés vagy apai minta kapcsán merülhet fel bennünk. Vele szemben a Rák merkúri részén áll a Hold, régi tudásunkra emlékeztetve bennünket. Érdemes férfioldalunk, egónk, autoritásunk jelzésein elmélkedni, hátha találunk tennivalót.

Január 25. – Egy nappal később, hétfőn este a Merkúr direktbe fordul, hogy racionális témáink lassan-lassan magukhoz térjenek majd. Merkúri dolgainkat (kommunikáció, gondolkodás, közlekedés, információáramlás, utazás) az is nehezíti, hogy a Merkúr   
- szorosan együttáll a Plútóval (ettől lehetünk indulatosak, jobban haraphatunk ideológiai vitákra, de fokozott közlekedési veszély is fennáll február 9-ig),
- pontos kendra (=kvadrát) kapcsolatban van az Uránusszal, amely bezavarhat informatikai és telekommunikációs kapcsolatainkba, működési furcsaságokat hozhat telefonunk, számítógépünk, technikai kütyüink használata közben. 
A Merkúr február első hetében fog kellő távolságra kerülni e két bolygótól, de már 25-i előrefordulása is sokat fog lendíteni rajtunk.

Január 29. – a holdcsomópontok jegyváltásának napja. Számunkra ez most azért érdekes, mert egy 18 hónapos ciklus lezárása előtt állunk, s ilyenkor a váltás előtt álló bolygók azon dolgoznak, hogy még bevasalják rajtunk a feladatokat. Ettől lesznek ezek az utolsó hetek, napok kevésbé önfeledtek. A váltás pillanatában (péntek este 1/4 10 körül) azonban mindezek a kényszerítő erők megszűnnek, s azonnal az új energiába kerülünk.

Ne feledkezzünk meg a retrográd Jupiterről sem, amely most – május 9-ig – nemcsak az Oroszlánban, hanem a Rákban is hat, sőt, szinte alig van olyan jegy, amit nem aspektál. Ez a tény nagyon erősen felszínre hoz múltbéli érzelmi dolgokat, és énünk nagyobbik részét érzelmi hullámverésben tartja. Egyáltalán nem könnyű időszak, amelyet a 29-i Rahu-Kétu jegyváltás egy más módon még inkább megmozgat.

Egyelőre azt tartsuk szem előtt, hogy vasárnap megkönnyebbülünk a tetőző Telihold nyomán, hétfőn este meg fogjuk érezni a Merkúr előre indulását, és sokak számára nagy változást hoz majd a jövő pénteki holdcsomópont jegyváltás.

Addig marad a türelem, és a jó érzések, emlékek melegen tartása.
Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópból lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlen információért kérlek, keresd a Vishakati Community facebook oldalt.

Monday, January 18, 2016

Vágyak megtapasztalása – Nyilas Vénusz (144.)


Január 19-én, kedden kora hajnalban az indiai rendszer szerint a Vénusz átlép a Skorpióból a Nyilasba. Egy eseménydús időszakban történik ez az újabb váltás, hiszen a retrográd Merkúr mindenkit próbára tesz, de a jegyváltás előtt álló holdcsomópontok is még sok tennivalót sűrítenek be a hátralevő 10 napra.

A Vénusz az átlépés előtti és utáni néhány órában a gandanta ponton (Skorpió-Nyilas jegyhatár) halad át, amely a hagyomány szerint nagy energiákat mozgat meg, ugyanakkor átmeneti bizonytalanságot, gyengeséget hozhat a vénuszi aszcendenseknek, azaz a Bikáknak és Mérlegeknek. Az áthaladás a 18-i estén és az azt követő hajnalon történik, és bár csupán néhány órán át tart, az érintettek figyeljenek oda.

A Nyilasban a Vénusz markánsan megváltoztatja vágyainkat és partnerünkhöz való hangolódásunkat, azaz a párkapcsolat minőségét – mindezek a témák az ő fennhatósága alá tartoznak. Megnyilvánulhat egy idea, amit kivetítünk az apára vagy a partnerre. Hajlamosak lehetünk valamilyen irányban fanatizálni partnerünket, azaz többet vagy kevesebbet vélni róla. Megnő  szubjektivitásunk. Erősödhet a vágyunk arra, hogy utazzunk vagy tanuljunk, vagy hogy találjunk egy mestert, aki mellett fejlődhetünk.

A Nyilas Vénusz a Jupiter jegyébe kerül, de tudnunk kell, hogy mindketten (a Jupiter is, és a Vénusz is) határproblémákkal járnak, azaz valamilyen értelemben hajlamosítanak a túlzásokra

A Nyilas Vénusz innen a 6. (munka, akadályok, betegség, testtudatosság) és a 11. (jövőkép, közösségi élet, barátok, szociális érzékenység, szabadságvágy) jegyek ura. Ezért mindkét témakörben hozhat tapasztalatokat.
- A 6. uraként egyrészt a májhoz és az epéhez kötődő tüneteket hozhat, és érzékenyíthet a cukorháztartás problémáira, ezért érdemes visszafogni édesség iránti vágyunkat.
- A 11. uraként pedig egy együttműködési képességet, közösségektől, barátoktól érkező támogatottságot, és jövőnkkel való kontaktot hoz.

Az idei Nyilas Vénuszra több komplex hatás irányul. Itt tartózkodása heteiben - január 19. és február 12. között - a Nyilas jegyura hátráló periódusát tölti (retrográd Jupiter), egyfajta nehezítést róva a Vénuszra. 
De erre az időszakra esik a Rahu közelgő átlépése is a jegyúr Jupiter mellé (január 29.), amely szintén vissza fog hatni a Vénuszra, mert változékonyabbá, illetve követelőzőbbé teheti vénuszi minőségeinket (vágyak, értékek, birtoklás, párkapcsolat, férfihoroszkópban a nő jelölője).
A Vénusz a Nyilasban igyekszik megtapasztaltatni velünk kapcsolati és birtoklási vágyainkat, és lehetőséget ad megérteni őket. Ezt az a tény teszi lehetővé, hogy szinte végig együtt tartózkodik a Merkúrral. A Plútóval február 5-én találkozik is, együttállásuk kisülési pont lehet ideológiai tévelygésekben.

Szeretettel
Vishakati

  A fenti írás az általános konstellációkból indul ki, az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen információért kérlek, csatlakozz facebook/Vishakati community  oldalamhoz. 

 

Thursday, January 14, 2016

Makara Szankranti – Bak Nap (143.)

Január 14-én az esti órákban a Nap átlép a Bakba, s ezzel megkezdődik a hindu tradíció által aktívabbnak tartott félév. A jegyváltást Indiában megünneplik, az ünnep neve Makara Szankranti (=Bakba átlépés).

A Bak Nappal már találkoztunk egy évvel ezelőtt, amelynek jellemzőit idei Makara Napunk természetesen sok tekintetben ismétli, érdemes visszaolvasni. Még naksatraváltásai is hasonló napokon következnek be (24-én a Sravana, február 5-én pedig a Dhanistha energiába), s majd február 13-án lép tovább a Vízöntőbe.

A Bak Nap lényege, hogy itt tartózkodása 30 napjában egy kicsit szárazabb, de ambiciózusabb energiát hoz, amely munka szempontjából sikereket ígér. Ugyanakkor - mivel saját jegyétől 8 háznyi távolságra van - a Nap analógiái itt változást, átalakulást kénytelenek elszenvedni. Szellemünk, férfioldalunk, kreativitásunk vagy éppen egónk, főnöki/vezetői létünk nyomás alatt van, változni kényszerül. 

A Bak jegy kapcsolódik a felelősség és a magány megéléséhez, ezekből is lesz részünk ebben a hónapban.

A 2016-os Bak Nap azonban sok tekintetben más, mint a tavalyi. Főként azért, mert bárhol jár, viszi magával a Jupiter energiáit. Ennek oka, hogy a Jupiter a Nap jegyében (az Oroszlánban) van, s  kölcsönösen hatnak egymásra. Asztrológiai nyelven a Nap a Jupiter diszpozitora. A Nap a főnök, mindenkori helyzetében hat a Jupiterre, de a Napnak is van egy Jupiter-érzékenysége augusztus közepéig.

Kölcsönhatásuk különösen akkor lesz izgalmas, amikor a Jupiter mellé január 29-én belép a Rahu is, s ekkortól mindkettejük hatását fogjuk érzékelni a Nap témáiban. 

Most, amikor a Nap a Bakban, egy számára kevésbé előnyös helyen tartózkodik, a jegyében tartózkodó Jupiterre is kivetíti gyengeségét is. A Jupiter az Oroszlánban önmegvalósításunkkal, magunk mélyebb megismerésével és kifejezésével van elfoglalva. Mindezek a Bak Nap időszakában - és a Jupiter retrográd haladási iránya miatt is - most kevésbé tudnak megvalósulni.

Izgalmas a Nap átlépés előtti találkozója a Merkúrral. 14-én délután szembetalálkoznak a Nyilas utolsó fokán, s néhány órán keresztül nagyon szorosan együtt lesznek. 
Merkúr a racionalitásunk, a Nap a szellemünk. Együttállásuk szép megértéseket hozhat ideológiai, vallási, spirituális témákban, de megtapasztalhatjuk igazságérzetünk újszerű megnyilvánulását is. 

Jó utazást kívánok befelé, szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános konstellációkból indul ki, az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com

Közvetlen információért kérlek, csatlakozz  facebook/Vishakati Community    oldalamhoz.   


Thursday, January 7, 2016

A fordulat napja – Oroszlán Jupiter retrográd (142.)

A Jupiter július vége óta tartó, oroszlánbeli útján eljutott a jegy utolsó fokára. Itt fordul most vissza, és 4 hónapon keresztül – május 9-ig - retrográd módon mozog. A védikus asztrológiában a Jupiter neve Guru. (A szankszkrit gu szótag annyi, mint sötétség, ru pedig elűzni. Guru a neve annak, aki képes a sötétséget eloszlatni.)

A tapasztalatszerzésen keresztül tanító, retrográd Jupiter minden Oroszlán témában és helyen ismételtet
Így a hatalom és egó témáiban, a vezetés (legyen az „sima” főnök vagy kormányfő) viszonylataiban, lelkünk férfioldaláról (animus), apával, apasággal kapcsolatos dolgokban.
Egészségi vonatkozásokban is, mert a szív és a keringés tartozik e jegyhez, valamint a gerinc központi tartófunkciója.
Hely szempontjából az Oroszlán országok (Francia-, Olaszország és Románia) ismét többet szerepelhetnek a hírekben. 
A Nyilas és Halak aszcendensűek számíthatnak arra, hogy dolgaik némileg lelassulnak, csökkentett üzemmódba kerülnek.

Ismét könnyebb vagy nehezebb tapasztalatokat szerezhetünk mindezekről, mert a Guru felülvizsgálja, mennyit fogadtunk be, tanultunk magunkról az elmúlt bő 5 hónapban. Érdemes magunkban is vizsgálódnunk, mi minden történt velünk ez idő alatt.

Arra is számíthatunk, hogy a Jupiter mint a bölcsesség, tanulás, hit, ideológiák és vallás planétája saját témáiban is felkérdez, firtatja véleményünket, felszíthatja a kedélyeket, ami összetűzésekhez is vezethet.

A retrográd bolygók az indiai rendszerben két jegyben is működnek és erősebbek, mint az előrehaladók. Ezért a retrográd Oroszlán Jupiter visszamegy a Rákba, ahol emelt minőségben járja körbe érzelmi oldalunkat. Kicsit olyan, mintha a Rák Jupiter korszakába mennénk vissza, pontosabban ott is lennénk, és az Oroszlán Jupiterben is.

Különleges hetek ezek, mert a hátráló Jupiter mintegy helyet csinál a 3 hét múlva - a Szűz felől - ideérkező Rahunak. Amikor majd belép mellé a Rahu, mintha aszfaltos helyett földútra érnénk, mindannyian érzékelni fogjuk a hirtelen megváltozó energiákat, viszonyokat. Hosszú együttállásuk január 29. és augusztus 11. között fog majd tanítani.

A hagyományok szerint a lassú bolygók - mint a Jupiter is – váltását a fordulópont körül illik méltó tevékenységgel megtisztelni. Így például meditációval, elcsendesedéssel, de azzal is lehet, hogy aktuálisan végzett tevékenységünket – legyen az hivatali vagy háztartási munkánk, vagy egy blog megírása – képletesen felajánljuk a visszaforduló Gurunak. 
Borostyán, sárga zafír vagy más sárga kövek viselése szintén támogatja a hátráló Jupiter időszakát.

Namasté
Vishakati

A fenti írás az általános konstellációkból indul ki, az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community   oldalamhoz.Tuesday, January 5, 2016

Behúzott kézifék - Merkúr retrográd (141.)

Január 5-én kora délután a Merkúr retrográdba fordul. A védikus rendszerben ez az irányváltás a Bakban, annak is a Nap-energiájában történik, és 20 napig tart.

A Merkúr lényegi szereplő most az égen, mert az egyik „nagyágyú”, a Szaturnusz merkúri energiában halad. Össze vannak kötve: a Merkúr bárhol jár, viszi magával a Szaturnusz energiáit, a Merkúr mozgása pedig visszahat a Szaturnusz működésére.

A Skorpió Dzsjéstha Szaturnusz szükséges változásaink megértésével van elfoglalva. A retrográd Merkúr egy nagyon komoly nyomatékot ad ennek. Visszamenőleges megértések, hátrafordított figyelem lesz a jellemző.

A Merkúr hátrálása minden jól ismert, fizikai szintű merkúri működésünk (gondolkodás, kommunikáció, tanulás, közlekedés, utazás, üzleti ügyeink) lelassulását, fékeződését jelenti. Fogyókúránk sem lesz túl sikeres, mert a Merkúr felügyeli emésztésünket, most éppen lassítva azt.

Ezekben a hetekben nem az előretekintés a támogatott, hanem a visszatekintés. Figyelmünket velünk történt, de nem kellően megemésztett dolgainkra kell fordítanunk, hogy azok a helyükre kerüljenek, s épüljünk belőlük. Alkalmasint haladhatunk is, de dolgaink többszöri nekifutásra sikerülnek, késleltetve vannak, nyögve nyelősek.

A Bak jegyében a Merkúr karmikus témáinkra emlékeztet bennünket, a Nyilasban pedig – ide is visszahátrál - apai gyökerű gondolkodásmódunkra, valamint ideológiai fixációinkra.

Haladása most mozgalmas lesz, mert január 14-én visszamászik a Nyilasba, ahol a jegy utolsó fokán áll együtt a Nappal, 22-én pedig a Plútóval. 
Amikor a Nappal randevúzik, elménk és szellemünk találkozik, ráérezhetünk nagy igazságokra, bennünket foglalkoztató dolgok megoldására. 
Plútóval való találkozása egy fokkal veszélyesebb: a közlekedésben óvatosságot igényel, embertársainkkal pedig megfontolt kommunikációt, mert a meggyőződésbeli különbség robbanhat.

Fontos emlékeznünk arra, hogy a jegyváltás előtt álló Rahu is merkúri jegyben van még. A retrográd Merkúr egy lehetőség arra, hogy mérlegre tegyük a Szűz Rahu által elvégzendő feladatainkat. 
Testtudatosságunk, egészségprojektünk, gyógyító szándékunk/tevékenységünk és munkához való hozzáállásunk – mindezeket érdemes ismételten megvizsgálni.

hónap kulcsa a Merkúrnál van, érdemes megkülönböztető tiszteletet adni neki, és nemcsak a merkúri aszcendensűeknek (Ikrek és Szűz). 
Szerdánként  - ez a Merkúr napja - különösen, de a hét többi napján is egy-egy füstölő, az őt szimbolizáló (apró mintás, tarka vagy csíkos) ruhák, sálak tudatos viselése, vagy egy szintén merkúri, zöld színű ásvány a zsebünkben (esetleg ékszerként viselve) segítheti az időszak szerencsésebb kimenetelét.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános konstellációkból indul ki, az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community   oldalamhoz.