Friday, March 31, 2017

Április havi védikus prognózis (236.)

Bolondos hónapunk erős fordulatokkal, nagy változásokkal igazolja hírét. 

Főként a hónap első felében számíthatunk nagy mozgásokra, amelyek során visszafordul a Szaturnusz, a Merkúr és a Plútó, elindul előre a Vénusz, jegyet vált az Uránusz, és naksatrát a Kétu és a Jupiter. Mindezek eredményeként a hónap végére alaposan átrendeződnek az energiák. 

Kivételesen sok bolygó lesz retrográd, s ez a tény megnöveli a múlt, az emlékezés, a reflexió szerepét életünkben. Ugyancsak a múlt szüremlik be a számos Kétu naksatrás planétán keresztül, hiszen a Múla Szaturnusz, az Asvini Uránusz, a Magha Rahu - különösen az Asvini Újhold idején - mind visszafordítja figyelmünket az elmúltba, hogy onnan kapjunk megértéseket, új felfedezéseket.

Fontos emlékezetünkbe idézni, hogy a bolygók az irányváltás körül néhány napig úgy nevezett stacioner (ácsorgó) helyzetben vannak, amikor bolygóerejük nagyon felfokozódik. A váltások ideje ezért is intenzív időszak.

Nézzük a nagyobb konstellációváltásokat, amelyek mindegyikéről lesz szó részletesen a maguk idejében.

Április 6. – A Nyilasba alig több mint 2 hónapja belépett Szaturnusz retrográdba vált, s így marad augusztus végéig. Ennek során visszahátrál majd a Skorpióba - számonkérve a Skorpió Szaturnusz idejéből megoldatlan kérdéseket -, sőt, visszatekint a Mérlegbe is.

Április 7. – Az Uránusz a tavaly nyári rövid látogatás után immár végérvényesen belép a Kos jegyébe, hogy fejjel kapcsolatos működésünk (gondolkodás, intuíciók, ösztönös reakciók, de agresszió, önérvényesítés, harcosság is) terén közel 8 éves tanításba kezdjen.

Április 10. – Mindennapi életünk szervezője, a Merkúr retrográdba fordul a Kosban. Gondolkodásunk, közlekedésünk, napi dolgaink intézése lelassul, akadályoztatott lesz. Szintén ezen a napon a Vénusz a Halak jupiteri részére hátrál, elmélyítve érzelmi emlékeztetésünket bárminemű kapcsolati vonatkozásban.

Április 11. – Telihold a Halak Nap és a Szűz Hold részvételével. Ez a konstelláció – rímelve a retrográd Halak Vénusz és retrográd Szűz Jupiter szembenállására – felhívja a figyelmet a test és lélek harmóniájának érzékenységére, fontosságára.

Április 13. – A Nap megérkezik kedvenc helyére, a Kosba. Ezzel a Kos bolygók dominanciája tovább erősödik, kedvező és nehéz vonatkozásokkal együtt. Egó és önérvényesítés bármi áron, bátorság és kezdeményezés, harc és ütközés az elkövetkező 30 nap gyakori témái.

Április 14. – A Kos túltengést jelentősen lecsapolja a Mars átlépése a Bikába. Ezzel a balesetveszély csökken, és a mindennapok zizegése kissé csillapodik. A lehető legjobbkor történik a Mars szelídülése, mert szintén ma a Kétu a Vízöntő marsikus szakaszába lép. Ugyancsak ma a Jupiter visszahátrál a Szűz holdi részére, múltidéző, közösségi és szociális témákat emlegetve.

Április 15. – Itt ér véget a Vénusz március elejétől tartó hátrálása, s ezzel régi – szerelmi, családi, bárminemű – kapcsolataink felelevenítése. Előreindulásával kapcsolati életünk megélénkül.

Április 20. – A Nyilas Plútó elkezd hátrálni, hogy hitbéli, ideológiai tisztító tanításában ismételtessen. Fokozódó világnézeti hasadások és ezek szembesülése várható.

Április 26. – A Kos Újhold nyomatékosítja a Kos megéléseket, ebben az időszakban ugyanis itt, Kétu-energiában tartózkodik a Nap, a Hold, az Uránusz és a retrográd Merkúr. Lehetőséget adnak kezdeményezéseink, ötleteink magasabb szintre emelésére, felszabadítására.

Április 28. – Az év legjobb napja: Aksaya Tritiya. A tradicionális indiai asztrológia azt a napot tekinti a legkedvezőbbnek, amikor mind a Nap, mind a Hold emelt jegypozícióban áll. Áldott, szerencsés nap vállalkozás, kezdeményezés, elindítására, vagy egy emlékezetes eseményre. Érdemes eltervezni, mire használjuk ezt a remek lehetőséget.

Szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.   Tuesday, March 28, 2017

Konfliktus zóna – Kos Merkúr (235.)

A hónap utolsó fontos védikus váltása március 27-én hajnalban történt: a Merkúr átlépett a Halakból a Kosba. Átlépésével eseménydús 9 hét kezdődik, izgalmas égi társasággal, és jövés-menéssel.

A Merkúr haladása mostanra jelentősen lelassult, mert már készülődik áprilisi hátrafordulásához. Ez az oka annak, hogy idei kosbeli tartózkodása szokatlanul hosszúra, több mint 9 hetesre nyúlik, szemben az átlagos 2-3 hetes jegyátvonulásával. Csupán június első napjaiban fog majd továbbállni a Bikába.

A Kos Merkúr eredeti gondolkodást, új mentális megközelítéseket, újító észjárást hoz. Időszakában könnyebben kezdünk és kezdeményezünk. Kevésbé kellemes hozadéka, hogy harciasabbá tesz bennünket, vélt vagy valós igazságainkért, elgondolt érvényesülésünkért képesek vagyunk agresszívebb érveket és tárgyalástechnikát is latba vetni. Fejben küzdelmes hetek jönnek.

A Kosban a Merkúr azonos jegybe került a Marssal - április 13-ig. Ennek az együttállásnak kettős a következménye: a kommunikáció és a gondolkodás manipulatívabb lehet, valamint fokozódhat a verbális és fizikai konfrontáció (balesetveszély). Az óvatosság tehát mind szóbeli, mind fizikai interakciókban indokolt.

Az eseménydús jelleget fokozza, hogy a Kos Merkúr-Mars duóhoz április 7-én csatlakozik az Uránusz. Az Uránusz megérkezése felforgatólag fog hatni: hirtelen nagy változások, köztük sajnos robbanás- és terrorveszély, fegyveres konfliktusok is várhatók. Fejfájás, migrén, vérnyomásproblémák is gyötörhetnek majd bennünket, mert a fej - mint Kos testrész - dolgai nagy terhelés alatt lesznek. Igyekezzünk tudatosan kiereszteni a gőzt, lecsapolni az indulatokat. Szerencse, hogy a Mars és az Uránusz együtt tartózkodása a Kosban most mindössze néhány napig - április 7-13. között - tart, mert 13-án a Mars távozik a Kos jegyéből, maga mögött hagyva az Uránusz és a Merkúr kettősét.

Még a nagy áprilisi mozgások előtt az Újhold - mindig útmutató - energiájában is vagyunk: március 28-án hajnalban áll együtt a Nap és a Hold a Halakban. Ennek legerősebb üzenete az, hogy fordítsunk több figyelmet szavainkra és a mögöttük levő érzelmek tisztaságára.

Szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.   
Monday, March 20, 2017

Ismét átrendeződések - Uránusz gandanta (234.)

Március 20-án a védikus rendszerben a Halak végén járó Uránusz 1 fokon belül megközelíti a Halak-Kos jegyhatárt, azaz megérkezik eseménydús gandanta zónájába.

A Szaturnusz kapcsán találkoztunk ezzel a fogalommal a közelmúltban, és kaptunk egy kóstolót arról, hogyan küzdi át magát egy bolygó – s vele együtt mi is - a gandanta jelentette csomón. A csomó abban áll, hogy egy ciklust záró vizes jegyből a következő ciklust indító tüzes jegybe lép a planéta, azaz nemcsak jegyet, hanem ciklusminőséget is vált.

Minél lassabb egy bolygó, annál több időt tölt ebben a bizonytalan energiájú övezetben, s annál inkább mi is megérezzük az átmenet nehézségeit. Az Uránusz jelenlegi gandantája március 20-án kezdődik, és április 25-ig tart.

Járt már itt a védikus Uránusz: 2016. június 27-én lépett be a Kos jegyébe, azonban rövidesen retrográddá vált, és visszahátrált a Halakba. Amikor most végleg elhagyja a Halak jegyét, érzelmi tanulásunk fontos szakasza zárul le. Érdemes mérleget készíteni, mi minden történt velünk 2009. április eleje óta - ez volt a Halak Uránusz időszakának kezdete.

Most, április 7-én végérvényesen belép majd a Kosba, s megkezdi a jegy markáns átalakítását. Ahogy már szó esett róla, a Kos Uránusz idején kezdeményező, bátor, harcos, közösségátalakulásokkal kapcsolatos évek várnak ránk, több agresszióval, konfliktussal. A testi hadszíntér a fej és részei lesznek, mert ezek tartoznak a Kos jegyhez, földrajzilag pedig elsősorban Németország és Izrael az elszenvedők, mint Kos-országok.

Jelenlegi átlépése azért lesz érzékelhetőbb, mert kosbeli útját a Kos Kétu naksatrájában (Asvini) kezdi, amely erősen rezonálni fog a szintén Kétu naksatrás Múla Szaturnusszal, ráadásul mindkettőt aspektálni fogja a szintén Kétu energiájában levő Magha Rahu
Ezek a hatások megsokszorozzák a Múla Szaturnusz gyökerekig lenyúló, átalakító erőit, megkerülhetetlen tisztulásokat, változásokat hozva életünkbe.

Az Uránusz gandanta periódusának kezdete egyúttal bevezetője egy asztrológiailag mozgalmasabb áprilisnak, amely fontos jegy- és naksatra-, valamint irányváltások sorát fogja hozni, alaposan felforgatva az életünket.

Egyelőre élvezzük a retrográd Vénusz és hasonlóképp retrográd Jupiter némileg lassabb, esetenként nosztalgikus energiáit, és vegyük észre, tudatosítsuk  tanításaikat mindennapi életünkben.

Szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  Sunday, March 12, 2017

A gyökerektől az égig – Halak Merkúr és Nap, Telihold (233.)

Izgalmas mélyülésben vagyunk, amely sokféle megélést és felismerést hoz életünkbe. Nézzük meg az aktuális változásokat, feladatokat: min dolgoztat bennünket ezekben az időkben az ég, azaz a tranzitok.

Nem kérdés, hogy az időszak legmélyebb témája a Múla Szaturnuszhoz kötődik. Belénk ivódott hitünket, elképzeléseinket, ideáinkat alapjaiban vizsgáltatja felül, azaz levisz a gyökerekig. Sokan szenvednek mostanában attól, hogy megváltozhatatlannak gondolt meggyőződéseikben kell módosítaniuk. A „jól gondoltam-e”, „igazam van-e” kérdések alap berögzültségeinket rengetik meg. Nehéz, de megkerülhetetlen idők.

A Múla Szaturnusz – többek között – a retrográd Halak Vénusz közreműködésével tanít bennünket. A visszaidézett kapcsolati téma természetesen nem csak párkapcsolatra vonatkozhat, hanem bárminemű családi, baráti, munkahelyi stb. relációra. Jó lenne, ha felismernénk, milyen kapcsolati vonatkozásban részesülünk ismétlésben - március eleje és április közepe között -, s látnánk, ebben sikerült-e emelkednünk, magasabb szintű megoldásokhoz jutnunk, vagy sem.

A Múla Szaturnusz tanítása szorosan kapcsolódik naksatraura, a Kétu helyzetéhez mind az egyéni horoszkópban, mind az égen. A Vízöntő Kétu mindenkit szeretne elvezetni kiszabadulásához: tabutémákból, megfelelési kényszerekből, nemet mondani nem tudásból. Az egyéni horoszkópbeli hatása nyilván specifikus.

A Kétuhoz van kötve az égi Mars ereje is. Amíg az erősnek vélt, saját jegyes Kos Mars a Kétu energiájában (Aswini) van március 20-ig, nem gazdálkodhatunk szabadon erőnkkel, azaz Marsunkkal. Kezdeményezéseink, aktivitásunk ereje a szabadulásunkon ügyködő Kétutól függ. Ez azt jelenti, hogy ha sikeresen dolgozunk magunk kiszabadításán, változtatásán, erőt is kapunk működésünkhöz. Ha elakadásunk van, mert nem merünk/tudunk megtenni lépéseket, maradunk az erőtlenségben, bizonytalanságban.

A Vízöntő témákra, s így a Kétu működésére teszi a hangsúlyt a március 12-i hajnali Telihold a Vízöntő Nap és Oroszlán Hold között. A Vízöntő Kétura rímelve azt kérdezi, sikerült-e tenni szabadságunkért, erősödött-e közösségi affinitásunk és szociális érzékenységünk, s változott-e az egóhoz és a hatalomhoz való viszonyunk.  

Időközben - március 10-én – a Merkúr belépett a Halakba, amely számára a leggyengébb jegy. Időszakában - március 27-ig - érzelmek és racionalitás keverednek bennünk és körülöttünk. Az elme működése gátolt, az intuitív vagy művészetekhez kapcsolódó érzékelés, kifejezés viszont segíthet. Utóbbit érdemes beiktatni életünkbe. Vigyázat, az elme szintjén (kommunikáció, üzlet, információ átadás) megvezethetőek vagyunk.

A Nap március 14-i átlépésével a fókusz a Halakba helyeződik, itt lesz a Nap, a Merkúr, a Vénusz és az Uránusz. A középpontban a lélek és az érzelmek állnak, és ezek megélései a segítőkészség, együttérzés, áldozatvállalás kifejeződésein keresztül.

Szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  
 

Monday, March 6, 2017

Kapcsolati nosztalgia - Retrográd Halak Vénusz (232.)

A védikus égen március 4-től április 15-ig a Vénusz a Halakban hátrál. A vágyak és kapcsolatok bolygója ebben a közel 6 hetes időszakban régi kapcsolati és együttműködési témákra emlékeztet - valósan vagy virtuálisan -, hogy azokat új szinten tudjuk beépíteni lelkünkbe.

Az időszak jellemzője a Halak (Vénusz) Szűz (Jupiter) tengely aktiválódása, amely a test és lélek kapcsolódására, és annak kijavítandó működési problémáira figyelmeztet bennünket - mindenkit a saját regényén belül.
Fő üzenete az, hogy mindazoknak, akik eddig mindenáron meg akartak felelni bárminemű kapcsolatukban, együttműködéseikben, meg kell tanulniuk saját lábukra állni.

Ennek során régi szenvedéstörténetek, áldozati szerepek élednek újjá, belebújunk lezártnak vélt kapcsolati emlékeinkbe, hogy szembesüljünk magunkkal: hol és hova tartunk, kivel vállalunk közösséget, mennyiben élünk szavaink és tetteink szabadságával.

A Vénusz a Halak 19. fokán fordul vissza, s hátrálása során mindhárom Halak naksatrát ismét érinteni fogja:
- a merkúri naksatrában (Revati) már eljutottunk a megértéshez, legalábbis úgy véltük, de most vissza kell térnünk a belső tapasztalás más síkjaihoz,
 - a szaturnuszi naksatrában (Uttarabadrapada) kapunk egy betekintést áldozati szerepünkre – akár elszenvedtük, akár mi okoztuk -, s egy lehetőséget arra, hogy kijavítsuk,
 - a jupiteri részen (Purvabadrapada) pedig ismét nyakig merülhetünk a belső megtapasztalásban.

Az egész időszak kicsit olyan, mintha visszafelé pörögne a film. Vissza kell jutnunk odáig, ahol valamit elrontottunk, vagy ahol elvesztettük a hitünket. Megtalálni az okot: milyen illúziók, téves elképzelések, „azt hittem”-ek vezettek a kapcsolati terület lelki
élményeihez.

A korrekcióban igen mélyre levisz, de segít bennünket a szemközti jegyben, a Szűzben retrográd Jupiter. S ne feledjük, a Múla Szaturnusz energiájában vagyunk, amikor a dolgok gyökeréig kell lehatolnunk. Ha kell, fájdalmas, mély tapasztalásokkal.

Namasté
Vishakati


Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  

Wednesday, March 1, 2017

Március havi védikus prognózis (231.)

Március hónapunk a párkapcsolati múltidézés szellemében és az áprilisi fordulatokra való előkészületekkel telik majd.

Az emlékezést a retrográd Vénusz, a párkapcsolatok és vágyak bolygója hozza. Hat hetes hátrálása visszaidézhet régi kapcsolatokat az emlékek, gondolatok szintjén, de ténylegesen is visszahozhat régi partnereket. Szembesülhetünk lezártnak vélt, vagy lezárandó kapcsolataink adta feladatokkal, elmúlt viszonyok visszatérő emlékfoszlányaival, magyarán kapcsolati teendőinkkel. 

Miközben a retrográd Vénusz minimum nosztalgiába sodor bennünket, a védikus égbolton harciasabb történések is lesznek. A hónap első napján a Mars lép be saját jegyébe, a Kosba, ahol megizmosodik, és lendületet ad kezdeményezéseinknek.

De készülhetünk arra is, hogy az áprilisban a Kosba visszatérő Uránusz átkel a Halak-Kos jegyhatáron, a gandanta zónán. Amikor egy nagybolygó vonul át ezen az övezeten, egy hullámzóbb, természeti csapásokkal és civilizációs konfliktusokkal terheltebb időszakra számíthatunk, amely az Uránusz esetében március 20-tól április 25-ig tart. (A Szaturnusz jegyváltásából ismerjük már a gandanta fogalmát, amely januárban a Skorpió-Nyilas jegyhatáron zajlott.)

Nézzük a fontosabb márciusi konstellációváltásokat.

Március 1. – A Mars belép saját jegyébe, a Kosba, amely mindenki számára erőteljesebb, energikusabb heteket jelent. Hajlamosíthat kisebb balesetekre, túlpörgést, fejfájást, vérnyomásproblémákat is hozhat. Ezért ne éljünk vissza a többlet lendülettel, hanem törekedjünk az aktivitás és a pihenés megfelelő arányára.

Március 4. – Halak Vénusz retrográd. A kapcsolatok és szenvedélyek bolygója március elején kezdődő 6 hetes hátrálása során - valósan vagy virtuálisan - visszahozhat régi kapcsolatokat.

Március 10. – Merkúr, az égi hírnök belép a Halakba. Ez az a jegy, ahol a legkevésbé tudja segíteni mentális működésünket, és az információáramlást. Itt tartózkodásának heteiben a hazugság, a becsapás veszélye megnő, ezért érdemes az üzleti ajánlatokat, vagy például a telekommunikációs csatornák híreit dupla óvatossággal kezelni.

Március 12. – Telihold a Vízöntő Nap - Oroszlán Hold tengelyen. Egy emlékeztető konstelláció a februárban tetőzött Vízöntő témákra. Azt kérdezi, sikerült-e tenni szabadságunkért, erősödött-e közösségi affinitásunk és szociális érzékenységünk, s változott-e az egóhoz és a hatalomhoz való viszonyunk.  

Március 14. – A Nap megérkezik a Halak jegyébe, ahol a lélek és az érzelmek állnak munkálkodása középpontjában. Empátia, érzelmi sebezhetőség, áldozatiságunk szabályozása a fő kérdések.

Március 20. – A Halak végén járó Uránusz közelít a Halak-Kos határhoz. A a jegyhatártól +/- 1 fok távolságon belül a gandanta zötyögősebb, eseménydúsabb zónájában van. Nyugtalan idők lesznek.

Március 27. – A Merkúr kilép leggyengébb jegyéből, a Halakból, és a Kosban kap erőre. Itt, egy jegyben a Marssal növeli a verbális és fizikai ütközés veszélyét. Óvatosan bánjunk szavaink erejével. Haladási sebessége lassan elkezd csökkenni, mert áprilisban retrográddá válik.

Március 28. – A februári Vízöntő stellium áthelyeződik a Halakba, s a jegy közepén, szaturnuszi energiában (Uttarabadrapada) lesz az Újhold. Ennek legerősebb üzenete az - adott vagy kapott, nézett vagy hallgatott - szavak, és a mögöttük levő érzelmek őszinteségének felelőssége.

A hónap során a lényeges fordulatokat részletesen megnézzük.

Namasté
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.