Friday, March 25, 2016

Szívvel, lélekkel, idővel – Skorpió Dzsjéstha Szaturnusz retrográd (160.)

Március 25-én délben a Skorpió merkúri energiájában a Szaturnusz hátrafordul, és augusztus közepéig retrográd marad. Ezzel a fordulattal megváltoznak a Szaturnusz rezgései (azaz tanítása), és megváltozik viszonya a védikus rendszerben vele egy jegyben haladó Marssal is.

A fordulat egy olyan időpontban történik, amikor egy nehéz energiájú Teliholdon épp hogy túl vagyunk, a már napok óta gyakorlatilag álló helyzetű Szaturnusz a holdcsomópontok tengelye felett - a T kvadrát csúcsán - őrködik, s égi gurunk, a Jupiter is ideges hatások (Rahu) alatt áll. Mintha kimerevedne az égen egy feszült pillanat, s ebben következik be a fordulat.

Mit várhatunk hát tőle?

A Skorpió Szaturnusz elsődleges mondanivalója karmikus tartozásaink törlesztése -   szükséges változásaink, elengedéseink megélése révén. A Szaturnusz megfordulása a merkúri energiában (Dzsjéstha =  határvidék a látható és láthatatlan mezsgyéjén) valamiféle árnyékot, lassítást hoz a világra, amikor nem az a dolgunk, hogy előre loholjunk. Nagyon erős a megállj parancsa, a helyzetfelmérés szükségessége, de elmebeli megértést és korrekciós lehetőséget is kaphatunk.

A védikus retrográd Szaturnusz 2 jegyben: a Skorpióban és a Mérlegben is hat. Ezért a Skorpió témák mellett visszatér előző témájához, a kapcsolatok, együttműködések csiszolásához. Félbehagyott partneri dolgokat, múltbeli együttműködési élményeket hozhat vissza, hogy jobbítsuk őket. Lehet, hogy tökéletesít párokat, vagy ellenkezőleg, elválaszt olyanokat, akiknek már lejárt az ideje, csak valamilyen okból nem tudták megtenni a távolító lépéseket. Megértéseket is hoz kapcsolati területen, mit miért tettünk, kaptunk.

A retrográd periódus az időhöz való viszonyunkat is bevizsgálja. A Szaturnusz-Mars együttállás jelentősen megnövelte időbeli terhelésünket, s ennek intenzitása még fokozódik. Többségünk igen jelentős nyomás alatt áll, amely sokfelől érkezhet, de közös benne, hogy időnk minden korábbinál jobban meg van pakolva tenni-szervezni valókkal. Nincs más választás, mint okos szelekcióval megszabadulni elviselhetetlen leterheltségünktől. A Szaturnusz maga az idő, s időnk értékesebb, mint bármikor.

A hátráló Szaturnusz viszonya megváltozik a Marshoz is: elkezd közelíteni feléje. A Mars egyre aktívabb, a Szaturnusz pedig egyre inkább szelektál. Azt érzékeljük majd, hogy kezdeményezéseinken, aktivitásunkon szigorúan dolgozik a szaturnuszi kontroll. Karmikus feladatainkhoz igazodó törekvéseink megerősítést kapnak, többi próbálkozásunk viszont el fog vérezni. A két bolygó ilyen jellegű együttműködése április 19-ig tart, akkor majd a Mars is hátrafordul, s ismét átrendeződik a konstelláció.

Mint minden időbeli pontnak, a Szaturnusz visszafordulásának is elkészíthető a képlete. Ennek fő üzenete az, hogy ebben a nagyon spirituális 5 retrográd hónapban bele kell helyezkednünk középpontunkba, és meg kell tanulnunk a szívünkkel gondolkodni. Így juthatunk el az igazi megértéshez.

Namasté
Vishakati

 A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.


Monday, March 21, 2016

Vizes átrendeződés – Halak Merkúr, Telihold, holdfogyatkozás (159.)

A védikus égbolton egy lassú átrendeződés van folyamatban. Egyre növekszik a Halak jegy súlya az égen: néhány napja a Nap váltott ide a Vízöntő stelliumból, 19-én pedig a Merkúr.

Mindketten fontos szereplők most.
A Nap azért, mert a könnyűnek nem nevezhető Oroszlán Jupiter-Rahu diszpozitora. Ez azt jelenti, hogy a Nap akármerre jár az égen, viszi magával a Jupiter-Ráhu energiáját, nyugtalanságát, félelmeit. Most ráadásul a Nap-Jupiter uralmi cseréje még szorosabbá teszi egymásra hatásukat.
Ez április közepéig komoly terhelést ad elsősorban a Halak aszcendensűek számára, akik ezt a konstellációt megélhetik szorongással, de hozhat számukra munkával kapcsolatos változást is. Érdemes új munka után nézni, ha ez egyezik szándékunkkal, most könnyebben adódhat a váltás.

A Merkúr jelentőségét pedig az adja, hogy pillanatnyilag 2 lassú bolygó – a Szaturnusz és az Uránusz - is merkúri naksatrában van, s ez a tény megemeli a Merkúr fontosságát is. Ők tudati hozzáállásunk átalakítására, a lényeges és lényegtelen mentális elválasztására, gondolkodásunk felszabadítására szeretnének rávezetni bennünket – ez a jelenlegi átalakulások egyik legfontosabb iránya.

A most gyors mozgású Merkúr április 2-ig marad a Halakban. Ebben a jegyben érzi magát a legkevésbé jól. Merkúr az elme és a racionalitás száraz analógiáit képviseli, amely a Halak érzelmi cunamijában kissé elúszik. Hajlamosabbak vagyunk összekeverni érzelmi és racionális dolgainkat, érzékenyebbek, befolyásolhatóbbak – néha pedig manipulatívabbak vagyunk. Érdemes tudatosan ügyelni rációnk és emóciónk szétválasztására.

Ugyanakkor a Halak Merkúr fontosabbá teszi számunkra otthonunkat és párkapcsolatunkat. Valamilyen módon keressük a kapcsolatot anyánkkal is - akár az emlékével -, kaphatunk mostanában erre utalást, felszólítást, ha magunktól nem jutna eszünkbe.

A sok vizes bolygó a Halakban és a Skorpióban hozhat sok érzelmet bennünk, és sok vizet mindenütt. Csapadékosabb, változékonyabb hónapra számíthatunk. 

A hét közepén Telihold is van (szerdán, március 23.) déli egy órakor a Halak - Szűz tengelyen. Ez a mostani, igen spirituális töltetű Telihold - 2 nappal a Szaturnusz retrográddá válása előtt - értékeinkre, fontossági sorrendjeinkre hívja fel figyelmünket, és arra a kötelességünkre, hogy mit kellene megosztanunk másokkal, mennyit kellene leadni esetleges önzésünkből. A Telihold képletében igen erős a kommunikáció, valamint a magunkért, igazságunkért való kiállás fontossága. 

Mivel a Hold közel van a Rahuhoz, az most beleharap, azaz holdfogyatkozás lesz. A Föld túlsó felének lakói vannak ismét megfigyelésre alkalmas helyzetben, a Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália, valamint Ázsia keleti felének népei, ezért rájuk fog inkább hatni a fogyatkozás bizonytalan energiája is.

Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalamat.Wednesday, March 16, 2016

Lelki munka - Halak Nap (158.)

Március 14-én a védikus számítás szerint a Nap átlépett a Halakba. Az átlépéssel megváltozik a Nap színezete, s mindené, amit a Nap jelent: vitalitásunk, apaképünk, szellemiségünk, de kreativitásunk, tehetségünk, vagy a jelenhez való viszonyunk is energiát váltott.

Az a tény, hogy a Nap kiszabadult a Vízöntő bolygócsoportból - főként az ellenséges Kétu közelségéből -, érezhető megkönnyebbülés életenergiáink számára.  

Az érzelmes, empatikus, határait nehezen megtartó Halakban a Nap hozhat több érzelmet, lelkiséget az életünkbe. Jobban kell ügyelnünk arra, hogy tudjunk nemet mondani a nem-akarom helyzetekben: azaz vigyázzunk  tudatosan személyiségünk, auránk megtartására. Ha belemegyünk számunkra nem kívánatos szitukba, sokkal jobban érezzük majd, hogy használnak bennünket (időnket, energiánkat, anyagi javainkat): valamilyen szempontból áldozatok lettünk.

A Halak Nap (március 14. és április 14. között) hangsúlyossá teheti a munkánkat. Könnyen lehet, hogy érzelmi kérdést csinálunk a munkánkból. Olyan munkára, munkahelyre vágyunk, amelyet szeretünk, ahol jól érezzük magunkat. 

Mivel a Halak a lélek jegye, az itt átvonuló Nap munkát hoz a lélek terén. Befelé visz és érzékennyé tesz, elmélyít bennünket.

Amikor a Nap a Vízöntőből átlépett a Halakba, a Szaturnusz jegyéből a Jupiterébe váltott. Ezzel uralmi cserébe is került a Jupiterrel: kölcsönösen egymás jegyében, egymás energiájában vannak. Az uralmi csere megerősíti a benne szereplőket, nagy erőt ad a Halak Napnak, de az Oroszlán Jupiternek is.

Az egyetlen bökkenő az Oroszlán Jupiter közelében araszoló Rahu, amely félelmet keltő rezgésekkel nyugtalaníthat mindent, amelyhez köze van. Ezért Halak Napunk időnként ismeretlen eredetű szorongást, veszélyérzetet hozhat. Erre megoldás lehet, ha respektáljuk lelkünk nagyobb igényét a törődésre: meditálásra, álmaink üzenetére, szemlélődésre. Sokat segíthet a víz bármely módú élvezete, és a zene is.

Azt is vegyük figyelembe, hogy a Szaturnusz a Skorpió 22. fokán már közeli visszafordulására készül, napok óta gyakorlatilag egy helyben áll (stacioner). Ebben az állapotában a Szaturnusz rendkívül erős, analógiái (fegyelem, felelősség, az időhöz való viszonyunk, érettség, ambíciók) nagyon teret kérnek maguknak az életünkben. 

Ne is próbáljuk kicselezni, ellenkezőleg: igyekezzünk elébe menni, bevállalni vele kapcsolatos témát, programot, elkötelezettséget. A Szaturnusz idei retrográd szakaszában (március 25.-augusztus 13.) ez még nagy hasznunkra válhat.

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalamat.


Friday, March 11, 2016

Szabad-e röpülni - Vízöntő stellium (157.)

A védikus rendszerben február 20. óta a Skorpió Mars-Szaturnusz hatását szokjuk. Kisebb-nagyobb dolgainkban, akcióinkban kell megtapasztalnunk, hogy aktivitásunkat a saját jegyes Mars bátorítja, míg a mellette álló Szigorú Öreg, azaz a Szaturnusz szelektálja, s csak azokat engedi, amelyek karmikus célunknak, fejlődésünknek megfelelnek.

Valami hasonló üzenete van a március elejétől erősödő Vízöntő bolygó-csoportosulásnak, amely szintén markáns jelzéseket ad számunkra. (Ezt az amúgy is erős konstellációt szemből a Rahu-Jupiter, a Skorpióból pedig a Mars aspektusa még tovább turbózza.)

A Vízöntő jegy energiája ugyanis szabadságérzetünkkel, struktúráink átalakításával kapcsolatos. A jelenlegi Vízöntő stellium azonban csak részben támogatja szabadságfokunkat, mert valami módon mindig szembesít korlátainkkal, lehetőségeink határaival is. Vagyis megemeli szabadságvágyunkat, de arról is gondoskodik, hogy megtapasztaljuk, meddig és milyen módon repülhetünk, emelkedhetünk, s esetleg kinek, minek a kárára.

Ebbéli korlátainkba leginkább azon az életterületen ütközünk, ahol a Vízöntő Kétu található (lásd Mit hoz a Ketu Rahu jegyvaltasa az egyes aszcendenseknek). Ha ez az életterület valamilyen személlyel (szülő, társ, gyermek, főnök stb.) kapcsolatos, akkor azon a személyen át fogjuk a szembesítést, tanítást megkapni.

A kivételesen erős Vízöntő aktivitást érzékelhetjük baráti körünk, közösségi életünk impulzivitásán is. Számíthatunk arra, hogy ez a baráti kör átalakul, elmaradnak azok, akikkel már nincs mondanivalónk egymásnak, de biztosak lehetünk benne, hogy mások jönnek, friss szellemi áramlatokkal, új spirituális közlendővel.  Ez a folyamat már beindult, de összességében az elkövetkező másfél év tendenciája.

Vízöntő téma embertársainkhozközösségi és csoportműködéseinkhez való viszonyulásunk, valamint szociális érzékenységünk is. Most inkább szembesülünk szűkebb vagy tágabb környezetünk szociális problémáival, könnyebben felébred bennünk a segítőkészség. A migráns történetek, de saját, hazai szegényeink problémái is jobban szemünk elé kerülnek ezekben a hetekben

A Vízöntő aktivitás a Vízöntő területekre (Oroszország, Ukrajna, Skandinávia) is kiterjed. Ezekben az országokban most sok jelentős szervezkedés, történés van, egyelőre azonban rejtetten. Napvilágra kerülésük napokon belül megtörténhet.

Ugyancsak a Vízöntő dominancia az oka a szélsőséges politikai aktivitásnak, hőzöngésnek, józan ésszel felfoghatatlan figurák és lózungok felbukkanásának a politikai életben világszerte. Ebben a folyamatban is fordulat várható a közeljövőben.

Mindennemű vezető (legyen az politikai vagy szakmai, családfő vagy cégvezető) számára kedvezőtlen jel volt a március 9-i napfogyatkozás. Ez Magyarországról nem volt látható, hatása azonban halványabban, de érzékelhető nálunk is.  A napfogyatkozás üzenete az autoritás, azaz a Nap szerep csorbulása. Ez a napfogyatkozás (a Kétuval és a Neptunusszal) jelzi azt is, hogy nem látható az igazság, de ki fog derülni, s a világot megrázza majd a megtévesztés. A nyilvánosság átlát a manipuláción.

A Nap és a Kétu március 11-12-i találkozása hatalomvesztést hozhat, és általában véve kedvezőtlen jelzés az apai, vezetői analógiáknak.

Ezt követően, március 13. után azonban a Nap a Kétu elé kerül, azaz magasabb fokszámra lép. Ekkor mi magunk is megerősödünk, közérzetünk, vitalitásunk magához tér, jobban fogjuk magunkat érezni. Túljutunk több hetes gyengélkedéseken, erőtlenségen.

Nagyon vegyes időszakban vagyunk, amikor türelemmel, okos önfigyeléssel tudjuk tartani a kontrollt.

Hát türelmet és bölcs tudatosságot kívánok mindenkinek.
Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalamat.Monday, March 7, 2016

Szabadságvágy korlátokkal – Vízöntő Vénusz és stellium (156.)

Március 7-én a védikus asztrológiában a Vénusz belép a Vízöntőbe, ahol a hónap utolsó napjáig marad.

Az átlépés fontos, mert változik a Vénuszhoz kapcsolódó kérdések (vágyaink, értékeink és kapcsolataink) jellege, de azért is, mert vele együtt már öt bolygó van a Vízöntőben.

A Vízöntő stellium (Vénusz, Merkúr, Neptunusz, Nap, Kétu) nagyon megnöveli a jegy témáinak, így a közösségi tevékenykedés, csoportenergiák, politizálás, jövőképünk és szabadságvágyunk megnyilvánulását, és felélénkíti a Vízöntő országok életét.  

Ha külön-külön nézzük őket:
A Vízöntő Vénusz időszakában nyitottabbak, kapcsolódóbbak vagyunk. Jobban keressük a társaságot, örömmel töltjük az időt barátainkkal, és könnyen lehet, hogy mindezt az otthonunkban tesszük. Szívesen foglalkozunk lakásunkkal, annak díszítésével, átrendezésével. Szeretnénk kiszabadulni a mindennapokból, ezért megjöhet utazási kedvünk is, vagy friss szellemi áramlatok érinthetnek meg bennünket.
Az itt tartózkodó Merkúr arra hat, hogy többet beszélgessünk barátainkkal, gyerekeinkkel, bár változásokat is hozhat velük kapcsolatban.
A Vízöntő Nap közösségi vezetőket és politikai hangadókat hoz elénk.
A Neptunusz szeretetképességünket firtatja, csendesíti egónkat, de hozhatja azt is, hogy mindennapi dolgainkban nem látunk tisztán, mert hajlamosak vagyunk látszatoknak hinni.
Végül a Kétu Vízöntő témáink átalakításán dolgozik, megpróbálva barátságainkat, spiritualizálva közösségeinket.

Az öt bolygó együtt persze lényegesen több és bonyolultabb, mint külön-külön. Együttesük nagyon felfokoz minden Vízöntő jelleget. Ez a konstelláció hozhat erős indíttatást arra, hogy kiszabaduljunk kiszolgáltatott helyzetünkből, esetleg kiálljunk politikai nézeteinkért, begyújtsuk a rakétákat egy jobb jövő érdekében, vagy új szellemi közösséget, akár jógacsoportot keressünk magunknak a régi helyett. Az energiatorlódás megjelenhet a Vízöntőhöz tartozó földrajzi területeken (Oroszország, Ukrajna, Skandinávia) is, ott eseményeket, politikai történéseket hozva. Bizonyos, hogy például Oroszország - egyelőre rejtett - politikai szerepe nagyon megerősödik ezekben a hetekben.

A rendszer azonban nem biztos, hogy jelenleg engedi a kiszabadulást, kiállást, változtatást. Ennek pedig legfőbb oka az, hogy a Vízöntő jegyura a Skorpió Szaturnusz, amely a Marssal egy jegyben csak a karma által jóváhagyott fordulatokat engedi. Másként fogalmazva a Skorpió Szaturnusz és Mars óriási energiái nemcsak egymásnak feszülnek, hanem a fennhatóságuk alá tartozó jegyekben - így a Vízöntőben - is érvényesülnek, és beleszólnak dolgaink, szándékaink megvalósulásába.

A Mars-Szaturnusz együttállása sok kezdő energiát ad, ugyanakkor sok sorompót is leenged. Nagy húzd meg - ereszd meg van életünkben, mert most nem mi szabályozzuk a kimenetelt, gyakrabban ütközünk küszöbőreinkbe. Csak megalapozott, fegyelmezetten végrehajtott terveink fognak karmikus támogatást kapni.

Ez a konstelláció a Skorpión kívül a Bakban, a Vízöntőben, és a Kosban is erősen hat, és mindenütt türelmet és óvatosságot kíván. Okosan lazítsunk eltökéltségünkön, amikor gátló tényezőkbe botlunk. 

Néhány nap múlva a Vízöntő Újhold fog útmutatást adni. Addig pedig marad a türelem, és a belső munka.
Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalamat.
  Tuesday, March 1, 2016

Márciusi védikus prognózis (155.)

Március nem ígérkezik könnyű hónapnak. A 9-i nap- és 23-i holdfogyatkozás vegyes energiákat hordoz, igaz, elsősorban távoli földrészek lakóinak, hiszen onnan láthatók majd teljes egészében. (Az asztrológiai hagyomány értelmében az eklipszisek arra a földrészre üzennek, ahonnan láthatók.)
Az Oroszlánban folytatódik a Jupiter-Rahu együttállás, a Skorpióban pedig a Mars-Szaturnusz.
A már lassuló Szaturnusz március 25-én fordul meg, ettől kezdve 5 hónapon át hátrálva halad. A retrográd Szaturnusz közelítő kapcsolatba kerül a Marssal, szigorú számadásra késztetve energiáinkat, aktivitásunkat, erőbeosztásunkat. De a Mérlegbe is visszatekint, elmaradt tételeket rendezve együttműködéseink, kapcsolataink terén.

Olyan hónapunk lesz tehát, ahol türelemre és tervezésre lesz szükségünk, ha továbbra is szeretnénk megőrizni tudatosságunkat, és kézben tartani életünket.

Nézzük a főbb történéseket, amelyeket a hónap során megvizsgálunk majd részletesebben.

Március 1. – A gyorsan haladó Merkúr a Vízöntőbe lép át alig 2 és fél hétre. Gondolkodásunkban nagyobb szerepet kap a szociális érzékenység, humanitárius kérdések. Emeli kreativitásunkat, vállalkozó kedvünket, de hozhat felismeréseket testi, életmódbeli, munkát érintő változások szükségességéről is.

Március 7. – A Vénusz a Vízöntőbe vált, s ezzel növeli a Vízöntő jegy súlyát – már 5 bolygó tartózkodik itt. A Vízöntő Vénusz megemeli szabadság iránti vágyunkat, otthonunkba hívja barátainkat, és szellemi, spirituális kalandokra invitál.

Március 9. – A Hold is megérkezik (hatodikként) a Vízöntőbe. Itt, a jegy 25. fokán lesz Újhold, jupiteri energiában. S mivel az Újhold nagyon közel van a Kétuhoz, az – ősi ellenségként – beleharap a Napba, azaz napfogyatkozás lesz. A március 9-i teljes napfogyatkozás Kelet-Ázsiából látható, azonban bizonyos, hogy hatását mindenki érzékeli majd. A 6 bolygó és az Újhold ténye megnöveli a Vízöntő területek (Oroszország, Ukrajna, skandináv országok) szerepét is.

Március 14. – A Nap megérkezik a Halak jegyébe, ezzel a hónap első felének Vízöntő hangsúlya a Halakra kezd áttevődni. Hozhat több érzelmet, lelkiséget az életünkbe, és jobban kell majd ügyelnünk személyiségünk határaira is. Érzelmi kérdést csinálhatunk munkánkból, nagyobb vágyunk lesz olyan helyen dolgozni, amelyet szeretünk.

Március 19. – A rendkívül gyors mozgású Merkúr is átlép a Halakba. Itt kevésbé érzi jól magát, viszont fontosabbá teszi számunkra otthonunkat és párkapcsolatunkat. Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljünk mások mentális befolyása alá, s mi se akarjunk élni ezzel.

Március 23. - Telihold délben a Halak - Szűz tengelyen. Mivel a Hold közel van a Rahuhoz, most az fogja csorbítani, azaz holdfogyatkozás lesz. A Föld túlsó felének lakói vannak ismét megfigyelésre alkalmas helyzetben, a Csendes-óceán, Új-Zéland és Ausztrália lakói, rájuk fog inkább hatni a fogyatkozás bizonytalan energiája.

Március 25. – A hónap egyik legfontosabb fordulata: a Szaturnusz a Skorpió merkúri energiájában hátrafordul, és augusztus közepéig retrográd marad. Megváltozik viszonya a Marshoz, hiszen elkezd közelíteni feléje, erősebben érvényesül aktivitásunkon a szaturnuszi kontroll. A retrográd Szaturnusz ugyanakkor visszahat a Mérlegbe is, ahol félbehagyott kapcsolati dolgainkat, múltbeli együttműködési élményeinket hozhatja fel, hogy tökéletesítsük, befejezzük őket.
Március 31. - A Vénusz éjfél előtt néhány perccel átlép a Halakba. A Halak Vénusz odaadó, empatikus időszakot hoz, ahol megint csak vigyáznunk kell, hogy ne legyünk túlzottan áldozatosak. Vágyainkat, kapcsolatainkat megcibálhatja a jegy urának a helyzete (Jupiter a Rahuval az Oroszlánban).

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópból lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalt.