Thursday, April 28, 2016

Múltba tekintő fejlődés – Kos Merkúr retrográd (168.)

Április 28-án, csütörtökön este a Merkúr retrográdba fordul - a védikus rendszerben a Kos utolsó fokán -, és május 22-ig így is marad. A Merkúr fontos bolygónk mostanában, hiszen a Szaturnusz és az Uránusz is merkúri naksatrában van. Racionális működésünk emelkedése, magasabb rendű megértésünk a tét.

A retrográd Merkúrt már ismerjük valamelyest, hiszen évente átlagosan háromszor fordul elő, mindig más jegyben, és természetesen mindig más kísérő konstellációkkal. Ilyenkor a merkúri analógiák (kommunikációnk, gondolkodásunk, üzleti életünk, közlekedésünk, utazásaink szervezése, alakulása) lelassulnak, mindenhez több erőfeszítésre és több nekirugaszkodásra van szükség. 

Minden retrográd időszakban a visszatekintés, régi dolgok, emlékek reparálása, újra megélése, helyretétele a dolgunk tudatosan vagy a tudattalanunkban - ilyen módon haladunk.

Most, a Kosban hátráló Merkúrral életünk némileg küzdősebb lesz, kommunikációnk élesebb, de hiába szeretnénk saját akaratunkat jobban érvényesíteni, ez a retrográd Merkúr (és a retrográd Mars) mellett nem fog sikerülni. Vigyázzunk nyelvünkre, kerüljük a vitát, összetűzést, az erődemonstráló helyzeteket - mi maradunk bölcsebbek.

A retrográd Kos Merkúr visszahat a Halakra is, akaratunkat és gondolkodásunkat összeköti a lelkünkkel. A hátráló időszak legfontosabb üzenete ez: megérteni, tudatos létünket milyen módon kell irányítani ahhoz, hogy lelkünkkel harmóniában legyünk. A kettő nem mehet szembe egymással.

Számíthatunk arra, hogy több fejproblémánk lesz: fejfájás, migrén, magas vérnyomás, ezért érdemes lenne visszavenni a tempóból, és figyelni, mire mennyi erőnk, energiánk jut - ezeket ugyanis most nem mi szabályozzuk, hanem kapjuk arra, amire szükségünk van utunkhoz. Emésztésünk lelassulhat, ezért nem ez a 3 és fél hét a sikeres fogyókúra ideje. Táplálékunk minőségére és mennyiségére azonban érdemes odafigyelni. Leginkább a Kosok és Skorpiók számíthatnak ezekre a tünetekre.

Főként a Szűz aszcendensűek számára - mivel nekik a hátrálás jegye a Szűztől a 8. - hozhat olyan, nem könnyű megéléseket, amelyek az elengedésről, elmúlásról szólnak. De mindannyian közelebb kerülhetünk félelmeinkhez,  lehetséges veszteségek megéléséhez, és mindannyiunknak segíthet az elmélyülés, a meditáció, az elengedés mentális gyakorlása, elfogadása.

A helyzetet nehezíti a jegyúr Mars hátrálása is, mintha behúzott kézifékkel tolatnánk. Önmagában a tény, hogy a Merkúrral együtt most már 5 bolygó (Mars, Szaturnusz, Jupiter, Plútó) hátrál az égen, jelentős korrekciós időszakot sejtet. Ennek nem az a célja, hogy ellehetetlenítse életünket, hanem hogy múltbéli emlékeket, élményeket, érzéseket visszahozva, újra megélve lehetőséget kapjunk másfajta megértésekre, dolgaink új szintézisére.

Lelki és szellemi dolgainkban nagyot léphetünk most előre, bár mindennapi életünkben ezt nehézkes botladozásnak tapasztalhatjuk. Hogy jobban érezzük a haladást, érdemes gyakrabban elcsendesedni, és magunkba vagy az égre tekinteni.

Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat. 

Monday, April 25, 2016

Frontátvonulás – Skorpió Hold, Kos Vénusz (167.)

Április 24-26. között hangulatilag, energiáinkat illetően, de például az időjárásban is nehezebb napokat élhetünk meg. Ennek oka az, hogy a védikus égi Hold a retrográd Mars-Szaturnusz által próbára tett Skorpión vonul át

Skorpió Hold minden 4. héten - amikor ideér - eseményt, bonyodalmakat, konkrét történéseket hoz, mert a Hold mindig a történések időzítője ott, ahol áll, s amivel találkozik, azt mozgásba hozza. 25-én, hétfőn reggel a Marssal áll együtt, estefelé pedig utoléri a Szaturnuszt.

Jó esetben - ha megértünk rá - hozhat felismeréseket, mintha hirtelen a helyére kerülne a kirakós fontos darabja. De a Skorpió Hold napjai számtalan nehézséget is hozhatnak, mert aktivizálja életünk azon területét, ami a Skorpióba jut, s amely most a két ártó bolygó tranzitja kapcsán átrendeződés alatt áll.

Különösen a Skorpió (arab, perzsa, török) országok területe, illetve a velük kapcsolatban álló folyamatok veszélyeztetettek, ezek jelezhetnek a Hold Skorpió tartózkodása napjaiban.

Az időjárás – vagy saját közérzetünk – morózussága is ezt tükrözi. A Mars-Szaturnusz együttállás (február 17.- szeptember 18.) a Skorpióban eleve hűvösebb, csapadékosabb időszakot hoz, amelyre a havonta ideérkező Hold még ráerősít. Ilyenkor számíthatunk lehűlésre, kellemetlenebb időjárásra - ebben van részünk most is.

A Skorpió Hold napjaiban lehetőség szerint még óvatosabbak legyünk, ne ezekre a napokra tegyük utazásainkat, tervezhető eseményeinket.  Ha mégis mennünk kell, nagy körültekintéssel szervezzük dolgainkat.


Április 25-én a Vénusz a védikus rendszerben átlép a Kosba, s csatlakozik a már ott álló Naphoz és a Merkúrhoz. A Kos Nap sokat emel energiaszintünkön, vitalitásunkon, de a mellette álló bolygók érvényesülésén is. A csatlakozó Vénusz sok szenvedélyt, sok vágyat hoz, a birtoklás igényét. Sokunknak fontosabb lesz, hogy felhívja magára a figyelmet, valami módon jobban tudjuk majd képviselni magunkat.

Vegyük azonban figyelembe, hogy  Kos dolgaink lendületét jócskán megtöri a jegy urának, a Marsnak a hátrálása. S újabb érdekes fordulatot hoz néhány nap múlva (28-án) a Kos utolsó fokán visszaforduló Merkúr, amely tovább lassítja majd dolgainkat. 

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.
Friday, April 22, 2016

Sűrűsödő energiák – Retrográd Plútó, Telihold (166.)

A Mars április 17-i visszafordulása érdekes tapasztalatokat hozott. Sokak számára nehezebb és energiaszegényebb napokat jelentett a megfordulást megelőző néhány nap - ekkor stacioner, tehát szinte álló helyzetű volt a bolygó. Sokan észlelték magát a fordulatot is kedélyben, tetterőben, történések révén.

A retrográd Mars-Szaturnusz – akárcsak a többi retrográd bolygó – két jegyben, s ezáltal (legalább) két síkon is hat. Lehetőségünk van visszafelé korrigálni, de sokunknak előrevivő dimenziók is megnyílhatnak. A retrográd bolygók nagyon erősek, és a Skorpióban, a karmikus adósságok jegyében működésünk és megértésünk legmélyére visznek le bennünket. 

Ne álljunk ellen, hanem próbáljunk segíteni nekik. Vegyük észre megváltozott reakcióinkat, fordítsunk több figyelmet belső világunkra. Legyünk türelmesek, mert akaratunk (Marsunk) nem a szokásos módon működik. Különösen azon az életterületen legyünk belátóak, ahol a retrográd Mars-Szaturnusz próbára tesz bennünket.

A Mars hátra fordulása után egy nappal a Plútó is retrográddá vált a Nyilas vénuszi területén. A Nyilas Plútó hitbéli fanatizmusunk, téves meggyőződéseink kijavításán dolgozik, gyökeres átalakító és regenerációs lehetőségeket hordozva. Retrográd periódusában – szeptember végéig – visszatekint a Skorpióba is, besűrítve itt az energiákat és feladatokat. Az elkövetkező hónapok több elengedést, lélek szintű veszteséget, halálélményt hoznak majd, de a megújulás és gyógyulás csodáit is.

Az égi kaleidoszkóp április 22-én reggel Teliholdat mutat a Kos-Mérleg tengelyen. A Telihold mindig egy energetikai tetőpont,amelynek 2 pólusa van, s ezek egyensúlyát kellene megtalálnunk. 
Az egyik pólus most a Kos Nap, Kétu energiában (Asvini): itt kollektív közösségi karmánkra és hatalmi felelősségünkre figyelmeztet, amely bennünk vagy velünk kapcsolatban nyilvánul meg. 
Vele szemben a Mérleg Hold a Rahu felségterületén (Szváti) együttműködési képességeink hiányosságaira, ebbéli tanulnivalóinkra mutat.
Kettejük szembenállása vezetési felelősségünk és kapcsolódási készségünk összevetése, az együtt vagy egyedül, de nem akárhogy  kérdése. 22-én, pénteken még egész nap ebben vagyunk, de már csökkenő feszültséggel, jobb éjszakai pihenéssel.

Igyekezzünk kissé lelassítani tempónkat, és türelemmel, jó értelemben vett alázattal szemlélődni megváltozott energiájú közegünkben. Egy hét múlva a hátraforduló Merkúr tovább fékezi dolgainkat,  és azt is el kell majd fogadnunk.
Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.Sunday, April 17, 2016

Korrekciós időszak – Skorpió Mars retrográd (165.)

Április 17-én délután a védikus rendszerben a Mars a Skorpió szaturnikus energiájában hátrálni kezd június végéig. 

A Mars az erő, aktivitás, kezdeményezés, bátorság analógiák felelőse, továbbá hozzá tartozik a küzdés, a sport, és az ingatlanok is. Hátrálása során meg fogjuk tapasztalni, hogy a Mars analógiái akadozva működnek, és mozgósítható energiáink megcsappannak. Erőink nem a haladást és akciózást szolgálják, hanem korrekciós tevékenységünket. A retrográd bolygók feladata ugyanis mindig múltbéli befejezetlen vagy tökéletlen dolgaink helyrehozatala.

A retrográd Mars hónapjai sosem könnyűek, az idei két és fél hónap azonban különösen erős próbatételnek ígérkezik a vele egy jegyben hátráló Szaturnusz miatt. A saját jegyes Mars nagy energiákat mozgósítana, míg a mellette levő Szaturnusz karmikus adósságaink törlesztését kényszeríti ki. Retrográd üzemmódban mindkettő visszahat a Mérlegbe is, és kapcsolati, együttműködési témáinkat szondázza. Minél kevésbé vagyunk jelenlegi életünkben a helyünkön, annál inkább ki fog mozdítani bennünket ez a konstelláció a komfortzónánkból. Erőt, energiát csak karmikus dolgaink megvalósításához kapunk ebben az időszakban.

A két ártó bolygó június végéig tartó együttes hátrálása a Skorpióban mindenki számára nehéz hónapokat jelez, de hogy milyen módon, az az egyéni horoszkóptól függ: kinek-kinek milyen életterületén zajlik ez a tranzit. (Az esetleges jó pozíciójú, erős születési Mars és Szaturnusz sokat tud segíteni ezekben az időkben.)


Az alábbiakban összefoglaljuk, melyik aszcendens mire számíthat a retrográd Mars-Szaturnusz elkövetkező 2,5 hónapjában.  

Skorpiók  számára az aszcendensükön zajlik ez a tranzit: energiavesztés és akaratkontroll mellett nagy fizikai terhelés, amely azt célozza, hogy szelektáljunk tennivalóinkban. Bizonyos feladatokat, terveket el kellene engedni, mert csak karmikus témáink kapnak most az isteni erőből. Költözés, munkahelyi változás lehetséges. 

Nyilasok  esetében a 12. házuk kapja a retrográd Mars-Szaturnusz hatását. Könnyen lehet, hogy ebben a 2,5 hónapban rosszabbul fognak aludni és többet álmodnak – álmaikra oda kellene figyelni, fontos üzenetet tartalmazhatnak. Magányuk, esetleges elszigeteltségük most érzékelhetőbb lesz. Érhetik anyagi veszteségek, váratlan kiadások.

Bakok  számára ez egy rugalmassági próba időszaka. A Szaturnusz mint aszcendensük ura mérkőzik a Marssal. Ez a konstelláció át fogja alakítani jövőképüket, terveiket. Hiába nagy az ambíció és a teherbírás, most be kell látni annak határait.

Vízöntők  már érzékelik a Kétu tranzitját: szelekció a barátok körében, a személyiség mélyülése, spiritualizálódás. Számukra a Skorpió Mars-Szaturnusz retrográd alatt nehezedhet a hivatás, változóban lehet életcéljuk. Nem javasolt a mindenáron való ragaszkodás a régi pozíciókhoz.

A Halak aszcendensűek számára a 9. házuk témái méretnek meg: apával való kapcsolatuk, ideológiai/spirituális világképük, esetleges peres dolgaik. Ebben az időszakban külföldi utazásokon különös körültekintés szükséges. Csípőtájék, máj érzékenysége jelezhet.

Ha Kos az aszcendensünk, tapasztalhatjuk már az Oroszlánból érkező gyorsító hatásokat, mégis érzékelnünk kell erőink korlátait. Kényes húzd meg-ereszd meg szituáció, amelyben érdemes bölcsességünkre, belső hangunkra figyelni. Próbáljuk a manipulatív áramlatokat kikerülni, akár bennünk indulnának el, akár ránk irányulnak. Mélyülésre jó időszak.

Bikák párkapcsolatukat, valamint a külvilághoz való illeszkedésüket érezhetik majd nehéznek valamilyen szempontból. Agresszió vagy erőtlenség, látható vagy rejtett probléma egyaránt lehetséges együttélésükben.

Az Ikrek munkahelyükön kapnak nagy próbatételt, sok munkát, nehezen tolerálható helyzeteket. Ne bírjanak ki mindent szó nélkül, nehogy egészségük rovására menjen. Emésztésre érdemes többlet figyelmet fordítani. A legnehezebb periódus a Merkúr retrográd időszaka lesz számukra április 28-tól 3 héten át.

Rákok számára gyerekeikkel és szívügyeikkel kapcsolatos a felkérdezés. Ennek során kaphatnak nehéz helyzeteket, amelyekben csak a szeretet és öröm segít. Gyerekük zártsága oldható mozgással, sporttal, nagy beszélgetésekkel, saját szívüké az önkifejezés támogatásával.

Az Oroszlánok  nincsenek könnyű energiákban, mivel a Rahu-Jupiter kettőse meglehetősen terheli mindennapjaikat. A Szaturnusz-Mars tranzitja náluk az otthonukban vagy anyai témában jelenthet nehézséget. Ingatlannal kapcsolatos megoldandók jöhetnek.  A gerinc érzékenysége mellett a gyomorra vigyázzanak.

Szűz aszcendensűek feladata lesz a saját magukért való kiállás. Ebben kaphatnak provokatív helyzeteket. Ügyelni kell a mozgékonyságra mind fizikai, mind mentális értelemben. Testvérekkel kapcsolatos nehézségek jelentkezhetnek.

Mérlegek  vigyázzanak torkukra, fogaikra és táplálkozásukra. Böjt, fogyókúra hasznos lehet, de az is, ha kétszer meggondolják, mit mondanak ki. Anyagilag lehet erős időszak, örökség lehetőségével.

Mindenkire érvényes, hogy olyan hetek, hónapok állnak előttünk, amikor saját magunkkal és környezetünkkel szemben is több türelem és szerető figyelem szükséges. Kívánom nektek, hogy megadjátok és megkapjátok ezt, hogy megtapasztaljuk, sosem vagyunk egyedül.

Namasté
Vishakati

A fenti rövid prognózisok csak a Skorpió Mars-Szaturnusz együttes hátrálásából indulnak ki, nem terjedhetnek ki a személyes horoszkóp ezer más adottságára – az csak egyedi elemzéssel bontható ki. 
A védikus aszcendenst a nyugati aszcendens fokszámából 24 fok levonásával kapod meg. Ha nem tudod, pontos születési időd és helye megadásával megkérdezheted emailben.
Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd vishakati.blogspot.hu oldalamat, vagy a facebook/Vishakati Community  oldalt.
Thursday, April 14, 2016

Süss fel – Kos Nap (164.)

Változásokra késztető és nyugtalan időszakunkban egy kedvező fénysugár a Nap belépése a Kosba. Az indiai rendszerben április 13-án délután vált fővilágosítónk, s innen számítva 30 napig emelt pozícióban segíti dolgainkat.

A Nap (a hindu asztrológiában tucatnyi neve van, legismertebb a Szúrja) képviseli az apai témáinkat, a hatalom, tekintély, vezetés kérdéskörét, de hozzá kapcsoljuk az egészség, vitalitás alakulását, és kreativitásunkat is. A Nap képviseli a purushát, azaz az életenergia férfi polaritását, de magát az életerőt is. A védikus asztrológia úgy tartja, hogy a Nap a jelképe legmélyebb szellemi lényegünknek, az atmának.

Erős jegyébe lépve a Nap minden analógiáját kedvezően hozza. Átveszi a Kos kezdeményező, energikus tempóját. Pozitívan tud megnyilatkozni apánktól hozott bárminemű lenyomatunk, és ha szükséges, most jobban tudjuk békíteni paternális eredetű problémáinkat. Kreatív, vállalkozó szellemű, nagyvonalú hónap elé nézünk, amikor a gyerekeknek is kiemelt szerep jut életünkben. Mivel a Naphoz tartozik nemcsak a magasabb én, hanem a mindennapok egója is, van esély egy erősebb önérvényesítésre ebben az időszakban.

Bizonyos konstellációk azonban némileg hátráltatják Napunk kedvező energiáit.

Ezek egyike a Nap jegyében, az Oroszlánban tartózkodó Rahu-Jupiter, kettősük nyugtalansága visszahat a Napra. Kicsit olyan ez, mintha hárman állnának együtt. A Rahu-Jupiter nem kismértékben korbácsolja fel az egót és a hatalmi éhséget, de változásokat is hoz e téren. E változékonyság - pozícióban, erőben, lendületben - megmutatkozik majd Kos Napunk minőségében is.

A Kos Napot hátráltató másik konstelláció az, hogy a Kos jegy ura, a Mars április 17-én retrográdba fordul a következő 2,5 hónapra. Amikor egy bolygó diszpozitora retrográd, akkor maga a bolygó működése is lelassul, hatása visszanyúlhat múltbeli dolgokra, vagy egész egyszerűen nem képes kedvező hatását kifejteni. Az egzaltált (=emelt) pozíciójú Nap esetén ez a kedvezőtlen hatás nem lesz nagyon rosszindulatú, mégis ebben az időszakban számíthatunk erő- vagy pozícióvesztésre, apai/vezetői témákban rossz hírekre - magunk vagy környezetünk vonatkozásában.

Az a tény pedig, hogy a Kos Nap diszpozitora együtt áll, sőt, együtt hátrál a karma szigorú őrével, a Szaturnusszal, erős kontrollt és rendrakó tendenciákat jelent mindennemű szellemi megnyilvánulásunk, valamint a bennünk vagy fölöttünk megnyilvánuló autoritás vonatkozásában.

Az év legjobb napját, az Aksaja Tritiját is a Kos Nap hónapjában ünneplik, amikor a Hold is emelt helyen, a Rohini naksatrában van. Idén ez május 9-ére esik, budapesti koordinátákkal 5:20-tól 11:22-ig legerősebb a két fővilágosító.  A védikus asztrológia (és a hindu vallás) szerint ez a nap és benne különösen ezek az órák áldottak, szerencsések, minden ártó hatástól mentesek, s alkalmasak bárminemű tevékenység, vállalkozás, alapítás kezdő időpontjának (muhurta).

Legközelebb a Mars ominózus megfordulása kapcsán, április 17-én találkozunk, amikor megvizsgáljuk, mit hozhat az egyes aszcendenseknek a két malefikus bolygó több hónapos együttes hátrálása a Skorpióban.

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.

Friday, April 8, 2016

Pörgés, társaság, pénzügyi hinta - Rahu Oroszlán Purvaphalguni (163.)

Április mozgalmasan indult az indiai asztrológia szemszögéből: alig néhány órával a Vénusz jegyváltása után az egyik kiemelt fontosságú energiapont, a Rahu átlépett a vénuszi energiába.

A Rahu a holdcsomópontok közül az északi vagy felszálló, Sárkányfejnek is nevezik.
Fizikai kiterjedése nincs, ő egy árnyékbolygó, mégis óriási energiákat mozgat. Hatása főként anyagi természetű, a fizikai síkon befolyásol. Erős motiváció, fejlődési késztetés jelenik meg tartózkodási jegyében, de félelmet, nyugtalanságot is gerjeszt. Az adott életterületen felpörget, aktivizál, megéléseket hoz.

Január végi jegyváltása során lépett be az Oroszlánba, annak is Nap naksatrájába – eddig tehát dupla Nap-energiában volt. Az április 1-jei naksatra váltással a Vénusz energiájához kötődik az elkövetkező 8 hónapra.

A naksatra váltásnak több üzenete van.
Mindennemű vénuszi dolgaink (vágyaink, kapcsolataink, értékeink, ragaszkodásunk) most felpörögnek, eseménydúsak lesznek, mert befolyásolja őket a Rahu természete. Kötődéseink elszakadhatnak, számunkra fontos dolgok átértékelődhetnek, cserébe újak jöhetnek. Felélénkülhet társasági életünk, művészetek iránti érdeklődésünk. Mivel a Vénuszhoz tartoznak az anyagi javak, a gazdaság (például a tőzsde), e téren is számíthatunk hektikusabb időszakra világszerte.

A Rahu kiterjeszti természetét az égi Vénuszra is (azaz bárhol jár most a Vénusz, viszi magával a Rahu izgága hatását). Mivel néhány napja a Halakba lépett van, ez a jegy kap jócskán a nyugtalanító hatásokból. A Halakhoz tartozik a psziché és a lábfej. Lelkiségünkben, pszichés dolgainkban lehetünk érzékenyebbek, kihasználhatóbbak, sírósabbak akár.  Lábfejünk aktuális jelzései, sérülékenysége is erről üzen. E témára ráerősítés volt az április 7-i Halak Újhold, amely az elkövetkező hónapra a lelki élet, segítőkészség, együttérzés fontosságára irányítja a figyelmet.

A naksatra váltással a Rahu ismét azonos energiába került a Jupiterrel. Hatásuk - egymásra és a tüzes jegyekre - felerősödik: a Jupiter felnagyítja a Rahu befolyását, a Rahu pedig ismeretlen területekre viszi és megváltoztatja a Jupitert. Közös munkálkodásuk eredményeként az egó és az erőszakos, domináns férfioldal még inkább felfuvalkodik, a gazdasági élet hullámzóbbá válik, politikai illetve pénzügyi téren fejcserék várhatók. A Jupiter május 9-ig hátrál, addig az időszaknak érzelmi felhangjai is lehetnek.

Nehezen kezelhető kettősük a Skorpió Mars-Szaturnusz aspektusa alatt is áll, amely kontrollt is jelent Oroszlán témáinkra.  Kreativitásunk próbálgatásával, művészi érdeklődésünk kielégítésével, önmagunk egójának finomhangolásával, és egymásra figyeléssel érdemes kicsit elébük menni.

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.Tuesday, April 5, 2016

Kedvező apró hírek – Halak Vénusz, Kos Nap, Kos Merkúr (162.)

Április egy különös hónap a védikus asztrológia szemszögéből. A hónap végére 5 bolygó lesz retrográd, amelyek lelassítják és megnehezítik körülményeinket. A nehézségekről is lesz majd szó, most azonban nézzük a jó híreket.

Március utolsó éjszakáján a Vénusz átlépett a Halakba, amely a tradicionális dzsottish szerint a kedvenc jegye. Április 25-ig tartózkodik itt. Bár a mi modernebb szintézisünk nem találja egyértelműen könnyűnek a Halak Vénusz hatásait, a régi technikák nagyon kedvező jelentéseket tartanak róla.

Ezek szerint az emelt helyzetű Vénusz szép heteket hoz elsősorban a Bika és Mérleg aszcendensűeknek. Miután a vágyak, értékek, a szeretet és kötődés, kapcsolatiság tartozik hozzá, megerősödő jelentései fényezik napjainkat, és enyhítenek az asztrológiailag amúgy kaotikus időkben.

A Halak Vénusz egy speciális jógát, az úgy nevezett Mahapurusha jógát nyújtja tranzitban a változó jegyű (Ikrek, Szűz, Nyilas, Halak) aszcendenseknek. Számukra a jótevő Vénusz részéről kivételesen kedvező az ígéret: szépség, kedvesség, művészi élmények érhetik őket, de pozitív párkapcsolati hozadékai is lehetnek számukra.

A másik kedvező hatás a hónap közepén jegyet váltó Naptól érkezik majd: az április 13-án Kosba lépő Nap szintén emelt helyzetű lesz, és egy hónapon keresztül támogat bennünket. A védikus asztrológiában a Nap képviseli a legmélyebb, legtisztább szellemi énünket – most több pártfogást kapunk majd tőle. Mintha jobban rátalálnánk a helyes útra gondolatilag vagy önmegvalósításunkat illetően. Vitalitásunk is emelkedik.

Ez a két emelt helyzetű planéta sokat segít majd az elkövetkező hetekben. A Skorpió Mars-Szaturnusz és az Oroszlán Jupiter-Rahu energiaörvényeiben nyitnak tiszta, nyugodt időszakokat, élményeket.

Még egy jegyváltás volt a napokban: április 3-án a Merkúr a Kosba váltott. Bár ő nem érzi annyira jól magát ebben a jegyben, mégis energikusabb, kezdeményezőbb lesz kommunikációnk, egy új ciklus indul el racionális dolgainkban. Vigyázzunk, hogy ne bántsunk meg másokat, most könnyebben kicsúszik egy heves megjegyzés. A fizikai mozgás, sport, séta, kirándulás - vagy ami jól esik - most különösen hálás megoldás indulataink temperálására.

Legközelebb a Rahu naksatra váltását fogjuk megvizsgálni, amely következő 8 hónapunk energiáiba szól bele.

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.


Friday, April 1, 2016

Áprilisi védikus prognózis (161.)

Április a bolygó megfordulások hónapja. A már retrográd Jupiter és Szaturnusz mellett hátrálásba kezd a Mars, a Plútó és a Merkúr is. Az ilyen markánsan retrográd időszakokban életünk nem a haladásról és az újdonságok begyűjtéséről szól, hanem valamilyen értelemben a visszatekintésről, korrekcióról.

A retrográd Skorpió Mars a retrográd Skorpió Szaturnusszal világszerte emelni fogja az erőszakos cselekmények számát, elsősorban a Skorpió (arab, perzsa, török) területekkel kapcsolatosan, onnan indulva, vagy azokra vonatkozóan. 
Ugyanakkor az Oroszlánban ismét közelebb kerülő Jupiter és Rahubelső bizonytalanságot és félelmet gerjeszti mindenkiben, miközben a világban egyre erősebbek a macsó, férfi- és vezetői oldalt képviselő megnyilvánulások.

Ezekben a felfokozott időkben a legnagyobb terhelés a tüzes jegyeken (Oroszlán, Kos, Nyilas), a Skorpió, valamint a Halak jegyeken van. Ez a földrajzilag ide tartozó területeket, az említett aszcendensűeket, és kinek-kinek a születési horoszkópjában ide tartozó életterületet érintheti. (Oroszlán országok Francia- és Olaszország, Románia, Kos Németország és Izrael, Magyarország és Spanyolország Nyilas. Halak például Portugália.)

Nézzük a főbb mozzanatokat, amelyeket a hónap folyamán majd részletesen megvizsgálunk.

Április 1. – Ráhu naksatrát vált: Nap energiából vénusziba lép. Ezzel a lépésével ismét azonos energiába kerül a Jupiterrel, amely jupiteri témáink zaklatottabbá válását hozza. Erősödhet bennünk és környezetünkben a bizonytalanság, a belső félsz. Oldására érdemes mindenkinek a belső, szívügyeit firtatni: mi lakik bennem, mi szerez igazán örömöt nekem, mit teszek naponta a jó érzéseim megvalósításáért.

Április 3. -  Merkúr a Kosba vált, és most 2 hónapot tölt itt, beleértve retrográd 3 hetét is. A Merkúrnak jót tesz, hogy a Halakból átlép (ott elég gyengén érezte magát). A Kos idején harciasabb a kommunikációnk, vérmesebben próbáljuk érvényesíteni igazunkat, mindennapjaink küzdelmesebbek – több jóleső mozgás segíthet levezetni az indulatokat.

Április 7. – kora délután Újhold a Halak merkúri holdházában, az Uránusz szoros közelségében. Üzenete a következő 4 hétre: a saját értékeinkhez vezető út lelkünkön át vezet: érzéseink, önátadásunk, segítőkészségünk mélyebb megélésén vagy újra megtalálásán keresztül. Nagyon spirituális, mély Újhold.

Április 13. – a Nap a Kosba ér, ahol nagyon jól érzi magát. Önálló, kezdeményező, kreatív és vitális időszak, legalábbis a Mars 17-i visszafordulásáig. 

Április 17. – a Mars retrográdba vált. Ezt hozzávetőleg 2 évente megteszi, de a Skorpió Szaturnusszal egy jegyben és egy időben már több száz éve nem. A két erősen ártó bolygó június végéig tartó együttes hátrálása a Skorpióban nehéz hónapokat jelez, amely valamennyiünkre hatni fog, mégis elsősorban a Skorpiók, Kosok fogják megérezni.

Április 18. -  Az évek óta a Nyilasban dolgozó Plútó ismét retrográd üzemmódba vált. A lassú bolygók arányaiban lényegesen több időt töltenek hátrálással, a Plútó is így marad szeptember végéig. A megfordulás érzékelhető lesz Nyilas vonatkozásokban, például Magyarországon, mert hazánk Nyilas ország. Ideológiai, vallási fordulatot is hozhat világszerte.

Április 22. – Telihold a Kos-Mérleg tengelyen. Együttműködésünk és önállóságunk összevetése, feszültséggel terhes energetikai tetőpont.

Április 25. – A gyorsabb bolygók lassan átcsoportosulnak a Kosba. A Naphoz és a Merkúrhoz ezen a napon csatlakozik a Vénusz is. Önérvényesítésünk, kezdeményezőképességünk megemelkedik, vágyaink határozottabbak és jobban megnyilvánulnak - de ne felejtsük el, a Kos terület meglehetősen nehéz és vegyes hatásokat kap

Április 28. -  Merkúr (május 22-ig) retrográdba fordul a Kos utolsó fokán. Kommunikációnk, üzleti életünk, közlekedésünk a szokásos módon lelassul, mindenhez több erőfeszítésre és több nekirugaszkodásra lesz szükség. A helyzetet nehezíti a jegyúr Mars hátrálása, mintha kétszeres erő húzna majd visszafelé.

Az előttünk álló hónap konstellációi nem könnyűek, de elsősorban tőlünk függ, hogy a külvilág nyugtalanságát eresztjük be lelkünkbe, vagy fordítva: belsőnk megerősítésével kiterjesztjük nyugalmunkat környezetünkre. Most sokszorosan hálálja meg magát minden perc, amit önmagunk lelki építésére fordítunk.

Szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.