Monday, March 30, 2015

A lélek tanulójárata – Halak Merkúr (56.)

A védikus rendszerben a Merkúr március 27-én, pénteken késő este belépett a Halak jegyébe. Alig 2 hét alatt át fog suhanni a Halak jegyén, már április 12-én továbbáll. Ez rendkívül gyors tempó, emlékezzünk rá: január-februárban több mint 2 hónapot töltött a Bak jegyében egy kis hátrálással fűszerezve.

A Merkúr a Halak jegyében nem érzi jól magát, asztrológiai nyelven esésben van. A jegy urával, a Jupiterrel is ellenséges a viszonya, ráadásul a Jupiter még egy jó hétig (április 8-ig) hátrál is. Mit jelent ez számunkra ebben a 2 hétben?

Alapesetben azt, hogy a Merkúr analógiái nem tudnak harmonikusan működni.
Ebben az időszakban nehezebb lesz használni logikánkat, kevésbé fog működni a racionális énünk, például nem vagy nehezebben tudunk jó döntéseket hozni, mert állandóan kétségek zavarnak meg bennünket. Bár a merkúri egy száraz és érzelemmentes energia, most mégis átjönnek az érzelmek, és megtörik a szigorú ráció dominanciáját.  Mentális állapotunk változékonyabb lesz.

További kedvezőtlen hatás, hogy itt tartózkodása alatt mindvégig túl közel van a szintén Halakban levő Naphoz, amely emiatt - az indiai asztrológia felfogásában - elégeti. Az égetett Merkúr nem lát magára, elveszti az objektivitását.

A Halakban a Merkúr csatlakozik a nem veszélytelen Kétu-Uránusz-Nap trióhoz. Láthattuk az elmúlt hetek rengeteg balesetét, fegyveres támadását, tűzesetét, ezekben is megmutatkozott e bolygók fizikai szinten nehéz természete.

Az amúgy semleges Merkúr mindig átveszi a környezetében található bolygók hangolódását, ezért továbbra is fennáll karambolok, tűzesetek, közlekedési balesetek fokozott veszélye.
Gondolkodásunkban, szellemi működéseinkben is gyakoribbak lehetnek az ütközések. Halakhoz tartozó testrészünk, azaz a lábfejünk tekintetében is óvatosság, kímélet szükséges.

Ebben a nagyfokú kitettségben érdemes békíteni mind a Jupitert (mint a Halak terület urát), mind pedig a Merkúrt. A békítés lehet füstölő égetése, ima, meditáció, Jupiter esetében sárga, Merkúr esetében zöld színű kövek viselése, vagy a bolygók témája szerinti felajánlás.

A békítés alapja az, hogy ugyanazt az analógiát egy másik oldalról éljük meg, s akkor az az erő nem, vagy csak részben fog ellenünk megnyilvánulni. Ily módon csökkenthetjük a ránk leselkedő konfliktus valószínűségét.

A Merkúr haladása a Halakban:
- március 27-29. – jupiteri holdház (Purvabadra) – alig 2 nap, amely hivatásunkkal vagy saját magunkkal kapcsolatos kérdéseket vethet fel.

- márc. 29.–ápr. 5.  – szaturnuszi terület (Uttarabadra), szoros együttállás a Ketuval, közlekedési balesetek nagyobb valószínűsége, elmeszintű ütközések, de megértések lehetősége is. Mintha helyre akarna bennünket tenni mind gondolkodásunkban, mind fizikai pozíciónk tekintetében.

  - április 5-12. – merkúri terület (Revati naksatra) – a Merkúr saját fennhatósága alatt lesz, miközben a Halak főnöke, a Jupiter merkúri naksatrában, és szoros együttállás az Uránusszal, a Merkúr magasabb oktávjával. Erős hét, amelyben kaphatunk megértéseket saját érzelmi vagy családi múltunkkal, gyerekkorunkkal kapcsolatban.  Jó lehetőség arra, hogy átbeszéljük családi konfliktusainkat. 8-án megindul előre a Jupiter, ez hozhat pozitív fordulatot minden Halak témában.

Hogy hogyan tovább, az kiderül az áprilisi prognózisból. Találkozunk április 1-jén.

Szeretettel
Vishakati
Tuesday, March 24, 2015

Miért most történt repülőszerencsétlenség? – Mars a Kosban (55.)

A védikus rendszerben március 23-án, hétfőn este a Mars átlépett a Kosba, s május 3-ig marad itt. A Kos – és a Skorpió – a Mars saját jegyei, ahol ereje kiteljesedik, kezdeményező, energikus, sokszor azonban tüzesebb a kelleténél.

Nem spirituális bolygó, de a lélek számára egy fontos segítség, hiszen földi megtestesülésünk egyik legfontosabb célja az egymással való fizikai érintkezés, ütközés, s ezen keresztül saját határaink és képességeink megtapasztalása.  

Két mítosz is mesél a Marsról. Az egyik szerint az istenek összefogással szerezték meg Síva magvát, amelyből Kartika, azaz a Mars fogant és 7 napos korában megölte a világot terrorizáló Taraka démont. Ez az erejét és bátorságát dicsőíti.
A másik mítoszban pedig saját testvére, Ganésha cselezi ki feleségválasztásuk során, ezért egyedül marad, és bánatában elvonul a Himalájába meditálni – neki csupán a szenvedélyes vágyakozás jut a kapcsolatból. A Mars egyik jelentése a fiatalabb testvér, és persze az általa felébresztett rivalizálás.

Ahol a Mars áll, ott van az akarat, ott tudunk a legjobban működni, de ott mindig történik valami. Energiája szenvedélyes, dinamikus. Önmagában nem tud rosszat tenni, ő csak dinamizál. Lassú bolygókkal kell kapcsolatba kerülnie, hogy kollektív eseményt hozzon.

Az átlépéssel jegyszinten eltávolodott a Halakban táborozó többi tüzes bolygótól (Kétu, Nap), és a váratlan történéseket generáló Uránusztól, de a Kosba érve a Mars rögtön egy Kétu-energiába lépett, s ezzel a kölcsönhatás a Halakban álló rosszindulatú bolygókkal  - és a balesetveszély - egy löketet kapott.

Sajnos ennek egy szomorú manifesztálódása a keddi franciaországi repülőszerencsétlenség, amely egy német (Németország Kos jegyű) repülőgéppel történt. A baleset időpontjában a Mars a Kosban, a közlekedést uraló Merkúr a repülés jegyében (Vízöntő) volt. Az Uránusz, a repülés és technikai vívmányok, valamint hirtelen dolgok bolygója a Halak merkúri, a Nap és a Ketu szorosan együtt a Halak szaturnuszi területén (eközben mind a Szaturnusz, mind a Halak ura, a Jupiter hátrált). A Hold egy Nap naksatrában állva (Bika Krittika) időzítette asztrológiailag a balesetet, és tette főszereplővé a Nap-Kétu együttállást. Emlékezzünk rá: a Kétu és a Nap nagyon nem szeretik egymást.

A Hold már estére átment egy másik naksatrába, s ezzel levette a kezét az ravaszról, de a baleset- és terrorveszély mindaddig fennáll, amíg a Mars Kétu-energiában tartózkodik (április 10.).

Az indiai asztrológiában a Mars nagyon speciális rajzolat szerint aspektál. Saját jegyéből a 4. (Rák), 7.(Mérleg), 8.(Skorpió), valamint a 10. (Bak) jegyekben is dolgozik, provokál, eseményeket hoz – és összeméri erejét az ott álló vagy oda ható bolygókkal.

Több helyen is összetalálkozik a Szaturnusszal, próbálja mozgásba hozni a dolgokat, de mint már tapasztaltuk, a szigorú Öreg addig nem enged tovább, amíg karmikus tanulnivalóinkat el nem sajátítjuk.

Számíthatunk olyan konfliktusokra a család és a párkapcsolat szintjén, amikor az aktivitás, kezdeményezés falakba ütközik.
Felerősítheti a pénzügyi aktivitást jó értelemben, de hozhat manipulatív tendenciákat is. Szakmai ambícióinkat, ebben aktivitásunkat megnövelheti.
Mint az ingatlan jelölője hozhat élénkülést a témában.

Haladása a Kos jegyében:
március 23-április 10. – Kos jegy Kétu területe (Asvini) – itt még hordozza magával a Kétu energiáját, balesetveszély, lelki tisztulás és meglátások lehetősége,

április 10-28. – vénuszi holdházban halad (Bharani), szenvedélyes történetek születhetnek, erős kapcsolati karmaoldó hely, de jó lehetőségek jöhetnek új szokások, tradíciók megteremtése, értékek létrehozása terén is,

április 28-május 3. – a Nap uralma alá tartozó területen (Krittika) halad, ahol túl közel kerül magához a Naphoz is, amely megégeti, azaz megsértheti a nemes tulajdonságait.

Egészségügyi vonatkozásai: mivel a Kos jegyéhez tartozó testrész a fej, amíg itt van a Mars, lehet több problémánk a fejünkkel. Gyakoribb lesz a fejfájás, magas vérnyomás, előfordulhatnak gyulladások. Óvatosabbak legyünk, mert  a Mars hozhat perpatvart, sérüléseket, kisebb-nagyobb baleseteket.
Vigyázzatok magatokra.

A légi szerencsétlenség miatt szomorúan, de szeretettel
Vishakati


Monday, March 23, 2015

A fej nélküli démon – a Kétu naksatraváltása (54.)

A március 20-i Napfogyatkozás megmutatta a holdcsomópontok erejét: a Kétu találkozása a fővilágosítókkal látványos égi jelenséget nyújtott, de azt is demonstrálta, hogy alkalmasint felfalja az útjába kerülő Napot.

Mivel mostanában a Kétu lényeges szereplője az életünknek, s a Napfogyatkozás után egy nappal naksatrát is váltott, védikus asztrológiánkban megérdemel egy kis többletfigyelmet.

Ő a déli vagy leszálló holdcsomópont, a kettévágott démon fej nélküli alsó része, a sárkányfarok. Míg másik fele, a Rahu a külső, anyagi világ, addig a Kétu a belső, spirituális világ. Ők ketten úgy működnek, mint a közlekedőedények, egymástól elválaszthatatlanok. A védikus asztrológia szerint a Rahu telhetetlen és kielégíthetetlen, a Kétu pedig minden módon - s ez sokszor nem könnyű - a lélek felé fordítja a figyelmet.
A  Kétu a mostani életünkben aktív karmát mutatja: azt a területet, ahol a legnagyobb mélységet éltük meg pozitív és negatív értelemben, s amelyet most oldanunk kell. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Kétu a spirituális énünk, intelligenciánk, és annak fejlődése
2014. július 12-én lépett a Halakba (itt lesz 2016 januárjáig), s az elmúlt 8 hónapot a merkúri területen (Revati) töltötte. Ez alatt az elmével, intellektussal kapcsolatos végső megértéseket forszírozott, hiszen a Halak az állatövi jegy utolsó jegye, az utolsó simítások helye.
Mindvégig együtt állt az Uránusszal, amelynek a turbó hatását a Halak bolygócsoportosulás még a sokszorosára emelte: ki-ki visszapillanthat az elmúlt néhány hétre, mi minden történt vele élete valamely szögletében.
Március 21-én viszont a Kétu átlépett a Halak szaturnuszi területére (Uttarabadra naksatra), ahol már lelki merevségünk felkérdezése, illetve az előző szakaszban gondolati szinten megértett dolgok realizálása lesz a tét. Ezzel ismét a Szaturnusz lesz az aktuális konstellációk egyik főszereplője, miközben retrográd, tehát rendkívül erős.
A sorsszerű (=kapott) történések meg fognak szaporodni életünkben, amelyek tudati rugalmasságunkat hivatottak elősegíteni. Ebben a  8 hónapban (november végéig) a szaturnikus Kétu ki akar mozdítani valamely hajlíthatatlanságunkból, legyen az például vallási vagy materialista alapú, és próbál a lelki dolgok felé terelni. Számíthatunk kollektív (közösségi, népek vagy nemzetek szintű) történésekre is, mivel ez is a Kétu természetéhez tartozik. Erősen kapcsolódik kollektív dolgokhoz.
Az időszak legmélyebb hetei április 8-ig tartanak, akkor a Halak jegy főnöke, a Jupiter elindul előre.
Ne felejtsük el, vele szemben társa, a Rahu a Szűzben szintén az érzelmeket tanítja, és próbálja a magunk feletti kontrollt tanítani, hogy ne dolgozzuk halálra magunkat, és szabjunk határt annak, miben és mennyire áldozzuk be magunkat.
Érdekes időszak következik, adjuk át magunkat neki. Némi mantrázás, önfegyelem, célok azért segíthetnek, mert békítik a Szaturnuszt.
Szeretettel  Vishakati


Friday, March 20, 2015

Napfogyatkozás és Újhold a Halakban (53.)

Csillagászatilag és asztrológiailag is izgalmas nap a március 20-ika: az indiai rendszerben Nap-Hold együttállás, azaz Újhold van a Halak szaturnuszi területén (Uttarabadra) és - mivel a fővilágosítók most holdcsomóponttal is találkoznak - Napfogyatkozás is van: a Hold árnyéka rávetül a Földre.

A Nap- vagy Holdfogyatkozások mitikus háttere nagyon szemléletes: valaha a két Holdcsomópont egy démon volt, amely megdézsmálta az istenek italát, az amritát. A Nap és a Hold leplezte le és árulta be Visnunak, aki egy éles dobószerszámot feléje hajítva kettévágta a démont. Megölni nem tudta, mert a varázsital már halhatatlanná tette, de azóta a démon kettészelve - 2 része egymással pontosan szemben - kering az égen.

Ezek alapján nem csodálkozunk, hogy a fővilágosítók és a Holdcsomópontok nem szeretik egymást, s ennek jól látható jele az, hogy amikor találkoznak az égen, a démon felfalja az útjába kerülő Napot vagy Holdat, azaz fogyatkozást okoz.

Maga a Napfogyatkozás asztrológiailag nem egy pozitív jelenség, hiszen valamely erő, tudatosság, férfias oldal kapacitásának az átmeneti csökkenéséről szól. (A mostani Napfogyatkozás tőlünk nézve 60 %-os.)
-        A tradicionális védikus asztrológia kifejezetten arra int, hogy fogyatkozás idején ne menjünk a szabadba, hanem ellenkezőleg, vonuljunk vissza, és meditálva gyűjtsünk erőt.
-        A szellemtudományok azt tanítják, hogy ilyenkor egy kapu nyílik, amelyen különleges entitások jöhetnek le hozzánk, illetve kifejezetten jó lehetőség itt rekedt lelkek átsegítésére.
-        A nyugati asztrológiában pedig azt vallják, hogy ahány órás a Napfogyatkozás, annyi év (Holdfogyatkozásnál annyi hónap) sérült energiájú időszakkal számolhatunk azon az érintett területen, ahonnan látszik az égi jelenség. (Eszerint például egy kizárólag Óceániából észlelhető Napfogyatkozás a Föld egyéb részein nem jár következményekkel.)

A Halakban álló 5 planéta közül 3 (Mars, Uránusz, Kétu) merkúri területen áll, ők a végső megértésen dolgoznak, a Nap és a Hold pedig szaturnikus holdházban, ahol – a néhány napja hátrálásba kezdett Szaturnusz vezénylete alatt - sorsszerű történéseken keresztüli tanítanak.

Fontos hatás az is, hogy a Halak jegy ura, a Rákban hátráló Jupiter is rendkívül erős, és igen mélyről hoz fel múltbeli érzelmi, családi, szülőfölddel, gyökerekkel kapcsolatos emlékeket. Az egész konstelláció befelé és visszafelé működtet most bennünket ébresztő és megértető funkcióval.

Fizikai szinten, fogalmazhatunk úgy, hogy azok számára, akik kizárólag a matériában hisznek, érzelmileg kaotikus, balesetveszélyes, robbanékony helyzetekben bővelkedő 4 hetet indít el ez az Újhold. Nem fog kímélni bennünket az erőszak. Sokan fogják helyüket külföldön keresni.

Spirituálisok és a lelkükkel való kapcsolatot jobban keresők számára nagy megértések, mély lelki tapasztalások, letisztulások is jöhetnek. Megérthetjük, milyen az optimális viszonyunk az áldozathozatalhoz. Kaphatunk segítő álmokat. Egy olyan időszak áll előttünk, amikor a lelkünk, bölcsebb énünk tanítását jobban be tudjuk fogadni.

Szeretettel
Vishakati

Thursday, March 19, 2015

Északi fény Magyarországon (52.)

A vasárnapi Nap-kitörések elérték a Föld légkörét, s még nálunk is észlelhető sarki fényt (aurora borealis) okoztak. Ez a fénykép a Dobogókőről készül, sajnos nem én láttam, készítettem.

Monday, March 16, 2015

Egó és lélek találkozása - Halak Nap (51.)

Az indiai rendszerben március 14-én, szombaton két lényeges változás is történt az égen: a Szaturnusz visszafordulása és a Nap jegyváltása.

A Szaturnusz aznap megkezdett 4 hónapos hátrálása - augusztus elejéig - lehetőséget ad számunkra, hogy észrevegyünk és helyrehozzunk olyan együttműködési hibákat házasságunkban, munkahelyünkön, családunkban vagy akár üzleti kapcsolatainkban, amelyeket idáig a szőnyeg alá söpörtünk, de amelyek korrigálásáért mi magunk tehetünk.

A Nap ugyanaznap a március 14-április 14. közti időszakra beköltözik a Halak jegyébe. Ő mint az individualitás, tudatos énünk és férfioldalunk ura felemás módon érzi magát a Halak jegyében. Bár élvezi a jegy urának barátságát, ez csak kicsit tompít azon az ellentéten, amely tüzes jellege és a vendéglátó vizes, érzelmes jegy között fennáll.

A Nap az egó ura, a Halak a lélek végső fejlődésének jegye. A Nap itt, a lélek házában kemény munkát végez - innen a 6. (munka, akadályok, feladatok) jegy ura. Sok belső tapasztalaton kell átmennie, sok áldozatot megszenvednie vagy szenvedtetnie ahhoz, hogy összecsiszolja az egót a lélekkel.

A Nap minden évben betér a Halak jegyébe, ebben az évben azonban illusztris társaságot talál itt. A Marson és Kétun kívül ő lesz a harmadik tüzes bolygó, ami egy kicsit sok egyszerre. Érzelmileg sérülékenyebbek lehetünk, jobban a lelkünkre veszünk dolgokat. Váratlanul bevillanhatnak újszerű megértések, mert itt áll az Uránusz, az intuíció bolygója is. Figyeljünk lábfejünkre, ez most a legveszélyeztetettebb testrészünk, amely asztrológiailag a Halakhoz tartozik.

A Nap havi útja során 
- áthalad a Halak jupiteri területén (március 14-18. Purvabadra), amikor leginkább saját magunkra és családunkra fordítja a figyelmet.

- Március 18-31. között a szaturnuszi naksatrában (Uttarabadra) halad. Közösségi élmények, beilleszkedési feladatok jöhetnek váltakozva magánnyal, egyedülléttel. Változhat, tisztulhat meggyőződésünk világnézeti, ideológiai kérdésekben.

- Március 31. és április 14. között a merkúri Revati holdházban lesz, ahol hirtelen ráérzéseink lehetnek származásunkkal, gyökereinkkel, gyerekkorunkkal kapcsolatban. Ebben a 2 hétben párkapcsolatunkra jobban kell vigyázni, ebben segíthet mindenféle beszélgetés, kommunikáció.

Érzékeny, lelkiekben gazdag időszak, hagyjuk, hogy hasson ránk. Ne bújjunk el érzéseink és megérzéseink elől, hanem relaxációval, meditációval, csendes befelé figyeléssel menjünk eléjük..

Szeretettel
Vishakati
Friday, March 13, 2015

Az 5 szeretetnyelv és a retrográd Szaturnusz (50.)


A Szaturnusz március 14-én, szombaton délután megkezdi több hónapos retrográd időszakát, amely augusztus 2-ig tart.

A védikus rendszerben a hátráló bolygók nagyon megerősödnek, mert nemcsak valós tartózkodási helyükön hatnak, hanem az eggyel előttük levő jegyben is. Így a Skorpió Szaturnusz most a Mérlegbe tekint vissza, és az aktuális Skorpió téma mellett (lásd Szaturnusz jegyváltása – 2014. november 2.) visszatér mindazokra a kérdésekre, amelyeket a Mérlegben tartózkodása 3 évében (2011. november - 2014. november között) valamilyen értelemben nem fejezett be. 

 A Mérlegben az alaptéma az emberi kapcsolatok, az együttműködési képesség és hajlandóság, az összecsiszolódás. A Szaturnusz a Mérlegben ezek átalakításán dolgozott - mindenkinek azon az életterületén, amely a horoszkópjában a Mérleg jegyébe esik - pl. a párkapcsolaton, családi relációkon, munkahelyi viszonylatokon stb. keresztül.

Most arra számíthatunk, hogy valamiféle emlékeztetést vagy ismétlést kapunk ebből a leckéből.
Ehhez szeretnék egy kis segítséget adni az 5 szeretetnyelvvel, amelyek ismerete jól jöhet az elkövetkező 4 és fél hónapban, de aztán utána is. Fogadjátok szeretettel ezt az összefoglalót, s akit mélyebben érdekel a módszer, utána tud járni.

Az öt szeretetnyelv fogalmát Gary Chapman író, párkapcsolati terapeuta alkotta meg. Felfogása szerint az emberek egymás közötti kommunikációjának 5 lehetséges alapnyelve=szeretetnyelve van, s az egyes emberek egymás közti optimális kommunikációjához meg kell találni és használni a másik (elsődleges) szeretetnyelvét. Vagyis szeretetünket a másik nyelvén kell számára kifejeznünk, különben nem fogja érezni azt.

Az öt szeretetnyelv a következő:
1.Elismerő szavak  2.Minőségi idő   3.Ajándékozás   4.Szívességek   5.Testi érintés

Az, akinek az elsődleges szeretetnyelve 
- elismerő szavak: az a szavakból ért a legtöbbet, a dicsérő, kedves, elismerő verbális gesztusokból, erre van a legerősebb igénye (többnyire merkúri személyiségek, levegős jegyűek);

- minőségi idő: az a rá irányuló figyelemből érzi a leginkább, hogy őt szeretik: ez lehet egy jó beszélgetés, egy kettesben eltöltött vacsora, vagy néhány  együtt töltött nap, számára az osztatlan figyelem a kulcs (többnyire a tüzes jegyűek);

- ajándékozás: neki döntő fontosságú, hogy látható jeleket kapjon a szeretetről. Nem az ajándék értéke a fontos, hanem a jelképes, apró ajándékok személyre szabott volta (vizes és földjegyűek, vénuszi lelkek);

- szívességek: a helyette elvégzett feladatok, cselekedetek az élet bármely területén rengeteget jelentenek számára, de az a tervezés, fáradság és idő is, amelyet a másik erre rászán (inkább földjegyek, Szűz, Bak);

- testi érintés: a fizikai jelenlét és az elérhetőség, az átölelés, megsimítás, egy kedves mozdulat mindennél többet jelent neki (általában vízjegyűek).

A zárójelbe tett asztrológiai alkat egy gondolatkísérlet, amely segíthet, de a feltérképezéshez lehet használni a következő tesztet:

Derítsük fel először saját elsődleges szeretetnyelvünket, majd a környezetünkben levőkét,  és használjuk is a jobb kapcsolatokért.

Sok sikert kívánok szeretettel
Vishakati
(nálam a minőségi idő kicsivel vezet az elismerő szavak előtt…)
Wednesday, March 11, 2015

Vágyak, kapcsolatok – Kos Vénusz (49.)

Az indiai rendszerben a Vénusz március 12-én, csütörtökön jegyet vált, és május 6-ig beköltözik a Kosba. Ezzel, s a már lendületes Merkúrral (Társaság, gyerekek – Vízöntő Merkúr 2015. március 9.) egy perspektivikusabb időszak indul kapcsolati és anyagi téren is – bár a Halak és Skorpió konstellációk emlékeztetnek rá, maradt még feladat bőven.

A Vénusz az egyik legkedveltebb, jóindulatú bolygó, egy sor kellemes analógia tartozik hozzá. Kulcsszava a vágy: mit szeretnénk bevonzani az életünkbe, mennyire erősek a vágyaink. A tradicionális védikus asztrológia szerint hozzá tartozik a gazdagság, a luxus javak, a zene,  a tánc és a művészetek, és többek között a járművek is.

Kicsit eltérő a jelentése férfiaknál és nőknél. Férfiak számára a Vénusz mutatja a nőt mint feleséget, szerelmet, partnert, a nők számára pedig a kapcsolódási képességet és magát a női (vágykeltő) minőséget.

Nem mindegy hát, hogy az adott jegyben miként érzi magát. A Kosban az amúgy semleges Mars vendégszeretetét élvezi, önállóságra és hódításra vágyik, szenvedélyes és kezdeményező lesz.

Innen a 2. Bika (értékek, evés-ivás, élvezetek, ragaszkodás, kiejtett szavak) és a 7. Mérleg (kapcsolatok, partnerek, külvilág, szereplés, harmónia) jegyek ura.
Ezért olyan hetek következnek, amikor megerősödhetnek vágyaink arra, hogy anyagiakat, értékeket hozzunk létre, vagy azokban rendet teremtsünk. Törekedhetünk arra, hogy kapcsolati témában beerősítsünk, akár új formájában vagy a régi felrázásával. Hozhat egy erősebb önkifejezési vágyat, művészeti törekvést, s ebben a Vízöntő Merkúr is támogatja.

Március 23-ig lehetnek váratlan impulzusok, történések a fenti folyamatokban, vagy visszajöhetnek régi kapcsolatok (Kétu terület). Vágyaink, kapcsolódásunk március 23. és április 3. között lesz a legintenzívebb (Bharani naksatra, amely maga is a Vénusz uralma alatt áll).

Ránk is fér ez a kis lendület, mert a hét végétől a Szaturnusz hónapokig tartó hátrálásba kezd, melynek során jelenlegi tartózkodási jegyéből visszatekint a Mérlegbe, s elmulasztott kapcsolati témákat, érzelmi tartozásokat fog számon kérni.

Egyelőre élvezzük lehetőségeinket, és hagyjuk megfogalmazódni és megélni vágyainkat.

Szeretettel
VishakatiMonday, March 9, 2015

Társaság, gyerekek - Vízöntő Merkúr (48.)

2015. március 9.

Ma hajnalban a védikus rendszerben a Merkúr átlépett a Vízöntőbe, s alig 3 hét alatt át is fog vonulni rajta. (Csak emlékeztetőül: az előző, Bak jegybe január 1-jén lépett be, s több mint 2 hónapot időzött ott. Igaz, ebben benne volt 3 hetes hátrálása is.)

A Merkúr már jó ismerősünk: ő a tiszta, érzelemmentes intellektus, felelős a gondolkodás, mozgás, kommunikáció, utazás, üzlet, nyelvek, tanítás témákért, de övé például a humor is. Mindennapi életünket alapjaiban befolyásolja, fontos tehát tudnunk, hogy érzi magát az égen, milyen hatásokat közvetít.

A Vízöntőbe érkezve egy kicsit megkönnyebbül a szigorú Bakhoz képest, és mivel könnyen alkalmazkodik, a Vízöntő társaságkedvelő, közösségi, nyitott hangulatát rögtön átveszi. Egy ismerkedősebb, kezdeményezőbb periódus elé nézünk. Jobban fognak bennünket vonzani az újszerű gondolatok, a jövőre vonatkozó hírek, akár tudományos eredmények is, és hamarabb észrevesszük, ha lehetőségünk van valamilyen új csoporthoz csatlakozni. A Vízöntő az idősebb testvérek jegye, kaphatunk jelzést tőlük is.

A Merkúr innen az 5.(Ikrek) és 8. (Szűz) házak ura. Emiatt az 5. témái (kreativitás, gyerekek, szívbéli jó érzések, örömök) fontosabbak és támogatottak lesznek ebben a 3 hétben. Lehet, hogy tanulunk, megértünk valamit gyerekünk révén. Lehet erősebb vágyunk arra, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, de megjelenhet valami kettősség is ezekkel kapcsolatban.

A 8. ház uraként hozhat egy változtatási késztetést arra, hogy más munkát végezzünk, mert elegünk lehet a feladatainkból. Hozhat egy indíttatást arra is, hogy jobban bánjunk a testünkkel, keressünk számára egy egészségesebb életmódot vagy egy gyógyhatású kúrát.

A Vízöntőbe lépve a Merkúr csatlakozik a már ott időző Naphoz és a Neptunuszhoz. Környezetünk apai/férfi oldala, a felettünk álló hatalom, például a főnökünk jobban keresi velünk a kapcsolatot. Vigyázat, a Neptunusz miatt nem valószínű, hogy tiszta és áttekinthető ez a kommunikáció. Március közepéig óvatosan fogadjuk szavaikat.

Szeretettel
Vishakati
Thursday, March 5, 2015

Telihold a Vízöntő-Oroszlán tengelyen (47.)

2015. március 5.

Miközben remélhetőleg mindenki jó alaposan feltöltődik a 10 milliószoros nap lehetőségében, este 7 órakor  kiteljesedik a Telihold.

Mint minden alkalommal, a Telihold most is sokunknál alaposan felfokozza a kedélyeket, megemeli étvágyunkat és nyugtalanná teszi alvásunkat. Ez alapvetően a Nap és a Hold, a két ellentétes jelentéstartalom szembenállásából fakad, de egyensúlyunk és normális működésünk a Telihold tetőzése után 1-2 nap alatt szépen helyreáll.

A Nap (tudatos énünk, apai oldalunk, vitalitásunk, a hatalom és az autoritás) most a közösség és a jövő jegyében, a Vízöntőben van a Neptunusz társaságában. Ezért a mostani Telihold fő kérdése az, hogyan tudjuk egónkat (Nap) egy közösségbe (Vízöntő) beilleszteni, vagy például egy erősebb akarat hogyan tud egy csoportenergiával együttműködni.

Mivel ez a hely a Nap saját jegyétől, az Oroszlántól a 7. házra esik, párunk is bekerülhet a képbe. Lehet, hogy társunkkal együtt csöppenünk most egy ilyen helyzetbe, és megláthatjuk, hogyan működik ő az édeskettes keretein kívül.

Eközben a Hold a Nappal szemben (és a Nap jegyében, az Oroszlánban) van, saját jegye innen a 12. Tudatalattink, érzelmi múltunk, azaz Holdunk az individualitás és kreativitás jegyében próbál helyt állni, és itt megélni a lelkiséget. Lehet, hogy társaságban is inkább csak ábrándozunk, de érdemes álmainkra is figyelni: kaphatunk fontos üzenetet ezen a csatornán.

Most mindkét fővilágosító némileg hátrányt szenved naksatra urának gyenge helyzetéből.
A Nap a Vízöntő jupiteri holdházában van (Purvabadra), naksatraura, a Jupiter tőle a 6. házban hátrál. Ez nem egy olyan konstelláció, amely a Nap témáiban a haladást segíti. Az előretekintésre, a megindulásra még közel 1 hónapig várnunk kell.

A Hold pedig az Oroszlán vénuszi területén halad, miközben a Vénusz egy meglehetősen kétes társaságban van a Halakban, ahonnan kevésbé tudja a Holdat patronálni.

Támogatást most két forrásból kaphatunk:
-         a Nappal együtt álló Neptunusz a spiritualitás és magasabb rendű szeretet bolygójaként tudja támogatni a ráhangolódást. Minden fajta meditáció és szeretetteljes egymáshoz fordulás segíti mindennapjainkat,

-         kérhetünk útmutatást álmainktól. Akik már próbálták, tudják, hogy ez hogyan működik. Elalvás előtt végig kell gondolni azt a kérdést, amelyre választ szeretnénk kapni, és ezt a kérdést megfogalmazva kell elaludni. Az éjszaka során vagy reggelre megérkezik a válasz. A mostani Hold különösen segíti ezt a technikát.

Bölcs álmokat kívánok Dalival mindenkinek, 
szeretettel
Vishakati 


Tuesday, March 3, 2015

Az idei első tízmilliószoros nap (46.)


Érdemes rákészülni: március 5-én, csütörtökön nem csak a Telihold kerekedik ki, hanem eljön az idei első nagy Buddha-nap is.

A tibetiek szerint 4 ilyen nap van az évben, amelyeken a történelmi Buddha, azaz Shakyamuni Buddha életének legfontosabb állomásairól emlékeznek meg. 

A hívők az első nagy napon a Buddha által tett különböző nevezetes csodákat idézik fel.

Ezeken a rendkívüli napokon minden jó és rossz cselekedetünk, gondolatunk, szavunk 10 milliószorosan hat, így a pozitív cselekedetekre és gondolatokra való törekvés, gyakorlás is, de a negatív tettek is.

Ugyancsak érdemes megfontolnunk, mit teszünk, kívánunk, mondunk ezen a napon. A hagyományok értelmében a jó cselekedetekre való irányulás, a spirituális gyakorlatok, elmélkedés, meditáció erősen javallott.

(Az idei második nagy Buddha-nap: 2015. június 2. kedden lesz.)

Sok jóságot kívánok nektek aznapra 
szeretettel
VishakatiSunday, March 1, 2015

Március havi prognózis a védikus asztrológia szellemében (45.)

2015. március 1.

Március hónapban sok bolygómozgás és nagy aktivitás lesz az égen, szép és nehéz konstellációk felváltva szolgálják fejlődésünket. 

Közülük a legfontosabb a Halakban álló, igen összetett hatású bolygó csoportosulás (=stellium) megnyilatkozása. Volt már szó erről a Halak stelliumról és lehetséges hatásairól. 

Két fontos kiegészítést kell még tenni:
1. A csoportban bent álló Uránusz március első felében  pontos fényszöget zár be a Nyilas Plútóval, amely hatás mindig nagy - bár sokszor nem könnyű - fejlődési ugrást jelent a lélek számára. 
2. A másik fontos tényező, hogy a Halakban, a spiritualitás és a belső tapasztalás jegyében zajló folyamatokat a (retrográd) Jupiter, nem mellesleg a jegy ura, aspektusával jelentősen felnagyítja
Történelmi időket élünk, de lehet, hogy csak utólag fogjuk tudni összegezni e rendkívüli hatásokat. Nézzük őket sorjában.

Március 5. – Telihold  a Vízöntő-Oroszlán tengelyen. Ez a Telihold az individualitás és a közösség viszonyát firtatja: hogyan tudjuk egónkat számunkra fontos csoport értékeihez hozzárendelni.  Fontos, üzenethordozó álmaink lehetnek.

Március 6. – A  február közepe óta a Halakban levő Mars belép a jegy merkúri holdházába (Revati), ahol már 4 bolygó áll (Uránusz-hirtelen változások, Kétu-félelem, terrorizmus, Mars-erő, agresszió,Vénusz-anyagiak,vágyak) . Ezen a napon nagyon szorossá válik a Mars Kétuval való, gyúlékony együttállása. Baleset- és robbanásveszélyes napok jönnek. Elővigyázatosság szükséges a közlekedésben, utazások során. Fokozott érzékenységet tapasztalhatunk magunkban és környezetünkben.A lábfej mint Halak testrész fokozott kitettsége.

Március 9. –  A Merkúr a Bakban töltött szokatlanul hosszú idő (több mint 2 hónap) után átlép a Vízöntőbe. Bár még mindig szaturnuszi jegyben van, jóval könnyedebb oldalát mutatja meg: újszerű gondolatok, nagyobb közösségi aktivitás, az élet örömteli oldalának felfedezése vár ránk.

Március 12. – A Vénusz jegyet vált, és átlép a Kosba. Ezzel elhagyja a Halakban a súlyos bolygó csoportosulást. Új tartózkodási helyén figyelmét kezdeményezően a párkapcsolatok felé fordítja. Értékteremtésre is remek hetek jönnek.

Március 14. – A Szaturnusz megkezdi augusztus 2-ig tartó retrográd időszakát. A védikus rendszerben ilyenkor a bolygók visszatekintenek az eggyel előttük levő jegybe, a Szaturnusz most a Mérlegbe, és visszatér mindazokra a témákra, amelyeket ott tartózkodása 3 évében (2011. november közepétől 2014. november elejéig) valamilyen értelemben nem fejezett be. Ismétlés és számonkérés időszaka emberi kapcsolataink, együttműködésünk terén.

Március 15. – Néhány perccel 0 óra után a Nap jegyet vált, és belép a Halakba, a súlyos kombó társaságába. Egónk, a hatalom témája, munkánk, egészségünk – egy sor dolog, amely az elkövetkező néhány hétben más megvilágításba kerülhet, megváltozhat, amelyen dolgoznunk kell.

Március 20. – Délelőtt fél 11 után Újhold a Halak szaturnuszi részén. Mivel az Újhold idején együttállás van a leszálló holdcsomóponttal (Kétu), fogyatkozás is lesz. Izgalmas ötös együttállás, amelynek hatása a következő Újholdig szóló 4 hét tendenciáit tartalmazza. Budapestről nézve Ikrek Aszcendens, országunk szempontjából is hozhat lényeges változásokat.

Március 21. – A lassan mozgó Kétu holdházat vált, és a szaturnuszi területre lép be (Uttarabadra). A következő 8 hónapot itt fogja tölteni, és fő témája a szaturnuszi témák felszabadítása, tisztítása lesz. Ad majd egy nyomatékot a Skorpióban tudati változást sürgető Szaturnusznak, s minden szaturnuszi naksatrás bolygónak is.Predesztinált, sorsszerű történések várhatók.

 Március 23. – A Mars is kilép a súlyos Halak stelliumból - ezzel jelentősen csökken a Halak terület veszélyességi foka -, s ugyanaznap belép saját jegyébe, a Kosba. Itt a Mars felerősíti kezdeményezőkészségünket, felgyorsítja gondolkodásunkat és reakcióinkat. Vigyázat, túl sok is lehet, ilyenkor viták, veszekedése kísérik útját (május 3-ig időzik a Kosban).

Március 27. – A Merkúr mint a gondolkodás, kommunikáció és mozgás bolygója ezen a napon megérkezik a Halakba. Ebben a jegyben nem érzi magát túl jól, ezért a felelősségi körébe tartozó témák nem sikeresek itt tartózkodása 3 hetében (április 12-ig).  És bár a Halakban a robbanásveszély a Mars kilépésével jelentősen csökkent, még bőven maradt feszültség e jegyben.

A fordulópontokhoz tartozó részletes elemzéseket, javaslatokat az adott naptól tudjátok majd olvasni.Remélem, az asztrológia tudatossága segít ezekben a változékony napokban és az útkeresésben.

Szeretettel
Vishakati