Friday, May 27, 2016

Május végi hírek- Merkúr direkt, Mars Földközelben (174.)

A május vége kevés változást hoz a védikus égen: mintha kapnánk egy kis pihenőt a nagy júniusi váltások előtt.

Hálás fordulat a Merkúr megindulása előre, a Nap és a Vénusz átlépése a retrográd Mars jegyéből, és továbbra is adva vannak a tartósabb konstellációk, amelyekben fejlődnünk, növekednünk lehet.


Merkúr, az égi hírvivő május 22-én lett direkt. A fordulat után 2-3 héttel éri el szokásos sebességét, és akkorra a retrográd Mars jegyéből is kiszabadul. Ezzel funkciói mindennapi életünkben (üzleti élet, kommunikáció, utazás, közlekedés), és intellektuális működésünkben (tanítás, tanulás, dolgaink megértése és megértetése) megerősödnek, és előremutatóak lesznek. A merkúri aszcendensek - Ikrek és Szűz - fellélegezhetnek, életük határozottan meglódul.

A Bikában szoros közelségben halad a Vénusz és a Nap: a Vénusz égetett, rejtőzködik. Ezért a vénuszi analógiák és a vénuszi aszcendensek – Bika és Mérleg – akadályoztatottak, kevésbé tudnak érvényesülni, megmutatkozni a külvilágban. Ilyenkor a belső munka jótékony, és nagyon meghálálja magát utólag is.
A Nap és a Vénusz azonban kiszabadult a retrográd Mars jegyéből - ezáltal a Mars-Szaturnusz hatása alól -, ezért némileg javul, melegszik az időjárás.

Az Oroszlánban a Jupiter és a Rahu nagyon közelít egymáshoz, több-kevesebb szorongást okozva a jupiteri aszcendenseknek - Halak és Nyilas -, de maguk az Oroszlánok is érzékelhetik a nyugtalanságot. A Jupiter-Rahu kettőse egy hónap múlva, június 23-án fog pontosan együtt állni, addig az említett feszültség növekedésére kell számítani. Ez hozhat fokozódó tenziót az Oroszlán országnak számító Franciaországban, és hozhat váratlan fordulatokat a futball EB helyszínén is.

A Skorpióban retrográd Mars és Szaturnusz  a marsikus (Kos és Skorpió), valamint a szaturnikus (Bak, Vízöntő) aszcendensek átalakító, jövőformáló konstellációja. Nehéz májust jelentett, sok visszatekintéssel, múltba vivő feladatokkal. Remélhetőleg nemcsak nehézségeket, hanem megoldásokat  és megértést is hozott, esetleg régóta fennálló problémákra, elfojtott sérelmekre. Szorító hatása június elején kezd oldódni a Mars naksatraváltásával, majd előre fordulásával.

Addig is érdemes esténként a délkeleti eget kémlelni: a Földközelben hátráló Mars szabad szemmel is jól kivehető, fényes, vöröses pont. A Földhöz május 30-án lesz legközelebb.

Becsüljük meg ezeket az eseménytelennek tűnő, csendesebb napokat. A következő hónapban megbolydul körülöttünk a világ, nagy horderejű változások követik majd egymást, amelyekről néhány nap múlva a júniusi prognózisban lesz szó.

Szeretettel
Vishakati

A fenti elemzés általános érvényű, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com.
Olvasnivalókért kérlek, keresd a facebook/vishakati community oldalt vagy a vishakati.blogspot.hu blogot.
A Mars
Friday, May 20, 2016

Mozgalmas napok - Bika Vénusz, tízmilliószoros nap, Telihold (173.)

A védikus rendszerben május 19-től a Vénusz saját jegyében, a Bikában vanŐt mostanában nagyon vegyes hatások érik. 

Tavaly nyári 6 hetes hátrálása során - 2015. augusztus 15-én - a Nap mögé került, azóta is csak követi. Ennek következménye, hogy életünk minden szintjén a Napnak, azaz az egónak, a férfiminőségnek, a jang elveknek van vezető szerepe, míg a Vénuszhoz köthető női princípiumok (szeretet, lágyság, empátia, szerelem) a második helyre kerültek.

Ez a helyzet a Rohini Újhold napján, 2016. június 5-én fog megfordulni, amikor a Vénusz a Bikában utoléri, sőt, megelőzi a Napot. Ettől kezdve a vénuszi elvek jobban érvényesülnek majd.

Időközben más is történt a Vénusszal: túl közel került a Naphoz, s ezért az elégeti. A tradicionális dzsottish úgy tartja, hogy  a Naphoz túl közel kerülve egy bolygó égett (vagy más szóval égetett) lesz, azaz a Nap részben vagy teljesen eltünteti az adott bolygó hatását. 

A Vénusz akkor égetett, amikor 8°-nál kisebb távolságra megközelíti a Napot. Ez a tény május 7. óta áll fenn, s az égettség július elején, a Vénusz Rákba lépése nyomán fog megszűnni. Az égett Vénusz az égbolton sem látszik, mert a Nap sugarai elrejtik. Analógiáira is ez érvényes: nem tudnak erőteljesen megnyilvánulni, mert a Vénusz - a Nap takarásában - saját maga is erőt gyűjt, megújulásra készül. 

Az égettt Vénusz saját jegyében - bár lágyabbá tesz bennünket, ez jól érzékelhető a Kos Vénuszhoz képest - nem tud kibontakozni, nem élvezhetjük igazán áldásos hatásait. Amúgy a Bika Vénusz felerősítené vágyunkat a földi élvezetekre, és  a kényelem, evés-ivás, birtoklás témáit erősítené – égettsége okán most ez is csak nyomokban mutatkoznak majd meg.

Valamennyien érezhetjük az égett Vénusz hatását, leginkább mégis a vénuszi aszcendensek, a Bikák és Mérlegek szenvedik meg, hiszen nekik éltető energia a vénuszi. Érzelmi, anyagi dolgaik, terveik gátoltak, sérülékenyek, esetleg mások által leárnyékoltak.

Az égett Vénusz rejtőzködve gyűjt erőt újbóli színre lépéséhez. Időszaka számunkra is a befelé fordulás, töltődés, lelki rendrakás periódusa legyen, s ne erőltessük dolgainkat, amelyeket - az égett Vénuszon kívül - a retrográd Mars okozta energiahiány is erősen lassít, szelektál.

Szombaton az év második 10 milliószoros napja van, a történelmi Buddha megvilágosodásának napja, áldott szép nap.

Ugyanaznap este Telihold a Bika-Skorpió tengelyen, sok spiritualitással, de sok sötétséggel, nehéz energiákkal is, mert a Skorpió Hold pontosan együtt áll majd a retrográd Marssal, s így aktivizálja a Skorpió amúgy is terhelt területét.

Remélhetőleg a 10 milliószoros nap átsegít a nagyobb feszültségeken, és baljós történések nélkül telik el ez a nap.

Szeretettel
Vishakati

A fenti elemzés általános érvényű, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel: vishakati.gyurko@gmail.com.
Olvasnivalókért kérlek, keresd a facebook/vishakati community oldalt vagy a vishakati.blogspot.hu blogot.
Friday, May 13, 2016

Pünkösdi üzenet – Retrográd bolygók és Bika Nap (172.)

Pünkösd napjaiban a még mindig nagyszámú retrográd bolygó és a Nap jegyváltása határozza meg az energiákat a védikus asztrológia rendszerében.

A Skorpióban hátráló Mars és Szaturnusz gondoskodik a hűvös, változékony, csapadékos időjárásról, és csak néha enged kitekintést a kék égre és napsütésre. Hátráló kettősük sokunkban megidéznek visszatekintéssel, elmúlással, veszteségekkel kapcsolatos emlékeket, érzéseket is. Nem búcsúzni kell, hanem örvendezni, hogy itt vagyunk, itt vannak szeretteink, és mindazok, akik tükröt tartanak fejlődésünkhöz.

A hátráló Mars jegyében, a Kosban retrográd Merkúr enyhén szólva blokkolja gondolkodásunkat, mozgásunkat, utazásainkat és materiális szervezkedéseinket, s csak azokat engedi, amelyek valami módon a múltba visznek bennünket. Most nem a haladás, gyarapodás ideje van, hanem a restaurálásé. Mehetünk régi gondolataink és megéléseink helyszíneire, találkozhatunk hajdani életünk szereplőivel, rendbe tehetünk valamikori mentális tartozásokat magunk vagy mások irányába. (Ezt a folyamatot támogatja a Skorpió merkúri részén haladó Dzsjéstha Szaturnusz is.) Nyakig ülünk és dolgozunk a múltban.

Működik  az Oroszlánban a Rahu és az – immár direkt – Jupiter egymáshoz közelítő fényszöge. Egós, férfioldalt, hatalmi képletet erősítő vagy próbára tevő, anyagias tendenciák, amelyek cselekvésre és önmegvalósításra ösztökélnek. A közelítő fényszög kölcsönösen felerősíti hatásukat. Június második felében lesz majd pontos együttállásuk. 

Május 14-én a Nap megérkezik a Bikába. Ezzel szellemünk, vitalitásunk kilép a Kosból, kissé lelassul, átveszi a földies, szilárd Bika tempóját. A Nap itt tartózkodása 30 napjában mindannyiunk számára fontosabb lesz a természet s annak minden részlete, de a birtoklás, a föld, a tradíciók is szót kérnek majd. 
Az értékközpontú Bika Nap visszahat a jegyében (Oroszlán) haladó Jupiter-Rahu duóra is, és a hatalmi törekvések anyagi vonzatát jobban kihangsúlyozhatja.

Az időszak továbbra is megterhelő a Skorpiók és Kosok számára, lassítja a merkúri aszcendenseket (Ikrek és Szűz), felfokozza Oroszlán területünket, és próbára teszi erőbeosztásunkat.

Türelem, szemlélődés, a lassítás tudatos  elfogadása remélhetőleg rózsát terem.

Nagy szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a 
facebook / Vishakati Community  oldalamat. 
Monday, May 9, 2016

Egy jó nap – Aksaja Tritija és Jupiter direkt (171.)

Május 9. egy igazán jó nap az idei évben. A hindu tradíció szerint az év legjobb napja (Aksaja Tritija) az, amikor a két fővilágosító, a Nap és a Hold is a lehető legkedvezőbb helyükön van. Az idei pontos időszak a védikus asztrológusok körében némileg vitatott: van, aki a május 8-át tartja annak, és van, aki 9-ére teszi (jelen sorok írója az utóbbi napra). Örüljünk, hogy ilyen kellemes dilemmánk van, s élvezzük mindkét májusi napot. (Az év második 10 milliószoros napja május 21-én lesz.)

A nap másik áldásos történése az, hogy délután a Jupiter – 4 hónap hátrálás után - elindul előre. Ezzel egy sokak számára nyomasztó időszak - amely több bolygó egyidejű hátrálásából adódik – lassan-lassan elkezd megszűnni, az érezhető gátoltság oldódik.

nagy jótevőnek is nevezett Jupiter direktbe fordulása minden témáját meglódítja. Tanulással, hittel, apával kapcsolatos tapasztalásaink ismét előremutatóak lesznek. Jogi dilemmánk, igazságkeresésünk, spirituális nyitásunk ismét kapukat - és mestert – talál. Élvezzük a direkt Jupiter áldásait! 

A jupiteri aszcendensek, a Nyilasok és a Halak megkönnyebbülnek, eddigi helyben toporgásuk helyett új, előrevivő események indulnak életükben, és lassan a helyükre kerülnek.

Ne felejtsük el azonban, hogy a Jupiter mindig építi a túlzásokat bennünk és körülöttünk. Amikor az Oroszlánban van, jócskán felfújja az egót, a férfioldalt, de a kreativitást és vállalkozó szellemet is. A Jupiter egyelőre a vénuszi energiában áll (Purvaphalguni), és részben a szenvedélyeket táplálja bennünk, részben a társasági lét és művészetek felé fordít bennünket.

A Jupiter augusztus közepéig az Oroszlánban halad, akkor fog majd jegyet váltani (a Szűzbe). Amíg az Oroszlánban van, itt tartózkodása egy folyamatos huzakodás a Rahuval. Érdemes aktív irányba fordítani ezeket az energiákat, kézbe venni dolgainkat, kezdeményezni: próbáljuk a Rahu energiáit vitorlánkba fogni. 

Ahol a horoszkópunkban az Oroszlán jegye, benne a Jupiter-Rahu együttállás van, azon az életterületen lehetőségünk van ugyanis a Rahu anyagias, ösztönző energiáit dolgaink építésére, megvalósítására használni. Ha ezt nem tesszük, könnyen lehet, hogy szorongással, az ismeretlentől való félelemmel találkozunk. 

Jó szelet, örömteli élményeket kívánok szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a 
facebook / Vishakati Community  oldalamat. 


Friday, May 6, 2016

Vágyaink uralma – Kos Bharani Újhold (170.)

Május 6-án, pénteken este Újhold van, ennek energiájában vagyunk pénteken egész nap, és szombaton is. A védikus asztrológiában ez az Újhold a Kos jegyében, annak vénuszi holdházában valósul meg.

Az Újhold tudatos és tudattalan részünk néhány órás egymásra találása, amikor nem csupán a tudatunk fénylik, de nem is veszünk el a tudatalatti bugyraiban. Egy energetikai fordulópont, amikor - kellő elhatározást követően - harmonikus tisztán tudással tudunk új dolgainkba belevágni.

Soron következő Újholdunk környezetét a vénuszi (vágyaink) és a marsikus (akaratunk) viszonyok határozzák meg.

Túltengő vénuszi energiákat  hoz, hogy 6 jelző is vénuszi holdházban van:
-       a Nap és a Hold (azaz az Újhold) a Kos vénuszi naksatrájában (Bharani)
-       ugyanitt, a Bharaniban maga a Vénusz,
-       Plútó a Nyilas vénuszi területén (Purvashada) ,
-       Jupiter és a Rahu az Oroszlán vénuszi holdházában (Purvaphalguni) .

Ezek az igen erős vénuszi analógiák rengeteg szenvedélyt hoznak életünkbe, amelyet például túl nagy étvágyban, nehezen szabályozható testiség-benmunkamániában vagy éppen anyagi jellegű, túlságos indíttatásokban élhetünk meg. 

A másik oldalon a retrográd Mars áll - gyakorlatilag ő a teljes konstelláció ura és karmestere. A retrográd Mars azonban gyenge akaratot hoz, és kiüti önérvényesítésünket, emiatt most akarattalanul sodródunk vágyaink vizein. A retrográd Mars miatt visszafojtottságot, kiszolgáltatottságot élhetünk meg, azt, hogy nem mi irányítjuk a dolgokat, hanem azok történnek velünk. Dolgaink egy más, magasabb logika vagy szándék mentén valósulnak meg.

Ilyen körülmények között a péntek esti Újhold egy fordulópontot hozhat, és változást indíthat el, ha sikerül szabályozni vágyainkat, illetve azok megélését.

Ha pedig nem sikerül, mert valami oknál fogva nem jut el hozzánk az égi szándék, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy az Újhold által kódolt elkövetkező 4 hétre benne ragadunk nehezen uralható szenvedélyeinkben, túlzásainkban. A vénuszi örvények ugyanis még legalább ennyi ideig erősek maradnak. És ezzel sincs semmi baj, ha így történik, fogadjuk el és éljük meg, amit kapunk.

Egy kis elcsendesedéssel, segítségkéréssel próbáljunk elébe menni az égieknek. 
Néhány nap múlva aztán kedvező változások indulnak meg, a május 9-i legjobb nappal és a Jupiter direktbe fordulásával.

Namasté
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati Community  oldalamat. 


Monday, May 2, 2016

Május havi védikus prognózis (169.)

Május főszereplője a sok retrográd bolygó, amelyek egy visszatekintő és gyógyító időszakot jelölnek. Nem félnünk kell egy ilyen ciklustól, hanem felismerni a tendenciáit. Ilyenkor ugyanis módunk van múltbeli problémákat valami módon újraélni, más szempontból megérteni, és ez alapján áttervezni jövőbeni dolgainkat.

A retrográd Mars a karmester, végső soron ő az összes planéta diszpozitora, tőle függ tempónk, hangulatunk, dolgaink kimenetele. A retrográd Mars erőbeosztásunkat és indulati elemeinket tanítja azzal, hogy visszafogottan adagolja az energiát, a jegyeiben haladó bolygók lelassításával pedig türelemre szorít. 
retrográd Szaturnusszal együtt a Skorpióban gondoskodik arról, hogy hűvös, csapadékos, változékony időjárásunk legyen.

A hónap nagyobbik része a hátráló Merkúrral telik, amelyet szintén megérzünk mindennapjainkban. Utazásaink, üzleti aktivitásunk, kombinációs készségünk akadozik, viszont magasabb szinten sok érdekes részlet állhat össze újszerűen a fejünkben. A Merkúr május 22-én indul el előre. Érezhető kedvező fordulat lesz a 4 hónapja hátráló Jupiter előrefordulása is május 9-én.

Az időszak egy másik érdekes tendenciája a Vénusz erőteljes megnyilvánulása, amely már áprilisban elkezdődött, s legalább június közepéig tart. A májusi Újhold idején például a Napon és Holdon kívül maga a Vénusz, valamint a Jupiter, a Rahu, és a Plútó is vénuszi naksatrában áll. 
Emiatt vénuszi dolgaink felerősödnek: szenvedélyesebbek vagyunk, többet eszünk, iszunk, fontosabb a testiség. Bármibe fogunk, azt nagyobb vehemenciával tesszük - már ha a retrográd Mars is hagy rá energiát. 
Mivel a Vénuszhoz tartozik a gazdasági élet, a tőzsde, az anyagiak, az országok szintjén is túlfűtötté válhatnak gazdaságok, túlságosan a pénz befolyásolja életünket. 

Nézzük a fontosabb fordulónapokat, amelyeket majd részletesen tárgyalunk a maguk idejében.

Május 6. – Újhold a Kos vénuszi naksatrájában. Indulataink és szenvedélyeink megélésének fordulópontja, a jegyúr Mars hátrálása miatt sok visszafojtottsággal.

Május 9. – Az  indiai hagyomány szerint az év legjobb napja: Aksaya Tritiya - a délelőtti órák különösen kedvezőek új dolgok beindítására. Nap-Merkúr együttállás is van, amely különös meglátásokhoz juttathat bennünket. Ugyanaznap délután a Jupiter – 4 hónap hátrálás után - elindul előre. Ezzel érzelmi életünk némileg megkönnyebbül, a jupiteri aszcendensek (Nyilas és Halak) dolgai meglódulnak, de tanulással kapcsolatos, valamint jogi és spirituális témáink is jobban alakulnak majd.

Május 14. – A Nap megérkezik a Bikába. Szellemiségünk kissé lelassul és a föld felé fordul. Hónapjában fontosabb lesz a természet, annak élvezete, szerepe.

Május 19. – A Vénusz is belép a Bikába, saját jegyébe. A vénuszi tendenciák tovább erősödnek, mintha érzékeink vennék át az irányítást. Érdemes figyelni a mértékre földi élvezeteinkben, de munkánkban, szenvedélyeinkben is.

Május 21. - Az idei második tízmilliószoros nap, valamint Telihold a Bika-Skorpió tengelyen. A Telihold a Skorpió Hold és Bika Nap között alakul ki, amely a Skorpió Mars-Szaturnusz malefikus kettősét aktivizálhatja. Nem veszélytelen napok.

Május 22. – Merkúr direkt – kedvező fordulat az égen, amikor mindennapi életünk szervezése, kommunikációnk, közlekedésünk flottabb, sikeresebb lesz. Különösen az Ikrek és Szűz aszcendensűek életminősége javul látványosan.

Virágos, langyos májust kívánok mindenkinek szeretettel
Vishakati

A fentiek általános következtetéseket tartalmaznak, az egyéni hatásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Kapcsolatfelvétel:  vishakati.gyurko@gmail.com
Közvetlen infóért kérlek, keresd a vishakati.blogspot.hu vagy a facebook / Vishakati 
Community  oldalamat.