Tuesday, January 31, 2017

A Nyilas Szaturnusz hatása az egyes jegyekre (225.)

Január 26-án a védikus rendszerben a Szaturnusz átlépett a Nyilasba. Mivel az indiai asztrológiában jegy és ház egybeesik, jól megítélhető egy ilyen hosszú távú, 3 éves tartózkodás hatása az egyes aszcendensek számára. A Szaturnusz által aspektált terület különféle próbákat, szembesítéseket szenved el, ez által átalakul, elmélyül, nemesedik.  

Az alábbiakban megnézzük a Nyilas Szaturnusz várható hatásait az elkövetkező időszakra, pontosan a 2017. január 26. - 2020. január 24. közötti periódusra.  Az útmutató arra vonatkozik, ha az olvasó aszcendense és/vagy a Holdja áll az adott jegyben.

Kezdjük a Nyilassal, hiszen most ők lesznek a főszereplők.
Nyilasok  számára egy mozgalmas időszak következik, ahol a tét saját maguk, irányultságuk, ambícióik és személyiségük vizsgája. Sok munkával, elfoglaltsággal, nagy fizikai leterheléssel járó időszak. Támogatott lehet minden ambíció, elhatározás, amely a testet (sport, edzés) vagy egy hivatásbeli célt szolgál. Gondolkodásuk alapvetően átalakul, és erős tükörképet kaphatnak magukról a párkapcsolatban.

Bakok számára  egy olyan periódus kezdődik, amikor többet lesznek egyedül, mert dolguk van a saját lelkükkel. Új munka érkezik az életükbe, halmozhatják is a feladatokat. Világképük, ideológiai eszmerendszerük átalakul, strukturáltabbá válik. Külföldi munka, felsőfokú tanulás lehetősége adódhat. Most átalakíthatják étkezési szokásaikat, testtudatosságukat. Torok, szájüreg, fogak érzékenyebbek lehetnek.

Vízöntők új vállalkozásba kezdhetnek, de gyermekáldás (unoka) is érkezhet. Számítsanak arra, hogy baráti körük átalakul, kaphatnak idősebb támogatókat. A jövőkép hangsúlyosabb, több tervezgetéssel, számolással. Érdemes következetesebben foglalkozni a testtel, az életmóddal, és kialakítani egy egészségtudatos életviteli, táplálkozási rendszert, mert ebben a 3 évben számukra a test érzékenyebben jelez.
  
Halak alapvető átrendeződésre számíthatnak az otthon, párkapcsolat és hivatás területén. Otthonukban felújítás, átalakítás esedékes, érdemes belevágni. A párkapcsolat vizsgája is ez az időszak, ami hozhat összeköltözést a partnerrel. Hivatásukban váltásra, emelkedésre számíthatnak, a külföldi munka valószínűsége nagy.

Ha Kos az aszcendensünk (vagy ott van a Holdunk), új típusú párbeszéd vagy kommunikációs csatorna nyílhat az életünkben. Testvértéma hangsúlyt kap. Új munka, feladat, szolgálatra, segítésre való igény merül fel, főként most, 2017. szeptember közepéig. Az apa sorsa megnehezülhet, állapota romolhat, amely fokozott közreműködésünket igényli. Tapasztalatszerzés utazáson, természetjáráson keresztül.

Bikákra anyagi átértékelődés, fontossági sorrendjeik megváltozása vár. Gyermektémában változás, feladat érkezik, amely lehet gólyahír is. Életük úgy alakul, hogy ki kell mozdulniuk szeretett biztonságukból, változatlanságukból. Hivatásuk is módosulhat, új kollégák jöhetnek, versenyhelyzet állhat elő. Kedvezőtlen fordulattól nem igazán kell tartaniuk, mert számukra segítő bolygó a Szaturnusz.

Az Ikrek aszcendensek (vagy Holdak)  számára a legerősebb hatás párkapcsolatukat éri: valamilyen vonatkozásban megnehezülhet az együttműködés a meglevő, régi párral. Amennyiben nincs partner, ez a konstelláció hozhat új, fontos párkapcsolatot. Ingatlan vonatkozásában változás, feladat érkezhet. Mind az anyával, mind az apával kapcsolatban jöhet olyan fordulat, amely segítséget, tennivalót igényel.

Rákok számára adódhat lehetőség tanulásra, kommunikációs nyitásra. Hozhat fordulatot a testvérrel kapcsolatban is. Tanulnivalók a magunk igazságáért való kiállásról. Munkahelyen, munkában változás, több munka, nagyobb terhelés. Ez a konstelláció azt is megkérdezi, hogyan tudjuk elengedni rejtett béklyóinkat, s kiszabadítani szabadságvágyunkat.

Az Oroszlánok értékrendje és anyagi helyzete átalakul. Jó lehetőség táplálkozási szokásaik felülvizsgálatára. A gyerekek, akik szívügyei az Oroszlánoknak, most többletfeladatot jelenthetnek, akár úgy is, hogy gyermekáldás érkezik. Partnernek lehet egészségügyi problémája, de adódhat úgy, hogy együtt dolgoznak.

Szűz érdekeltségűeknek munkájuk, hivatásuk terén jön átértékelődés. Megváltozik a munka jellege, a munkahelyi közösség.  Fokozott figyelmet kér a testtudatosság, az életmód, az (ön)gyógyítás. Feladatok az otthon, ingatlan területén, amelyet érdemes egy lakásfelújításra, festésre beváltani. Anya sorsa nehezülhet, időt és segítséget igényelve.

Mérlegek  életében a Szaturnusz pozitív bolygó, bár néha még tőlük is megkéri az árát. Számukra a Nyilasba lépés testvér témában hozhat fordulatot. Egy bátorságpróba, mennyire tudnak hinni igazukban, kiállni meggyőződésük mellett. Szívügyekben, kreativitásban, gyerekekkel kapcsolatban terhelés, feladat, majd alkalmazkodás egy új helyzethez. Tanulás, útkeresés előtérbe kerül. Belép életükbe az izoláció valamilyen formája, akár magányos ügyködés, akár több lelki munka, esetleg külföldi munka révén.

Skorpiók  - akik ugyancsak megszenvedték a Szaturnusz aszcendensükön történő átvonulását – levegőhöz jutnak, megkönnyebbülnek, legalábbis néhány hónapig. Számukra a Nyilas Szaturnusz hozhat fog- és szájüregi problémákat, táplálkozási szokásaik és testsúlyuk megrendszabályozását. Anyagi helyzetük átalakul, és hangsúlyt kap. Megoldandó nagy feladat érkezik az otthon, a család szférájából. Megváltozik mentális működésük, érzékelésük, médiumitásuk. Közösségi szerepvállalásuk, jövőképük erősödik, fontossá válik.

Ne felejtsük el, hogy a fenti útmutató kizárólag a tranzit Szaturnusz helyzetéből indul ki, és ezer más vonatkozást nem vesz figyelembe – azok csak a személyes horoszkópból derülnek ki.

Szeretettel
Vishakati

Következik:
- februári védikus prognózis
- Múla Szaturnusz
- Halak Vénusz

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen. Thursday, January 26, 2017

A nagy váltás napja - Nyilas Szaturnusz (224.)

Január 26-án délután 3 órakor a védikus asztrológia rendszerében az égi Szaturnusz jegyet vált, s a Nyilasba költözik. Nagy váltásról beszélünk, mert egy meghatározó planéta tesz fontos lépést, megváltoztatva az elkövetkező 3 év tónusát.

Most, a jegyváltás idején érdemes értékelnünk a Skorpió Szaturnusz 2 ¼ éves időszakát (2014. november 2-től 2017. január 26-ig): mi történt velünk, milyen részünk, életterületünk alakult át, milyen áron és milyen eredménnyel. Egy nehéz, elengedésekkel és karmikus törlesztésekkel alaposan megtűzdelt periódust tudhatunk magunk mögött, még nem egészen lezárva.

A védikus terminológiában azt a Szaturnuszt, amely egyszer már belekóstolt a Nyilas energiába - a Bakba történő majdani átlépéséig - mindvégig Nyilas Szaturnusznak tekintjük. Ő tapasztalatszerzés és ott felejtett feladatok lezárása céljából visszalátogat majd a Skorpióba 4 hónapra, 2017. június vége és október vége között. Ezek a mozgások azt jelentik, hogy 2017-ben a mostanin kívül még 2 gandanta időszaka lesz a Szaturnusznak, de azt is, hogy a 4 Skorpió hónap izgalmas és erős hatású finálé lesz. Annak idején részletesen foglalkozunk majd vele.

A Szaturnusz az idő, a felelősség, és a karma bolygója. Korlátoz és késleltet, keretez és mérlegre tesz. Ő a szigorú vizsgabiztos, aki keményen megdolgoztat, de ha megfelelünk a vizsgáján, feloldoz és megjutalmaz. Általában némi félelem övezi, pedig „csak” következetességet és struktúrát vár el a felmérés alatt álló területen.

Amikor az égen tranzitban megérkezik egy jegyenergiába (most a Nyilasba), akkor az adott jegy témái kerülnek – hosszú éveken át - nagyító alá. A Nyilasban világképünkideáink és idealizmusunkhitünk és spiritualitásunkigazságérzetünkvallási és filozófiai beágyazódásunk lesznek a vizsgatételek. Felerősödhetnek fanatikus vonulatok, különféle őrült szellemi áramlatok, ideológiai túlzások és kísértések azért, hogy az időszak végére (2020. január) egy megtisztult, talpára állított, egészségesebb világképpel és gondolkodásmóddal menjünk tovább.

Aspektált területein hasonló megmérettetések várnak ránk. Az indiai asztrológiában aspektusai a következő jegyeket érintik:
- a Vízöntőt, ahol tudati struktúráink, közösségeink s jövőképünk markáns átalakításán dolgozik majd,
- az Ikreket, itt elmebeli működésünket, alkalmazkodásunkat, közvetítő és médiumi képességeinket tisztítja, finomítja több síkon,
- és a Szűz jegyét, ahol testtudatosságunknak és analitikai képességeinknek ad új kereteket, és megváltoztatja a munkához, hasznossághoz való viszonyunkat.

A Nyilasban a tőle 2. helyen levő Bak és a 3. helyen levő Vízöntő jegyek uraként is munkálkodik. Ennek következménye röviden megfogalmazva az, hogy ideológiai és/vagy spirituális oldalról érkező történések, megélések, megtapasztalások révén olyan módon és mélységben alakul át gondolkodásmódunk, amely alapvetően fogja megváltoztatni értékrendünket, fontossági sorrendjeinket.

A Nyilas Szaturnusz előttünk álló 3 éve természetesen nem egy homogén időszak, hanem kapaszkodók és lejtmenetek, összekuszálódások és megértések sokaságából áll majd össze. Munkáját elmélyíti a Plútó, amellyel - hol szorosabb, hol kicsit lazább szomszédságban - mindvégig egy jegyben lesz.
  
A Nyilas naksatrákat az alábbi ütemezésben éri el:
-  a Múla naksatrában kezd, és 2018. március 1-ig időzik itt (beleértve a Skorpióba történő 4 hónapos visszanézést). Ez a terület a Kétu, azaz a leszálló holdcsomópont energiájában van. Itt a fő feladat alapvető hitbéli és ideológiai álláspontok tisztázása, magunkkal hozott (gyökér, eredet és apai) problémáink megoldása, erős lezárások és új kezdések.
- a Purvashada (2018. március 1-től 2019. karácsonyáig) vénuszi energiájában lesznek a legerősebbek az illúzióinkkal, idealizmusunkkal, fanatizmusunkkal való szembesülések.
- az Uttarashada (2019. december 26. – 2020. január 24.) a Nap energiájában van, itt lesz az út- és istenkeresés legintenzívebb időszaka, és itt találkozik a Szaturnusz a Plútóval, a mélység és a gyökeres megújulás bolygójával.

Beszélnünk kell arról is, hogy a Nyilas Szaturnusz ideológiai tisztító tranzitja Magyarországra mint Nyilas országra - és a többi Nyilasra, például Spanyolország, Dél-Amerika zöme - nézve egy különösen erős hatású időszak lesz. Valószínűsíthető, hogy a szélsőségesség és megosztottság még inkább elmélyül. Téma lehet az igazság számonkérése, nemcsak nálunk. A megoldás - tudatosságunktól függően – lehet békésebb vagy radikálisabb, de az időszak végére sokkal közelebb leszünk utunkhoz, egy megtisztult világképhez.

Szép tapasztalásokat, tudatosságot és szellemi emelkedést kívánok a Nyilas Szaturnusz elkövetkező  időszakára. Tartsatok velem.

Szeretettel
Vishakati

Következik:
- a Nyilas Szaturnusz hatása az egyes aszcendensekre
- Halak Vénusz
- Múla Szaturnusz

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen. 
 


Friday, January 20, 2017

Érzelmi hullámverés - Halak Mars (223.)

Január 20-án délelőtt a védikus Mars a Vízöntőből átlép a Halakba. E lépésnek egy sor következménye van hangulatunkra, aktivitásunkra, és karmánk tovagyűrűzésére, mert a Mars a cselekvésben megnyilvánuló karma.

A Marshoz kötjük az akarattal, kezdeményezéssel, aktivitással és bátorsággal kapcsolatos megnyilvánulásokat. Ő képviseli az emberi és isteni erőt, de az erőszakot, háborút, pusztítást is. Jegyváltását elsősorban a Kos és Skorpió aszcendensek érzik majd meg, mert ennek a két jegynek az ura.

Vízöntő Mars – Kétuval együtt töltött - 6 hete marsikus témáink megtisztításáról szólt. Most ennek az időszaknak a végére értünk. Kedvező fejlemény, hogy a Vízöntőből való kilépésével eltávolodik a Kétu szomszédságából, alábbhagy a terrorveszély, az erőszakos konfliktusok lehetősége.

Új jegyében, az érzelmes, lelkizős Halakban a Mars némileg tehetetlen, mert tüzes energiái ellentétes közegben találják magukat. Tetterőnk a vizes közegben nem tud akadálytalanul érvényesülni, pedig igény lenne rá: ahol a Mars van, ott túlműködés, zizegés, aktivitás van.

Egészségügyi hatásai is vannak a jegyváltásnak. A szintén a Halakban időző Uránusszal találkozva a Mars túlpörgethet bennünket, és érzelmi, indulati kitörésekkel, váratlan megnyilvánulásokkal találkozhatunk. Ebben a közel 6 hetes periódusban ügyeljünk lábfejünk egészségére, kényelmére, mert ez lesz a legsérülékenyebb testrészünk.
Mivel a Halak Mars hat a szemben lévő Szűz Jupiterre, ez testi tünetek, kórképek, gócok, gyulladások aktivizálódását indíthatja el.  Étkezésünkben mértékletesség és odafigyelés szükséges.

A Mars Halakba lépése a jegyváltás előtt álló Skorpió Szaturnuszra is hatással van. A megelőző időszakban (Bak Mars és Vízöntő Mars idején, 2016. november eleje óta) a Mars és a Szaturnusz kölcsönösen egymás jegyében voltak. Ez az uralmi csere (vagy Parivartana jóga esete), amely felerősítette mindkét bolygót. Most az uralmi csere megszűnik, és a Skorpió Szaturnusz jegyura, a Mars érzelmesebb, vizesebb vidékekre evez.  

Tapasztaljuk a gandantába, azaz a jegyváltó zónába érkező Szaturnusz billegésben, bizonytalanságban tartó hatását. Belső félelmek, a középpontunktól való eltávolodás rövidebb-hosszabb időszakai, komfortérzetünk zuhanása mind ebből fakad. A Mars jegyváltása miatt most a lelki hatások, az elengedés, a megbocsátás szerepe kerül előtérbe.

Belső lelki munkával, tisztító, elengedő meditációkkal, imával magunkért és bármilyen érző lényért most sokat tehetünk a bennünk és körülöttünk kavargó világ lecsendesítéséért.

Namasté
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen. 
Sunday, January 15, 2017

Biztonsági öveket becsatolni - Bak Nap, Szaturnusz gandanta (222.)

Január 14-én a védikus Nap belépett a Bak jegyébe, egyúttal eltávolodott a Plútó gyúlékony jegyszomszédságából.
Ezzel a jegyváltással – amelyet a hinduk Makara Sankranti-nak neveznek, és nagy ünnepléssel tisztelnek meg – a Nap által képviselt témáink tónust váltanak.

Az elkövetkező 30 nap praktikusabb, földiesebb színezetű lesz, mert maga a Bak jegy mindennapi megélhetésünkkel, karrierünkkel, szakmai önmegvalósításunkkal kapcsolatos. Ebben az értelemben erősödik a munkavonal, nagyobb a fegyelem a célok terén, egyfajta eltökéltség arra, hogy nyomot hagyjunk magunk után a világban.

Mivel egy másik síkon karmánkkal, a vezekléssel és a magánnyal kapcsolódik a Bak, ezek is foglalkoztatnak majd bennünket február közepéig. Olyan helyzeteket fogunk kapni, amelyekben felelősségvállalásunk lesz a tét: kiállunk-e magunkért, dolgainkért, majd - január végétől egyre inkább - a magunk igazáért, hitéért.

Mivel a Nap saját jegye innen a 8., ez a távolság mindig problémákat vet fel jelentéseiben. A Nap mutatja legmélyebb önvalónkat, apai és/vagy férfioldalunkat, egónkat, és általában a hatalomhoz való viszonyulásunkat.
Férfioldalunk, de akár férfiakkal való kapcsolódásunk hibákat vethet fel. Apamintánk ellenazonosulásra késztethet, és bőszíthet bármi, ami a hatalommal, főnökünk megnyilvánulásaival, egyáltalán az autoritással kapcsolatos.

Mindezek célja az, hogy a számunkra megnehezedő helyzetekben próbáljunk változni, de legalábbis másként szemlélni a szituációt. Alapszabály, hogy mindig csak mi magunk tudunk alakulni, ne a körülöttünk levőktől várjuk el a fordulatot – bár ez utólag bekövetkezhet.


Időközben a jegyváltáshoz közeledő Skorpió Szaturnusz közelít a gandanta zónába, a Skorpió legvégére, utolsó fokára. A gandanta (jelentése csomó) az a hely, ami egy vizes jegy (itt a Skorpió) és egy tüzes jegy (most a Nyilas) közös határától +/- 1 fokon belül van. Ebbe a zónába érve, a markáns változás miatt a jegyváltó planéta az átmenet összes tünetét, bizonytalanságát produkálja. Át kell jutnia a csomón.

Kapcsoljuk hát be a biztonsági öveket, mert január 16-án a Szaturnusz megérkezik a gandantába. Itt tartózkodása alatt fokozott nyomást gyakorol ránk, hogy lezárja skorpióbeli feladatainkat. Váratlan kedvező változások és nehéz lezárások, előre nem látott lehetőségek nyílása és ismerős kapuk becsukódása egyaránt előfordulhatnak.

A Szaturnusz január 26-i jegyváltását követően még 10 napig, kb. február 6-ig leszünk a gandanta övezetben, hasonló hullámzó kilátásokkal, de már a Nyilas oldalon.

Namasté
Vishakati


Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen. Monday, January 9, 2017

Haladásban - Merkúr direkt (221.)

Ahogy a január havi védikus prognózis ígérte, a hónapban javuló lépések terelgetnek bennünket.

Elsőként a december közepe óta retrográd Merkúr változtat: január 8-án előre fordul.   Az irányváltás időpontja körüli napokban a bolygókat az asztrológiában stacionernek nevezzük: ekkor jellemző, hogy a planéta kifejezetten jó erőben van. Január 8. körül néhány napig a stacioner Merkúr tehát kifejezetten erősen hat, közvetítő tanítását mindenáron meg kívánja értetni.

Ezekben a napokban jegybéli társai, a Nyilas Nap és a Plútó gyúlékony, robbanásveszélyes elegyét és a mögötte haladó Skorpió Szaturnusz - finisben levő - befolyását kötötte össze. Sajnálatos tűzesetek, balesetek, vagy lelkileg perzselő történések keretezhették dolgainkat. A Merkúr előre fordulását követően ezek a hatások csökkennek, bár a balesetveszély továbbra is fennáll.

A haladás irányába forduló Merkúr meglódítja mindennapi ügyeinket, alábbhagynak az idő- és ténybeli félreértések, könnyebbé válik életünk. Profán közvetítő, ügyintézést vagy közlekedést befolyásoló hatásán túl ő az égi hírnök, amely magasabb tudatállapotok felé is kaput nyithat. 

Most különösen fontos a Merkúr mindennemű megmozdulása, mert az ő energiájában van a jegyváltás előtt álló Szaturnusz. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az utolsó 2 Skorpió hét – január 26-ig – egy olyan időszak, amikor adott esetben akár egy közel 2 éve magunk előtt görgetett problémát, terelő hatást kellene megértenünk és tennünk valamit a megoldásért. 

A tét és az övező bizonytalanság lehet nagy, minden éberségünkre szükség van. A Merkúr irányváltása révén mostantól már a Dzsjéstha Szaturnusz is előre tekint, és le kívánja zárni skorpióbeli tanítását. 

Olyan szempontból is kivételes ez az időszak február elejéig, hogy nincs az égen retrográd bolygó. Haladásban vagyunk. Használjuk ki ezt a kedvező periódust alkotásra, csírázó ötleteink elindítására.

Jó alkalom van most életmódváltásba, fogyókúrába kezdeni is. Érdemes megvárni a január 12-i Teliholdat, s ennek másnapján, pénteken belevágni. A fogyó Hold segíti majd a salakanyagok és a felesleges víz távozását, a jól megválasztott kezdőnap pedig jelentősen megnöveli elhatározásunk tartósságát.

Namasté
Vishakati


Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen. Monday, January 2, 2017

Január havi védikus prognózis (220.)

Ahogy az éves előrejelzésből már láthattuk, 2017 első hónapjában egy sor olyan védikus esemény vár ránk, amelyek egy lassú rendeződés és kioldódás irányába mutatnak. A Merkúr előrefordulása, a Mars kilépése a Kétu veszélyes szomszédságából, vagy a Szaturnusz jegyváltása mind ezek sorába tartozik.

A leglényegesebb változás természetesen a karma bolygójának, a Szaturnusznak a jegyváltása lesz. Erről a váltás napját – január 26. – megelőzően még sok szó esik. Addig azonban a legfontosabb tudnivalónk, hogy egy ilyen lassú bolygó a váltást megelőzően még intenzív „behajtási” időszakot tart, azaz a Skorpióban, a jelenlegi jegyében elvárt feladatokat be fogja vasalni rajtunk. Lehet, hogy az utolsó órában, de az elvárt változások be fognak következni. Ezért a jegyváltás előtti heteket érdemes kellő tisztelettel és tudatossággal figyelni.

Nézzük a hónap legfontosabb védikus történéseit, most röviden, a maguk idejében pedig majd részletesen.

Január 2. – A Hold belépésével immár 5 bolygó van a Vízöntőben. Az ettől számított 3 napban kulminálódhat mindaz a veszélyhelyzet, amely a Mars belépésével kezdődött. Baleset- és terrorveszély miatt fokozott körültekintés szükséges.

Január 6. – A védikus égen együttáll a Nyilas Nap és a Plútó. Évente egyszer előforduló állás, amikor mélységek és magasságok egyaránt megnyílhatnak előttünk. Bárminemű hatalom, szenvedély témában fordulatot hozhat, amely lehet erősödés vagy bukás, lelepleződés.
  
Január 8. – A Merkúr direktbe fordulásának napja. Mindennapi életünk kerékkötője végre jótékony fordulatot vesz, bár normál sebességének – azaz hatékony működésének – eléréséhez még hetek kellenek. Megszűnik a Szaturnusz retrospektív jellege is, a jegyváltásig hátralevő 18 napban már nem a múltba fordítja figyelmünket. 

Január 12. – Délben Telihold a Nyilas Nap és Ikrek Hold között, amely tónusában már a Nyilas Szaturnuszt készíti elő. A Nyilasban - a Merkúr, a Plútó és a Nap  - együttálló hármasa meglehetősen felkorbácsolja az indulatokat, a saját igazságunkba vetett meggyőződésünket, míg az Ikrek Hold arra int, hogy mindenkinek megvan a maga valósága.

Január 14. – A Nap átlépése a Bak jegyébe, azaz Makara Sankranti napja. Indiában nagy ünnep, amely az év aktív felének kezdetét jelzi.

Január 20. – A Mars átlép a Halakba, s ezzel megszűnik a Kétuval való veszélyes együttállása, bár a Halakban álló Uránusszal is tud meglepetéseket okozni. Érzelmi turbulenciák várhatók, mert az érzelmes Halakban a tüzes Mars némileg tehetetlen.  A Szűz Jupiterrel való kapcsolata miatt gyulladások, testi kórképek aktivizálódása várható.

Január 26. – Szaturnusz átlépése a Skorpióból a Nyilasba. Markáns váltás mindenki számára, mert a hangsúly a világnézeti értékek, igazságok, toleranciák vizsgálatára helyeződik át. A Szaturnusz – és a hozzá hasonló nagybolygók – jegyváltása körül 1-1 napig igyekezzünk spirituális tevékenységben elmélyülni, vagy ha ezt nem tehetjük, szokásos napi munkánkat jelképesen ajánljuk fel a Nyilas Szaturnusz részére.

Január 27. – Egy nappal később a Vénusz belép egyik kedvenc jegyébe, a Halakba. A jó értelemben vett önfeláldozás, érzékenység, segítőkészség megerősödhet életünkben, ezek fontos erények lesznek kapcsolatunkban is. Próbáljuk megtartani határainkat, azaz annyit adjunk magunkból – bármilyen vonatkozásban -, amennyit mi tartunk jónak.

Január 28. – Hajnalban Újhold a Bak holdi energiájában, a Sravana naksatrában. A nagy váltások után pillanatnyi pihenő, megállás, felelősségünk tudatosítása.

Jó évkezdést kívánok szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.