Friday, May 29, 2015

Nagy érzelmi utazás – Rák Vénusz (78.)

A védikus rendszerben május 30-án, szombaton délután a Vénusz jegyet vált, s a következő 5 hétre beköltözik a Rák jegyébe.Nézzük meg, hogyan érzi magát itt, mire számíthatunk július 5-ig, amikor majd odébbáll az Oroszlánba. 

Első fontos észlelésünk lehet, hogy – mivel megszűnik a Merkúrral való uralmi cseréje-, ettől kezdve abbamaradnak a fura történések, félresiklott esetek, amelyek jócskán megtréfáltak bennünket az elmúlt közel 4 hétben. A Merkúr még 11 napig hátrál és lassítja dolgainkat, de már nem olyan cikkcakkokkal, mint eddig, mert függetlenedik a Vénusztól.

Ebben az időszakban érdeklődésünk, sóvárgásunk a Rák témáira (család, anya, anyaság, az érzelmek és gyökereink, hovatartozásunk, intimitásunk, múltunk tanulása, ingatlan) irányul. Szívesebben vagyunk otthonunkban, töltjük időnket a családdal, de az ingatlanok iránt is felélénkülhet igényünk.

A Vénusz  a vágyak és kapcsolatok bolygója. Amikor a Rák jegyében tartózkodik, két dolog is zavarja: egyrészt a Rák jegyurával, a Holddal nincs jóban, másrészt ő jobban szeretne a jelenben lenni, míg a Rák a múlt jegye. Ezért aztán vágyaink ez idő alatt nem olyan erősek, kifejeződésük némileg passzívabb.(Vágyaink beteljesülését pedig az fogja vissza, hogy ennek felelőse, a Mars mindvégig túl közeli, égetett pozícióban van a Nappal.)

A közel egy éve itt tartózkodó Jupiter egy sor érzelmi blokkba, igazságtalanságba vagy mély lelki megélésbe tolt már bele bennünket. A Vénusz ideérkezése most intenzívebbé teheti e tapasztalást. Történhetnek velünk megrázó érzelmi élmények, felbukkanhatnak régi emóciók, hogy eljussunk velük a végső megértésre, dolgunk van ezeknek az érzületeknek a feldolgozásával. Negatív hatású lehet, hogy a Jupiter és a Vénusz egymást nem nagyon szívlelik, és mindketten hajlamosak a túlzásokra, egymást erősíthetik is ebben.

Mivel a Vénusz innen a 4. és a 11. házak ura, ezek tematikájában hozhat sűrűsödő megéléseket. A család, otthon, hovatartozás, gyökerek, anya témák kiugróan fontos szereplői lesznek életünknek, de többet foglalkoztathat bennünket jövőképünk, szabadságérzetünk is.

Részletes útja a Rákban:
Május 30. - június 3. – jupiteri energia (Punarvaszu naksatra) – alig négy nap a Jupiter energiájában, igen erős érzelmi töltettel, intenzív élményekkel. Mintha az elmúlt 11 hónapból kapnánk egy sűrítményt. Érzelmi megpróbáltatások.

Június 3 - 17. – szaturnuszi terület (Pusjami naksatra) – kapunk egy esélyt arra, hogy ne csupán sodródjunk az emóciókkal, hanem valami rendszert, struktúrát vigyünk azokba. A Szaturnusz segít abban, hogy a sorszerű dolgainkon átessünk, a többiben pedig némileg rendet rakjunk. Hozhat némi stabilitást az érzelmekben.

Június 17. - július 5. – merkúri terület (Aslesha naksatra) – itt az értelem, a racionalitás, régi, akár előző életbeli tudásunk lehet a kapaszkodó. Ekkor már elindul előre a Merkúr, ez is segíti érzelmi turbulenciáink megértését. Ebben a naksatrában jobban érzi magát a Vénusz, de itt van a legszorosabban együtt a Jupiterrel. Érdemes művészetekbe, archaikus szellemi dolgokba belemerülni, adhatnak oldást és védettséget.

Néhány nap múlva pedig érkezik a június, rögtön az első napokban sok fordulattal. Júniusi havi előrejelzésünkben ezekkel indítunk.

Szeretettel
Vishakati 

Kérdés, hozzászólás, egyéni konzultáció, tanítás: vishakati.gyurko@gmail.com
hivatalos oldal: facebook / vishakati community
Tuesday, May 26, 2015

Az ideális pár – Navamsa (77.)

A védikus asztrológiában számtalan olyan eszköz van, amelyhez hasonló sincs a nyugatiban. Ismerkedjünk meg az egyikkel.

A szankszkrit varga szó annyi, mint rész vagy osztat, s egy speciális segédképletet jelent az indiai asztrológiában.Összesen 16 vargát ismerünk.

A védikus asztrológia szoftvere, a Kala automatikusan kalkulálja a vargákat, de annyit érdemes tudni róluk, hogy az adott varga kiszámolásához  az adott számmal osztjuk fel az állatövi jegy 30°-át. Jelölésük:D, és mellé az a szám, amivel osztottuk a 30°-ot. Születési horoszkópunk az 1-es varga, jelölése a D-1, mert itt 1-gyel osztottuk el a 30°-ot.

Ahogy születési képletünk a teljes, egész személyiségünket tartalmazza, a további vargák egy-egy speciális területről adnak mélyebb információt.  

Néhány a leggyakrabban használt vargák közül: a D-3 például a testvérekről, a bátorságról és a küzdőképességről árulkodik, a D-4 az anyához és a gyökereinkhez való viszonyunkról, a D-6 pedig a ránk váró akadályokról, nehézségekről, betegségekről.

A legfontosabb varga a D-9, azaz a navamsa, amely a védikus asztrológiában legkedvezőbbnek tartott 9-es számhoz kötődik, s két fontos jelentéstartalmat finomít tovább a születési horoszkópból:

-  Egyrészt mutatja az illető igazi belső természetét, amelyet jó esetben is csak az élet második, érettebb szakaszában ér el az ember. Tartalmazza azt is, hogy az illető személyisége milyen irányban fejlődik, hol vannak a különösen fontos felkérdezések, a megúszhatatlan próbatételek. Ilyen értelemben a navamsa a jövőbeni horoszkópunk, ezt kell elérnünk. Egy magasabb rendű életfeladatot fogalmaz meg.

- Másrészt mutatja az ideális párkapcsolatunkat, azaz magában foglalja annak a partnernek a minőségét, aki leginkább szolgálja lelki, spirituális fejlődésünket, tehát segít eljutni a fejlettebb lényegünkhöz. (Itt partnernek az számít, akivel valamilyen felelősség köt össze bennünket, például együttélés, közös gyermek, házasság, anyagi felelősségvállalás, stb.)

Amennyiben nem egy, hanem több partnerünk volt, van életünkben, az ő karakterük - és szerepük - is követhető a navamsában. E szerint az időben első, harmadik, ötödik stb. partner általában jobban megtornásztat bennünket,  a páros számúakkal viszont könnyebb az illeszkedés.

A születési horoszkópot és a navamsát érdemes összehasonlítani: amennyiben az aszcendens vagy valamely bolygó(k) ugyanabban a jegyben találhatók mindkét képletben (= vargottama), az kiemelkedően fontos feladatot mutat az illető életében.

Ha például valakinek  mindkét képletben
- az aszcendense az Ikrekben van, az illetőnek kikerülhetetlen feladata az alkalmazkodásban, egyenrangúságban, testvértémában, kommunikációban való fejlődés.
- ha pedig például mindkettőben Kos Szaturnusza van, akkor egész biztosan lényeges fejlődni valója van indulatai kezelésében.

Érdemes figyelni az égi konstellációk, tranzitok, aspektusok hatását a navamsa képletre is, mert könnyen lehet, hogy onnan kapunk pontosító információt fontos fejlődési lépések bekövetkezéséről.

Mivel a navamsa egyértelműen a születési horoszkópból következik, csak azzal együtt, egyénre szólóan elemezhető.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, egyéni konzultáció, tanítás: vishakati.gyurko@gmail.com
facebook hivatalos oldal: facebook/vishakati community

Friday, May 22, 2015

Útravaló az ünnepekre – Pünkösdi csillagállások (76.)

Bár a pünkösdi napokban nagy mozgások nincsenek  a védikus asztrológia szerinti égbolton, érdemes áttekinteni a leglényegesebb hatásokat.

Az időszak legfontosabb konstellációi a következők:


Nézzük sorban:
1.   A Bikában álló három bolygó, a Nap, a Mars és a Merkúr az értékekre, a stabilitásra, a családi tradíciókra és mindezek fontosságára irányítja a figyelmet. Vigyáznunk kell arra, beszédstílusunkkal vagy mondanivalónkkal ne provokáljunk vitát, veszekedést, az időszak erre is hajlamosíthat. 
Érdemes kijavítani a családi kapcsolatokban bekövetkezett  félreértéseket, befoltozni a lukakat, utána nézni a régóta elmaradt rokonoknak. Figyeljünk a gyerekekre, fontos dolgot tanulhatunk tőlük.
Étkezési szokásainkat kontroll alatt kellene tartani, mert szélsőségek jellemezhetik.

2.   A Bika bolygókkal szemben álló, most hónapokig retrográd Szaturnusz – bár néha úgy érezhetjük, megnehezít és bemerevít – végső soron azon dolgozik, hogy tudatunk, gondolati megközelítéseink átalakításával strukturálja, vagy újrastrukturálja dolgainkat, most éppen értékeinket.
Mi igazán fontos számunkra, mit teszünk az igazán fontos dolgainkért, mennyire fixált vagy rugalmas az értékrendünk – ezekben a témákban sűrűsödhetnek a történések és tanulságok.

3. A Merkúr-Vénusz uralmi csere május 30-ig tart, addig számíthatunk arra, hogy közlekedésünk, utazásunk, (személyes, telefonos, internetes) kommunikációnk során furcsa véletlenek, hibák, átrendeződések, tévedések fordulnak elő – általában nem súlyos kimenetellel. Minél inkább erőltetjük a dolgok kézben tartását és irányítását, annál jobban meglephetnek a fordulatok. Éberségünk, rugalmasságunk, játékosságunk próbatétele.

4.  A Merkúr hátráló mozgásától sokan tartanak, pedig számtalan pozitív hozadéka lehet. Miután nem az újabb és újabb dolgok felé terel bennünket, a retrográd időszak lehetőséget adhat régóta húzódó témák megértésére, hosszú ideje zavaró probléma lezárására. Az is lehet, hogy térben/időben visszakerülünk egy olyan szituációba, amelyet most végre rendbe tudunk tenni. A Skorpióból opponáló Szaturnusz segíti ezt. (Igazából csak a folyton sürgető, teljesítmény centrikus egó számára nehéz dolgaink lelassulása, eredményeink késlekedése.)

Erőteljes energiák vannak körülöttünk, éljünk a lehetőséggel.

Szeretettel
Vishakati
Tuesday, May 19, 2015

Ismét türelmi próba – retrográd Merkúr (75.)

Május 19-én hajnalban a már nagyon lelassult Merkúr megáll, majd visszafordul, és hátráló mozgásba kezd. Ez a hátráló (=retrográd) periódus június 11-ig, három hétig tart.

Az indiai asztrológiában a hátrálás azt jelenti, hogy a hátráló bolygó nem csak abban a jegyben hat, ahol tartózkodik, hanem az eggyel mögötte levőben is - most a Bikában és a Kosban -, ahová visszapillant, s ahol valamely korrigálandó témára kívánja felhívni a figyelmet. A retrográd bolygó tehát kétszer olyan erős, mert két helyen is dolgozik.

A hátráló Merkúr minden, a felelősségi körébe tartozó témát lelassít, akadályokat gördít eléje, megnehezít. Kommunikációnk, üzleti előkészületeink, szerződéseink, utazásaink mind, mind sokkal nehezebben valósulnak meg. A közlekedés is lelassul, a késések gyakoribbak. Ha lehetséges, ne erre a 3 hétre időzítsük fontos elköteleződéseink, hosszabb távú projektünk elindítását.

A Merkúr üzemelését már amúgy is megtréfálja a Vénusszal való uralmi cseréje (ez május 30-ig tart),  addig a már tapasztalható kiszámíthatatlanság a retrográd irány miatt még inkább összekuszálódik. 
Május 31-től a furcsa történések elmaradnak, onnan  kezdve csupán a lassított, visszatartott merkúri működés igényli türelmünket június 11-ig. Ezután még 2-3 hét, mire a Merkúr felveszi normál haladási sebességét, és dolgaink visszatérnek a megszokott tempóba.

A hindu asztrológiában a Merkúr hátrálása teljes egészében a Bika jegyében, azon belül is holdi energiában, a Rohini naksatrában zajlik, s visszahat a Kos jegyére is.  

Rohini a Hold kedvenc felesége a 27 közül. (A 27 naksatra a 27 feleség, s a hindu mondavilágban férfinak tartotta Hold isten mindegyiküknél havonta 1-1 napot tölt.) A Rohini naksatra ura a Hold, uralkodó istensége Brahma, az univerzum teremtője. A Rohinira féltékeny többi feleség nyomására Brahma korlátozta a Hold erejét, amelyet mi a fogyó, majd növő Hold képében láthatunk. Rohini szankszkrit szó, jelentése vörös, amely a általa hordozott jelentésekhez (szenvedély, érzékenység, élvezetek) kapcsolódik. Rohini fontos üzenete a természet szeretete is.

A Bika Rohiniban való hátrálás ad egy nyomatékot azoknak az anyagi, pénzügyi, stabilitásról szóló témáknak, amelyekről már sok szó esett a Bikában most tartózkodó bolygók kapcsán. A hátrálás igazi értelme nyilvánvalóan nem mindennapi életünk megkeserítése, hanem a szemlélődés, dolgaink más szempontú megértése, a napi darálóból való kizökkentés.

A Merkúr Rohini helyzetével már foglalkoztunk. Szükséges ismételten hangsúlyozni, hogy holdi energiában vagyunk, amely mindig bekapcsolja a múltat, a Hold jegyét (Rák), és ily módon még intenzívebb a visszatekintés a múltbéli dolgokra, ott korrekció, más típusú megértés, helyretétel. Ez a konstelláció felerősíti 

- a Hold jegyében, merkúri energiában haladó Jupiter jelentőségét, amely még közel 2 hónapig foglalkozik érzelmi múltunkkal és blokkjainkkal, majd jegyet vált, s figyelmét teljesen más felé fordítja, valamint 

- a merkúri jegyben, holdi energiában haladó Rahuét, amely szintén azon dolgozik, hogy rendet rakjunk a múltunkban, úgyszintén kb. 2 hónapig.  

Mindennapjainkban a pénzügyi kérdésekben fokozott óvatosság szükséges. Beruházásainkat, befektetéseinket, költéseinket körültekintően intézzük. Érdemes megtervezni, hogyan tartalékoljunk, és milyen, biztonságos helyre tegyük pénzünket, értékeinket.
Értékeinkkel való foglalkozásunk terjedjen ki családi viszonyaink rendbe tételére, gyermekeinkre, magunkkal hozott tradíciókra.

A retrográd Merkúr házhelyzete – ez csupán az egyéni horoszkópból derül ki - mutatja azt az életterületet, ahol kapunk egy lehetőséget a korrekcióra és a gyógyításra.

Békítsük a Merkúrt egy róla készült különleges felvétellel, ezt a nemrég megsemmisült Messengernek köszönhetjük.

Szeretettel
Vishakati


Sunday, May 17, 2015

Pénzügyek, család, okos táplálkozás - Bika Újhold (74.)

Május 18-án hajnalban újabb fordulóponthoz érkezünk a védikus asztrológia naptára szerint: Újhold, azaz Nap-Hold együttállás van a Bikában.

Az Újhold mindig egy markáns energetikai fordulópont, amikor a tudatos énünket jelképező, jang (férfias, kiáradó) Nap és a tudattalant mutató, jin (női, passzív, befogadó) jellegű Hold egy helyre ér, és egyesítik energiáikat.

Ilyenkor a két, amúgy ellentétes jelleg harmóniába kerül, és nem kell arra fordítani figyelmünket, hogy összhangba hozzuk őket. A pontos Újhold helyzet előtti és utáni közel 1-1 nap az, ami ebben a különleges helyzetben tart bennünket, s ez arra is alkalmas, hogy ilyenkor, az egyetértő energiák békéjében új elhatározásokra jussunk, valamilyen új ciklust indítsunk el.  

A két fővilágosító találkozója most a Bika jegy Nap energiájában, a Krittika naksatrában történik, egész pontosan a Bika 3. fokán. Ez egy izgalmas pont, mert egyrészt saját naksatrájában megtámogatott a Nap, másrészt a Hold itt, a Bika 3. fokán emelt helyzetben van, azaz nagyon erős.

A jelenlegi Bika Újhold azért is ütős, mert a Bika most igen lényeges konstellációk helyszíne.
- benne a fővilágosítókon kívül a Mars és
- a már nagyon lelassult, visszafordulás előtt álló Merkúrral
- a jegy ura, a Vénusz a hónap végéig uralmi cserében van ezzel a Merkúrral
- és szemből a Skorpió Szaturnusz, a Szűzből pedig a Rahu aspektálja.

Az aktuális Újhold tehát egy fontos pozícióban történik, ezért jelentős üzenete van.
Elsősorban családi, tradicionális relációink kívánnak megerősítést. Fontos a családban levő helyzet(ek) tisztázása, a családi - rokoni - problémákat okozó érzelmi blokkok felszámolása (lásd Rák Jupiter), és a családunkkal kapcsolatos értékrend rendezése. Most ennek van itt az ideje.

Másodsorban értékeinkről, anyagi helyzetünkről, pénzügyeinkről szól ez a konstelláció. Minden, a Bika-Skorpió tengelyen zajló fontos történés beleszól financiális dolgainkba. A Bika jelzi a saját ingóságainkat, pénzünket, a Skorpióban pedig a „mások” pénze, öröklött vagy nyert, hitelekkel kapcsolatos, vagy például tőzsdén szerzett (vagy éppen elveszített) pénzünk látszik.

Harmadsorban a táplálkozásról,  evési szokásainkról szól a Bika-Skorpió tengely. A Bikáé az evés élvezete, esetleg mértéktelensége, a Skorpióé pedig az evéssel kapcsolatos anomáliák, rossz rögzültségek, betegségek.

Most mindezek a területek nagyon aktívak, és változás, átalakulás alatt állnak. Azzal, hogy fókuszba kerülnek, lehetőséget kapunk az áttekintésükre, tudatos rendbetételükre, főként a mostani Újhold segítő energiájával.

A helyzetet tovább bonyolítja a Merkúr május 19-i visszafordulása, de erről majd holnap.

Próbáljunk meg több tudatosságot vinni mind családi viszonyainkba, mind pénzügyi dolgainkba, valamint evési szokásainkba. Az Újhold kedvező fordulópont lehet a tudatos változtatások megkezdésére. Természetesen minden egyes horoszkópban a konkrét hatás eltérő és egyedi.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, hozzászólás, egyéni konzultációra/ tanításra jelentkezés vishakati.gyurko@gmail.com
hivatalos oldal facebook/vishakati community

Thursday, May 14, 2015

Anyagiak, birtoklás, családi tradíciók – Bika Nap (73.)

Az indiai asztrológia rendszerében május 15-én, pénteken kora reggel a Nap jegyet vált, s a következő hónapra beköltözik a Bika jegyébe.

A Bika jeggyel más bolygók belépése kapcsán már megismerkedtünk: ehhez a jegyhez egyrészt az anyagiakkal összefüggő témák kapcsolódnak (biztonság, stabilitás, vagyon, birtok), másrészt a szájjal kapcsolatosak (evés, ivás, beszéd, ének), és sok szálon kötődik a családi tradíciókhoz.

Amikor a férfioldalunkat, az apát, a kreativitást, tudatos énünket és vitalitásunkat szimbolizáló Nap belép a Bikába, akkor jobban szeretnénk birtokolni és megtartani, nagyobb hangsúlyt kapnak a táplálékkal, ivással vagy énekléssel kapcsolatos élmények, de mindenekelőtt a családi témák.

Ennek oka az, hogy a Bikába érkező Nap saját jegye (az Oroszlán) innen a 4. ház, amely a gyökerek, család, intimitás, anya, szülőföld, ingatlan témákkal párhuzamos. A Bika Nap ilyen értelemben nagyon erősen emlékeztet bennünket hovatartozásunkra, gyökereinkre, és egyesíti a család férfi és női ágának tradícióit.

A mostani Bika Nap státuszát jelentősen módosítja, hogy mindvégig együtt áll a Merkúrral, és május 30-ig a Marssal is. Ezért kapcsolatteremtésre, kommunikációra, aktivitásra kifejezetten alkalmas időszak, csak vigyáznunk kell, nehogy megbántsunk másokat a tetteinkkel vagy szavainkkal.  Mind a Bika, mind a Nap jegye (az Oroszlán) szilárd jegy, az itt történtek hosszú távra szólnak, és nagyon nehéz őket megváltoztatni: a helyzetek, döntések fixáltsága nagyon megnő.

A Bikában álló stellium dolgát az nehezíti meg igazán, hogy szemben áll a Skorpió Szaturnusszal. Ez az időszak nem a gyors sikerekről szól, hanem a szívós, állhatatos munkáról. Sem a lendület, sem az akarat nem tudja áttörni a Szaturnusz szigorúságát és következetességét, itt ő a Főnök.

A Nap részletes útja a Bikában:
május 15-25. – Krittika naksatrában (Nap energiában) haladva érvényesülnek igazán a családi tradíciókra vonatkozó erős késztetések. Nagyon igénybe vesszük a kommunikáció összes csatornáját a beszédtől az írásig, telefontól az internetig, de a Merkúr-Vénusz uralmi cseréje miatt megtréfálhatnak bennünket a dolgok, vagy sűrűbbek lehetnek a félreértések.

május 25.-június 8. – Hold energiában (Rohini) haladva a Nap jobban előhozhat valamit a múltunkból, ez lehet egy régi vágy vagy képesség, amelyet szeretnénk a mindennapjainkban megélni. Ezekben a napokban nagyon vonz bennünket a természet.
Itt, a Rohiniban találkozik a Nap a Marssal és a már hátráló Merkúrral. Lehet eseménydús időszak: ennyi hatás egy helyen valami módon meg kívánja mutatni magát. Május 30-án a Nap diszpozitora, a Vénusz átlép a Rákba, s ettől kezdve kisebb a kommunikációs késztetés, az érzelmek veszik majd át a vezető szerepet.

június 8-15. - marsikus energiában (Mrigasira) időzve a Nap aktívabbá tesz bennünket, és hangsúlyosabbá a kapcsolati kérdéseinket. Az időszak érdekessége, hogy a Nap szorosan együtt halad a Marssal, a Mrigasira urával, ami miatt intenzívebbek lesznek partneri relációink. Ugyanakkor a Nap túlzott közelsége égetté teszi a Marsot, emiatt csorbulnak a Mars energiái, eredményei. Nagy a vágyunk az aktivitásra, de mintha nem lenne hozzá elég erőnk. Ilyen szempontból némileg frusztrált napok.

Családi összetartozás, hozott értékek, tradíciók megélésére szép időszak.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, egyéni konzultációra vagy tanításra bejelentkezés vishakati.gyurko@gmail.com
Hivatalos oldal facebook/vishakati community
Monday, May 11, 2015

Furcsa balesetek, félreértések - Vénusz-Merkúr uralmi csere (72.)

A védikus rendszerben jelenleg érdekes égi helyzetet láthatunk. Két, viszonylag gyors planéta, a Vénusz és a Merkúr egymás jegyeiben halad (uralmi cserében vannak) május 4-30. között. A bolygók uralmi cseréje (=recepciója) érdekes összjátékot eredményezhet, érdemes a jelenség mögé tekinteni.

A Merkúr, a gondolkodás, mozgás és kommunikáció érzelemmentes, semleges bolygója most a Bikában, a Vénusz jegyében halad.

Mivel a Merkúrnak nincs saját előjele vagy elköteleződése, a Bika hangulatát, tempóját és szokásos témáit, a tradíciót, anyagiakat, stabilitást, valamint az élet élvezeteit, az evés-ivást helyezi a fókuszba. Innen a 2. és 5. jegyek uraként azok témái is bejöhetnek a képbe: biztonság, gyerekek, vállalkozások, kreativitás.

Ha nem lenne az uralmi csere, elmondhatnánk, hogy a Merkúr teszi a dolgát, átlagos méltóságú. Az uralmi csere miatt azonban felerősödik, és közben furcsa dolgokat hoz. Nem az történik, hogy gátolja gondolkodásunkat, utazásunkat, közlekedésünket, hanem váratlan történések sorát hozhatja: szerencsés véletlenek, különös találkozások, viszonylag szerencsésen "megúszott" kisebb balesetek, eltévedések, váratlan fordulatok egy utazásban. Gyakori lesz az internet kiszámíthatatlan működése. A dolgok kimenetele azonos: viszonylag alacsony veszteséggel jövünk ki a kalandból.

A váratlan történések száma különösen megugorhat a recepció azon időszakában, amikor a Merkúr hátrál (május 19-től), ez lesz az uralmi csere legrázósabb időszaka.Mivel a Merkúr  jegyura, a Vénusz most levegős jegyben van, a légi közlekedés is megtréfálhat bennünket járattörlések, módosítások formájában.

Mindeközben a Vénusz az Ikrekben, a Merkúr jegyében halad, jelenleg az Ardra (Rahu energia), majd a Jupiter területén.
Ismerkedőssé válunk ez idő alatt, és gyerekeink vagy jövőnk témája is jobban érdekelhet bennünket. Könnyebben kezdünk beszélgetni akár idegenekkel is, csevegősebbek leszünk, többet szeretnénk kommunikálni környezetünkkel. 
Itt is találkozhatunk furcsaságokkal: bár szívesen beszélgetünk, elbeszélhetünk egymás mellett, vagy hajlamosabbak lehetünk elszólásokra, vagy félreértések alakulnak ki a társalgás során.

Amíg az Ardrában halad a Vénusz (május 21.), számíthatunk rá, hogy az időjárás is szelesebb, viharosabb lesz, de mi magunk is nyugtalanabbak leszünk, rosszabbul alhatunk és szellemi teljesítményünkkel sem leszünk elégedettek. Arda az intellektuális tökéletesség, a folytonos tanulás naksatrája. Itt kiélvezhetjük az Ikrek kettősségét a Rahu gerjesztette materiális/testi vágyakban és a merkúri intellektusban.

Az Ardra istensége Rudra, a vihar és rombolás ura, akinek a küldetése elsősorban a tudatlanság lerombolása. Hatására először elégedetlenek leszünk azzal a materiális környezettel, amiben élünk, ezért elindulunk magasabb énünk felfedezése felé.

Amikor pedig a jupiteri részre ér a Vénusz (május 21-30.), nyugodtabb időszak következik, sok élménnyel. Meg fogjuk tapasztalni a két bolygó uralmi cseréjének ránk vonatkozó fordulatait, és a retrográd Merkúr tanítását.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, hozzászólás, egyéni konzultáció, tanítás: vishakati.gyurko@gmail.com
hivatalos oldal: facebook / vishakati community

Thursday, May 7, 2015

Ismerkedés, örömök, kreativitás – Ikrek Vénusz (71.)

A védikus rendszerben a Vénusz május 2-án átlépett az Ikrek jegyébe, és a következő 4 hetet itt tölti. Minden bolygónál érdekes a jegyváltás, a mostani Vénusznál azért különösen izgalmas ez a kérdés, mert ő a nemrég tárgyalt Bika stellium főnöke (diszpozitora), s egyáltalán nem mindegy, hogyan érzi magát aktuális helyén.

A Vénusz, a vágy és a kapcsolatok planétája az Ikrekben nem tud úgy fókuszálni a vágyaira, mint a Bikában. Óhajai nem egyértelműek, hiszen minden, ami az Ikrekben van, legalábbis megkettőződik. Amíg a Vénusz ebben a levegős, kommunikatív jegyben van, könnyebben tudunk szóba elegyedni, ismerkedni, kapcsolatot teremteni, valamint beszélgetni és beszéltetni. Valahogy egyszerűbb most jó benyomást kelteni, „eladni” magunkat.

A Vénusz az Ikrekben a tőle 5. (gyerekek, kreativitás, szívbéli örömök) és a 12. (rejtett dolgaink, titkaink, álmok, veszteségeink) házak ura. Felturbózza kreativitásunkat, kedvünket a játékhoz és ahhoz, hogy minél inkább a jelenben, a mostban legyünk. Sok örömöt hozhat gyerekekkel, de akár saját gyermeki énünkkel kapcsolatban is. Mint a 12. jegy (Bika) ura próbál kimozdítani valami statikus, megrögzült állapotból a mozgékonyság és az egyenrangúság felé.

Az Ikrek Vénusz uralmi cserében van a Bika Merkúrral: a Merkúr  a Vénusz jegyében (Bikában) van, a Vénusz pedig a Merkúr jegyében (Ikrek). Uralmi csere esetén a bolygók erősek, majdnem annyira, mintha a saját jegyükben főnökösködnének, mégis van ebben valami csavar.

Számíthatunk például arra, hogy a közlekedésben, főleg a légi járatoknál több lesz a törlés, késés, különösen abban az időszakban (május 19.-június 11. között), amikor a Merkúr hátrál.

Részletes útja az Ikrek jegyében:
Május 2-8.  – Mrigasirában, marsikus energiában: pörgősek vagyunk, lendületesen tesszük a dolgunkat. A Mars energiái egy kicsit levegősebbek a könnyed Vénusz hatására, nem ilyenkor feszül egymásnak igazán a Mars és a Szaturnusz, amely szembenállás a hónap nehézsége.

Május 8-21. – Ardra naksatrában, a Rahu energiájában. Ardra a vihar istenének a területe, és az állatövi jegy egyik érzékeny pontja. Amikor hangsúlyt kap, például egy bolygó - most a Vénusz - átvonulása miatt, mindig szomorúsággal, könnyekkel és viharokkal jelez – jelképesen és valóságosan is. Erre az időszakra esik majd az Újhold a Bikában, amely még inkább aktiválja a Vénuszt.

Május 21-30. – Punarvaszuban, a Jupiter uralma alatt: erősebben vágyunk arra, hogy (jó) párkapcsolatban éljünk. Ennek megfelelően olyan helyzetekbe kerülünk, amikor különböző kapcsolatokból sokat tanulhatunk, tapasztalatokat szerezhetünk.

Ebben a szakaszban, május 23-25. körül a Vénusz közelít egy olyan égi helyzethez, amikor egy nagy keresztkvadrát egyik sarkán (1) fog állni, míg a másik három sarokponton a Rahu(2), a Plútó(3) és a Kétu az Uránusszal(4). A keresztkvadrát mindig nagy feszültséget hordozó konstelláció, amely most lehetőséget ad mély felismerésekre ideológiai zártságunk vagy nyitottságunk tekintetében, illetve lelki fejlődésünk, öngyógyító képességeink vonatkozásában.

Adjuk át magunkat az örömöknek, az ismerkedésnek, de közben halljuk meg bölcsebb belső énünk hangját is.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, hozzászólás, egyéni konzultáció, tanítás: vishakati.gyurko@gmail.com
hivatalos oldal: facebook / vishakati community
Monday, May 4, 2015

Párkapcsolat, anyagiak, rugalmasság – Bika Mars és Telihold (70.)

Május első napjaiban fontos váltások vannak az égen. Most kettővel foglalkozunk: a Mars jegyváltásával és a hónap eleji Teliholddal.

A védikus rendszerben május 3-án, vasárnap este a Mars saját jegyéből, a Kosból átlép a Bikába, és június 25-ig itt időzik.   A Kosban tanúsított vehemenciája és hirtelensége után a Bikában némileg lelassul, és a jegy sajátosságaira koncentrál: a megtartásra, biztonságra, ragaszkodásra, az értékekre és az anyagiakra. (A Bika jegy ura, a Vénusz az Ikrekben halad, vele is foglalkozunk a héten.)

A Bika Mars innen a 7. (párkapcsolat, külsőségek, partnerek, nyílt ellenségek) és 12.(rejtett és elzárt dolgok, titkok, lelkiség, elvonulás) jegyek ura. Itt tartózkodása alatt ezek lesznek a fő területei: a 7. témáiban kapcsolati tisztázások, átalakulások, esetleg manipuláció, játszmázás, továbbá azzal szembesülés, hová tűnt az erőnk, bátorságunk, önbizalmunk – hiszen az ezeket jelentő Mars a 12. uraként valami módon eliminálódik, rejtve marad.

Fontos tudnunk, hogy a Mars – akárcsak a többi bolygó – nem csak jegyúrként dolgozik, hanem aspektusaival is. A Mars különleges módon aspektál: ahol áll, onnan a 4., 7. és 8. jegyekre hat.  
A Bikából tehát aspektálja a 4. Oroszlán, 7. Skorpió és 8. Nyilas jegyeket: mindezekben érezteti erejét, kezdeményezőképességét, aktivitását, mozgásba hozza a dolgokat.

A jelenlegi Bika Mars legnehezebb vonatkozása a Skorpió Szaturnusszal való kapcsolata. Ez most kétszeres: egyrészt szemben állnak (a Mars aspektálja szemből és viszont), másrészt a Szaturnusz a Skorpióban, azaz Mars jegyében áll – asztrológiailag fogalmazva a Szaturnusz diszpozitora a Mars.

A Szaturnusz-Mars kapcsolatok mindig hátráltatást, akadályoztatást jelentenek, mivel két ellentétes jellegről van szó. A Szaturnusz egy merevebb, szigorú energia, amely nem könnyen engedi az energikus, aktív Mars érvényesülését. Olyan időszak, amely nagymértékben igényli rugalmasságunkat. Ha rugalmatlanok vagyunk, eltörhetnek, azaz elromolhatnak dolgaink, relációink.

Kettejük szembenállása a Bika-Skorpió tengelyen jön létre, s mindkét jegy kapcsolatos a pénzzel, pénzügyi dolgokkal. Ezért feszültségük ezen a téren is hozhat eseményeket és kisüléseket privát szféránkban éppúgy, mint országok, nagyobb régiók gazdaságában.

Felerősödhetnek a konfliktusok az asztrológiailag e két jegyhez sorolt országokban is. Bika területek Törökország, Kréta, Írország, a Skorpióhoz tartoznak az arab, iszlám, perzsa kultúrák.

Nézzük részletesen a Bika Mars haladását a jegyben.

Május 3-17. – a Bika jegy Nap energiájában (Krittika naksatra). Legfontosabb érték a család, az otthonról hozott tradíciók. A naksatra ura, a Nap szinte mindvégig innen a 12. házban van, ezért figyeljünk lelki igényeinkre, ne sajnáljuk az időt az alvástól, és figyeljük álmainkat.

Május 17.-június 6. – Rohini naksatrában, amely a Hold energiáját hordozza. Mars és Merkúr szorosan együtt állnak, tőlük kicsit távolabb a Nap szintén a Bikában. Természetszeretetünk erősebben megnyilvánulhat. Fokozott óvatosság szükséges a közlekedésben. Felébredhet egy képességünk, amely egy régi tudással vagy mozgáskultúrával kapcsolatos. Eseménydús időszak, amelyet a 18-i Újhold fog újradefiniálni, az időközben hátraforduló Merkúr pedig jól összekuszálja majd a szálakat.

Június 6-15. – a Mars itt saját energiájában halad, a Mrigasira holdházban: mintha megduplázódna az akarat. Emiatt a Szaturnusszal való rugalmassági próba is sokkal élesebb helyzetekben merülhet fel. Próbáljuk lekerekíteni elszántságunkat, makacsságunkat, és nem feltétlenül csak saját győztes pozíciónkat érvényesíteni.

A Mars Bikába lépése után néhány órával, május 4-én a kora reggeli órákban kerekedik ki teljesen a Telihold a Kos-Mérleg tengelyen. 
A Nap a Kos vénuszi energiájában (Bharani naksatra) régi szenvedélytörténeteinkre emlékeztet. Vele szemben a Hold a Mérleg Rahu területén érzelmi, kapcsolódási intelligenciánk fejlődésére késztet.

Nyugtalan energiákban vagyunk, amikor a világhoz, társunkhoz, partnereinkhez való kapcsolódásunkról sok tisztázó szembesítést kaphatunk. Figyeljünk a jelzésekre, figyeljünk belső bölcsességünkre.

Szeretettel
Vishakati

Kérdés, hozzászólás, egyéni konzultációra jelentkezés, tanítás : vishakati.gyurko@gmail.com
hivatalos oldal:  facebook/vishakati community