Sunday, February 26, 2017

Vízöntő csúcsforgalom – Újhold, napfogyatkozás (230.)

A védikus égbolt látványos része most a Vízöntő csillagképben található 5 planéta: a Nap, Hold, KétuNeptunusz és Merkúr. Közülük február 26-án a Nap és a Hold találkozása Újholdat, ugyanekkor a Kétu-Nap viszonylagos közelsége napfogyatkozást  eredményez.

A Vízöntő bolygócsoportosulás (azaz stellium) minden Vízöntő téma megélénkülését hozza. Aktív társasági életúj barátokközösségek a magán- és közéletben, akár a politikában, a jövőkép erőteljes formálódása - mind, mind a megerősödő Vízöntő jegyenergia következményei. Lehet ezekben a hetekben sok aktivitás a Vízöntő-országokkal (Oroszország, Ukrajna, Skandinávia) kapcsolatban.

A Vízöntő Rahu energiájában (Szatabisha) van az Újhold vasárnap délután 4 órakor. Az Újhold mindig egy kódolt üzenet az utána következő 4 hét időszakára. Mostani, Szatabisha Újholdunk mondanivalója kollektív szinten a szociális érzékenység, a társadalmi és politikai felelősség tudatosítása világszerte. Egyéni szinten pedig munkálkodás érzelmeink felszabadításán, érzelmi hovatartozásunk minőségén, és állásfoglalás az egyén és hatalom viszonylatában.

A stellium közepén ott található a Kétu, a nagy tisztogató és tabudöntögető, akire különös figyelem esik a - szintén Kétu-energiás - Múla Szaturnusz okán is. Ezért a vele találkozó planéták lényeges meglátásokat és fordulatokat idézhetnek elő: 

- február 22-én a Nappal való találkozása hozhatott történéseket apai, főnöki, hatalmi összefüggésekben, politikai játszmákban;

- 26-án az Újholdba harap bele, napfogyatkozást előidézve Dél-Amerika, Óceánia és Antarktisz térségéből láthatóan. Maga a napfogyatkozás vezetői minőségek csorbulását hozza, hatalmi veszteséget okoz, de a hagyomány szerint főként arra a területre szólóan, ahonnan látható;

- 27-én pedig a Merkúrral lesz szoros együttállása, amely racionális működésünk, elménk – és minden egyéb merkúri érintettségünk – számára jelent aha élményeket, ugyanakkor baleset- és ütközésveszélyt, konfliktus zónát.

Feszültségben amúgy sincs hiány, mert az égen közeledik, s február 27-én találkozik a Halakban a tüzes, harcias Mars és az impulzív Uránusz.  Együttállásuk hozhat érzelmi sérüléseket, kisüléseket, de egy másik, magasabb szinten lelki megértéseket is. Érzelmi kitettségünk nőhet.

Veszélyes kettősük a Plútóval is fényszögkapcsolatot alkot, amely baleset-, tűz- és robbanásveszélyt jelent a február végi napokban. 

Kicsit lassítsunk a pörgésen, s vigyázzunk jobban magunkra és egymásra.

Szeretettel
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  


Monday, February 20, 2017

Gyökerestül - Múla Szaturnusz (229.)

Közel egy hónapja vagyunk a Nyilas Szaturnusz energiájában, amely a jegyváltással elsőként a Kétuhoz tartozó Múla naksatrába érkezett. A Múla a 27 naksatra közül a 19., a Nyilas jegy első 13 fok 20 percét foglalja el, jelentése gyökér.

Mint minden Kétu naksatra, ez is kollektív témákkal foglalkozik, a Nyilasban - a hit, a világnézet, spiritualitás, vallás, igazságosság jegyében - felmerülő alapvető, azaz gyökérproblémák tisztázásával. Sokak számára ismerős a Muladhara, azaz gyökércsakra, ehhez is társíthatók a Múlában történtek. Rendrakás a Nyilas témák gyökereiben, a kollektív tudattalanban rögzült hitrendszeri problémákban.

A védikus asztrológia rendszerében a tranzit Szaturnusz 2018. március elejéig tartózkodik a Múlában (igaz, közben 4 hónapra még visszamegy a Skorpióba). Ez az összességében 14 hónap hitünkkel, eszméinkkel  kapcsolatban  fog tisztulást hozni oly módon, hogy szembesít bennünket magunkkal hozott, fixálódott ideáinkkal.

Hogy milyen téren, abba beleszólnak a konstellációba bevonódó planéták: a jegyúr Jupiter és a naksatraúr Kétu is.

Most, amikor a jegyúr Jupiter a Szűzben halad, testünkkel, betegségeinkkel és gyógyulásunkkal kapcsolatos elképzeléseink, hitünk íródhat felül. A jelenlegi retrográd Jupiter azokra a helyekre, helyzetekbe is visszavihet  bennünket, ahol valamilyen módon elvesztettük a hitünket, talán azért, hogy egy újat találjunk helyette.

A naksatraúr Kétu a Vízöntőben van, ez egy társadalmi átrendeződést vetít előre. Közösségi hovatartozásunk, jövőnk, társadalmi helyzetünk megmozgatása, kitakarítása a tét. Ez a állás ki akar mozdítani a tradícióból, a megszokott berendezkedésből - amihez ragaszkodunk -, de a tabukból is. Alapos felfordulásra számíthatunk.

A Múla Szaturnusz tisztítja egyéni horoszkópunkban azt a területet (jegy és házhelyzet szerint) is, ahol a születési Kétu áll.  Ez a tisztítás a Kétu működésén alapul. A Kétu fizikai (testi) szinten elhatárolódással, veszteségekkel jár, egy másik, magasabb szinten azonban a spirituális emelkedés lehetőségét hordozza. 

A fejlődés, változás, tisztulás fájdalommentesebb befogadásáért sokat tehetünk a meditáció, ima, jóga és segítő tevékenységek gyakorlásával.

Namasté
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.   

Monday, February 13, 2017

Tengelypróbák - Vízöntő Nap (228.)

Épp csak túlléptünk a február 11-i Telihold energiáján, amelyben a Hold - Magyarországról szépen látható - félárnyékos fogyatkozást is elszenvedett, és egy nappal később a Nap már túl van a Vízöntő jegyhatáron.

A Nap önvalónk, szellemiségünk, vitalitásunk, apai lenyomataink és egónk mutatója. Vízöntőbe lépésekor az önös érdekek, célok háttérbe kerülnek, mert ebben a jegyben a Nap a barátainkkal, közösségeinkkel való megnyilatkozásainkat segíti, és kedvenc témái a mozgalmas társasági élet, a jövő víziói, és például a politizálás.

Az égi hangsúly most két jegytengelyre helyeződik.
Az egyik a Szűz-Halak jegyek által meghatározott - június elejéig élő - tengely, rajta a Szűz Jupiterrel és a Halak Vénusszal. Ez a képletes erővonal a test (Szűz) és a lélek, érzelmek (Halak) egyensúlyát méricskéli, miközben különféle megéléseken, tapasztalásokon keresztül vezet bennünket. Amikor nem találjuk a lelkünkkel a kapcsolatot, az elakadás a fizikai síkon valamilyen betegségben, testi tünetben jelentkezik. Vegyük észre, mire akar tanítani a testünk! 

A másik hangsúlyos jegytengely a Vízöntő-Oroszláné, amely már több mint egy éve kér figyelmet a holdcsomópontok jelenlétével. Most a Nap Vízöntőbe lépésével, és az egy héttel ezelőtt retrográddá vált Szűz Jupiterrel kap nyomatékot. (A védikus rendszerben a retrográd bolygók tartózkodási jegyükben és a megelőző jegyben is hatnak, a retrográd Szűz Jupiter tehát az Oroszlánban is.)

A Vízöntő-Oroszlán axison – ahol a Vízöntő Nap, Kétu és Neptunusz áll szemben az Oroszlán Rahuval és az Oroszlánba visszatekintő retrográd Jupiterrel – nagy erők hatnak. A Vízöntő oldal közösségi énünket, társadalmi témáinkat, megszokásainkat, sőt, tabuinkat boncolgatja, miközben az Oroszlánban dinamikusan változó egós és hatalmi megnyilvánulásokkal szembesül. A Vízöntő nyomaték orosz aktivitást is jelez.

Kollektív értelemben új - többek között politikai - vezetési stílusok és azok társadalmi elfogadottsága, individuális szinten pedig egyéni utunk és közösségi létünk összeegyeztetése a tét. A fejlődés ütközéseken, konfliktusokon és újrakezdéseken át vezet.

De hát ezért vagyunk itt, nem?

Namasté
Vishakati


Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  


Wednesday, February 8, 2017

Hátraarc – Jupiter retrográd (227.)

Február 6-án a Szaturnusz idei első, meglehetősen rázós gandanta időszaka lezárult, s ugyanezen a napon az egyik nagybolygó, a Jupiter hátrafordult. Úgy is fogalmazhatunk, hogy  Jupiter, a jóindulatú, bölcs mester segített a Szaturnusz jegyváltása körüli nehéz hetekben, s amint véget ért a felkavarodás, visszavonult.

Jupiter 2016 augusztusában lépett be a Szűzbe, ahol öngyógyító, olykor megbetegítő szisztémáinkkal, testtudatosságunkkal, munkánkkal és a hasznossággal kapcsolatos tapasztalásokat hoz. Közel 5 hónapos itt tartózkodása során elballagott egészen a Szűz utolsó fokáig, ahol néhány stacioner nap után visszafordult, hogy ismételtesse, elmélyítse szűzbeli megéléseinket.

A két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz január 26. óta jó időre kölcsönösen összekapcsolódott: a Szaturnusz a Jupiter jegyében van, a Jupiter pedig a Szaturnusz aspektusában.

Ezért a Szaturnusz működése, hogyléte erősen függ a Jupiter közérzetétől, amelynek jegyébe, a Nyilasba lépett be az elkövetkező 3 évre. Még csak szokjuk azt az energiát, ahogy a Szaturnusz mélyül a Nyilas első naksatrájábanitt, a Múlában veszteségeket, lezárásokat, elengedéseket hoz életünkbe. 
A retrográddá vált Jupiter most felerősíti a Szaturnusz ténykedésében a múltbeli, visszamenőleges vonatkozásokat

A másik irányból is erős a kapcsolat: a Nyilas Szaturnusz ugyanis  aspektálja a Szűz területét, benne a Jupiterrel. Ez a hatás - nevezhetjük felügyeletnek is -  lehetővé teszi, hogy bárminemű egészséggel, étkezéssel, életmóddal kapcsolatos elképzeléseinkben új rendszert alkossunk, és célul tűzzük ki ennek megvalósítását. Eddigi tapasztalatainkat tehát most módunkban áll rendszerezni, hogy egy hatékonyabb egészségkoncepciótjobb életvitelt, vagy munkához való hozzáállást alakítsunk ki. Itt a lehetőség, hogy e tekintetben rendbe tegyük életünket.

Fontos, hónapokra elhúzódó hatás az is, hogy a retrográd Jupiter szemben áll a Halakban (ez is jupiteri jegy) visszafordulásra készülődő Vénusz- szal. Párkapcsolatunk minősége, lelki vágyaink, áldozatiságunk más megvilágításba kerül, új tapasztalatokat szerzünk e téren. Ezt a konstellációt, amely az emlékek vagy a valóság szintjén visszavisz  régi kapcsolatokba, még közelről meg fogjuk vizsgálni.

Namasté
Vishakati

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.  
 
Thursday, February 2, 2017

Február havi védikus prognózis (226.)

Február egy kis megnyugvás a mozgalmas január után. Mélyülünk a nemrég érkezett Nyilas Szaturnusz energiáiban, szokjuk az új vonulatokat. Támogató hatás, hogy február csupa előrehaladó bolygóval indul: haladás van.

A színfalak mögött azonban már két bolygó is megfordulás előtt áll. A hónap során fokozatosan lassul a Vénusz mozgása, mert készül tavaszi retrográd időszakára.
Szűz Jupiter augusztusi belépése óta elért a jegy utolsó fokára, itt visszafordul, és június elejéig hátrálva tanít, ismételtet.

Nézzük a hónap legfontosabb konstellációváltásait, most röviden, a maguk idejében pedig majd részletesen.

Február 3. – a Merkúr jegyet vált, és a Nyilasból a Bakba lép. Némi megkönnyebbülés, hogy kikerül a Plútó baljós, és a Szaturnusz bemerevítő közelségéből. Kommunikációnk kiszabadul, mozgásunk, közlekedésünk veszélytelenebb lesz. Üzleti törekvések, karrierambíciók nyilvánvalóbbá válnak.

Február 6. – Az augusztus óta a Szűzben ballagó Jupiter a jegy utolsó fokán megfordul, és megkezdi 4 hónapos retrográd menetét. Testtel, munkával, szolgálattal kapcsolatos, valamilyen szempontból ismétlő tapasztalataink lesznek. Itt ér véget a Szaturnusz gandanta zónában tartózkodása is.

Február 11. – Telihold a Bak Nap és a Rák Hold kapcsán, egyidejűleg kora hajnalban félárnyékos holdfogyatkozás - a Hold a Föld részleges árnyékába kerül -, amely Magyarországról is látható.

Február 12. – Napunk, sugárzó központunk a Vízöntőbe lép, ezért baráti szálaink, közösségi aktivitásunk megélénkülnek. Ugyanitt a Kétu és a Neptunusz izgalmas társaságába kerül. A Kétu tisztítja Nap minőségeinket, egónkat, apánkkal kapcsolatos megélést hozhat, de csorbíthatja is a tekintélyt. A Neptunusz csökkenti a tisztánlátást, és érzelemmel telítheti énünket.

Február 22. –Nap-Kétu találkozó, ami hozhat fordulatot főnöki pozíciókban, sérthet vezetői minőségeket, leleplezhet egókat. Érdemes lecsavarni magunkat, ütközős, veszekedős napok lehetnek. Ugyanezen a napon a Merkúr megérkezik a Vízöntőbe.

Február 26. – Újhold, egyúttal csúcsforgalom is a Vízöntőben, hiszen 5 planéta fut itt össze. Minden Vízöntő téma (barátok, jövőkép, tabuk döntögetése) tobzódik, de lehet erős aktivitás Vízöntő-országok részéről (Oroszország, Ukrajna, Skandinávia). A csoportképet tetézi ezen a napon a gyűrűs napfogyatkozás, amely Dél-Amerika, Óceánia és Antarktisz térségéből lesz látható.

Február 27. – A tüzes, harcias Mars és az impulzív Uránusz együttállása a Halakban hozhat érzelmi kisüléseket, szakításokat, de lelki megértéseket is.

Szeretettel
Vishakati

Következik:
- Múla Szaturnusz
- Halak Vénusz

Személyes konzultáció céljából várom jelentkezésedet a +36 30 202 9888 telefonon  vagy a vishakati.gyurko@gmail.com címen.