Sunday, September 27, 2015

Szuperhold és holdfogyatkozás - szeptember 28. (113.)

Ezen a hajnalon Telihold van, melynek helye a védikus rendszerben a Szűz - Halak jegytengely 10. foka. Ez alkalommal érdekes jelenségek sorával kapcsolódik össze.

A mostani Teliholdat szuperholdnak is nevezik, mert a Hold Föld körüli, ellipszis alakú pályájának a Földhöz legközelebb eső szakaszán van. Ilyenkor kicsit nagyobbnak és fényesebbnek tűnik, mint a teliholdak általában.

Csillagászatilag a Halak Hold és vele szemben álló Szűz Nap igen közel lesz a holdcsomópontokhoz, a Hold és a Nap közé kerülő Föld árnyéka részben vagy egészben a Holdra vetül. Ezért ez a Telihold teljes holdfogyatkozással fog együtt járni. A Hold nem tűnik el teljesen, hanem narancsszínűvé változik. A jelenség Magyarországról is megfigyelhető hajnali 3 és 6 óra között.

A holdfogyatkozás, melynek energiájába körülbelül egy nappal előtte kerülünk bele,  hamar hat, szinte azonnal érezzük a hatását. 

Elsősorban a Halak aszcendensűek fognak gyorsan bekövetkező változásokat megélni az életükben. Azok is számíthatnak mozgalmasságra, akiknek szeptember 17-28. között van a születésnapjuk. De mindannyiunknak tudnunk kell, hogy az eklipszis felkavarja, és meg is zavarja az érzelmeket. Tapasztalhatjuk majd azt is, hogy a dolgok nem érthetőek, vagy nem látszanak tisztán. Ezekben az időkben a tudatosság segíthet érzelmeink zavarain.
A hagyomány szerint ilyenkor mindig történik valamilyen lelepleződés: olyan titkok kerülhetnek napvilágra, amelyek botrányokhoz vezethetnek, esetleg valamilyen negatív tudás kerül a fókuszba. Mivel a Nap közel van a retrográd Merkúrhoz, az is elképzelhető, hogy tudásunk, gondolkodásunk, általunk ismertnek vélt tények, dolgok kerülnek új megvilágításba.

Mivel Magyarországról is látható – elvileg, ha az időjárás engedi - ez a holdfogyatkozás, ránk is érvényes, hogy bekövetkezhetnek zavaró események, kiszámíthatatlan időjárás. Mivel a holdfogyatkozás hatása annyi hónapra szól, ahány órán keresztül tartott, mintegy 4 hónapnyi zaklatottabb időszakra számíthatunk.
Óvatos Hold-nézést kívánok mindenkinek, és bölcs nyugalmat az elkövetkező 4 hónapra.
Szeretettel
Vishakati
A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com

Saturday, September 26, 2015

Hitbéli tisztulás - Nyilas Plútó direkt (112.)

Szeptember 25-én a Plútó előreindul -  a védikus rendszerben - a Nyilas vénuszi területén. 

A Plútó a három transzcendens bolygó – az Uránusz és a Neptunusz mellett – egyike, közel 80 éve fedezték fel. Mostanában többször is érdeklődésünk fókuszába került: megkérdőjelezték bolygóstátuszát , s a New Horizon űrszonda révén  csodás közeli képeket kaptunk róla (lásd lent) .

Ezek a kollektív tudattalan bolygók a lelket szolgálják. Univerzális őrök annak érdekében, hogy az emberek ne térjenek el nagyon a kozmikus igazságtól. Jellemzőjük, hogy az emberi működés és befolyásolás felett állnak: nem hajhatók uralmunk és akaratunk alá, mert mindegyik közvetlen kapcsolatban van az univerzummal.

A transzcendens bolygókat a tradicionális dzsottish nem tárgyalja, a mi modernebb világképünknek viszont nagyon is fontos emlékeztetői.

A Plútó kulcsszava: totalitás. Hatóterületén eltöröl minden feleslegest, rámutat arra, hol és hogyan vagyunk gyengék. Hozzá tartozik a gyökércsakra és a szaglás, a szagok. A Plútó a nehézségi erő, mutatja, miből tud elszabadulni. Ő a kapu, ahol az egó elég.

A Plútó a védikus rendszer időszámításában 2005. február óta tartózkodik a Nyilasban, és 2020. február végéig marad itt. E jegyben alapvetően apai és/vagy hitbéli változásokat hoz fel. Hatására fanatizálhatók vagyunk, belemegyünk olyan helyzetekbe, amelyeket téves ideológiák kísérnek, s ezeknek a helyükre kell kerülniük. Ebben a 15 évben – az egész világon - a hitrendszerek kollektív szinten gyökeresen átalakulnak. A vallás, a Vatikán szerepe, a patriarchális vonal – mind-mind alaposan átalakuló témák.

Most sokszorosan érvényes: szennyezett hitrendszereknek, ideológiáknak, jövőképeknek kell megtisztulniuk a gyökeres átalakulás révén. Hamis mesterek is előkerülhetnek, akiket nem a tudásuk választ ki a vezetésre. 

Olyan lelkek születnek le ez idő alatt, akiknek elegük van abból, hogy nemzetek irtják egymást. Egyre erőteljesebb a vágy, hogy egyenrangúvá váljanak, mert a transzcendens bolygók által kitűzött feladat megoldása mindig a szemközti jegyben, most az Ikrekben van.

A Plútó 2011 márciusa óta van a Nyilas vénuszi energiájában, ezért minden vénuszi vonatkozást felerősít, különösen:
- a közelmúltban vénuszi holdházba átlépett Jupiter működését,
- a Vénusz és jegyeinek (Mérleg: kapcsolatok, a társadalom, és Bika: materiális értékek, az anyag, a természet) átalakulását.

A Plútóra is érvényes, hogy retrográd haladása idején elmélyít, ismételtet, emlékeztet. A mostani előrefordulással egy ilyen nyomatékosító perióduson vagyunk túl, figyelmünket új feladatok fogják lekötni.

Mivel az előrefordulás napján a Nap együtt áll a Rahuval - a Szűz jegy elején -, vezetői státuszok porba hullása várható, továbbá fizikai világunkban klimatikus szélsőségek, illetve földrengés, vulkánkitörés kísérheti ezt a napot.

A Plútót nem befolyásolhatjuk, csak megtapasztalhatjuk vagy elszenvedhetjük hatásait. 
A tanulság azonban a miénk.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.comThursday, September 17, 2015

Tanuljuk magunkat - Merkúr retrográd, Szűz Nap (111.)

Szeptember 17-én két jelentős konstellációváltás is van a védikus égbolton: a Nap jegyváltása és a Merkúr visszafordulása.

A Nap saját jegyéből lép át a Szűzbe, ahol ereje nem az egó vagy a hatalom fitogtatásából ered, hanem a feladatból, a szolgálatból, a munkából. A Szűzben a tevékenység, a hasznosság és az egészség lesz a fontos.

A Nap szűzbeli haladását jócskán megbonyolítja, hogy találkozik a hátráló Merkúrral, valamint a Rahuval, amely ősi ellensége a Napnak. Találkozásuk tetőpontja a szeptember 28-i holdfogyatkozás (és szuperhold), erről majd akkor részletesen szólunk.

A Nap útja részletesen:
Szeptember 17-27. között saját energiájában haladva vezető szerepünkre emlékeztet: elismerésre vágyunk jól ellátott feladataink nyomán. A hatalom nem önmagáért, hanem problémamegoldó szerepéért fontos. Szeptember 24-e egy nehéz energiájú nap: ekkor  áll pontosan együtt a Nap a Rahuval. Ez hatalomvesztést, pozíciócserét valószínűsít, mert a Nap jelentései erős csorbát szenvednek.

Szeptember 27.-október 11. Holdi energiában araszolva a Nap segít a jövőnkkel foglalkozni, és közösségek felé terel. Itt sem a vezető szerep a fontos, inkább az az igény, hogy bennünket jól irányítsanak. Ebbe a periódusba esik a Telihold és holdfogyatkozás.

Október 11-17. között a Mars uralma alatt lesz.  Igen aktív napok, szinte vonzzuk majd a nehézségeket, de küzdeni akarást is kapunk mellé.Ugyanezen a napon a Merkúr - október 9-ig - hátrálni kezd a Szűz jegyében és természetesen megtartja emelt méltóságát, azaz a lehető legjobb formáját hozza.

A retrográd Merkúr a szokásos problémákat okozza a kommunikációval, utazással, számítástechnikával és annak eszközeivel, és úgy általában sokféle irritáló eseményt vonz be.  

Az emelt kozmikus helyzet pozitív hozadéka, hogy kevésbé leszünk feszültek,és nem okoz olyan nagy zavarokat, tanítása viszont nagyon intenzív. 
A retrográd Szűz Merkúr olyan módon tanít, hogy lefékez bennünket, hogy ne előre loholjunk, hanem a múltba tekintve jobban megértsünk velünk történt eseményeket, helyzeteket. Elmélyíti gondolkodásunkat.

A jelen hátráló időszak nehézsége abból fakad, hogy  - ahogy már foglalkoztunk vele - a Merkúr a Rahuval marad egész hónapban, és a Rahu befolyása szélsőségekbe vihet bármit. Ő teszi kockázatossá az időszakot, és miatta esünk túlzásokba. Szorongást és félelmet is kelthet, főként a fogyatkozások - már szeptember 13-án is, és 28-án, a szuperhold - idején.

Pár nap múlva égi mesterünk, a Jupiter naksatraváltását  és a Plútó előrefordulását nézzük majd meg.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com
Monday, September 14, 2015

Erőre kapunk – Oroszlán Mars (110.)

Szeptember közepén több nagy változást fogunk érzékelni a védikus égen. A Mars jegyváltását rövidesen követi a Nap átlépése a Szűzbe, a Merkúr irányváltása és a Jupiter naksatraváltása.

Az első nagy váltás 15-én délután a Mars belépésaz Oroszlán jegyébe. A fordulónap előtt és után 1-1 nappal érdemes lelassítani magunkat, mert a Mars a Rák-Oroszlán jegyhatár gandanta pontján halad át, és itt mindig bizonytalanabbak az energiák. Ügyeljünk erre a néhány napra, ne most akarjuk megváltani a világot.

A 15-i fordulónapig  minden marsi vonatkozás gyengélkedett,  leginkább az energiahiánytól szenvedhettünk. Közülünk elsősorban a Skorpió és a Kos aszcendensűek kínlódtak sokat a Rák Mars idején (augusztus elejétől), s most, szeptember második felében végre visszatér a lendület az életükbe. (Ne feledjük, a védikus rendszerben vagyunk, közel 24 fokkal hátrébb, mint a nyugati asztrológiában.) 

Az Oroszlánba lépve azonban a Mars igen kedvező energiákra talál, ezért aktívabbak és erőteljesebbek leszünk, jobban tudunk kezdeményezni és végigvinni dolgokat, és például több kedvünk és erőnk lesz sportolni, mozogni. A Mars itt nemcsak energikussá, hanem megfontolttá is tesz, egyfajta tartást ad cselekvéseinknek.

Az Oroszlán Marsnak két fő témája van. Az egyik az otthon, ingatlan, szülőföld, anyánk, gyökereink témakör, a másik utazások messzi földrajzi vagy szellemi tájakra, magasabb szintű tanulás, spiritualitás, igazságkeresés. Ezekben a kérdésekben erőt, lelkesedést, kezdeményezést és történéseket fogunk érzékelni.

A Mars az Oroszlánban - együtt állva a Jupiterrel - egó növelő. A Jupiter felnagyítja a marsi energiákat, és mindenfajta oroszlános analógiában megnöveli a tettvágyat és a történéseket. Ez főként a jang világra, a férfi oldal  ténykedésére, vezetésére, a politikára, a fej által irányított dolgokra érvényes.

Ez a konstelláció arra is lehetőséget ad, hogy ezekben a férfiak által dominált kérdésekben változás álljon be. Ezt már a 13-i Újhold és az őt kísérő napfogyatkozás is jelezte.

A változás lehet hirtelen és fizikai szinten is követhető, fejek hullása és domináns körök átrendeződése révén, de a férfienergiák lassú, átvitt értelmű megváltozása útján is. A férfias egó mindig valami vagy valaki ellen küzd. A változás célja kézenfekvő: ne valaki ellen, hanem valakiért vagy valamiért álljon ki.

 A Mars útja részletesen az Oroszlánban:

Szeptember 15.-október 7. között Kétu energiában halad, zötyögősebb szakasz. Emlékeztethet régi szenvedéseinkre, de el is engedhetjük most azokat. Lelki út, szellemi örökség keresése. A szeptember 26-ika lehet egy éles nap a pontos Mars-Szaturnusz fényszög miatt, valamilyen – a személyes horoszkópban látható - módon megmutatja a sorsbeli határainkat.

Október 7-28. között vénuszi energiában van. Ez egy kellemes, társasági, kapcsolati időszak, erős libidóval. Sok energiát teszünk ide. Fontosak lesznek a külsőségek. Hivatás vonalon sikeres lehet. Intenzív munka az egóval.
Október 28.- november 3. – a Nap uralma alatt van a Mars. Erős önmegvalósító törekvések, kiállás saját magunkért, szereplés lehetősége.
Szeretettel
Vishakati
A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com

Friday, September 11, 2015

Részleges napfogyatkozás – szeptember 13. (109.)

Szeptember a fogyatkozások hónapja lesz. Szeptember 13-án napfogyatkozás, 28-án pedig szuperhold és holdfogyatkozás.

Most nézzük a közelebbi eseményt.
Szeptember 13-án, vasárnap reggel a Nap és a Hold találkozik az Oroszlán vénuszi energiájában.  Nap-Hold együttállás, azaz Újhold lesz.  Ez a konstelláció sokféle energia rövid ideig tartó harmóniája, ami mindig alkalmas új dolgok elkezdésére, kinek-kinek egyéni késztetése és horoszkópja szerint.

Ez az Újhold azonban egyúttal részleges napfogyatkozás is, mivel az egyik holdcsomópont, a Rahu mindössze 12 fok távolságra lesz tőlük. A holdcsomópontok a fővilágosítók ősi ellenségei, és bizonyos távolságon belül  részben vagy egészben elfogyasztják őket.

A jelenség asztrológiai elnevezése eklipsz, annyit tesz, fogyatkozás, elsötétülés. Beszédes elnevezés a történés valódi természetéről, amely alapjában véve nem tekinthető harmonikusnak vagy jóindulatúnak. A horoszkópban érintett területen okoz valamilyen mértékű fogyatkozást, érzékenyítést. Mivel a mostani napfogyatkozás az Oroszlán területen következik be, az e jegyhez tartozó jelentések (hatalom, vezetés, férfi részünk, apai energiák), valamint testrészek (szív, keringés, gerinc) terén idézhet elő valamilyen problémát, csökkentett működést.

A tradicionális asztrológia művelői szerint a napfogyatkozás csak azokon a helyeken hat, ahol látható. Mivel ez a mostani napfogyatkozás csak távoli tájakon, Dél-Afrikában, az Indiai-óceán és Antarktisz felett lesz fizikailag is látható, említett következményeivel is (akár politikai vezetők bukásával ) ott számolnak. Ránk kevésbé lesz erős hatással, de fogjuk érzékelni.  

Érdekesség, hogy asztrológus körökben azt is számon tartják, hogy a napfogyatkozás hatása annyi évre szól, ahány óra eltelik a sötétülés kezdetétől a végéig (zárójelben: a holdfogyatkozásé pedig ugyanannyi hónapra).  

Mindenesetre a születésnaposok figyeljenek oda: akinek a születésnapja erre a napra esik, néhány nagy változásra számíthat az elkövetkező évben.

További váratlan fejleményeket hozhat az a konstelláció, hogy az Oroszlán Jupiter az eklipsz idején pontosan szemben áll az égi Neptunusszal, s ennek az az üzenete, hogy napvilágra kerülhetnek titkok, rejtett dolgok, talányok, főként a már említett Oroszlán jellegű témákban. 

Nem leszünk híján a váratlan történéseknek.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni vonatkozásokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.comMonday, September 7, 2015

Csak körültekintően - Merkúr a Rahuval (108.)

A napokban sok frusztrált, ideges helyzetről érkezett  beszámoló. 
Vajon mi az asztrológiai magyarázata ennek a nagyszámú panasznak, és mit tehetünk ellene?

Az első számú felelős a gondolkodásunkat és helyváltoztatásunkat befolyásoló Merkúr. A védikus égbolton ő most jó helyzetben van (saját jegyében, a Szűzben), viszont ugyanitt áll a nagy felforgató, a Rahu.

Ha a Merkúr önmagában volna a Szűzben, simán feldobná munkakedvünket, aktivitásunkat. Pörögnénk a feladatokban munkahelyünkön és otthon, és kifejezetten eredményesek is lennénk.

A Rahu társaságában azonban ehhez a pörgéshez egy zaklatottabb felhang is csatlakozik.  A teljesítményelvárás mellé zavaró mozzanatok, félreértések, irreális határidők, magyarul idegesítő momentumok csapódnak, amelyek stresszessé teszik működésünket

Próbáljuk tudatosan lelassítani, megnyugtatni tempónkat, gondolkodásunkat – ami most inkább zsinat - a fejünkben, de mozgási sebességünket is, akár gyalog vagy járművel közlekedve.

A Rahu ugyanis a többi merkúri témát is megbolygatja, így például a közlekedést. Nem balesetveszéllyel, hanem inkább kiszámíthatatlansággal, késésekkel teszi változatossá mindennapjainkat. Ez a jelenleg még direkt irányban haladó Merkúrral is érvényes, amikor pedig rövidesen (szept.17.) visszafordul a Merkúr, még inkább összekuszálhatja dolgainkat.

A retrográd Merkúr és a Rahu együttállása belepiszkálhat majd autónkba, ezért ha távolabbi úti célunk van, érdemes indulás előtt átvizsgáltatni. Ha repülővel készülünk valahova, készüljünk fel - legalább lelkiekben - járatmódosításra, késésre. Úti okmányainkat, kulcsainkat, kódjainkat, belépő kártyáinkat duplán ellenőrizzük, nehogy otthon maradjanak vagy elkeveredjenek.

Mivel a Rahu kapcsolódik a technikai dolgokhoz, ajánlatos odafigyelni ezekre is. Lassan minden fontos dolgunk a számítógépünkön van: most ne halogassuk a biztonsági mentéseket. Legyünk türelmesek telefonunkkal és egyéb készülékeinkkel, ha lelassulnak, lefagynak, vagy furán viselkednek. Biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb magukhoz térnek.

A furcsaságok tehát már most napirenden vannak, de a legrázósabb időszak szeptember 17. és október 9. között lesz, ez a Merkúr retrográd időszaka. 

Amikor pedig a Merkúr ismét elindul előre, napvilágra kerülhetnek technikai újítások, felfedezések, mert időközben a Rahu ezeken is dolgozik.

Addig is türelem, körültekintés, lassítás.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki, és kevéssé érzékeny az egyéni adottságokra, amelyeket csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni. 
Az alábbi emailen lehet további kérdéseket feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com

Friday, September 4, 2015

A nehézségek oldódnak - Vénusz direkt (107.)

Egy hektikus augusztus és feladatorientált - de némileg energiaszegény - szeptemberi kezdés után a hétvégén elkezdenek oldódni nehézségeink.

A védikus asztrológiában a Vénusz - kapcsolataink, vágyaink, anyagi dolgaink mutatója - emlékezetes 6 hetet hagy maga után. Ennyi ideig hátrált (július 25. és szeptember 5. között). Ezalatt visszafordította figyelmünket vénuszi dolgaink felé befejezni vagy átértékelni, esetleg visszafogadni azokból valamit, valakit. Az is lehet, hogy lebegtette mindezeket, bizonytalanságban tartva bennünket.

Előreindulásával elkezdődik egy stabilizálódás és a tapasztalatok értékelése.

A retrográd Vénusz mindannyiunknak adott egy lehetőséget arra, hogy például
- visszalátogassunk régi szerelmek érzéseibe, akár meg is idézhettük ezeket,
- lehet, hogy anyagi helyzetünk tekintetében kaptunk kóstolót e hátrálás során, ki jobbat, ki           kevésbé jót,
- valóságban vagy képzeletben barangolhattunk régi lakóhelyünkön, birtokunkon,
- esetleg kulináris élményeink, étkezésünk vonatkozásában tettünk egy vargabetűt, hiszen a Vénusz erre is hatással van.

Most, hogy a Vénusz elindul előre, a gyakorlatban is vizsgázik az, amit hátrálása alatt tanultunk, tapasztaltunk. Megnézhetjük, mit nyertünk ezekből a reminiszcenciákból, vagy azok valamilyen szintű megvalósulásából. Vigyázat, ha a retrográd időszakban illúziókat tápláltunk, ezek az irányváltással kijózanítóan változnak majd meg.

A Mérleg és Bika aszcendensűek nagyon megérezik majd a Vénusz irányváltását. Talán ők szenvedtek leginkább a bizonytalanságtól. Életük sokkal haladósabb, sikeresebb lesz szeptember 6. után.

Tudnunk kell azt is, hogy amíg a Vénusz előreindulva ugyan, de még a Hold jegyében, a Rákban van. Ez kicsit visszafogja vénuszi dolgainkat. Ahogy a Hold – gyors mozgású égitestként - jelzi hangulataink, érzéseink hullámzását, vénuszi működéseink is követik ezt a változékonyságot.

A Vénusz következő stabilizációja szeptember 30. után, a jegyváltásával következik be. Ekkor fogja keresztezni utoljára a gandanta pontot a Rák-Oroszlán határán.

A sokak által érzékelhető energiahiány, enerváltság azonban már a Mars jegyváltásával, szeptember 15-től fog jelentősen javulni. Addig igyekezzünk okosan beosztani erőnket, időnket.

Szeretettel
Vishakati

Tuesday, September 1, 2015

Szeptemberi prognózis a védikus asztrológia szellemében (106.)

Az első őszi hónapnak a dzsottishban két főszereplője lesz, a Vénusz és a Merkúr.

Vénusz irányt vált, és a hátrálásból elindul előre. De vénuszi területen lesz a szeptemberi Újhold - amely mindig egy 4 hetes időszakra mutat előre -, vénuszi energiába lép át az egyik nagyágyú, a Jupiter, s vénuszi energiában vált irányt a Plútó is.
Ezért aztán horoszkópunk, életünk minden vénuszi vonatkozása megmutatja magát: az értékeink, vágyaink, birtokhoz, földhöz való viszonyunk, a tradíció fontossága életünkben, férfiak számára a feleségük, partnernőjük lénye, és mindenki számára a párkapcsolat, annak minősége és biztonsága.

A másik főszereplő a Merkúr, amely már most is egyre lassabban megy az égen, mígnem szeptember 17-én visszafordul, hogy megkezdje 3 hetes hátrálását. Ahogy minden retrográd időszak, a Merkúré is visszafelé fordítja figyelmünket, olyan témákra, történésekre, amelyeket nem sikerült a múltban megérteni, vagy amelyekkel kapcsolatban mélyebb rétegekhez kell eljutnunk. Fizikai világunkban általában megszenvedjük ezt az időszakot, mert nem gyarapodásunkat és flott működésünket szolgálja. A mostani irányváltás több ok miatt is eklatáns: egy erős, saját jegyes Merkúr fordul vissza, miután nagyon felpörgette a területét. A változás kiugró lesz a két féle Merkúr működésében

A hónap legforgalmasabb jegye most is az Oroszlán, itt történik a legtöbb esemény. Az Oroszlánhoz kötjük az egó, a férfioldal, az apai energiák és a hatalom, autoritás megnyilvánulásait, amelyeket érzékelhetően meg fog mozgatni – itt-ott csorbítani - az itt zajló nap- és holdfogyatkozás is. Fontos emlékeznünk, hogy az Oroszlán területe tartósan a Szaturnusz felügyelete alatt áll. A Mars Oroszlánba lépésekor azonban kölcsönössé válik aspektusuk, amely megmozdítja a Skorpió területet és a Skorpió Szaturnusz témáit.

Nézzük a fontosabb szeptemberi konstellációváltásokat.

Szeptember 5. – Vénusz direkt: 6 heti hátrálás után a Vénusz elindul előre. Ezzel lezárul egy emlékezős, rendrakós időszak régi kapcsolatainkat és vágyainkat illetően. Egyelőre a Rákban halad, némileg gyengélkedik, azaz nem tudja tisztán segíteni vénuszi dolgainkat, amelyek pedig nagyon terítéken vannak. Hó végi jegyváltása jótékony lesz.

Szeptember 13. – reggel az Oroszlán vénuszi holdházában Nap-Hold együttállás, azaz Újhold lesz.  Mivel az Újhold tudatos és tudattalan énünk, férfi és női oldalunk néhány órás találkozása és egybeolvadása, ez az idő alkalmas valami újnak az elkezdésére, most éppen az Oroszlánban, és vénuszi témában. Részleges napfogyatkozás távoli tájakon: Dél-Afrikában, az Indiai-óceán és Antarktisz felett.

Szeptember 15. – Rákban töltött, kissé nyűgös hetei után a Mars megérkezik az Oroszlánba, ahol lényegesen jobban érzi magát. Otthonunkkal, ingatlannal, szülőfölddel, valamint utazással, tanulással kapcsolatos témákban hozhat fejleményeket. Innen aspektálva provokálja a Skorpiót, benne a Szaturnuszt. Minden Skorpió szaturnuszi téma felerősödhet, beleértve gyökereink és gondolkodásunk megváltoztatását, a migrációs tendenciákat, és a Skorpió területek átalakulását (arab, perzsa kultúrák).

Szeptember 16. - Jupiter átlép az Oroszlán Kétu energiájából a vénusziba, a Purvaphalguniba. Ezzel megszűnik a július közepe óta tartó, sokak számára hektikus, kiszámíthatatlan, sokszor veszteséggel végződő eseménysor. A Jupiter itt felerősíti a vágyakat, a szenvedélyt, a kreatív megnyilvánulásokat.

Szeptember 17. – mozgalmas nap: a Nap belép a Szűz jegyébe, csatlakozva a Merkúr és a Rahu társaságához. Ha lehet még fokozni a tettvágyat, aktivitást, ez az állás ezt teszi. Estefelé pedig a Merkúr vált irányt, és elkezd hátrálni.

Szeptember 25. – a Nyilas vénuszi területén a Plútó fordul előre. A transzcendens bolygó hitbéli torzulásokból, illúziókból segít kigyógyulni. Ez egy hosszú, sokéves tisztulási folyamat, amely 2005 februárjában kezdődött a védikus időszámítás szerint, s 2020-ig tart.

Szeptember 28. – Telihold a Szűz - Halak tengelyen. Ezen a hétfő hajnalon teljes holdfogyatkozás lesz, amely Magyarországról is megfigyelhető.

Szeptember 30. – a Vénusz ismét belép az Oroszlán jegyébe (hiszen retrográd időszaka előtt már járt itt). A jó ízlés érvényesülése, ötletekkel, kreativitással teli, társasági időszak, amikor hivatásunkban is erősödhetünk.

Mindezeket a változásokat a hónap folyamán részletesen megnézzük.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki, és kevéssé érzékeny az egyéni adottságokra. Ezt csak a saját horoszkóp ismerete mellett lehet megvizsgálni.
További kérdéseket itt lehet feltenni, illetve egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com