Friday, November 25, 2016

Skorpió csúcspontok – Szaturnusz-Merkúr együttállás, Nap közeledés (213.)

Szeptember közepe óta vagyunk a Skorpió Szaturnusz merkúri energiájában, a Dzsjésthában. Ennek tudati útvesztőiről, mélységeiről és magasságairól már sok szó esett.

A védikus asztrológiában igen szemléletesen megmutatkozik egy lassú bolygó (például a Szaturnusz) hatásmechanizmusa. Amikor viszonylag hosszú ideig - hónapokig vagy évekig - van egy bolygó ugyanabban a jegyben, az nem egy homogén időszak, hanem különböző asztrológiai konstellációk tagolják. Ilyen lehet, amikor egy gyorsabb planéta utoléri a lassút. A két bolygó találkozása egyfajta csúcspont, felszikrázás a közös jelentéstartományban. Földi életünkben ilyenkor különböző történések esnek meg velünk. 

A már két éve a Skorpióban időző Szaturnusz jegyébe november 8-án érkezett meg a nála lényegesen gyorsabb Merkúr, a gondolkodás, kommunikáció, közvetítés, racionalitás jelölője.  Amíg csak közeledett hozzá, egyre több gyötrő gondolat, tudati zavartság tett próbára bennünket.

A Merkúr november 23-án este érte utol a Szaturnuszt. A két bolygó találkozásakor a Merkúr gondviselésébe tartozó tudati mechanizmusaink - gondolati struktúráink, mentális hovatartozásunk és tudatosságunk minősége - kerültek Szaturnusz, a kemény vizsgáztató elé

Érdemes az elmúlt 2 hetet ilyen szemmel mérlegre tenni: mi gyötört bennünket, mit oldottunk meg, mit értettünk meg és mit eresztettünk el közülük. Mi ment át a küszöbőr szigorú felmérésén? Az ilyen jellegű vizsgák mindig nehezek, de felszabadítóak, a megértett, átminősített tartalmak pedig elkezdenek nagyon intenzíven dolgozni bennünk. Ezeknek most már lehet örülni, s velük tervezni, fejlődni.

A november közepe óta a Skorpióban haladó Nap hasonló vizsgára készül saját témáiban december 10-én. Addig, a Szaturnuszhoz való közeledés szakaszában egónk, hatalomhoz/alárendelődéshez való viszonyunk, gyermekek, apánk helye a szívünkben, önmegvalósítás  körben hozhat fel bennünk és körülöttünk kérdéseket, félelmeket, baljós előérzeteket, problémákat. 

Szívügyeink, lelkünknek fontos kérdések megméretése előtt állunk. Itt nincs mit takargatni, tiszta szívvel elébe kell menni.

Namasté
Vishakati

Ez egy általános elemzés.  Ha többet szeretnél tudni a rád vonatkozó, személyes hatásokról, itt veheted fel velem a kapcsolatot  egyéni tanács-adástanulás  vagy jó időpont kiválasztása  céljából: 
+36 30 202 888       vagy      vishakati.gyurko@gmail.com 
 

Sunday, November 20, 2016

Egységélmény felé - Neptunusz direkt (212.)

Miközben kanyargunk a Kala Sarpa kéthetes útvesztőiben - most éppen kívül, egy kicsit nyugalmasabb időben - a Neptunusz november 20-án több hónapos hátrálás után ismét elindul előre.

Neptunusz-ról, a magasabb rendű szeretet bolygójáról már többször esett szó. Ahol a Neptunusz van, ott az érzelmek, s a hozzájuk kapcsolódó blokkok, hiedelmek, görcsök oldása történik. Arra szolgál, hogy eloldjon a földtől, eltöröljön érzelmi függőségeket, amelyektől magunktól nem tudunk megszabadulni. 

2008-tól 2024-ig tartózkodik a Vízöntőben. Itt - a közösség, barátok, a szabadság és a jövő jegyében - az a lehetőség jár vele, hogy érzelmeink, szeretetképességünk átalakulását ne magányosan, hanem csoportokon, barátokon keresztül éljük meg. 

A folyamatban fontos szerepe van a modern telekommunikációs csatornáknak, eszközöknek, hiszen a Vízöntő az innováció jegye is. 

A Neptunusz fontosságát emeli most az a tény, hogy január vége óta azonos jegyben van a Kétuval. Poláris világunkban mindkettőnek más a hozadéka a különböző tudatossági szinteken.

A Kétu fizikai szinten elengedés, lezárás felé visz, egy magasabb tudatszinten pedig a spiritualitás és megvilágosodás felé.

Neptunuszt alsóbb szinten álom, drog, alkohol, gyógyszerek használata kíséri, gyakran járnak nyomában illúziók, megtévesztés, és titkolózásra is hajlamosít. Hatása alatt nehezebben mondunk nemet, hagyjuk magunkat (ki)használni, ami után áldozatnak érezhetjük magunkat. 
Magasabb tudatosság esetén tanít a szeretet emelt, önzetlen, önfeláldozó, viszonzást nem váró szintjének (agapé) megélésére, s végső soron elvihet az egységélmény megéléséig. 

A két planéta együttállása - amely november  elején volt a legszorosabb -, tudatossági szintünktől függően a fenti jelentéstartalmakban szorít bennünket választásra. Megsokszorozódhat körülöttünk a titkolózás, ámítás, a befolyásolás, ám a magasabb szellemi utat választók számára gyorsulhat a fejlődés üteme. Kettejük hatását majd a decemberben megérkező Mars fogja felkorbácsolni, és dűlőre vinni.

A Neptunusz megélésének alsóbb szintjén segítségül hívhatjuk a zenét  (főként barokk, klasszikus vagy meditációs zenéket), de a víz tisztító erejét is. Fürdeni, úszni benne, nézni a tájban, ázni az esőben, inni: bármilyen módon old és átöblít.

És minden szinten segít az ima, meditáció, szemlélődés. Ránk is fér, mert november 22-től Mikulásig ismét a Kala Sarpa jóga nehezebb, megosztóbb 2 hetében leszünk.

Szeretettel
Vishakati

Ez egy általános elemzés.  Ha többet szeretnél tudni a rád vonatkozó, személyes hatásokról, itt veheted fel velem a kapcsolatot  egyéni  tanács-adástanulás  vagy jó időpont kiválasztása  céljából: 
+36 30 202 888       vagy      vishakati.gyurko@gmail.com Thursday, November 10, 2016

Kanyargunk tovább - Nyilas Vénusz, Skorpió Merkúr (210.)

A védikus asztrológiában ismét eltelt a Kala Sarpa 2 aktív hete október 26. és november 9. között. Ekkor a holdcsomópontok tengelyével megfelezett égbolt egyik felén helyezkedik el az összes planéta, míg a másik fele üresen marad.

Ez a nagyon polarizált égi konstelláció földi életünkben úgy képeződik le, hogy szélsőséges megosztottságot hoz, valamint egyfajta tehetetlen sodródást az eseményekkel. Mindazok a nagypolitikai események, választások, szavazások, amelyek ebbe a Kala Sarpa periódusba estek, például az amerikai elnökválasztás, magukért beszélnek. 
Személyes életünkben belső életünk felébresztése, ima, meditáció segíthet a kiegyensúlyozódásban. November 9. és 22. között ismét a Kala Sarpan kívül leszünk, némileg harmonikusabb idők.

Napjaink történéseinek átláthatóságát nagyban befolyásolja a Kétu-Neptunusz együttállás, amely a fizikai valóság szintjén titkokat, elhomályosított tényeket jelez, s - legalábbis december közepéig - megakadályozza a tisztánlátást. Lelki, spirituális és szeretet témákban azonban nagy ívű emelkedést, fejlődést tesz lehetővé - mindenkinek azon a szinten, ahol tudatosságában éppen tart. 

Életünket színesíti november 7-től a Nyilas Vénusz. December elejéig, amíg itt időzik, idealistábbak leszünk, e felé visznek vágyaink. Értékítéletünk, kötődéseink jobban függnek világnézeti vagy morális álláspontoktól. Sok baráti beszélgetés, világmegváltó elképzelések és lelkesedés ideje. Vigyázat, megszaladhat a pénztárca, könnyebben elcsábulhatunk akár felesleges dolgokra  is.

November 8-án a Merkúr is jegyet vált, és 3 hétre megérkezik a Skorpióba. Elménkbe bekúszik a mélység: érzékenység, manipulatív gondolatok, metszően éles intellektus és elemző hajlamok formájában. Több gondolat dolgozhat bennünk a pénzcsinálás mikéntjéről, de foglalkoztat bennünket az elmúlás, utunk vége is. 

A Merkúr pillanatnyi helyzete igen fontos, mert két "nagyágyú" is tőle függ: az ő jegyében halad  a Szűz Jupiter, s az ő energiájában van a Skorpió Dzsjéstha Szaturnusz.

A Jupiter vonatkozásában előhozhat  lappangó betegségeket, megmutathat új tüneteket, de új gyógyító képességeket is.
A Szaturnusz vonatkozásában a Merkúr a tudati dimenziókat tágítja. November 23-án éri utol a Szaturnuszt, amikor egyértelműsít bennünk mentális különbözőségeket a környezetünkhöz képest. Hozhat döntési, választási helyzetet és megértéseket gondolati, tudati működésünkkel kapcsolatban.

Közeleg a Chaturmasyát - az istenek 4 hónapos alvását - lezáró novemberi Telihold napja (november 14.). Addig érdemes nap mint nap mécses fénye mellett spirituális kérésekkel fordulni az ébredező istenekhez - nem fognak nemet mondani.
   
Szeretettel
Vishakati
  
Ez egy általános elemzés.  Ha többet szeretnél tudni a rád vonatkozó, személyes hatásokról, itt veheted fel velem a kapcsolatot  egyéni tanácsadás, tanulás  vagy jó időpont kiválasztása  céljából: 
+36 30 202 9888       vagy      vishakati.gyurko@gmail.com 

Friday, November 4, 2016

Az erő velünk van - Bak Mars (209.)

November első napján a védikus Mars belépett legerősebb jegyébe, a Bakba, s december 11-ig itt halad.

Amikor a Mars helyzetét elemezzük a horoszkópban, akkor az akarat, akaraterő, bátorság, kezdeményezőképesség, tetterő, cselekvés, aktivitás, indulat jellemzőire kapunk választ. Övé a kezdő lökés, az isteni erő, de övé a viszály, pusztítás, háborúskodás is. 

A védikus asztrológiában profánabb jelentései is vannak: mutatja a sporthoz való viszonyulást, esetleges fiatal fiútestvér karakterét, és a Marson keresztül kutakodhatunk az ingatlan téma iránt is. 

Amikor belép legerősebb jegyébe, mindezek az említett jelentéstartalmak megerősödnek, hangsúlyt kapnak, témáik pozitív fordulatot vehetnek. Főként a Bak, Kos, Rák és Mérleg aszcendensűek élvezhetik ennek az emelt helyzetnek az előnyeit, több erőt, aktivitást, hatóképességet.

A Mars Bakba lépésével azonban ismét kapcsolatba kerül a Szaturnusszal, hiszen a Mars a Szaturnusz jegyébe (Bak) került, míg a Szaturnusz a Mars jegyében (Skorpió) halad. Uralmi cserében vannak, védikus nyelven Parivartana jógát alkotnak, egymás jegyeiben tartózkodnak. Ez a konstelláció egy kölcsönös, erős egymásra hatást jelent.

Ismerjük már együttes működésüket: 2016-os évünk – legalábbis február és szeptember között – a Szaturnusz és a Mars változó hozadékú, de szoros kapcsolatáról szólt a Skorpióban

Hasonlóan az együttállásuk 7 hónapjában megtapasztaltakhoz, jelenlegi uralmi cseréjük során is az alapmotívum az, hogy az aktív és cselekedni akaró Marsot a szigorú küszöbőr Szaturnusz blokkolja, azaz erősen megszűri, mit enged és mit nem. Frusztráló érzés, türelmi próbatételek.

A konstelláció óvatosságra int, vagyis arra, hogy kerüljük az impulzív, hirtelen döntéseket, és általában kissé földhöz ragadtan, a lehető legtöbb lehetőséget mérlegelve, várjunk ki elhatározásainkkal

Hasonló billegést hordoz a Dzsjéstha Szaturnusz január végéig, és a Kala Sarpa időkígyója is, amelyben hol kívül, hol - most éppen – benne tartózkodunk.

Az erő tehát itt van velünk, tegyük hozzá a bölcsességet és türelmet, hogy élni tudjunk vele.

Namasté
Vishakati

Ez egy általános elemzés.  Ha többet szeretnél tudni a rád vonatkozó, személyes hatásokról, itt veheted fel velem a kapcsolatot egyéni tanácsadás, tanulás  vagy jó időpont kiválasztása  céljából: 
+36 30 202 9888 vagy   vishakati.gyurko@gmail.com  

Tuesday, November 1, 2016

Novemberi védikus prognózis (208.)

A védikus asztrológiából tekintve a november viszonylagos nyugalomban telik. Ahogy már számtalanszor, most is vihar előtti csend van: a nehezebbnek ígérkező decemberi fordulatok előtt rápihenünk.

A hónap növő Holddal indul, mert október 30-án volt a legsötétebb Újhold, Kali Yuga. A védikus hagyományok szerint a júliusi és novemberi telihold közti 4 hónap (=Chaturmasya) alatt az istenek alszanak, s csak az utolsó 2 hétben kezdenek ébredezni. Ennek az Újholdnak - amely a novemberi Telihold előtti utolsó Újhold - az éjszakája a hindu hagyományok szerint a legsötétebb éjszaka, neve (hasonlóan a legsötétebb világkorszakhoz) Kali Yuga.  Indiában mécsesek sokaságával ünnepelik meg.

Azt is tartják az indiaiak, hogy ebben a 2 hétben a mécsesgyújtás mellett minden nap érdemes egy spirituális kívánságot címezni az ébredező isteneknek, mert azoknak még nincs erejük nemet mondani, és maradék pihenésük kedvéért inkább teljesítik kívánságainkat. Ezt nekünk is érdemes kipróbálni.

Nézzük a hónap legnevezetesebb fordulatait röviden, amelyek mögé a maguk idejében majd betekintünk.

November 1. – November első napján arra ébredünk, hogy a Mars belépett a Bakba, vagyis abba a zodiákusba, amelyben a legerősebb. Akaratunk, bátorságunk, önérvényesítésünk a következő 6 hétben acélossá válik, bár a Skorpió Szaturnusszal való uralmi cseréje okozhat meglepetéseket.

November 3. – Ezen a napon válik pontossá az égen a Kétu-Neptunusz együttállás a Vízöntőben. Mélyben dolgozó spirituális hatás, amely lelki oldás, emelkedés lehetőségét hordozza. A való életben hozhat lelepleződéseket, titkolt történések napvilágra kerülését.

November 7. – A Vénusz belép a Nyilasba, s ezzel karaktert is vált. December 1-ig időzik itt, ez alatt a hozzá tartozó jelentések - vágyak, anyagiak, művészetek és párkapcsolat - vonatkozásában optimista, derűs tendenciákat indít el, s előtérbe kerülnek a barátok.

November 8. – A Merkúr jegyet vált, s átlép a Skorpióba. Intellektusunkat élessé teszi, elemző képességünket elmélyíti, s egyben a változások iránti megértésünket, befogadásunkat támogatja. November 9. és 22. között ismét a Kala Sarpa jógán kívül leszünk, cseppet nyugodtabb idők.
  
November 14. – Telihold a Mérleg-Kos jegyek tengelyén, amely együttműködéseink feszültségét hegyezheti ki.  Itt van a Chaturmasya vége, a tradíció szerint felébrednek az istenek, és újraindul az élet.

November 16. – A Nap is belép a Skorpió jegyébe, ahol immár 3 planéta (Nap, Merkúr, Szaturnusz) halad együtt. A gyorsabb Merkúr, majd a Nap találkozója a Szaturnusszal fordulópont lehet életünkben a merkúri (racionalitás, gondolkodás, kommunikáció) és Nappal kapcsolatos (hivatás, apa, hatalom, főnök) kérdésekben.

November 18. – Ezen a napon 3 planéta is új energiába lép: a Nap a Skorpió közepére, szaturnuszi holdházba, a Merkúr saját holdházába (Skorpió Dzsjéstha), és a Vénusz is a saját energiájába a Nyilasban. Sorsszerű változások indulnak be, mintha nem nálunk lenne az irányítás. 

November 20. – Neptunusz, a szeretet magasabb rendű bolygója több hónapos hátrálás után elindul előre. Új tanítások következnek érzelmi minőségeinkről.

November 24. – Újra a Kala Sarpa jógán belül vagyunk, ráadásul Szaturnusz-Merkúr együttállás a Skorpió merkúri energiájában (Dzsjéstha): változási kényszereinkről, elengedéseinkről, az elmúlásról hozhat fontos megértéseket.

November 28. – A Nyilasba lépő Merkúr fontossá teszi, hogy higgyünk a munkánkban, feladatunkban, amiért dolgozunk. Több beszélgetés a párunkkal, eltökéltebb racionális működés hivatásunkban.

November 29. – A hónap Skorpió Újholddal zárul, amely a Skorpió Dzsjéstha Szaturnusz hónapok óta tartó mélyítő, lényegünk megtalálásáról szóló tanítására tesz pecsétet. Hozhat új irányt a migrációs témában is.

Szeretettel
Vishakati

Ez egy általános elemzés.  Ha többet szeretnél tudni a rád vonatkozó, személyes hatásokról, itt veheted fel velem a kapcsolatot  egyéni  tanács-adástanulás  vagy jó időpont kiválasztása  céljából: 
+36 30 202 9888 vagy   vishakati.gyurko@gmail.com