Monday, January 5, 2015

Új év, új ritmus – a Mars jegyváltása (28.)

2015. január 5.

Az indiai asztrológiában az új naptári év első nagyobb hangsúlyú jegyváltása a Mars bolygóé: január 4-én este átlépett a Vízöntő jegyébe az erő, energia, aktivitás, agresszivitás, bátorság bolygója.

Emlékezzünk, amikor a Mars a  Bakban volt, s a Szaturnusz november 30-án este belépett a Skorpióban a saját holdházába, egymásnak feszülésük első jól látható következménye a december 1-jei pusztító jégtörés, fapusztulás és kiterjedt közlekedési káosz volt.

Most majd azt érzékelhetjük, hogy ez a november vége óta tartó nagy szorítás enged, mert a Mars könnyedebb, levegős területen megy tovább. A Kos és Skorpió érdekeltségűek kissé megkönnyebbülnek, de mindannyian érzékelni fogjuk a változást.

Amikor a Vízöntő Marsot értékeljük, azt vizsgáljuk, hogy (1) hogyan érzi magát ebben a zodiákusban, (2) saját jegyei milyen távolságra vannak innen, (3) hogyan aspektál erről a helyről a Mars és (4) őt milyen hatások érik itt.
(1)   A Vízöntőben nem érzi magát nagyon jól a Mars, mivel a jegy urával, a Szaturnusszal való viszonya nem baráti. Mégis mutat valamit abból, hogy jobb a ritmusérzéke minden értelemben, és nem feszül bele annyira a helyzetekbe, mint az előző jegyben, a Bakban. Néha elszalad ez a ritmus, és a Mars átveszi a Vízöntő hektikusságát, kiszámíthatatlanságát. Előhozhatja a Vízöntő jellegzetességeit, közösségébresztő és társaságkedvelő voltát, jövőorientáltságát, függetlenségi törekvéseit vagy éppen formabontó ötleteit is.

(2)   Saját jegyei innen a 3. (Kos) és a 10. (Skorpió). Ezért ezek témái fognak életre kelni:
3. - mozgás, gondolkodás, mindennapjaink erőfeszítései, testvértéma, alkalmazkodás, egyenrangúság, ezekben a kérdésekben kezdeményezés, önállósulás konfliktusok vállalása árán is, 
10. -  ambíciók, célok, társadalmi státusz, pozíció témákban mélyülés, változás.

(3)   A védikus rendszerben a Mars saját helyére, azaz a Vízöntőre, továbbá a Bikára, az Oroszlánra és a Szűz jegyre hat. Közülük az Oroszlán (kreativitás, szívbéli örömök, gyerektéma, a jelenben lét) és a Szűz (munka, feladat, egészség-betegség) fog most több terhelést kapni, mert az Oroszlánt erős szaturnikus hatások is érik, a Szűz pedig a benne álló Rahu miatt igen nyugtalan. Ez mindenkinél más, a saját horoszkópja alapján megmondható történéseket okoz.

(4)  A Marsot ért legfontosabb hatások: az uralmi cseréje a Szaturnusszal (a Szaturnusz a Mars jegyében áll, a Mars pedig a Szaturnuszéban). Ez mindkét bolygó erősségét fokozza, de ellentétes energiák lévén nem könnyű a végeredmény.
A Marsot megtámogatja az Ikrekbe hátráló Jupiter, ettől mozgékonysága és intellektualitása megnő, a már említett 3. házas témák még hangsúlyosabbak lesznek.
Érdekes lesz, amikor a Mars a hónap második felében utoléri a már évek óta itt időző Neptunuszt a Vízöntő Rahu területén (Szatabisha naksatra). Ennek hatása lehet egyfajta téveszmés gondolkodás, értelmi téren a valóságtól való elszakadás veszélye, viszont hozhat új meglátásokat mentális betegségek, függőségek kezelésében.

Azt is érdemes megnézni, mikor vonul át a Mars a Vízöntő 3 holdházán:
-    január 4-13. Dhanistha (a Mars alatt) - egyelőre marad a saját fennhatósága alatt, a zene- és ritmuskedvelő Dhanistha naksatrában (szimbóluma a dob), amelynek egyik fele a Bakban van, a másik itt, a Vízöntőben. Maradéktalanul érvényesülnek a Mars témái a 3. és 10. kapcsolatos témákban.
-    január 13-30. Szatabisha (Rahu alatt) – itt a Mars szeszélyesebbé, felforgatóbbá válik.
-     január 30.-február 12. Purvabadrapada - jupiteri terület.  Támogató kapcsolat, társasági, közösségi, egyenrangúsági vonulatokat segít elő.

A közeli napok további fontos konstellációi:
Január 4-én éjjel a Nap együtt állt a Plútóval a Nyilasban, ami hirtelen történések, élmények okozója fizikai és lelki szinten is. Ez lehet dolgok váratlan megvilágosodása, katarzis élmény, vagy akár nem remélt gyógyulás is.

Január 5-én reggel 6 órakor Telihold van az égen, a Nyilas vénuszi területén álló Nap és az Ikrek jupiteri részén álló Hold között. Kitisztulnak az érzéseink, világosabbak a gondolataink, átláthatóbb a világ. 

Soha rosszabb munkakezdés a téli ünnepek és szabadságok után.

Szeretettel
Vishakati


No comments:

Post a Comment