Monday, November 30, 2015

Ébredező energiák – Mérleg Vénusz, Jupiter Uttaraphalguni (131.)

A hónap utolsó napjaiban fontos változások történnek az indiai asztrológia rendszere szerint. November 27-én a Kétu átlépett a Halakon belül a jupiteri energiába, 28-án a Jupiter az Oroszlán jegy Nap-naksatrájába, 30-án pedig a Vénusz pedig saját jegyébe, a Mérlegbe.

Kétu naksatra váltásával  kapott egy nyomatékot a jupiteri minőség, elsősorban az érzelmi megtapasztalás. És alig kapta meg a Kétutól a többlet figyelmet, maga a Jupiter is naksatrát váltott: átlépett az Oroszlán jegy Nap energiájába, az Uttaraphalguniba.

Ez egy érdekes naksatra, mert itt, az Oroszlán részen van az egyetlen hely, ahol a jegy és a naksatra ura azonos: a Nap. Mintha a Nap energiája négyzetre emelődne.

Uralkodó istensége Aruna (más írásmóddal Arjama), a család és a szeretetteljes dolgok istene. A naksatra tradicionális szimbóluma négy ágyláb, azokat a síkokat jelképezve, amelyek védőburkában a lélek halad fejlődése útján (fizikai, éter, asztrál, mentál). Amikor  aktivizálódik ez a naksatra, erős érzéki vágyak, kreativitás, és vezetői, uralkodói ambíciók ébrednek.

A Jupiter átvonulása kétféleképpen mozgósítja ezt a területet:
- részben támogatja Oroszlán minőségeinket: jobban azonosulunk alkotó, teremtő oldalunkkal, több örömünk van gyermekeinkben, és emeli vezetői képességeinket, hatalmi ambícióinkat,

- másrészt mindig behoz valamilyen nehézséget, elengedési kényszert, változást. Szembesülhetünk azzal, hogy amit nagyon szeretnénk, azt csak bizonyos nehézségek, lemondások árán kapjuk meg (ha egyáltalán), és megvalósult álmainkból is sokszor fel kell ébrednünk. Hatalmi pozíciók is változhatnak.

A Jupiter jegy-és naksatra ura, a Nap most a Skorpióban áll, a napokban ráadásul szorosan együtt a Szaturnusszal. Ezért fejlődésünk, változásunk és lemondásaink erős szaturnuszi kontroll alatt állnak, a jupiteri Kétu miatt pedig érzelmileg is nagyon átérezzük őket. 

A közeli napokban van kifejezetten kedvező történés is: a Vénusz jegyváltása. Esésből saját jegyébe (a Szűzből Mérlegbe) avanzsál november 30-án, s itt is marad karácsonyig. Társasági eseményekre, kapcsolati érdeklődésre, partnerek felé történő nyitásra remek időszak. Könnyebben vesszük majd észre a szépet, és mi is kellemesebb oldalunkat tudjuk majd mutatni.

Nagyon intenzív tanulási periódusban vagyunk, sok belső megéléssel, lelki emészteni valóval. Ránk fér némi kellem a külvilágból.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni:  vishakati.gyurko@gmail.com.

Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz, annál is inkább, mert most több közösségi oldal törölte külső írások közzétételi lehetőségét. Ezért lehet, hogy a jövőben megszokott oldalaidon nem fogod látni az írásaimat.

Friday, November 27, 2015

Mély lelki élet - Halak Kétu naksatra váltása (130.)

    Az indiai asztrológia számításai szerint két fontos változás van küszöbön: az egyik a Kétu naksatraváltása, a másik egy nappal később, a Jupiteré.

Most a Kétu energiaváltását vizsgáljuk meg. Kétu a leszálló holdcsomópont, a spirituális énünk, annak fejlődése. Múltbeli életek esszenciája. A Kétu-Rahu tengely a lélek fejlődését adja életeken keresztül.

Kétu – akárcsak szemközti, elválaszthatatlan párja, Rahu - 18 hónapot tölt egy-egy jegyben. Jelenlegi helyére, a Halakba 2014. július közepén érkezett, s 2016. január végéig marad. Ez a másfél éves Halak tartózkodás a nagy lelki tisztulás, érzelmi átélés ideje – kinek-kinek olyan életterületen keresztül, amilyen házába esik a Halak.

A holdcsomópontok haladása állandó retrográd irányú. Így a Kosból érkező Kétu a 18 hónapból 8-8 hónapot töltött merkúri energiában, majd szaturnuszi területen. Pénteken, november 27-én kevéssel éjfél előtt pedig megkezdi – a Halak jegyén belül – 2 hónapos jupiteri útját. A naksatra neve Purvabadrapada.

A naksatraváltásnak fontos üzenete van. Jupiteri jegyben vagyunk, és most már jupiteri naksatrában is. Így a Jupiterhez köthető tapasztalás különösen nagy hangsúlyt kap, a Halakban ennek lelki, érzelmi oldala, a belső tapasztalás. Számíthatunk arra, hogy életünk eseményei mélyebb lelki nyomokat hagynak rajtunk, belül jobban meg fogjuk szenvedni a történéseket, mert most ezen a módon tanulunk.

A jupiteri naksatrában a Kétu visszahat minden jupiteri vonatkozásra az égen és horoszkópunkban is. Így a tranzit Jupiterre is: ő most az Oroszlánban, a Skorpió Szaturnusz aspektusa és kontrollja alatt van. Ez azt jelenti, hogy mind férfi oldalunk, apai örökségünk, hatalmi témák (bennünk vagy fejünk felett), illetve egós dolgaink karmikus fejlődés alatt állnak és erős változásban vannak
Ez egyébként érvényes az Oroszlánhoz sorolt földrajzi területekre (Franciaország, Olaszország, Románia) is.

Az Oroszlán Jupiter saját magától az 5. (gyermekek, teremtés, kreativitás, belső örömök, kulcs önmagunkhoz) és 8. (változás, elengedés, halálélmények, manipuláció) jegyek ura. Ettől az Oroszlán Jupitert hol rendkívül pozitívnak, hol nagyon nehéznek érezzük. 

A Kétu mostani naksatra váltásával az utóbbi, sokszor megpróbáltatásnak, veszteségnek érzett jelleg fog inkább dominálni az elkövetkező 2 hónapban. Érzésem szerint a meditáció és jóga mellett jó oldás lehet a zene,a vízzel kapcsolatos tevékenységek, és a természethez való közelség.

Történelmi időket és változásokat élünk, kívül és belül, most több lelki munkával.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni:  vishakati.gyurko@gmail.com.

Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz, annál is inkább, mert most több közösségi oldal törölte külső írások közzétételi lehetőségét. Ezért lehet, hogy a jövőben megszokott oldalaidon nem fogod látni az írásaimat.

Monday, November 23, 2015

És még mindig változás - Skorpió Anuradha stellium (129.)

Az indiai rendszerben november 20-án a Nap és a Merkúr megérkezett a Skorpió jegy szaturnuszi energiájába, azonos naksatrába a tranzit Szaturnusszal. Mit jelent számunkra ez a váltás elméletben és a gyakorlatban?

A Skorpió jegye a változásról szól, a változás helyét, témáját és mikéntjét - többek között - a benne álló bolygók árulják el.

A már egy éve itt időző Skorpió Szaturnusz tudati változásainkat sürgeti, valamint gyökereink elengedését, a kimozdítást. Most, amikor a két másik, gyorsabb bolygó ideér, hatásukra a Szaturnusz is felfrissíti működését, például migrációs témában lehetséges fordulat, vagy többen realizálják költözési szándékukat. Eddig elképzelhetetlenúj gondolatokat, helyzeteket is meg kell értenünk, be kell fogadnunk.

A Szaturnusz hatására rakódik a Napé és a Merkúré. 
A Skorpió Nap (innen a 10. jegy uraként) a professzionális dolgok, a szakma, hivatás kérdéseiben hozhat elmozdulást. Most találhatunk új állást, kaphatunk munkaajánlatot is. 
A Merkúr pedig (innen a 8. és 11. jegy uraként) rádupláz mentális változásunk elkerülhetetlenségére, főként a jövőnk érdekében. Ez a Merkúr előkészíti a Szaturnusz karácsonyi naksatraváltását, amely a körülöttünk zajló, korábban nem látott változások, történések mentális megértésével foglalkozik majd.

Kinek milyen házába esik a Skorpió jegy, számtalan egyéni megélés lehetséges, de az biztos, hogy az átalakulás, elengedés a fenti vonatkozásokban (gondolkodásunk, tudatunk, gyökereink, hovatartozásunk, hivatásunk) aktívan jelen van december közepéig. Ha álláskereső, költözési szándékunk van, az most nagyon támogatott.

A fenti folyamatok nagyon erősen hatnak ránk. Két módosító tényezővel kell számolnunk.

Az egyik az, hogy a Nap elégeti a 2 másik bolygót, s ezzel csorbítja azok jelentéseit.
A Merkúrt november 20-24. között, emiatt racionalitásunk, objektivitásunk sérül.
A Szaturnuszt pedig november 26. és december 3. között, ekkor romolhat az időhöz való viszonyunk (késések, pontatlanságok, betarthatatlan időpontok), és például apadhat fegyelmünk, céljainkhoz való hozzáállásunk.

A másik befolyásoló tényező az, hogy a Skorpió jegyura (=diszpozitora), a Mars most a Rahu társaságában van. Mars és a holdcsomópontok bármelyikének együttállása agressziót, fegyveres konfliktust, terrorcselekményeket hoz.  Most november eleje óta állnak együtt december 24-ig. 

Emiatt továbbra is számíthatunk váratlan, erőszakos fordulatokra, felfokozottságra, zaklatottságra, főként Skorpió területeken (arab, iszlám világ), de a Mars másik jegyében (Kos, például Németország) is. (A jelenlegi Szűz Mars a Kos jegyét aspektálja is.) 
A Skorpió és Kos aszcendensűek, Holdúak szintén nagyon megérzik e hektikus időket.

Rahu és Mars közelsége a félelmet, szorongást is előhozhatja bennünk, akkor is, ha távol esnek tőlünk a ténylegesen fenyegetett országok, városok, és akkor is, ha nincs reális oka szorongásunknak.

A mi dolgunk nem a félelem beengedése, hanem saját magunk és környezetünk megnyugtatása, oldása. Ezekben a kívül zajos időkben még inkább szükségünk lehet belső békénk megteremtésére és óvására, kinek-kinek a maga módján. Imával, meditációval, szemlélődéssel. Szeretettel.
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni:  vishakati.gyurko@gmail.com.

Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz, annál is inkább, mert most több közösségi oldal törölte külső írások közzétételi lehetőségét. Ezért lehet, hogy megszokott oldalaidon a jövőben nem fogod látni az írásaimat.

Friday, November 20, 2015

Érzelmi szabadságunk fejlődése – Neptunusz direkt (128.)

November 18-án este a Neptunusz mintegy 5 hónapos hátrálást követően előre fordult.
A Neptunuszról, jelentéséről, tulajdonságairól júniusi irányváltása apropóján részletesen volt szó, most a továbbiakkal foglalkozunk.

Azt már tudjuk, hogy a lassú bolygók (például a Szaturnusz, Jupiter, Uránusz, Plútó) hatásához hajlamosak vagyunk hozzászokni: gyakorlatilag csak akkor érzékeljük őket, ha jegyet, naksatrát vagy irányt váltanak (ők vagy diszpozitoruk), vagy ha egy jóval gyorsabb bolygó (például a Hold) hatása éri őket.

Bármely bolygó haladási sebessége az irányváltást megelőzően rendkívül lelassul, csaknem megáll, s ezeket a napokat stacioner állapotnak nevezzük. Ez azért fontos, mert a bolygók a stacioner szakaszukban kiemelkedően erős hatásúak.

A Neptunusznál ez a hozzávetőleg 7 stacioner nap november 11-18. közé esett. Ekkor a Vízöntő Neptunusz jobban éreztette hatását: álmodhattunk érzékletesebben, foglalkozhattunk többet a szabadságunkkal, szárnyalásunkkal, a repülés gondolatával, de lehet, hogy egyszerűen csak érzékenyebbek, sírósabbak voltunk, hajlamosabbak a meghatódásra. Sokan rátaláltak olyan közösségi élményekre, mint például egy csoportos meditáció, de a tragikus párizsi hármas merénylet is egy traumatikus érzelmi sokk volt, végigsöpörve a fél világon.
Ez a hét neptunuszi érzékenységünk mutatója volt.

A Neptunusz a védikus rendszerben most a Vízöntő közepén, Rahu energiában, a Szatabisha naksatrában halad. Itt lehetőséget ad arra, hogy a jelentési körébe tartozó érzelmi, szeretettel kapcsolatos, spirituális és lelki blokkjainkat közösségeken, kollektív formában oldjuk.
Közelebbről, a Vízöntőn belül, a Rahu energiában pedig egy erős késztetést hoz arra, hogy dolgozzunk e blokkjaink oldásán, s ezt inkább tudjuk társaságban, csoportélményeken keresztül oldani, mint magányosan.

Azzal, hogy elindult előre, ismét egy aktívabb tanulási szakasz kezdődik a neptunuszi jelentésekben. Ez a szakasz 2016. június közepéig tart, legközelebb akkor lesz irányváltása hátrafelé.

A Rahu naksatra érintettsége miatt az irányváltás okozta érzékenységünk kiterjed minden Rahu-vonatkozásra is. Megrebbennek, jeleznek Rahu naksatrás bolygóink, de a Szűzben haladó égi Rahu is. Ez egy nyitottságot, esetleg felfokozottságot jelent érzelmi reakcióinkban.

A Neptunuszt a Vénusz magasabb oktávjaként is emlegetik, s az égi Vénusz most a Rahuval egy jegyben, a Szűzben halad. Dolgoznak az érzelmeink, feladatokat kap szeretetképességünk.

Annak is van jelentősége, hogy a Neptunusz a Szaturnusz jegyében halad, és pontos fényszöget zár be vele (mindketten jegyük 12. fokán vannak). Ez azt jelenti, hogy a Neptunusz is a változásokat sürgető, karmikus adósságokon dolgozó Skorpió Szaturnusz szoros hatása alatt áll. Érzelmi átalakulásunk, kiszabadulásunk elkerülhetetlen, bár hosszú folyamat.

Érdemes elébe menni ennek az égi igénynek: keressük a lelki folyamatainkat leginkább segítő közösségeket, tevékenységeket.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.

Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz, annál is inkább, mert most több közösségi oldal törölte külső írások közzétételi lehetőségét. Ezért lehet, hogy megszokott oldalaidon nem fogod látni a jövőben az írásaimat.

Monday, November 16, 2015

A változás hava – Skorpió Nap (127.)

November 16-án, hétfőn este a védikus Nap belép a Skorpióba, s ezzel megint átrendeződik az égi kaleidoszkóp.

A Mérlegből kilépve maga mögött hagyja erőtlenségét (ezt érzékelni is fogjuk), a Skorpióban viszont nagyon összetett hatás alatt áll.

Egyrészt barátságos fogadtatás várja a Skorpióban, mert a Nap jóban van a jegy urával, a Marssal.
Ugyanakkor ez az égi Mars nem áll túl jól: jelenlegi jegyében (a Szűzben) nem érzi magát fényesen, s a Rahuval együttállva energiái idegessé, zaklatottá tesznek mindent, ami a hatókörébe kerül. Olyan ez, mintha szívesen mennénk valahová vendégségbe, kedveljük a házigazdát, de az momentán nagyon ideges, alig tud velünk foglalkozni, láthatóan zavarja valami.

A Nap az elkövetkező 30 napban ilyen vendégként fogja magát érezni a Skorpióban. Mivel Napunk mutatja vitalitásunkat, férfi oldalunkat (nőknél is), apai vagy apasággal kapcsolatos dolgainkat, valamint a hatalom, tekintély megnyilvánulásait magunkban vagy velünk szemben – mindezekben a kérdésekben megtapasztalhatjuk a fenti összetett megnyilvánulásokat.

A Nap a Skorpióban időző Szaturnusszal sincs jóban, az csorbítja tekintélyét és kiteljesedését. Egyszerűen korlátozza napságunk, individualitásunk és egós törekvéseink megélését.

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a Skorpióban állva a Nap nagyon érdekelt a hivatás, a társadalmi pozíció, érvényesülés, karrier dolgaiban, s ebben most a vele egy jegyben álló Szaturnusz befolyására is számíthat. Skorpió annyi, mint változás. Ha rátalálunk változtatandó területünkre, arra, miben kellene irányt módosítanunk, most számíthatunk a Skorpió Szaturnusz segítségére mind a változások beindításban, mind az eltökéltségben. 

A 30 nap alatt a Nap bejárja a Skorpió háromféle energiáját:
November 16-20. között jupiteri naksatrában halad, itt csatlakozik hozzá a Merkúr is. Fontos érzelmi tapasztalásaink lehetnek, főként gyermekeink vagy belső gyermeki énünk révén. Szubjektív napok, kevés rálátással valódi mozgatórugóinkra.

November 20-december 3. között szaturnuszi naksatrában, szorosan együtt a Szaturnusszal és a Merkúrral. Itt a sors és a karma mozgatja a szálakat, ez a szakasz a legintenzívebb a változások szempontjából. Mindkét bolygótársát elégeti ezekben a napokban, sérülnek a merkúri (gondolkodás, racionalitás) és szaturnuszi (idő, fegyelem, felelősség, célok) analógiák.

December 3-15. között pedig a merkúri energiában lesz a Nap, ahol nemcsak beindulnak a változások, hanem ésszel, értelemmel is megértjük azok szükségességét. Már nem égeti bolygótársait, azok ereje is visszatér.

Összességében skorpiós, változékony, intenzív hetek állnak előttünk, ahogy mögöttünk is. 

A Skorpió Szaturnusz hatalmas erejét megmozgatják a most rajta áthaladó gyorsabb bolygók, ezért ez szerte a világban megmutatkozik. Marad a Skorpió földrajzi területek (perzsa és arab kultúrák) forrongása, és onnan folytatódik népvándorlás . 
De marad sajnos Franciaország (=Oroszlán) asztrológiai terheltsége is, mert erős és malefikus hatásokat kap a Skorpióból, hasonlóan a januári merénylet idejéhez. A Mars november 19-i naksatra váltásával azonban enyhül az erőszakos történések valószínűsége Franciaországban.

Szeretettel
Vishakat

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.

Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz, annál is inkább, mert most több közösségi oldal törölte külső írások közzétételi lehetőségét. Ezért lehet, hogy megszokott oldalaidon nem fogod látni a jövőben az írásaimat.

Wednesday, November 11, 2015

Partnerségünk fordulópontja – Mérleg Vishaka Újhold (126.)

Habár a pontos állás csak estefelé van, november 11-én már egész nap az Újhold energiájában vagyunk, s ebben maradunk még a következő nap, csütörtök első felében is.

Az Újhold  az adott jegyben álló Nap és Hold együttes útmutatása. A Mérlegben együttműködésünk, kapcsolati minőségünk, tükrünk tisztasága a tét, a Mérleg jupiteri részén belül pedig ezek megtapasztalása, belső élménnyé sűrűsödése.

A mostani Újhold a Mérleg jupiteri részén úgy fordítható le az indiai rendszerben, mint egy Nap-Hold-Jupiter együttállás a Vénusz jegyében.

- A Mérlegben esésben levő Nap önös részünket gyengíti, viszont társulási hajlandóságunkat, közösségi indíttatásainkat növeli. Ez az esésben levő Nap a jegyében (Oroszlán) álló Jupitert is gyengíti. Önépítésünk, egónk most nem szárnyal, hanem változásban, lefaragásban van, ezt kell megszenvednie.

- A Mérleg Hold kapcsolataink érvényesüléséről szól, hogy például mennyire segítik pozícióink, hivatásunk, céljaink alakulását.

- A Jupiter pedig mint a naksatra ura olyan tapasztalatokban részesít bennünket, amelyek kapcsolataink és önérvényesítésünk akadályaiból és azok legyűréséből származnak.

A mostani Újhold jegyura, a Vénusz - a Szűzben esésben és nehéz bolygók társaságában lévén - sem könnyíti meg fenti Mérleg tapasztalásainkat.  

A két jegy, a Mérleg és a Szűz tehát most többszörösen összefonódik. Kölcsönhatásuk következménye, hogy kapcsolatiságunk tanulás alatt áll. Alázattal és nyitottsággal kellene a tanulságokat fogadni, partneri dolgaink gyógyításán munkálkodni. Nincs jobb tükör, mint bárminemű kapcsolatunk működésébe, vagy éppen hibaüzeneteibe beletekinteni.

Az Újhold azonban arra is lehetőség, hogy tiszta lappal induljunk, ha a jegy és energiájának fenti esszenciájából valamit, remélhetőleg minél többet megértettünk.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community     oldalamhoz.Monday, November 9, 2015

Formálódunk – Mérleg Vishaka Nap és Merkúr (125.)

November 8-án, vasárnap a Nap a Mérleg jupiteri energiájába lép a védikus rendszerben, ennek neve Vishaka. A Mérlegben a Nap esésben van, ez főként az individuális és/vagy egós törekvéseink kudarcát vetíti elő. Amúgy a Mérlegben a Nap arra késztet bennünket, hogy kapcsolódjunk, működjünk együtt, és ezeken keresztül csiszoljuk, ismerjük meg magunkat.

A jupiteri energia mindig arról szól, hogy nemcsak látni, nézni, érzékelni kell a dolgokat, hanem tapasztalatok formájában beépíteni a szerzett tudást. Ebben a 8 napban, amíg a Mérleg Nap ebben a holdházban van, meg fogjuk tapasztalni kapcsolódó és vezető képességeinket, azt, hogyan tudjuk kapcsolati hálónkat használni, vagy másokéba beépülni.

November 10-én a Merkúr is követi ide. Nap és Merkúr együtt járása – hacsak nincsenek túlságosan közel egymáshoz – valamiféle magabiztos, megkérdőjelezhetetlen tudást adnak. Mostanában azonban ugyancsak közel vannak, s ilyenkor a Nap elégeti a Merkúrt. Ez abban nyilvánulhat meg, hogy elvesztjük objektivitásunkat, nem lesz kellő rálátásunk magunkra, s még egy sor dologra. Igazán közel november 16. körül lesznek egymáshoz, akkor együtt át is lépnek a Skorpió jegyébe.

A héten váratlan és gyors lefolyású betegségek, enerváltság, fáradékonyság gyengíthetnek bennünket, mivel az amúgy kedélyes Nap-Merkúr páros jegyura, a Vénusz esésben van. Gyenge uruk alól majd a 16-i jegyváltással szabadulnak ki, akkor ezek a tünetek egy csapásra elmúlnak.

A Vishaka a 27 naksatra közül a 16., s csak ¾ része van a Mérlegben, ¼-e átnyúlik a következő, Skorpió jegybe. Az egyetlen naksatra, amelynek két istensége van: Agni, a tüzek istene, és Indra, a főisten.

A Vishaka jelképe a tradicionális dzsottishban a fazekaskorong és a boltív
A fazekaskorong azt szimbolizálja, ahogy az agyag a fazekas keze alatt, mi a sors kezében formálódunk. A boltív pedig egy új kezdetet szimbolizál: még nem történt meg a változás, de a lélekben már felébredt a vágy, hogy elinduljon az ismeretlenbe, a túlnanra.  A naksatra ura Jupiter, az istenek tanácsadója és tanítója vezet bennünket a spirituálisabb dimenziókba.

A Mérleg Vishaka naksatrát szerdán este Újhold nyomatékosítja. Erre addig még visszatérünk.

Szeretettel

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community   oldalamhoz.
Wednesday, November 4, 2015

Indulataink iskolája - Szűz Vénusz és Mars a Rahuval (124.)

A védikus rendszerben november 3-án hajnalban a Vénusz és a Mars belépett a Szűzbe. Együttes belépésük és bonyolult kölcsönhatásuk indokolja, hogy egyszerre tárgyaljuk őket.

A jegyváltás mindkét bolygónak erővesztést jelent.
A Mars ragyogóan érezte magát az Oroszlánban, míg a Szűzben ereje fogyatkozásával, előtte tornyosuló feladatokkal, és a hasznosnak lenni elvárásával kell szembenéznie. Ezeket a küzdelmes heteket (karácsonyig időzik a Szűzben) tetézi a Rahuval való közelség. Mint már tudjuk, a Rahu a mellé kerülő bolygó hatását felfokozza, kiforgatja. Nehezebb lesz elkerülni a vitákat,  borulhatnak tervek, és élesebben reagálhatunk főként november 8-10. között. Ez különösen a Kos és Skorpió aszcendensűekre igaz.

A Vénusz még inkább rosszul járt: a 12 állatövi jegy közül a Szűz az, ahol a leggyengébben érzi magát. Esésben van november 30-ig, ezért jelentései gyengén vagy sérülten érvényesülnek: vágyaink visszafojtottak, nőiességünket kisebbségi érzések csorbíthatják, kapcsolataink akadozhatnak, anyagi témáink gyengélkedhetnek.

Az esésben levő Vénusz – a malefikus Mars és Rahu hatásával tetézve – nem ígér könnyű heteket a Bika és Mérleg aszcendensűeknek. Párkapcsolati turbulenciák is várhatók, mert mindkét jegy partnerházának ura, a Mars együtt áll a zavarkeltő Rahuval. A legnehezebb napok november 7-11. között vannak. A kényes kérdéseket érdemes decemberre hagyni, amikor a Vénusz továbbáll saját jegyébe, a Mérlegbe, ahol erős és nyugodt lesz.

November közepéig annyi segítsége akad a Vénusznak, hogy  uralmi cserében van a Merkúrral (a Vénusz és a Merkúr egymás jegyében van). Ez a tény emeli mindkét bolygó erejét, de csak november 17-ig.


A Szűz stelliummal a vágyak (Vénusz) és beteljesülésük (Mars) sokféle, esetenként zavarbaejtő megvalósulását tapasztalhatjuk meg. Gyógyulhat férfi és női nemiségünk énképe. Általában véve az egészség, betegségek, gyógyulás témakörben felbukkanhat új gyógymódok lehetősége, meglévő betegségek kerülhetnek új megvilágításba. Testünk ebben az időszakban feladatot jelent számunkra, amely időt és figyelmet kér, mert tanítani szeretne.

Vegyes időszak jön indulati turbulenciákkal. Jó lenne némileg visszafogottabban, türelmesebben szemlélni dolgainkat az elkövetkező novemberi hetekben.

Szeretettel
Vishakati 

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz facebook/ Vishakati Community  oldalamhoz.Monday, November 2, 2015

Tízmilliószoros nap - az idei negyedik, utolsó (123.)

tízmilliószoros napok a történelmi Buddha életének nevezetes állomásaihoz kötődnek. Ezeken a napokon a tibeti buddhisták szerint minden gondolatra, cselekedetre, jó vagy rossz kívánságra tízmilliószoros erő hat. Ezért  nem mindegy, e jeles napokon  mire  vágyunk, milyen tevékenységet űzünk. 

A nagy Buddha-napok, akárcsak a mi Húsvétunk, vándorló ünnepek, minden évben máshova esnek. Számításuk a tibeti holdnaptár szerint történik.

November 3. kedd a negyedik, azaz  utolsó ilyen nap ebben az évben. A negyedik nagy Buddha-nap arról nevezetes, hogy ezen a napon  a valaha élt Buddha, azaz Shakjamuni Buddha a hagyományok szerint 41 éves korában a mennybe emelkedett, hogy az isteneket tanítsa, és hogy  hálát adjon anyjának  segítségéért a Szamszarából (a születések körforgatából) való kiszabaduláshoz.

Érdemes ezen a napon (is) elcsendesedéssel, imával, meditációval emelkedett dolgokra koncentrálni, vagy azokra a nemes célokra, amelyeket el kívánunk érni. Segítő, karitatív tevékenység is sokszorosan áldott ezen a napon .

Ne feledjük, a holnapi nap erősen megváltozott energiákkal indul, hiszen ahogy a novemberi prognózisban már jeleztem, hajnalban a Vénusz és a Mars is jegyet vált, s ezzel irányultságuk, erejük jelentősen megváltozik. Talán meditatív állapotunkban jobban rá tudunk hangolódni az új energiákra is.

A következő nagy Buddha-nap 2016. február 22-én lesz.

Szeretettel
Vishakati

Sunday, November 1, 2015

Novemberi védikus prognózis (122.)

November legfontosabb védikus asztrológiai változásai a Szűz jegy fókuszba kerülése, a Skorpió stellium, és két nagyágyú, a Jupiter és a Kétu naksatraváltása.

Jellemző lesz novemberben, hogy a hónap első fele (17-ig) és másodig fele markánsan különbözik majd egymástól. 

A hónap első napjaiban a Vénusz és a Mars szinte egy időben lépnek át a Szűz jegyébe. Ezzel egyrészt magára hagyják a Jupitert az Oroszlánban, másrészt mindkét bolygó ereje és irányultsága alaposan megváltozik. 
Itt a Mars jócskán veszít erejéből, és küzdelmesebbé teszi mindennapjainkat. 
A Szűzben esésben levő Vénusznak november közepéig akad segítsége: eddig az időpontig a Merkúrral uralmi cserében vannak. Ez a tény jelentősen megemeli mindkét bolygó erejét, és kölcsönösen megtámogatja őket. November második felében számolnunk kell a gyenge Vénusszal.

Az esésben levő Vénusz másik következménye az, hogy gyengítően hat vissza a Vénusz jegyében levő Mérleg Napra, amely Mérlegben eleve esésben van. Egy duplán erőtlen Nap jelentései szintén botladoznak: gyengélkedhetnek körülöttünk hatalmi pozíciók, de családfők, vezetők gyenge oldalát, hibáit is előhozhatja. Ez a kitettség szintén november közepéig áll fenn, utána a Nap jegyet vált, és elszabadul gyenge diszpozitorától is.

A hónap második felében érzékelni fogjuk a Nap és a Merkúr jegyváltását a Skorpióba, a Nap visszakap valamennyit az erejéből. Kedves, társasági és kapcsolati irányultságunk helyett azonban befelé fordulás, anyagiak, érvényesülés fognak bennünket elsősorban foglalkoztatni.

November utolsó napjaiban pedig a Kétu, majd a Jupiter vált naksatrát, s ezzel más energiába kerül mindkettő. A Kétu a jupiteri tapasztalás felé visz bennünket, a Jupiter pedig nagyon erősen vezetői, hatalmi kérdéseket vet fel. Kettejük összjátéka változásokat is hozhat vezetői szinteken szerte a világban, de környezetünkben is.

November fontosabb konstelláció váltásai a következők:
November 3. – hajnalban a Mars, majd néhány perc múlva a Vénusz belép a Szűzbe. A Rahu társaságában a nőiesség (Vénusz) és a férfias vonások (Mars), a szexuális orientációk sok furcsasága is előjöhet. Szintén ezen a napon van az idei 4. nagy Buddha-nap is.

November 8.Nap a Mérleg jupiteri naksatrájába lép, 2 nap múlva a Merkúr követi. Itt tartózkodásuk hetében felértékelődik a kapcsolati tőke, tapasztalatokat szerezhetünk arról - nemcsak párkapcsolati relációkban -, hogyan tudjuk kezelni kapcsolatainkat,  kapcsolati hálónkat, hol tartanak vezetési képességeink.

November 11.Mérleg Vishaka Újhold, azaz Nap - Hold együttállás a Mérleg jegy végén, a Jupiter energiájában. Kaphatunk egy képet arról, kapcsolati rendszerünkben kire, miben számíthatunk.

November 16. – a Nap, egy nappal később a Merkúr a Skorpióba lép. Ezzel a Nap kiszabadul gyenge pozíciójából, Nap-analógiáink (apa-kép, hatalmi kérdések, egó) erőtlensége elmúlik. Érezni foguk viszont, hogy közelségbe kerülnek a változást, mélyítést szorgalmazó Skorpió Szaturnusszal. Hivatásunk, érvényesülésünk kérdése égetőbb lehet.

November 18.Neptunusz direkt. A június közepe óta hátráló Neptunusz előre indul, szeretetképességünk ismét haladó tanulás alatt áll. Pontos fényszöget zár be a Skorpió Szaturnusszal: valószínűsíthető, hogy globálisan sok titok marad rejtve előttünk.

November 20. – Nap és Merkúr belép a Skorpió szaturnikus területére, egy naksatrába a Szaturnusszal. A Skorpió Szaturnusz tanítása közvetlenné válik: gondolkodásunkon, tudatosságunkon fogjuk érezni, hol tartunk a megértésben. Ha messze, biztosak lehetünk benne, hogy a Szaturnusz értésünkre adja, miben kell változnunk, változtatnunk.

November 25. – Kevéssel éjfél előtt Telihold a Skorpió-Bika tengelyen. A Skorpióban ekkor szorosan együtt áll a Nap a Szaturnusszal és a Merkúrral. Világosság /sötétség, anyag / lélek, tradíció / változás ennek a Teliholdnak a kérdései.

November 27. – A Halakban araszoló Kétu a szaturnuszi naksatrából a jupiteribe lép át. Ezzel a lépéssel a figyelem a külső és belső tapasztalásra, megélésre kerül át. Lelki munka következik, és - mivel a Jupiter innen a 6. házban, az Oroszlánban tanyázik – Oroszlán témáink elengedése, revideálása.   

November 28. – Egy nappal később az Jupiter is naksatrát vált az Oroszlánban, a vénuszi területről a Nap energiájába (Uttaraphalguni) lép. Itt - a Nap jegyében és a Nap naksatrájában – vezetői képességek méretnek meg. Szembesülhetünk apai, hatalmi, férfi oldali vonatkozások próbára bocsátásával.

Szeretettel
Vishakati

A fenti írás az általános égi konstellációkból indul ki. Az egyéni adottságokat csak a személyes horoszkópban lehet megvizsgálni.
Az alábbi címen lehet  kérdést feltenni, valamint tanfolyamra, egyéni konzultációra jelentkezni: vishakati.gyurko@gmail.com.
Közvetlenül információért kérlek, csatlakozz a facebook/ Vishakati Community  oldalhoz.