Sunday, May 3, 2015

Védikus asztrológiai alapkifejezések (69.)

aspektus - bolygóhatás, bizonyos területekre / jegyekre/ házakra hat, azaz aspektál valamely bolygó

aspektusminta - ez a minta írja le, hogy az adott bolygó melyik (tőle hányadik) házakra hat, amiben áll, az mindig az 1.háznak számít

aszcendens -  születés pillanatában a horizonton felkelő jegy, ez lesz az aszcendens jegye és egyben az 1. ház

benefikus – jóindulatú

bukott – lásd esésben levő

direkt - előre haladó

diszpozitor - bármely bolygó tartózkodási jegyének az ura,  röviden jegyura

dzsottish – a védikus asztrológia szanszkrit neve, annyit jelent, a fény tudománya

emelt - egy bolygó emelt egy jegyben, ha nagyon jól érzi magát, jól tudja jellemzőit érvényesíteni, más szóval egzaltált

esésben levő - egy bolygó esésben van, ha nagyon gyengén érzi magát egy jegyben, és tulajdonságait alig vagy rosszul tudja kifejezni

égetett - az a bolygó, amely néhány fokon belülre kerül a Naphoz, s tulajdonságai, ereje ily módon csorbul

fővilágosítók - a Nap és a Hold

gandanta – az állatöv azon 3 találkozási pontja, ahol a szoláris és a lunáris zodiákus találkozik: Halak (Revati)-Kos (Asvini); Rák (Aslesha)-Oroszlán (Magha); Skorpió (Dzsestha)-Nyila (Mula). Karmikus hatások szempontjából különösen erős területek.

hátráló - retrográd mozgás

ház  - vagy horoszkópház, a horoszkóp területének 1/12 része, egy-egy életterület; összesen 12 ház van,  az aszcendens háza az első, innen kezdődik a számozás

ház ura - az a bolygó, amely a ház jegyében otthon van

holdcsomópont - a Nap-pálya (=ekliptika) és a Hold-pálya 2 metszéspontja, energiapontok fizikai test  nélkül, leszálló a Kétu, felszálló a Rahu

irányváltás - a hátrálóból előreinduló, vagy az előrehaladóból hátráló lesz a bolygó mozgása

jegy - a 12 állatövi jegy egyike a Kostól a Halakig, 30° kiterjedésű, és meghatározott színezetet, jelleget ad a benne található bolygónak, aszcendensnek, holdcsomópontnak

jegy és ház - a védikus asztrológiában a jegyek és házak  egybeesnek, azaz bármely ház teljes egészében egy jegy kiterjedésű

jegyúr - mind a 12 állatövi jegynek saját ura van 1-1 bolygó személyében, amely felelős az adott jegyért, bárhol tartózkodik is, őt az adott jegy diszpozitorának is nevezzük 

jegyváltás  - két jegy közti határ átlépése, egyik jegyből a másikba váltás

jóga – a védikus asztrológia bizonyos konstellációkat, bolygóalakzatokat jógáknak nevez, több száz jógát ismerünk, amelyek felbukkanása a születési horoszkópban megkülönböztetett jelentéstartalmat fog eredményezni, például kiemelkedő tehetséget, gazdagságot, magányt, képességeket.

keresztkvadrát - a horoszkóp 4 sarokpontján álló bolygók egy nagy négyzetet alkotnak, másképp fogalmazva egymástól  az 1-4-7-10 házakban állnak, nagy feszültséget jelentő konstelláció

Kétu  - leszálló holdcsomópont, fej nélküli démon, a két keringési pálya alsó metszéspontja,  spirituális fejlettségünk mutatója

lunáris – Holddal kapcsolatos

konstelláció  - bolygóállás

malefikus - rosszindulatú

méltóság -  jegybeni rang, hogyan érzi magát a bolygó az adott jegyben, ha nagyon jól, akkor emelt, ha nagyon gyengén, akkor esésben van

muhurta - a védikus asztrológia időzítéssel, legkedvezőbb időpont megkeresésével foglalkozó ága

naksatra -  azaz holdház, a Hold Föld körüli 4 hetes útjának  1/27-ed része, 27 naksatra van, ezeket a Hold 27 feleségeként is szokás említeni; az indiai asztrológia legárnyaltabb eszköze

navamsa – D-9 varga

Rahu - felszálló holdcsomópont, test nélküli démon, lelki iránytű, fejlődési késztetésünk mutatója

recepció - azaz uralmi csere, amikor 2 bolygó kölcsönösen a másik jegyében van (x bolygó van y bolygó jegyében, y bolygó pedig x bolygó jegyében)

retrográd - hátráló

saját jegyes - a bolygó abban a jegyben van, amelynek az ura; itt otthon érzi magát

stacioner - a bolygók irányváltása körüli néhány napos, csaknem stagnáló állapot,  haladási sebességük minimális, de hatóerejük ilyenkor nagyon nagy

stellium - bolygó csoportosulás, legalább 3 bolygó ugyanazon állatövi jegyben

szade szati - a Szaturnusz 7,5 éves időszaka, amelyet a szülött születési Holdját megelőző, a Hold,  és a Holdat követő (összesen 3) jegyében tölt a tranzit Szaturnusz

szoláris – Nappal kapcsolatos

születési horoszkóp - a szülött alapképlete, a születés pillanatában és helyén készült kozmikus fotó, egy állókép,   amely az illető élete során különböző hatásoktól megelevenedik, mozgófilm lesz

születési - az alapképlettel kapcsolatos, abban található 

Telihold - Nap-Hold szembenállás

tranzit - az aktuális égi helyzettel kapcsolatos

Újhold - Nap-Hold együttállás

uralmi csere - lsd. recepció

varga – segédképlet, amelyet a 30 °-os állatövi jegy valamely egész számú osztásával kapunk meg, összesen 16 varga van, legfontosabb varga a navamsa, a 9-es varga, jelölése D-9,

vargottama - az aszcendens vagy valamely bolygók ugyanabban a jegyben találhatók a születési horoszkópban és a navamsában

varsaphala - születésnapra készített, egyik születésnaptól a  következőig szóló segédhoroszkóp, az adott év  tendenciáit tartalmazza (a nyugatiban  szolárhoroszkóp néven ismerjük)
No comments:

Post a Comment