Friday, January 30, 2015

Dimenziók találkozása (35.)

2015. január 30.

Január utolsó napjaiban 3 érdekes égi konstelláció lesz, amelyek hatásait a védikus asztrológia szerint tárgyaljuk.


1. A hátráló Merkúr - úgy hallom, érzékelem – sokunk egóját megtornáztatja, és alaposan próbára teszi toleranciánkat. Azért lassít le bennünket, hogy más hatásokat is be tudjunk fogadni, ne csupán előre nézzünk és loholjunk.

Ezekben a napokban a Merkúr pontosan együtt áll a Nappal a Bak holdi területén (Sravana).
A Bak a karmikus témák jegye, ezen belül a holdi naksatra a múlttal és a párkapcsolattal hoz feladatot, történést.
A Bakra jelenleg több sok lényeges hatás zúdul. Egyrészt a jegy főnöke, a Szaturnusz most nagyon erősen hat, ezért az itt zajló dolgok sorsszerűek és kötelezőek.
Másrészt a Bakkal szemközti jegyből, az érzelmek, a család és a múlt lenyomatait hordozó Rákból ide üzen a Jupiter, és szintén az emlékezésre, régi érzelmi blokkok felszakítására, majd oldására próbál rávezetni bennünket.

Hagyjuk tehát, hogy hasson ránk a múlt, ne akarjunk kibújni az emlékezés alól. Nem zaklatni akar bennünket, hanem megmutatni, hogyan haladjunk meg elavult kliséket, amelyek régebben, előző életeinkben, esetleg előttünk járó, családi nemzedékeink számára okoztak sok nehézséget.


2.    A Kétu-Uránusz együttállás is egzakt a Halak merkúri területén, a Revati naksatrában. Mind a Kétu, mind az Uránusz egy kapu egy másik dimenzióra, egy más szintű tudásra, egy magasabb rendű felismerésre. Ez a konjunkció (=együttállás) fizikai szinten hozhat hirtelen, kellemetlen történéseket, baleset- és robbanásveszélyt, spirituálisan azonban váratlan ébredések, rövidebb-hosszabb megvilágosodások, szatorik jöhetnek. 

Ne akarjunk mindent tudatosan, racionálisan megérteni. Hagyjuk, hogy az információk, találkozások mély és ösztönös reakciókat váltsanak ki belőlünk, hogy megnyissanak bennünket. (Ez az itt olvasható elemzésekre is vonatkozik.)


3. A Vénusz-Mars-Neptunusz együttállás, 3 bolygó a Vízöntő Szatabisha naksatrájában szintén figyelemre méltó.
A Vízöntő jegyura a jelenleg nagyon szuggesztív Szaturnusz, emiatt a Vízöntő is erősen predesztinált terület. Nem történhet velünk olyan, ami ne lenne megírva a sors könyvében, és akkor is meg kell élnünk, ha ellenállunk vagy rugalmatlanok vagyunk, csak akkor fájni fog.

A Szatabisha a Vízöntő jegy Rahu alá tartozó területe, a Szaturnusz-Rahu együttes hatása alatt áll. Kettejük összjátéka fizikai és lelki szinten is markáns presszió arra, hogy találjunk végső válaszokat. Nehéz kezelni őket, hacsak nem sikerül közösségi, humanitárius vagy más, jövőbe tekintő, elhivatott célt találnunk.

A Szatabisha jelentése: száz orvos. Uralkodó istensége Varuna, a kozmikus víz, ég és föld ura, szimbóluma ezer virág. A Rahu a naksatra uraként és mint a kozmikus törvény tanítójaként a koronacsakrát is aktivizálja, amely szintén spirituális érésünket, fizikai szenvedéseink gyógyulását jelenti.

Az itt találkozó Vénusz és Mars vágyak, kapcsolatok realizálódását hozhatja, érzelmi oldás (Neptunusz) kíséretében, jövőbeni fejlődésünk érdekében.

Érdekes, erőteljes napok zajlanak, adjuk át magunkat nekik.

Szeretettel
Vishakati
  

Tuesday, January 27, 2015

Mars-Vénusz találka (34.)

2015. január 27.

A szerelem bolygóinak nevezett Mars és Vénusz az indiai rendszerben január 22-től február 12-ig a Vízöntőben randevúznak.

A két bolygó találkozása nem ritka égi esemény: a Vénusz körülbelül kétszer olyan gyorsan halad, mint a Mars, ezért aztán időnként utoléri. Mivel a védikus asztrológiában együttállásnak számít az azonos jegyben tartózkodás, ezért amikor egyikük belép a másik tartózkodási jegyébe, onnan kezdve bármelyikük jegyváltásáig - napokig, hetekig – erősebben befolyásolják egymás működését.

A Vénusz az értékek és vágy témákkal analóg, jelentései: megkívánás, birtok, tradíció, feleség és női zsáner mutatója (férfihoroszkópban), párkapcsolat és annak biztonsága, vágyenergia, amely akaratunk felé lök, valamint ő a járművek jelölője.

A Mars a kezdet, az akarat, erő, energia, harc, a vágy beteljesítésének módja, valamint az ingatlan jelölője.
Egyik sem spirituális bolygó. Találkozásuk általában valamilyen vágy megvalósulását hozza abban a jegyben és házban, ahol összejönnek.

A Vízöntő jegye alapvetően a téma felszabadításáról, az otthonról, magunkkal hozott minták strukturális átalakításáról szól. További jellemzője, hogy nagyon igényli barátok, közösségek jelenlétét, vagy részvételt csoportos tevékenységekben, mert a többiektől általában segítséget kap a hozott minta felülírásához. A Vízöntő területhez kapcsolódó téma jövőképe általában hangsúlyos.

Amikor a Vízöntő jegyében tranzit bolygók vannak, mint most éppen a Mars és a Vénusz (és az évek óta itt haladó Neptunusz), akkor saját jelentéstartalmuk kapcsolódik a Vízöntő feljebb említett késztetéseivel. Realizálódhatnak formabontó vágyaink, összejöhetünk közösségünk egy tagjával, barátságból lehet valami más. A Vénusz itt nagyon szeretné felülírni az anya/otthonmintát, a Mars pedig küzdős és cél orientált, azaz rámenős. Amit a Vénusz megkíván (ingatlan, intimitás, anyaság), azt most a Mars segít elérni.  Belevághatunk ingatlan projektbe is, amely előre visz bennünket elképzelt jövőnk felé.

A Vízöntő ura, a jelenleg a Skorpión átvonuló Szaturnusz megerősíti ezt az ingatlanokkal, helyváltoztatással, költözéssel kapcsolatos vonulatot.  A Vízöntő témákat pedig ugyancsak felnagyítja a tranzit Rahu, mert erős a jövővel kapcsolatos víziója.

Mars és Vénusz február 12-én néhány napra elköszönnek egymástól, majd a Halakban ismét együtt töltenek néhány hetet. Az egy teljesen más jellegű együttműködés lesz, fogunk róla szólni annak idején.

Ne felejtsük el, hogy az égen mindeközben nagyon dolgozik a Ketu-Uránusz együttállás a Halakban (lásd Újratervezés az év első Újholdjával – 2015. január 19.), amely a Plútó fényszögével igen nagy feszültség alatt áll annak érdekében, hogy magasabb szintű megértéshez jussunk el valamilyen téren.

A fentiek, mint általában az aktuális égi konstellációkkal foglalkozó elemzéseim nagyon sok egyéni tényező figyelembe vételével illeszthetők az egyéni horoszkópra.
Sokan kérdezitek, írjátok, szeretnétek, hogy az elemzések jobban kapcsolódjanak az egyénhez, legyenek személyesebbek. Ezen a fórumon ez sajnos nem megvalósítható, de erről szól az egyéni konzultáció és hát erről szólnak a tanfolyami órák, amikor a tanítványokkal sok-sok példán keresztül megbeszéljük az egyéni hatásokat.
Ugyanakkor egyre többen vannak, akik már sokat tudnak a saját horoszkópjukról, és ügyesen be tudják illeszteni az időszak elemzéseit. Köszönöm az ő visszajelzéseiket is.

Szeretettel
Vishakati

Wednesday, January 21, 2015

Türelmi próba a Merkúrral (33.)

2015. január 21.

 A Merkúr – ahogy évente 3-4x megteszi – január 21-én kora este  irányt vált, és február 11-ig hátráló mozgásban lesz.

Erről a normálishoz képest fordított mozgásról és annak virtuális jellegéről esett már szó (lásd  Hátrál a gondolkodás és mozgás bolygója - 2014. október 4.). A védikus rendszerben ilyenkor megerősödik a bolygó, mert aktuális jegyén kívül az azt megelőzőben is dolgozik és hat.

Ezért a Bakban hátráló Merkúr most a Nyilasban is működik, és onnan is aspektál. Ez azt jelenti, hogy a Bak témáin (felelősség, célok, ambíciók, karrier) túl a Nyilas jelentéskörébe tartozó kérdésekre (ideológia, vallás, hit, spiritualitás, törvények, igazságosság, külföldi utazások, apa) is visszatekint.

A Bakból a 6. és 9. jegyeket uralva akkor enged továbbfejlődni bölcseleti, spirituális témákban, ha leküzdünk bizonyos akadályokat, és viszont, bizonyos feladatok megoldása magasabb tudáshoz juttat bennünket. A Nyilasból a 7. és 10. jegyeket uralva arra késztet, hogy mindennemű kapcsolatainkat céltudatosabban működtessük. Erősen emlékeztet párkapcsolati blokkjainkra is.

A kommunikációt, közlekedést, üzleti életet, egyáltalán a gondolkodást felügyelő bolygó hátráló időszaka próbára fogja tenni türelmünket, mert nem azzal van elfoglalva, hogy előrevigye a dolgainkat, hanem hogy a múltban félbehagyott vagy tökéletlenül elvégzett működésünkre figyelmeztessen. Ilyenkor nem csak előre nézünk, hanem energiáink jó része a múltba irányul.

A Merkúr mostani szövetségese a retrográd Jupiter, amely szintén visszafelé készteti  tudatosságunk egy hányadát, ráadásul a Rák Jupiter merkúri jegybe, az Ikrekbe hátrál, a Bak Merkúr pedig a jupiteri Nyilasba, és kölcsönösen aspektálják egymást.
Ezt mi, magyarok különösen meg fogjuk érezni, mert a védikus rendszerben Nyilas országnak számítunk. 

Üzleti dolgok, szerződések, projektek, tanfolyamok elindítását, utazásokat lehetőleg NE erre a 3 hétre tegyünk, mert nem fogjuk megkapni hozzá a Merkúr maradéktalan támogatását..

Amikor a Merkúr február 11-én ismét előre indul – bár kell 2 hét, mire magához tér és szokásos haladási sebességét eléri – ismét pártfogolja majd mindenféle üzleti, tanulással és szerződésekkel kapcsolatos tevékenységünket.

Szeretettel
Vishakati
Monday, January 19, 2015

Újratervezés az év első Újholdjával (32.)

2015. január 20.

A védikus rendszerben 2015-ös év első Újholdja a Bak jegyében van január 20-án. Az Újhold mindig meghatározó az előtte álló időszak vonatkozásában - ez általában az őt követő 4 hét a következő Újholdig -, a januári első Újhold azonban az egész évre szóló tendenciákra enged rálátást. E szerint a 2015-ös év szélsőségek és hirtelen változások sorát fogja hozni mind fizikai, mind szellemi szinten.

Az első januári Újhold tehát kulcsfontosságú, alapos elemzést érdemel. Nézzük a részleteket.
A Nap tudatos énünket, jang részünket, férfi oldalunkat szimbolizálja, a Hold pedig érzelmi múltunkat, jin területünket, női oldalunkat. Az Újhold, azaz a kettő találkozása mindig egyfajta egyesülés, valami újnak az elindítási lehetősége, GPS szlogennel élve az újratervezés napja.

Az Újhold a Bakban azt segíti, hogy céljainkat, ambícióinkat, elhatározásainkat világossá tegyük és megerősítsük. Új meglátásaink lehetnek – létező vagy vágyott - kapcsolatunkat, házasságunkat illetően, mivel a Hold innen a 7. jegy ura. Jöhetnek olyan megérzések is, amelyek férfi oldalunk rendbe tételével, apai oldalról eredő mintáink átértékelésével kapcsolatosak (a Nap innen a 8. jegy ura).

Ez az Újhold az Uttarashadában, azaz a Bak Naphoz tartozó holdházában következik be a két fővilágosító találkozásával.  Ez a tényező a jang természetünk tisztítását kéri.

A két fővilágosító társaságában a Merkúr és a Vénusz is ott található. A Merkúr a holdi területen (Sravana) hoz kapcsolati gondolatokat, rendrakási, változtatási igényt, a Vénusz pedig a marsi holdházból (Dhanistha) ébreszt erős együttműködési vágyakat.

Mindezek így együtt azt jelentik, hogy nemcsak erős indíttatásunk van a rendcsinálásra, az új elhatározására, hanem ebben most meg is vagyunk segítve. Érdemes tehát az Újhold segítségét kihasználni, ha valami komoly dologba szeretnénk belevágni. Az Újhold jegyét, a Bakot érintő szaturnuszi, jupiteri és Rahu aspektusok szintén segítik döntésünket és annak megtartását.

Ugyanazon a napon két további érdekes konstelláció lesz az égen, mindkettő transzcendentális bolygó részvételével, amelyekkel a tradicionális indiai asztrológia nem foglalkozik. Egy modern szintézisben azonban helyük van, mindennapi életünkben számtalan jelét adják működésüknek.

Az egyik egy meghatározó konstelláció: az Uránusz-Ketu együttállás a Halak merkúri részén, a Revatiban. Az Uránusz-Ketu közel 170 éve találkoztak utoljára a Halakban. Akkor - alig néhány hónappal a Neptunusz felfedezése után -  nagy szellemi és spirituális áramlatok indultak el, amelyek az ember külső entitásokhoz való spirituális kapcsolódásával foglalkoztak. Akkor angyalokkal keresték a kontaktust, vagy például szellemidézéssel próbáltak túlvilági lényekkel érintkezni. Most az ember belső spirituális, bölcsebb énjéhez, belső vezetőjéhez való magasabb szintű kapcsolódás indul el egy más szinten.

Lényeges az is, hogy az Uránusz-Ketu együttállás a Halakban áll be, a Halak-Szűz tengely egyik pólusán, amely elválaszthatatlan a gyógyítástól, a testtudattól. Ez a konstelláció rendet akar tenni ebben a témában is, ráébresztve bennünket a testünkkel kapcsolatos felelősségre. Egyszer s mindenkorra tudtunkra adja, nem mindegy, mit eszünk, hogyan táplálkozunk, hogyan bánunk testünkkel.

Az a tény, hogy az Uránusz (a magasabb szintű gondolkodás, az intuíció, a hirtelen változások) és a Ketu (a spiritualitás) jelölője Újhold idején találkoznak, azt jelenti, hogy az egész évre és az egész világra szólóan elindul egy spirituális transzformáció. Ez az ébredés éve lesz.

Ne felejtsük el, ahol a az emelkedés megindul, ott a másik pólus, a sötétség is erősödik, ez a dualitás alaptermészete. A Mars-Neptunusz együttállás a Vízöntő Rahu területén (Szatabisha) az itt szuverén és hektikus Mars (erő, aktivitás, bátorság, agresszivitás) és az érzelmi oldást képviselő Neptunusz találkozása, amely hozhat fellobbanó érdeklődést spirituális közösségek iránt, de okozhatja azt is, hogy nem látunk tisztán ezekben a kérdésekben.

Szép és erős idők.
Szeretettel
Vishakati
Friday, January 16, 2015

Bak Nap – január 14.-február 13. (31.)

2015.01.16.

A Makara Szankrantival, azaz a Nap belépésével a Bakba a védikus asztrológia és a hindu kultúrkör szerint megkezdődött a nyári félév.
Ennek első 30 napjában a Nap a Bak jegyében tartózkodik.

A Nap mint az egó, a jang részünk, az apa,az autoritás, valamint az életerő, vitalitás jelölője egy szaturnuszi jegyben magához veszi a Szaturnusz analógiáit: a fegyelmet, a célokat, ambíciókat, karriert, a társadalmi pozíció iránti elkötelezettséget. Hozhat szembesülést felelősséggel kapcsolatban, és belevihet bennünket némi magányba is, hogy mindezekkel a feladatokkal egyedül nézzünk szembe.

A Nap helyzetének, tehát a fenti megélések értékeléséhez tudnunk kell, hogy a Nap és a Szaturnusz kölcsönösen ellenségei egymásnak, ráadásul a Nap innen a 8. jegy (Oroszlán) ura. Ez azt jelenti, hogy a Nap itt nem fogja magát kényelmesen érezni, és a Nap jelentései nem fognak magától értetődő könnyedséggel érvényesülni. Meg kell dolgoznunk mindenért, amit ez alatt a 30 nap alatt elénk kerül, és sokan úgy érezhetik, hogy meg is kell szenvedniük az ekkor történteket.

Mivel a Bakban is 3 különböző holdházon vonul át a Nap, ezek fogják differenciálni az időszakot:
  • január 14-24. Uttarashada – a Bak Nap alatti területe, ahol a fent leírtak, tehát az ego megkeményedése, az apai témák erőteljes jelentkezése, az apai minta felülírási késztetése, változás a karrierünk, hivatásunk terén, új elhatározások születése fog dominálni. Ez a leginkább diszharmonikus időszak a 3 közül.
  • január 24-február 7. Sravana – a Bak holdi területe. Itt a párkapcsolati témák fognak hangsúlyt kapni, e téren jöhet megoldandó feladat, új szituáció, amelyet fel kell dolgozni, és fontos kérdésként merülhet fel a párkapcsolati jövőkép ( ha van partnerkapcsolat, akkor azé, ha nincs, akkor új párkapcsolat       megteremtéséé).
  • február 7-13. Dhanistha – ez a terület a Mars fennhatósága alá tartozik, és itt az otthonteremtés, lépések az önálló lakás és jövőnk biztonsága felé, valamint közösségi hovatartozásunk kérdése fog megjelenni.

 A Bakot ért aspektusok miatt tovább érzékenyedik a terület:
-   a Skorpióból ide ható tranzit Szaturnusz elkerülhetetlen feladatot, megoldandót küld,
-   a Jupiter Rákból jövő hatása érzelmi töltetet ad, amely valami módon kapcsolódik múltbéli megoldatlan lelki blokkokhoz,
-   a Rahu a Szűzből pedig cselekvési kényszert okoz, amely elsősorban jövőbeni pozíciónk megváltoztatására irányul.

Bár Bak Nap időszaka nem egy könnyű periódus, van segítségünk is: már abban a fél évben vagyunk, amikor napról napra több energiával és fénnyel gazdálkodhatunk. A madarak már tudják...

Szeretettel

Vishakati


Tuesday, January 13, 2015

Gyülekező a Bakban – Makara Szankranti (30.)

2015. január 14.

A Bak területet hosszú éveken keresztül fontos bolygók aspektálják, ezért valamennyi ide érkező bolygó nyomatékosított küldetést valósít meg.

A Bak a fegyelmezett ambíció, a célok, a felelősség- és hivatástudat, valamint a kitartás jegye, továbbá a karmikus terheké is. Az a bolygó vagy az az aspektus, amely kapcsolódik ehhez a jegyhez, árulkodik elmulasztott múltbéli adósságainkról, amelyeket most módunkban áll helyrehozni. Úgy is mondhatjuk, hogy a Bak területhez a vezeklés témája szorosan kötődik. 

Milyen hosszan tartó és lényeges hatások működnek most a Bakban?

2014. június közepétől a Jupiter a Rákból tekint ide, és régi érzelmi blokkokra emlékeztetve segíti, hogy lepasszolhatatlan dolgainkra, szebben fogalmazva karmikus adósságainkra találjunk rá, és próbáljuk azokat megadni.
Ehhez, s a szükséges tudati változáshoz november elejétől következetességet és masszív erőt ad a Szaturnusz a Skorpióból, valamint – tavaly nyár közepe óta – fejlődési késztetést az örökké dohogó, elégedetlen Rahu a Szűzből. Ez a három tartós és erős hatás érvényesül most mindenkinek a Bak területén.

Amikor egy tranzit bolygó megérkezik a jegybe, akkor az általa képviselt jelentéstartományt fogja konkrétan megdolgozni ez a hármas hatás, azaz szimbolikusan hozzájuk kötődő események tanításait élvezhetjük.

A Mars már levonult erről a területről, a Nap viszont érkezőben van. A Nap jegyváltása a Bakba, azaz a Makara Szankranti  különleges nap a védikus hitrendszerben, január 14-én történik.  (Makara annyi mint Bak, szankranti pedig átvonulás.) A hindu gondolatkör úgy tartja, hogy minden fontos dolgot ebben a félévben kell megtenni, azaz amikor a Nap az északi pályáján halad - a Bak 0°-tól Rák 0°-ig –, ez az év aktív időszaka. Kivételes energiájú napnak tartják, amikor minden tettünknek 100.000 szeres hatása lesz, s amikor egy erősödő,  tevékeny periódusunk veszi kezdetét. Kellően meg is ünneplik a világ azon részén.

Tudnunk kell azonban, hogy a Bak Nap mint az innen 8. jegy ura felhoz olyan mintákat, amelyeket valamilyen módon apai felmenőinktől kaptunk, szembesít ezekkel és változtatásukra, elengedésükre késztet. Ez a hatás, tehát az apai lenyomattal való munkálkodás január 14. és 24. között lesz a legaktívabb. Amíg a Bakban tartózkodik a Nap, február 13-ig érezhetünk nyomást azon is, hogy hivatásunkban változtassunk, vagy kitűzött céljainkon módosítsunk.

Ezekben a napokban a Bak holdi területén, a Sravana naksatrában áll szorosan együtt a Vénusz és a Merkúr. Mindketten felélénkíthetik most párkapcsolati dolgainkat, a vágyat, hogy legyen partnerünk vagy legyen vele jobb, mélyebb a kapcsolatunk. Fontos, hogy az őket turbózó Rahu is holdi területen áll: kapcsolati mintánk jövője illetve jövőképe a tét.

A Vénusz egy jóindulatú bolygó, a szeretet, a vágyak és a kapcsolatok témafelelőse, innen az 5. (kreativitás, örömök, gyermekek, a jelen) és a 10. (karrier, társadalmi pozíció, célok, ambíciók) házak ura. Ezért a Bakban elkezd a kiteljesedésre vágyni, amelyet kreatívan, a szívén keresztül fog tudni megvalósítani.  Jóban van a jegy urával, a Szaturnusszal, amely aspektálja is, tehát megerősíti ebben az elhivatottságban.

Közvetlenül mellette állva a Merkúr innen a 6. (munka, feladatok, betegségek, akadályok) és 9.(bölcsesség, törvények és igazság, vallás és spiritualitás) házakat uralja, azaz egy magasabb rendű tudás felé kormányoz, de csak bizonyos akadályok átvágása után. Használjuk ki ezeket a napokat, mert a Merkúr már lassul, 21-én pedig 3 hétre hátrálásba kezd.

Érdemes megjegyeznünk azt is, hogy a Bakban álló Merkúr a védikus tudás hordozója is, mivel India, Tibet, a hindu kultúra a dzsotishban a Bak jegyéhez sorolt területek.

Szeretettel
Vishakati
Thursday, January 8, 2015

A párizsi merénylet margójára (29.)

2015. január 8.

Tegnapi hír a véres párizsi merénylet, amely sajnos sok emberáldozatot követelt. Nagy erőkkel folyik a nyomozás, egyelőre azt lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel arab / iszlám terroristák akciója történt.
Felmerül a kérdés, mi az asztrológiai háttere ennek a tragédiának.

 A párizsi merényletet elsősorban a Szaturnusz-Mars összjáték magyarázza. Azt már láthattuk, hogy ez a két malefikus bolygó hatalmas erőket mozgat meg, ellentétes energiáik miatt azonban találkozásuk sosem kecsegtet sok jóval. Most mindkettő a saját naksatrájában van, és uralmi cserében is állnak egymással – e két tényező rendkívüli módon felerősíti őket és az általuk gerjesztett feszültséget. 

A merényletet 2 bolygóállás időzítette.
(1)  A Szaturnusz november eleje óta a Skorpió jegyéből gyakorol hatást – többek között – az Oroszlánra, amelyet január 4. óta a Mars is aspektál. A két meglehetősen rosszindulatú bolygó találkozópontja tehát az Oroszlán jegye. Mivel az indiai rendszer Franciaországot Oroszlán jegyűként tartja számon, a Szaturnusz-Mars affér egyik lehetséges kisülési pontja volt ez az ország.

(2)   A másik időzítő konstelláció a Plútó (gyökeres átalakulás, totalitás, felforgatás) és a Nap (itt Franciaország) együttállása a Nyilasban. A Nyilas Plútó a végletekig felfokozott hitbéli fanatizmust szimbolizálja, s most együtt áll az Oroszlán jegyurával, a Nappal. Ez az állás a vallási, hitbéli fanatizmus destruktív megnyilvánulási helyét a Nap jegyében, az Oroszlánban jelöli ki, amely ismét Franciaországra mutat.

A Skorpió jegyéhez területileg az arab, perzsa, iszlám kultúrák tartoznak. A Skorpióban álló Szaturnusz itt követel átrendeződést, strukturális átalakulást, amely 2017 végéig tart, és amelynek már láthattuk megnyilvánulásait. (Korábban a Skorpió területek megbolydulását a Rahu 2011-es Skorpióba lépése indította el. Ehhez köthetők az arab tavasz eseményei.)

A folyamatok a Szaturnusz átstruktúráló működését mutatják. Az egyik oldalon, a Skorpióban érintett kultúrák, földrajzi területek (arab, iszlám világ, perzsa kultúra) társadalmi mozgásai elsősorban a vallás köntösébe öltöztetve mutatkoznak meg, míg a Skorpió által szintén aspektált (Oroszlán) Franciaországban a tegnapi véres merénylet nyomán változhat az emberek hozzáállása, a társadalmi szolidaritás.

Ez a Skorpió aspektusminta=befolyás még közel 3 évig tart, természetesen változó bolygóháttérrel és asztrológiai hatásokkal, emiatt a dinamizmusa, az eseményei is változóak lesznek. Várhatóan mind a vallási fanatizmus okozta történések, mind az erőszakhullám, valamint a Skorpió területek aktivitása folytatódni fog. Az előbbiek február 12. után csökkenhetnek, mivel a Mars-Szaturnusz kapcsolódása egy időre szünetel, a Skorpió arab-iszlám területei viszont még közel 3 további évig aktívak maradnak.
Reméljük, minél kevesebb áldozattal.

Ez most egy kicsit szakmaira sikeredett, de bízom benne, hogy a rendszeres olvasók számára követhető.
Vishakati


  

Monday, January 5, 2015

Új év, új ritmus – a Mars jegyváltása (28.)

2015. január 5.

Az indiai asztrológiában az új naptári év első nagyobb hangsúlyú jegyváltása a Mars bolygóé: január 4-én este átlépett a Vízöntő jegyébe az erő, energia, aktivitás, agresszivitás, bátorság bolygója.

Emlékezzünk, amikor a Mars a  Bakban volt, s a Szaturnusz november 30-án este belépett a Skorpióban a saját holdházába, egymásnak feszülésük első jól látható következménye a december 1-jei pusztító jégtörés, fapusztulás és kiterjedt közlekedési káosz volt.

Most majd azt érzékelhetjük, hogy ez a november vége óta tartó nagy szorítás enged, mert a Mars könnyedebb, levegős területen megy tovább. A Kos és Skorpió érdekeltségűek kissé megkönnyebbülnek, de mindannyian érzékelni fogjuk a változást.

Amikor a Vízöntő Marsot értékeljük, azt vizsgáljuk, hogy (1) hogyan érzi magát ebben a zodiákusban, (2) saját jegyei milyen távolságra vannak innen, (3) hogyan aspektál erről a helyről a Mars és (4) őt milyen hatások érik itt.
(1)   A Vízöntőben nem érzi magát nagyon jól a Mars, mivel a jegy urával, a Szaturnusszal való viszonya nem baráti. Mégis mutat valamit abból, hogy jobb a ritmusérzéke minden értelemben, és nem feszül bele annyira a helyzetekbe, mint az előző jegyben, a Bakban. Néha elszalad ez a ritmus, és a Mars átveszi a Vízöntő hektikusságát, kiszámíthatatlanságát. Előhozhatja a Vízöntő jellegzetességeit, közösségébresztő és társaságkedvelő voltát, jövőorientáltságát, függetlenségi törekvéseit vagy éppen formabontó ötleteit is.

(2)   Saját jegyei innen a 3. (Kos) és a 10. (Skorpió). Ezért ezek témái fognak életre kelni:
3. - mozgás, gondolkodás, mindennapjaink erőfeszítései, testvértéma, alkalmazkodás, egyenrangúság, ezekben a kérdésekben kezdeményezés, önállósulás konfliktusok vállalása árán is, 
10. -  ambíciók, célok, társadalmi státusz, pozíció témákban mélyülés, változás.

(3)   A védikus rendszerben a Mars saját helyére, azaz a Vízöntőre, továbbá a Bikára, az Oroszlánra és a Szűz jegyre hat. Közülük az Oroszlán (kreativitás, szívbéli örömök, gyerektéma, a jelenben lét) és a Szűz (munka, feladat, egészség-betegség) fog most több terhelést kapni, mert az Oroszlánt erős szaturnikus hatások is érik, a Szűz pedig a benne álló Rahu miatt igen nyugtalan. Ez mindenkinél más, a saját horoszkópja alapján megmondható történéseket okoz.

(4)  A Marsot ért legfontosabb hatások: az uralmi cseréje a Szaturnusszal (a Szaturnusz a Mars jegyében áll, a Mars pedig a Szaturnuszéban). Ez mindkét bolygó erősségét fokozza, de ellentétes energiák lévén nem könnyű a végeredmény.
A Marsot megtámogatja az Ikrekbe hátráló Jupiter, ettől mozgékonysága és intellektualitása megnő, a már említett 3. házas témák még hangsúlyosabbak lesznek.
Érdekes lesz, amikor a Mars a hónap második felében utoléri a már évek óta itt időző Neptunuszt a Vízöntő Rahu területén (Szatabisha naksatra). Ennek hatása lehet egyfajta téveszmés gondolkodás, értelmi téren a valóságtól való elszakadás veszélye, viszont hozhat új meglátásokat mentális betegségek, függőségek kezelésében.

Azt is érdemes megnézni, mikor vonul át a Mars a Vízöntő 3 holdházán:
-    január 4-13. Dhanistha (a Mars alatt) - egyelőre marad a saját fennhatósága alatt, a zene- és ritmuskedvelő Dhanistha naksatrában (szimbóluma a dob), amelynek egyik fele a Bakban van, a másik itt, a Vízöntőben. Maradéktalanul érvényesülnek a Mars témái a 3. és 10. kapcsolatos témákban.
-    január 13-30. Szatabisha (Rahu alatt) – itt a Mars szeszélyesebbé, felforgatóbbá válik.
-     január 30.-február 12. Purvabadrapada - jupiteri terület.  Támogató kapcsolat, társasági, közösségi, egyenrangúsági vonulatokat segít elő.

A közeli napok további fontos konstellációi:
Január 4-én éjjel a Nap együtt állt a Plútóval a Nyilasban, ami hirtelen történések, élmények okozója fizikai és lelki szinten is. Ez lehet dolgok váratlan megvilágosodása, katarzis élmény, vagy akár nem remélt gyógyulás is.

Január 5-én reggel 6 órakor Telihold van az égen, a Nyilas vénuszi területén álló Nap és az Ikrek jupiteri részén álló Hold között. Kitisztulnak az érzéseink, világosabbak a gondolataink, átláthatóbb a világ. 

Soha rosszabb munkakezdés a téli ünnepek és szabadságok után.

Szeretettel
Vishakati


Thursday, January 1, 2015

Januári prognózis a védikus asztrológia szellemében (27.)

2015. január 1.
Először tekintsünk előre az újévre.

Mindannyian érezzük, hogy bennünket körülvevő világunk egy veszélyes és bizonytalan hellyé vált. Keressük a biztonságot és a kapaszkodókat, az igazságot, amely a szabályokon és törvényeken túl van, de egyre kevésbé leljük azt a körülményekben, a külső tényezőkben.
Az egyetlen út befelé vezet. Tudatosságunk átalakításával eljuthatunk magunk magasabb szintű megismeréséhez, bölcsebb énünk felébresztéséhez.

A 2015-ös év két nagy konstellációja fog ebben segíteni.

Az egyik a már működő Skorpió Szaturnusz, amely szinte a teljes évben a Skorpió jegy szaturnuszi részén, az Anuradha holdházban fog tartózkodni. A szaturnuszi hatás ilyen módon megerősödve, saját jegyét (Bak) is aspektálva minden módon meg kívánja változtatni hozzáállásunkat, gondolkodásunkat azon az életterületen keresztül, ahol - kinek-kinek az egyéni horoszkópjában - áll. (Részletesen  lásd Szaturnusz jegyváltása 2014. november 2. és Szaturnusz a négyzeten 2014. november 30.) A Szaturnusz karmikus vezénylőként  nem is tud mást tenni, mint elénk tolja az életeseményeket, amelyeken keresztül több-kevesebb szenvedés árán belátjuk, hogy ki kell mozdulnunk a megszokottból.

A másik konstelláció a január végi egzakt Uránusz-Ketu együttállás, amely egyúttal az év alaptónusát is megadja, mivel az esztendő első Újholdjával egy időben következik be. Az Uránusz a jövő, a hirtelen és radikális változások, az intuíció és a magasabb rendű gondolkozás bolygója, míg a Ketu belső világunkat és a spiritualitást szimbolizálja. Tudatosságunktól függ, hogy vonatkozásaik találkozása mit hoz magával: gondolkodásunk emelkedését és közeledésünket belső bölcsességünkhöz, vagy ellenkezőleg, kiszámíthatatlan magatartást és félelmet. Az Uránusz-Ketu konstellációjával részletesen a január 20-i Újhold kapcsán foglalkozunk majd. 


Maga a január hónap decemberhez képest lazulást, lelki tisztulásokat, és nagy megértések lehetőségét tartogatja számunkra. Legfontosabb konstellációi a következők:

Január 1. – az újév reggelén a Merkúr jegyváltására ébredünk: a Nyilasból átlép a Bak jegyébe. A kommunikáció bolygóját a jegy ura, a Szaturnusz barátságosan fogadja, és meg is erősíti. A Merkúr szokatlanul hosszú ideig, több mint 2 hónapig lesz a Bakban, ez idő alatt sokféle hatás fogja érni. Kommunikációnk, alkalmazkodóképességünk, humorunk vagy éppen üzleti ügyeink zegzugos fejlődésen fognak átesni.

Január 3. – egy tökéletesnek (sziddha) tartott nap az indiai rendszerben, az ekkor elkezdett dolgok sikere garantált. Ha valamilyen fogadalom, diéta stb. elkezdésén törjük a fejünket, ezen a napon vágjunk bele. A nap energiái segítséget adnak ahhoz, hogy kitartóan, hosszú távon meg tudjuk őrizni elhatározásunkat. Ha elmulasztjuk ezt a kezdőnapot, hasonlóan jó energiájú a január 15. csütörtök 12 óra utáni része.

Január 4. - A Mars jegyváltása a Vízöntőbe – a november vége óta tartó nagy szorítás enged, és a bolygó kissé lazább, levegős területen megy tovább. Marad ugyan a Mars és a Szaturnusz uralmi cseréje, mivel a Vízöntő is szaturnikus jegy, de megszűnik a Mars felett az aspektusa, azaz a szorítása.
A Kos és Skorpió érdekeltségűek határozottan megkönnyebbülnek, és mindannyian érzékelni fogjuk a hangsúlyváltást.
A Mars innen a 3. (mozgás, gondolkodás, mindennapjaink erőfeszítései) és 10. (ambíciók, célok, társadalmi státusz) házak uraként fogja felturbózni a témáit.
Ugyancsak ezen a napon a Nap együtt áll a Plútóval a Nyilasban, ami hozhat hirtelen történéseket, élményeket fizikai és lelki szinten is.

Január 5. - Reggel 6 órakor Telihold lesz az égen, a Nyilas vénuszi területén álló Nap és az Ikrek jupiteri részén álló Hold között. Egy jó esély arra, hogy kitisztulnak az érzéseink, világosabbak lesznek a gondolataink, átláthatóbbnak fog tűnni a világ.

Január 14. - Makara Szankranti  - a Nap jegyváltása a Bakba, különleges ünnep a védikus rendszerben.  A hindu gondolatkör úgy tartja, hogy amikor a Nap az északi pályáján halad - a Bak 0°-tól Rák 0°-ig –, akkor van az év aktív időszaka. Kivételes energiájú napnak tartják, amikor minden tettünknek 100.000 szeres hatása lesz.

Január 20. - Újhold a Bak Naphoz tartozó területén (Uttarashadában) kevéssel 14 óra után. Nemcsak a 2 fővilágosító áll együtt, társaságukban van a Merkúr és a Vénusz is.
GPS szlogennel élve az újratervezés napja: átértékelhetjük vágyainkat, rendet tehetünk párkapcsolatunkban, és 0-ról indíthatjuk bizonyos tevékenységeinket.
Az év első Újholdja a nyugati és a védikus asztrológusok olvasatában is leírja az új év természetét. E szerint a 2015-ös év szélsőségek és hirtelen változások sorát fogja hozni mind fizikai, mind szellemi szinten.
Ugyanazon a napon további érdekes konstellációk lesznek az égen: Mars-Neptunusz együttállás a Vízöntő Szatabishában, és Uránusz-Ketu együttállás a Halak Revatiban. Utóbbiak közel 170 éve találkoztak utoljára a Halakban, akkor - alig néhány hónappal a Neptunusz felfedezése után -  nagy szellemi és spirituális áramlatok indultak el, amelyek az ember spirituális kapcsolódásával, az angyalokkal vagy éppen szellemidézéssel voltak kapcsolatosak. Most az ember belső spirituális énjéhez való kapcsolódása várható.

Január 21. - Figyelem! A Merkúr – ahogy évente 4x megteszi – a mai napon irányt vált, és február 11-ig hátráló mozgásban lesz. Üzleti dolgok, szerződések, projektek elindítását lehetőleg NE erre a 3 hétre tegyük.

Nagyon boldog új évet kívánok mindenkinek, kövessük együtt figyelemmel a várható eseményeket.
Szeretettel
Vishakati